اخبار
فرهمندپور

فرهمندپور

رازهای گروه درمان لکنت زبان

مهم نیست که محققان لکنت زبان در رشته گفتار درمانی تحصیل کرده باشند یا رشته هایی چون روانشناسی، روانپزشکی، مغز و اعصاب و ...؛ لازمه شناخت و درک ماهیت این عارضه به منظور درمان آن، تماسهای مستمر همراه با پیگیریهای های مکرر با درمان جویان است؛ و این مهم حاصل نخواهد شد مگر آنکه حرفه درمانگر علاوه بر آموزش آکادمیک، فقط بر تحقیق و درمان لکنت زبان متمرکز باشد؛ چرا که درک گستردگی و پیچیدگی های چنین عارضه ای به سالها تلاش پیوسته و تمام وقت نیاز دارد.

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

برای یک درمانگر لکنت زبان، نوع شخصیت، دیدگاهها و ارتباطات درمانجوی بزرگسال با دنیای درون خود و محیط بسیار اهمیت دارد؛ و برای کودکان درمانجو، از همه مهمتر این است که کودک با چه نوع والدینی زندگی میکند و رابطه او با فرد فرد اعضای خانواده خود چگونه است و ...

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

یکی از فاکتورهای مهمی که میتواند در روند درمان لکنت زبان کودکان و به ندرت در بزرگسالان تاثیر داشته باشد، تشخیص این نکته است که آیا فرد دیگری هم در خانواده دچار لکنت هست یا خیر. و در این میان اگر قرعه به نام پدر یا مادر – و یا هر دو – افتاده باشد و آنان اسیر پنهانکاری شده باشند، هیهات است ... ! چرا که رفتارهای پنهانکارانه برخی والدین موجب فعال شدن عوارض لکنت زبان آنها میگردد که به شدت بر مسیر درمان لکنت زبان کودک اخلال ایجاد میکند و گاه ناخواسته میتواند مسیر درمان را به کلی منحرف سازد.

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

به طور معمول ده درصد کودکانی که به منظور درمان لکنت زبان به کلینیک گفتار درمانی مراجعه میکنند، هر دو والدین آنها از این عارضه رنج میبرند. گاهی دیده میشود که پدر خانواده لکنت دارد ولی عوارض آن در مادر فعال شده و شدت میگیرد ( پنهانکاری، عدم تعادل مادر هنگامی که فرزند نزد دیگران گیر میکند، عصبیت، مقایسه فرزند با دیگر کودکان و ... ) فعال شدن عوارض لکنت زبان والدین در کلینیک گفتار درمانی موجب رفتارها و واکنش های خاصی در آنان میگردد که با رفتار نگرانی نسبت به لکنت فرزند همخوانی ندارد و بیشتر به توجیه کردن درگیری هایی که لکنت زبان در شخص ایجاد میکند شباهت دارد.

گاهی عوارض لکنت زبان والدین با اولین تماس تلفنی آنها مشخص میشود:

اول) سعی میکنند مشکل لکنت زبان فرزند را با یک تلفن به کلینیک گفتار درمانی، و با پرسیدن فرمول و راهکار درمان، خود در منزل حل کنند! زیرا تماس با گروه درمان لکنت زبان برای آنان بسیار دشوار است.

دوم) امتناع از کاربرد کلمه « لکنت زبان » هنگامی که میخواهند تلفنی وقت بگیرند. معمولا آنها از کلماتی چون مشکل گفتاری، تنگی نفس، عجله در صحبت و خجالتی بودن کودک خود استفاده میکنند.

سوم) سئوال میکنند که آیا شما نوار، cd یا روش درمان از راه دور هم دارید؟

چهارم4) به کلینیک زنگ میزنند و بدون تماس قطع میکنند تا از طرف کلینیک با آنها تماس گرفته شود، اما هدف آنها هزینه تلفن زدن نیست، بلکه این حس است که ما با شما کاری نداریم، بلکه این شمائید که به ما زنگ زدید!

پنجم) در این افراد از این دست رفتارها بسیار دیده میشود ...

عوارض لکنت زبان والدین چگونه عمل میکند؟

1) پرخاشگری

والدین به همراه فرزند وارد کلینیک گفتار درمانی میشوند ولی بی جهت از رفتار پدر بوی خشونت و بی پروایی خاصی بر میخیزد، رفتارهایی که با بقیه متفاوت است و هیچگونه توجیهی نمیتوان برای آن تراشید. اغلب این تندخویی ها از وقت گرفتن تلفنی شروع میشود، در اف اف ادامه مییابد، در اطاق انتظار و پرونده نویسی افزایش مییابد و گاه هنگام حضور در گروه درمان با شدتهای متفاوت به انفجار میرسد.

