منوی موبایل

سوالات متداول
تلفن : ۸۸۰۲۲۸۵۰ - همراه : ۰۹۳۶۸۴۵۵۷۲۸

سوالات متداول لکنت زبان و درمان آن

یکشنبه, 31 مرداد 1395 ساعت 13:30

علت «لکنت کردن» در بزرگسالان چیست؟

  علت « لکنت کردن » در بزرگسالان ، قرار…
 پاسخ به دو دلیل و به طور یقین مثبت است:…
 بله . حداقل نیمی از افرادی که به کلینیک آمده…
 هنگامی که به چگونگی آغاز، روند و گسترش، و همچنین…
 هنگامی که لکنت از (مرحله‌ی ششم تکامل گفتاری) عبور کرد…
یکشنبه, 31 مرداد 1395 ساعت 13:14

چرا شدت و ضعف لکنت زبان مهم نیست ؟

  هنگامی که یکی از اعضای ما دچار درد می…
یکشنبه, 31 مرداد 1395 ساعت 13:08

علت « لکنت کردن » در خردسالان چیست ؟

  یک خردسال تازه مبتلا ، به دو علت می…
هنگامی که به چگونگی آغاز، روند و گسترش، و همچنین…
یکشنبه, 24 مرداد 1395 ساعت 12:51

چرا شدت و ضعف لکنت زبان مهم نیست ؟

هنگامی که یکی از اعضای ما دچار درد می شود…
یکشنبه, 24 مرداد 1395 ساعت 12:47

علت « لکنت کردن » در خردسالان چیست ؟

یک خردسال تازه مبتلا ، به دو علت می تواند…

هم اکنون می توانید مشکل خود را با کلینیک لکنت زبان فرهمندپور مطرح کرده و از ما مشاوره بگیرید

درخواست مشاوره