منوی موبایل

نقد کتاب راز لکنت زبان
تلفن : ۸۸۰۲۲۸۵۰ - همراه : ۰۹۳۶۸۴۵۵۷۲۸

نقد کتاب راز لکنت زبان

یکشنبه, 24 مرداد 1395 ساعت 14:04

دانشجوی کارشناسی ارشد گفتار درمانی

پرسش: در کتاب راز لکنت زبان نویسنده سعی کرده با…
یکشنبه, 24 مرداد 1395 ساعت 14:01

تعداد زیادی از خوانندگان کتاب

پرسش: در فصل «درمان»، روش درمان خاصی ارائه نکرده اید...…
یکشنبه, 24 مرداد 1395 ساعت 13:59

دکتر م، روانپزشک

پرسش: بارها و بارها در کتاب خود ادعای پوچی را…
یکشنبه, 24 مرداد 1395 ساعت 13:56

یک همکار دل سوز

پرسش: شما در کتاب راز لکنت زبان تقریبا به همه…

هم اکنون می توانید مشکل خود را با کلینیک لکنت زبان فرهمندپور مطرح کرده و از ما مشاوره بگیرید

درخواست مشاوره