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

2) نادیده گرفتن گفتار درمان

به طور معمول این پدرها که از روی اجبار به کلینیک گفتار درمانی قدم میگذارند، سعی میکنند از روبرو شدن و حتی نگاه کردن به گفتار درمان دوری جویند و به جای اینکه پرسشهای خود را با گفتار درمان مطرح کنند، اغلب با دیگر درمانجویان درمیان میگذارند ...

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

3) منفی تراشی

کسانی که برای اولین بار به گروه درمان می پیوندند، دهها نکته مثبت در آن مشاهده میکنند: جمعی منسجم و خودمانی، مشاهده دوستان بهبود یافته، انواع ارتباطات سالم و مفید، ارتباط گفتار درمان با اعضای گروه و خانواده آنها، ارتباط و تعامل دوستان گروه درمان با یکدیگر، انواع مراقبت های گفتاری و رفتاری و ... ولی ذهن پدری که درگیر عوارض لکنت خویش است، اگر ضعفی هم نتواند در گروه درمان پیدا کند، آنچنان نکته ای برای آن میتراشد که حیرت همه اعضای گروه را برمی انگیزد. در ادامه، عوارض لکنت زبان والدین را در مسیر درمان فرزند خود میتوان اینگونه ارزیابی نمود:

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

4) تزریق توصیه ها و انجام تمرینات متضاد

از آنجا که این والدین در تضاد با درمانگر و محیط گفتار درمانی هستند و لکنت را در لب و زبان مینگرند، و همچنین در کاهش لکنت زبان ظاهری خویش دارای تجاربی هستند، ترجیح میدهند به جای تمرینات گفتار درمان در منزل، راهکارهای شخصی خود را به کودک بینوا القا کنند؛ راهکارهایی که موجب عدم تعادل او خواهد شد. پدری به فرزند خود گفته بود اگر کسی ادای تو را درآورد، محکم بزن توی دهنش! پدر و مادری به فرزند 10 ساله خود گفته بودند لازم نیست کلمه « آقا » را به کار ببری، بزرگترها را با اسم کوچک صدا کن! چرا که پدر توانسته بود با این ترفند، بر « تغییر پیوندهای ذهنی لکنت » خود تاثیر بگذارد و ... و این رفتار بر محبوبیت کودک که بسیار به آن نیاز داشت، تاثیر منفی داشت! یا مادر کم سوادی تلاش میکرد تا فرزندش مرتب کنفرانس! دهد و مورد پرسش و پاسخ دوستان گروه درمان کودکان و بزرگسالان قرار گیرد!

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

5) وسواس در انجام تمرینات

 از آنجا که والدین مایل نیستند رنجهایی را که به خاطر لکنت زبان خود متحمل شده اند، در زندگی فرزند نیز رخ دهد، با وسواس سنگینی که بار منفی دارد، به انجام تمرینات کلینیکی در منزل میپردازند. مادری فرزند 7 ساله خود را وادار کرده بود هر روز به همه افراد گروه درمان زنگ بزند. رفتاری که موجب عدم محبوبیت او میشد!

6) مقایسه

یکی از خصوصیات برخی خانواده ها، مقایسه کردن است؛ مقایسه خود با همسر، فرزند، دارایی، تحصیلات و ... باید دانست انسان در هیچ شرایطی قابلیت مقایسه شدن با دیگری را ندارد. چنانچه این رفتار ناگوار در مورد کودکی اجرا شود، سبب انجماد روحیه و شخصیت او خواهد شد. به شدت توصیه میشود هرگز فرزند دارای لکنت زبان خود را با دیگران مقایسه نکنید.

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور  فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

7) رفتار وارونه

گاه والدینی دیده میشود که بنا به سابقه ذهنی خود از این مشکل، کلینیک گفتار درمانی را به تیمارستان و لکنت زبان را به بیماری روانی تشبیه میکنند. درست است که آنها فرزند را به کلینیک می آورند، ولی تمایل شدید آنها این است که « کی باشد که دیگر نیازی به مراجعه نباشد. » معمولا این افراد به علت عدم تعادل روانی خویش، رفتاری وارونه با کلینیک گفتار درمانی پیدا میکنند و بیشتر مایل هستند تنظیم ارتباطات فرزند با افراد خانواده، درس خواندن و غیره او را با نیروی کاریزمای درمانگر لکنت زبان حل و فصل کنند! این سخن پایان ندارد...

* تمایلات جایگزین - ممکن است والدینی که لکنت زبان هم ندارند، به علت عدم پذیرش، غرور و چشم و هم چشمی، رفتارهای خاص والدین دارای لکنت زبان را از خود بروز دهند. به طور معمول آنها سعی میکنند به جای درمان، با خرید خودرو، خانه، جشنهای شبانه دهان پرکن و ... برای فرزند، شان اجتماعی! او را آنچنان بالا ببرند که کسی از او بالاتر نباشد!!! غافل از اینکه هیچ چیز غیر از درمان لکنت زبان نمیتواند او را آرام کند.

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور  فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

* رازهای شگفت انگیز گروه درمان لکنت زبان بسیار بیش از اینهاست و آنچه گفته شد، فقط نمونه هایی از راز های منفی در گروه بود؛ ولی نکات مثبت و دلنشین در گروه درمان به قدری زیاد است که چنین مواردی را میتوان لکه کوچکی در آسمان بیکران دانست.

* در مسیر درمان لکنت زبان این همه دامها، پستی و بلندیها و بن بست ها وجود دارد که توقف در هر یک میتواند موجب توقف درمان شود؛ با این همه می بینیم که بعضی از درمانگران لکنت زبان، بی هیچ موفقیتی ولی با سماجت تلاش میکنند از طریق بیراهه های زیر نام « درمان لکنت زبان » را بی اعتبار کنند؛ کاری که سالهاست در سطح جهان به خوبی و با موفقیت انجام میشود:

1- آقای آنتونی رابینز معروف ( 30 سال لکنت، درمان در 7 دقیقه! )

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور  فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

2- آقای دکتر هلاکویی روانشناس ( به جای درمان، بهتر است مردم کمی صبر کنند تا لکنتی کلمه مورد نظر را پیدا کند! )

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

3- برخی روانشناسان ( هیپنوتیزم، شبیه سازی ذهن، روان درمانی، تقویت اعتماد به نفس و ...! )

 
4- برخی گفتار درمانها ( تلفظ درمانی، کتاب خوانی، دستگاه لکنت شکن، کشیدن صداها، صحبت مقابل آینه، تلاش برای کاهش لکنت ظاهری، بازی درمانی و ...!

تا زمانی که علت لکنت زبان را ندانیم، روز به روز بر تعداد روشهای درمان و متعاقب آن بیراهه های درمان افزوده خواهد شد

به امید روزهای بهتر

بی تردید متولیان لکنت زبان و استادان رشته گفتار درمانی طبق معمول مطالب این سایت را مطالعه خواهند کرد. امیدوارم آنها بتوانند پاسخی در خور مسئولیت خود به این جوان بدهند.

من با این نامه امیر محمد بسیار گریستم. داستان، درک همان فیلمهای چارلی چاپلین است که در عین خنده، غم عمیقی در نهان انسان می نشاند، و تا خود درد نکشیده باشی و درد آشنا نباشی، فقط فکاهی را خواهی دید و فقط میخندی...

« کامبخش »

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

داستان لکنت زبان یتیم

به نام خداوند کودکان تنها

با » داستان یک یتیم « می خوام داستان فرزندی رو تعریف کنم که بعضی بهش می گن « یتیم » به نظر من این فرزند یتیم که نیست هیچ ، خانواده خیلی خوب ، دل سوز و مهربانی داره ، ولی این فرزند مدت هاست زیر یوق یک خانواده بی مسئولیت ، خود خواه ، خود رای ، بی فکر و در یک کلمه نامرد گرفتار شده است .

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

این فرزند وقتی که خیلی بچه بود در کوچه پس کوچه های به ظاهر علمی، خانواده اش رو گم کرد ، در همین لحظه خانواده شروری که منتظر دزدیدن این کودک بودند سر رسیدند و حالا مدت هاست این کودک را به کار های آزار دهنده ، خطرناک و ناامید کننده وادار میکنند . این خانواده شرور گاهی او را مجبور به استفاده از دستگاه های لکنت شکن، کلینیک شبیه سازی ذهن، یا مصرف قرص های آرام بخش یا هزاران دستورات آزار دهنده ی دیگری می کنند که هر کودکی را به پرتگاه تنهایی و ناامیدی و شکست می کشاند ، این خانواده شرور از این اعمال غیر انسانی نه تنها عذاب وجدان نمی گیرند بلکه این درد و رنج ها را وابسته به ژن و اعصاب و روان و حنجره و زبان بی لیاقت این کودک می دانند .

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور
فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

این کودک هر چه بیشتر زیر سایه سنگین این خانواده قلابی بزرگ می شود عصبانی تر، نگران تر ، زود رنج تر ، ضعیف تر و بد تر از همه ناامید تر می شود ، تا جایی که دیگر از آن کودک سرحال سر زنده و خوش حال هیچ نشانی نیست و کودک داستان ما هر چه پیش میرود بیشتر به درد خو می کند و برای رسیدن به ساحل آرامش ناامیدتر می شود .این خانواده بی فکر از همان اول این ذهنیت را در او ایجاد کردند که تو هیچ خانواده ای نداری تو باید برای ما کار کنی، باید روش های ما و دستگاه های ما را استفاده کنی چون اجداد شما کودکان، همیشه بردگان ما و اجداد ما بوده اند و همیشه ما سرپرستی آنها را برعهده داشتیم ، ما انجمن نگه داری از شما هستیم .

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

این خانواده شرور با باند بازیهای خاص، تمام تلاش خود را می کند تا با نیرنگ نگذارد این کودک به خانواده دوست داشتی و مهربان خود برسد و باقی عمر خود را بدون درد بگذراند .

این کودک هیچ وقت یتیم نبوده . این کودک خانواده مهربان و دوست داشتنی ای به نام گروه درمان لکنت زبان دارد ، این خانواده تلاش می کند تا کودکشان را از این انجمن گفتار درمانی بی لیاقت و بی عاطفه بازپس گیرد اما از آنجا که این انجمن ظاهر الصلاح و آگاه به نظر میرسد هنوز کودکان زیادی هستند که نمی دانند خانواده واقعی آنها کیست .

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

شاید درباره انجمن های گفتار درمانی و دیگر مدعیان دروغین درمان لکنت زباناغراق کرده باشم اما حتما

درباره خوبی ها و مهربانی های گروه درمان خیلی کم گفتم .

به امید روزی که لکنتی ها خانواده خود را بیابندو به ساحل آرامش برسند .

#امیر_محمد__

هرگز نشد بخواهم مطلبی در مورد لکنت زبان بگویم، ولی از نقد حرفه های متفرقه، متخصصان گفتار درمانی و محققان! غربی این عارضه بی نیاز باشم.

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

همراهان گرامی در نظر داشته باشید که به علت سماجت بی نظیر محققان! در کشف ضایعه جسمی منجر به لکنت زبان، و از طرفی عدم وجود چنین ضایعه ای، هنوز علمی به نام « علم لکنت زبان » در جهان شکل نگرفته است. هنوز نظریه معتبری در موضوع لکنت زبان به اثباط نرسیده؛ و هنوز حتی تعریفی مبتنی بر واقعیت و کلیت این عارضه ارائه نگردیده است. دهها سال است که باندها و انجمن های علمی گفتار درمانی در غرب، علت لکنت زبان را به انواع نظریه های ضد و نقیض و دور از خرد ملبس کرده اند و انواع تعریفهای دور از ماهیت و گنگ را بر تن این عارضه پوشانده اند. هنگامی که گروهی ادعا میکنند موفق به کشف ژنهای عامل لکنت زبان و گروهی دیگر مدعی کشف آسیب مغزی منجر به لکنت شده اند، گروههای دیگر ادعاهای مختلفی از قبیل مشکل عصبی، پردازش مغز، خون رسانی، اشکال در اندامهای گفتاری و غیره را مطرح میکنند؛ طرفه آنکه ضمن متناقض بودن همه نظریه ها، و اینکه « نقد » لازمه هر موضوع علمی است، هیچ گروهی ادعا های گروههای دیگر را نقد نمیکند! انگار باندها و فعالان موضوع لکنت زبان از نقد، پرسش، بازشناسی و یادگیری به شدت متنفرند! چرا؟ چون باند کشف ژن لکنت زبان نیک میداند که دروغ میگوید، باند کشف آسیب مغزی منجر به لکنت نیز همینطور و الی آخر.

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

چندی پیش با یکی از مسئولان برجسته و دوست داشتنی انجمن علمی گفتار درمانی صحبت میکردم؛ از ایشان خواستم برای سامان بخشیدن به نابسامانی های درمان لکنت زبان یک گردهمایی تشکیل دهند... ولی خوشبختانه خیلی زود متوجه خطای خویش شدم؛ متوجه شدم خواسته من یک فضولی به دور از ادب و به دور از مصلحت بوده است...

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

من به انجمن علمی گفتار درمانی ایران به خاطر گسترش علم گفتار درمانی و خدمات فراوان به هم میهنان در عرصه اختلالات گفتاری و غیره علاقمندم و به ان احترام میگذارم، ولی نه درمورد عارضه لکنت زبان، چرا که تقلید بدون تحقیق پیش گرفته اند و ناآگاهانه پا جای پای شبه علم و خرافات غربی میگذارند و من حیفم می آید.

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

مدتهاست که یکی از اعضای محترم انجمن علمی گفتار درمانی که اساسا به فروش دستگاههای لکنت شکن میپردازند، دومین های زیر را خریداری کرده است: farahmandpoor.ir و farahmandp0or.ir تا بتواند خود را به جای نگارنده farahmandpour.ir به درمانجویان لکنت زبان خود جا بزند! چه میتوان گفت؟ولی باید پذیرفت که این است دنیای نابسامان لکنت زبان در جهان! اگر این عضو شریف انجمن علمی گفتار درمانی ایران به جای صرف انرژی خود در این راهها، به دنبال تحقیق در مورد لکنت زبان بود، بی تردید به واقعیت و ماهیت این عارضه دست می یافت ودیگر نیازی نبود که آبروی خانه خود ( انجمن علمی گفتار درمانی ) را نزد دوست و دشمن ببرد!

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

.................................................

در پی سامان بخشیدن به نابسامانی های موضوع لکنت زبان، به مقالات ارزشمند جناب آقای دکتر کیارش آرامش برخوردم و دیدم نقطه نظرهایی را که ایشان مطرح فرموده اند، به طور شگفت انگیزی با نابسامانی های درمان لکنت زبان در سطح جهان همخوانی دارند. 
از اینکه آقای دکتر آرامش گرامی dr .kiarash Arameshاجازه استفاده کامل از مطالب خود را به اینجانب دادند بسیار سپاسگزارم:

چرا پزشکان به استفاده از رویکردهای شبه‌علمی تمایل پیدا می‌کنند؟
روش‌های مبتنی بر شبه علم، مانند یک آهن‌ربا که براده‌های آهن را به سوی خود می‌کشد، شارلاتان‌ها و دارندگان شخصیت ضداجتماعی را به خود جذب می‌کنند. نگاهی به بازارانوع طب‌های به اصطلاح جایگزین بیندازید. به روشنی می‌بینید که (در کنار آن‌هایی که با رویکردی علمی سعی می‌کنند سره را از ناسره جدا کنند و دسته‌ای دیگر که ذکرشان در ادامه می‌آید) سوداگران شارلاتان و ضداجتماعی در آن ترکتازی و میدان‌داری می کنند. برخی از مردم و اعضای شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های گروهی فریبشان را می‌خورند و برخی هم با آن‌ها همدست می‌شوند. در این‌جا اما کاری به این گروه نداریم!
حقیقت آن که گاهی نیز پیش می‌اید که پزشکانی تحصیلکرده و با نیت خیر و با هدف خیررسانی علمی و حرفه‌ای به بیمارانشان، از رویکردهای شبه‌علمی استفاده می‌کنند. یعنی روش‌ها و درمان‌هایی را به کار می‌گیرند (یا بیمارانشان را به آن‌ها ارجاع می‌دهند) که مبنای علمی ندارند و مبتنی بر شبه علم و خرافات‌اند.
درست مانند پزشکی که از سر دلسوزی به بیمار خود توصیه می‌کند که فلان داروی هومیوپاتی را هم امتحان کند،
یا پزشک دیگری که در کنار کار روتین خود، گواهی باز کردن مدارهای انرژی چینی را آموخته است و آن را برای برخی از بیماران خود به کار می‌برد،
یا آن پزشک دیگر که ضمن توصیه‌های غذایی، به بیمار خود روش پرهیز از سردی و ثقل سرد را آموزش می‌دهد و به خصوص توصیه می‌کند که ماهی را با ماست میل نکند،
یا سیاستگذار سلامتی که یک مداخله کاملا غیرعلمی را برای ارتقای رفتار بهداشتی جامعه اجرا می‌کند،
یا روانپزشکی که از نوعی رواندرمانی غیر مستند و شبه علمی برای درمان بیمارانش استفاده می‌کند.
سوال اینجاست که چرا گاهی پزشکان تحصیلکرده و صادق و دلسوز، از رویکردهای شبه علمی استفاده یا از آن ها دفاع می‌کنند.
در پاسخ، این دلیل‌ها را می‌توان برشمرد:
1. کمبود سواد علمی: آموزش رسمی در مقاطع دبیرستان و دانشگاه، متاسفانه و متاسفانه، دانشجویان را «مصرف کننده» علم بار می‌آورد. اما «علم شناسی» به ایشان نمی‌آموزد. درست مانند مشتری یک رستوران که شکل و طعم غذاها را می‌شناسد اما از کم و کیف مواد غذایی به کار رفته در آن‌ها و نحوه پختشان به کلی بی‌خبر است. چنین فردی ممکن است انتخاب‌های غلطی را از روی ظاهر یا قیمت غذا انجام دهد.
پزشکان کتاب درسنامه طب داخلی هاریسون را می‌خوانند و محتوای آن را که علمی است می‌آموزند. اما نمی‌آموزند که چه چیزی کتاب هاریسون را از کشکول عطارالممالک و آموزه‌های اشو و کتاب انرژی درمانی و فشاردرمانی متمایز می‌کند؟ چرا ابن یکی علمی و از نظر اخلاقی قابل اعتماد و قابل تجویز است و آن دیگری‌ها شبه‌علمی و از نظر اخلاقی غیرقابل اعتماد و غیرقابل تجویزند؟
شناخت از مبانی فلسفه علم و پزشکی مبتنی بر شواهد معمولا در نزد پزشکانی که به طبابت اشتغال دارند، ضعیف و اندک است. به همین دلیل، احتمال دارد که به دام زرق و برق و ادعای رویکردهای شبه‌علمی بیفتند و تصمیم بگیرند که از آن ها برای درمان بیمارانشان استفاده کنند.
غافل از این که به قول مولانا: زین دوا رنجور شد بیمار تو!
2. خطا در شناخت و داوری: پای صحبت برخی از پزشکان که بنشینید، اما، خاطره‌ها نقل می‌کنند از این که چگونه با استفاده از روش‌های شبه‌علمی بیمارانی را نجات داده‌اند و درمان کرده‌اند و این خاطره‌ها و نمونه‌ها را دلیل روشنی می‌دانند برای ادامه استفاده از شبه علم. می‌گویند: ما به چشم خودمان دیده‌ایم که اثر می‌کند. تو چگونه می‌خواهی به ما بگویی که آن چه که دیده ایم را نادیده بگیریم؟
علت اشتباه ایشان در خطاهای شناختی است. پزشکی مبتنی بر شواهد با روش‌های بسیار تخصصی ما را از خطاهای شناختی دور می‌کند. اما اگر فلسفه و مبانی طب مبتنی بر شواهد را نشناسیم، خیلی ساده به تجربه‌ها و خرده‌روایت‌های خودمان و بیمارانمان اتکا می‌کنیم و در معرض خطای شناختی قرار می‌گیریم. به اصطلاح «خومان را گول می‌زنیم.»
نقل قولی از فیزیکدان نامدار، ریچارد فاینمن (Richard Feynman) می‌گوید: علم تجربی عبارت است از «روش‌هایی که بشر آموخته است تا خودش را گول نزند!»
برخی از آن خطاهای شناختی که باعث اقبال پزشکان به شبه‌علم می‌شوند، از این قرارند:
الف- سوگرایی تایید: سوگرایی تایید یا Confirmation Bias نوعی از سوگرایی است که همه آدم‌ها در معرض آن هستند. بدین نحو که همگی ما تمایل داریم که تنها وقایع و شواهدی را ببینیم و به خاطر بسپاریم و که نظر و پیش‌فرض ما را تایید می‌کنند.
فرص کنید که کسی به فال قهوه باور دارد. او ممکن است در طول زندگی خودش هزاران بار به فالگیر مراجعه کرده باشد و فالگیر ده‌ها هزار پیشگویی درباره او کرده باشد. اگر بر حسب تصادف، پنج مورد از آن هزاران پیشگویی درست از آب درآمده باشند، آن فرد آن پنچ مورد را به خاطر می‌سپارد و به عنوان تایید صحت و درستی پیشگویی فالگیر به حساب می‌آرود و با آب و تاب برای همه تعریف می‌کند. بی آن که یادی از یا اشاره‌ای به آن هزاران موردی بکند که پیشگویی‌ها درست از آب در نیامده اند.
ما پزشکان هم در کار بالینی خود، اگر از روش خاصی استفاده کنیم، در معرض آن هستیم که چند نمونه تصادفی موفقیت آن را به یاد بسپاریم. گاهی هم به خاطرات افرادی اتکا می‌کنیم که خودشان دچار سوگرایی تایید‌اند و می‌گویند که اثربخشی فلان شیوه را «به چشم خودشان دیده‌اند» یا «از همشهری‌شان شنیده‌اند». بنابراین با به خاطر سپردن موارد تاثیر (که می‌توانند تصادفی بوده باشند) و بی‌توجهی به موارد عدم تاثیر یا تاثیر سوء، فکر می‌کنیم و می‌گوییم که این مداخله اثربخش است. حال آن که این مداخله ممکن است اثربخش باشد یا نباشد و حقیقت آن نه در کار بالینی فردی، بلکه در کارآزمایی بالینی خوب طراحی و اجرا شده مشخص می‌شود.
ب- اعتماد بیش از حد به خود: پزشکان افراد بسیار تحصیلکرده‌ای هستند. و نیز مورد اعتماد و ستایش بیماران و مراجعان خود اند. این ویژگی‌ها ایشان را در معرض اعتماد بیش از حد به خود و حدس‌ها و تجربه‌های فردی خودشان قرار می‌دهد . و بدین تزتیب به دامن شبه علم می‌لغزند.
مطالعه‌های تجربی نشان داده‌اند که هرچقدر فردی نسبت به یک باور خود ابراز اطمینان بیشتری کند، احتمال بیشتری وجود دارد که آن باور او نادرست یا نادقیق باشد. به بیان دیگر، پافشاری و تعصب بر یک عقیده احتمال نادرست بودن آن را نه تنها کمتر نمی‌کند، که بیشتر هم می‌کند.
پزشکان با همه تحصیلات عالی که دارند و با همه ستایش و احترامی که از بیماران خود دریافت می‌کنند، نباید خود را از نعمت بزرگ تفکر انتقادی محروم کنند.
ج- سوگرایی «تفسیر بعد از وقوع»: سوگرایی تفسیر بعد از وقوع یا Hindsight Bias وقتی رخ می‌دهد که پزشک به طور گذشته نگر، بهبود مشاهده شده در وضع بیمار را به روش مورد استفاده خود نسبت می‌دهد. خیلی از اوقات بیماران به طور خود به خود، در اثر مکانیسم‌های دفاعی بدن، در اثر سایر مداخله‌ها و درمان‌ها، به علت اثر روانی توجه پزشک و اقدام به درمان (اثر دارونما) و به هر دلیل دیگری بهبود را تجربه می‌کنند. اما بیمار و پزشک تمایل دارند که این بهبود را به روش درمانی خاصی نسبت دهند که پزشک به کار برده است. این انتساب تا در کارآزمایی‌های علمی نشان داده نشده باشد، به هیچ وجه قابل اتکا و اعتماد نیست.
خیلی از افرادی که به خرافات باور دارند، برای مثال چشم زخم، از طریق همین تفسیر پسینی برای باورهایشان شاهد و دلیل فراوان پیدا می‌کنند. یعنی حادثه‌های بد را به تعریف و تمجید فردی چشم شور نسبت می‌دهند. بی آن که ربطی واقعی وجود داشته باشد.
د- خودآموزه‌های دم دستی: خودآموزه‌های دم دستی (availability heuristics) عبارتند از نوعی از ساده‌سازی ذهنی منجر به خطا که در فرآیندهای شناخت و داوری انسان‌ها مشاهده می‌شود. به این شرح که معمولا برای تفسیر و تبیین هر پدیده، به مثال‌هایی که پیش‌تر و بیش‌تر به خاطر می‌ایند تکیه می‌شود.
برای مثال، فرض کنید که در کشوری در سال گذشته هزار مورد تجاوز به کودکان رخ داده است که تنها ده مورد از آن‌ها توسط افرادی متعلق به اقلیت الف (که سی درصد از افراد آن جامعه را تشکیل می‌دهند) انجام شده‌اند. اما از آن ده مورد، سه مورد خیلی رسانه‌ای شده اند و به خاطر مردم مانده‌اند. حال اگر یک خانواده عادی بخواهند مراقبی برای کودک خود استخدام کنند، اگر آن فرد از اقلیت الف باشد، او را به دلیل همین تعلق استخدام نخواهند کرد. زیرا فکر می‌کنند که بیشتر تجاوزها به کودکان توسط این افراد انجام می‌شود یا این افراد تمایل بیمارگونه خاصی به تجاوز به کودکان دارند.
این خطا در نزد پزشکان و بیماران نیز دیده می‌شود. پزشکی که از درمان الف برای بیماران خود استفاده می‌کند، اگر به جای روش‌های مبتنی بر شواهد، بخواهد تنها به تجربه شخصی اتکا کند، ممکن است دچار این خطای شناختی شود و این یک رویکرد شبه‌علمی خواهد بود. بنابراین این پزشک بی آن که بخواهد یا بداند، در دام شبه علم افتاده است.
فرض کنید که درطول ده سال گذشته، پزشک مزبور درمان الف را برای صدها بیمار به کار برده است. اکثریت این بیماران دیگر به او مراجعه نکرده‌اند، بنابراین پزشک هیچ اطلاعی از نتیجه درمان در اکثریت بیماران خود ندارد. از مابقی هم اکثر آن‌ها بهبودی مختصر و قابل انتساب به عوامل دیگر، یا حتی بدتر شدن را گزارش کرده‌اند. اما سه بیمار، در مراجعات بعدی، با شادی و شعف از تاثیر شگفت انگیز آن درمان حرف زده اند و گفته اند که «دکتر عزیز! نمی دانم با چه زبانی از شما تشکر کنیم.» این سه بیمار دقیقا مواردی هستند که پزشک به خوبی به خاطر می‌سپارد و هر وقت سخن از درمان الف به میان می‌اید آن ها در ذهن او می‌درخشند. درنتیجه پزشک به خود و بیماران بعدی اش می‌قبولاند که اگرچه درمان الف تحت کارآزمایی بالینی قرار نگرفته است، اما تجربه او نشان داده است که تاثیری باورنکردنی و شگفت انگیز دارد!
3. ماهیت پس‌خوراند در کار بالینی:
الف- فقدان پیگیری در طول زمان: پزشکان معمولا پس از پایان درمان، بیماران خود را پیگیری نمی‌کنند. فرض کنید که بیمار افسرده‌ای به پزشک مراجعه می‌کند و پزشک از روش «نماد درمانی» برای درمان او استفاده می‌کند. فرض کنید که روش ساختگی نماددرمانی به این گونه است که پزشک نمادهایی را متناسب با زمینه فرهنگی بیمار به او نشان می‌دهد و از او می‌خواهد که درباره‌شان حرف بزند. بیمار بعد از مدتی بهتر می‌شود. البته نه به علت «نماد درمانی» بلکه به خاطر سیر طبیعی بیماری و طی شدن حمله افسردگی و نیز به خاطر اثر اندک مثبتی که گفتگو با پزشک و «احساس تحت درمان قرار گرفتن» برای او ایجاد کرده است. او موقع خداحافظی به پزشک می‌گوید: «خیلی ممنون دکتر جان! روش شما عالی نتیجه داد و حال من را خوب کرد!» پزشک این را دلیلی بر دقت و اعتبار روش «نماد درمانی» فرض می‌کند. اما نمی‌داند که آن بیمار درست دو هفته بعد دچار بحران افسردگی شدیدتری شده و اقدام به خودکشی کرده است! در واقع نماد درمانی پزشک فرضی ما نه تنها بیمار را درمان نکرده است، بلکه او را از فرصت درمان دارویی مناسب که می‌توانست مانع از بحران و خودکشی او شود محروم ساخته است.
فقدان پیگیری طولانی مدت، در کنار تمایل مراجعان به تایید پزشک (ادامه این بحث را ببینید) باعث می‌شود که پزشکان نتوانند تصور دقیق و معتبری از تاثیر واقعی خیلی از روش‌های درمانی خود داشته باشند. هنگامی تاثیر این روش‌ها به درستی نشان داده می‌شود که پیگیری روشمند در طی کارآزمایی بالینی انجام شود.
ب- اثر بارنوم: بارنوم (P.T. Barnum) شومنی بود که حمله مشهوری را به او نسبت داده‌اند: «هر دقیقه یک ساده‌لوح به دنیا می‌آید!». اثر بارنوم (Barnum Effect) یکی از زمینه سازهای اصلی رواج شبه علم و خرافات است. این اثر هنگامی رخ می‌دهد که مردم – یا بیماران – با ساده لوحی دو چیز را که هیچ ربطی به هم ندارند به هم ربط می دهند، برای مثال، مطالب ستون طالع بینی مجله را با اتفاقات زندگی و شخصیت خودشان ربط می‌دهند، یا درمان با مغز شتر را به بالا رفتن پلاکت خون بیمارشان مرتبط می‌انگارند!!
پزشکان نیز ممکن است در تفسیر نتایج درمان‌ها دچار اثر بارنوم شوند. یعنی به ارتباطی غیرواقعی، اعتبار ذهنی (Subjective Validation) ببخشند.
نام دیگر اثر بارنوم، اثر فورر است. در سال ۱۹۴۸، برترام فورر (Bertram R. Forer)، روانشناس آمریکایی، یک تست شخصیت را بین ۳۹ دانشجوی روان‌شناسی توزیع کرد. بعد، به هرکدام از آن‌ها برگه‌ای داد که می‌گفت که حاوی تفسیر تست شخصی‌شان است. و از هر دانشجو خواست که با شناختی که از شخصیت خود دارد، بگوید که این تست تا چه میزان در شناخت و ترسیم ویژگی‌های شخصیت او دقیق بوده است. متوسط نمره‌ای که دانشجویان به دقت آن تست دادند، ۲۶/۴ از ۵ بود! یعنی یک نمره بالا.
واقعیت اما این بود که فورر به همگی دانشجویان یک برگه تفسیر واحد و یکسان را داده بود که محتوایش را از کتابچه عامیانه طالع بینی که از دکه روزنامه فروشی خریده بود، برداشت کرده بود. محتوای این تفسیرعباراتی از این قبیل بود:
شما خیلی نیاز داری که دیگران دوستت داشته باشند و از تو تعریف کنند
شما تمایل داری که خودت را نقد کنی و از خودت ایراد بگیری
شما ظرفیت‌های استفاده نشده فراوانی داری که تا کنون از آن‌ها به نفع خودت استفاده نکرده ای
یکی از مهمترین هدف‌های شما در زندگی، احساس تامین بودن است.
پدیده بارنوم یا فورر به خوبی نشان می‌دهد که ما تا چه اندازه به روش علمی و استناد به مستندات حاصل از روش علمی احتیاج داریم تا خودمان و دیگران را فریب ندهیم.
برخی می‌گویند که باید در هنگام روبه‌رو شدن با طب های مسما به جایگزین، ذهن باز داشت. این حرف درستی است. اما این جمله مشهور را به یاد داشته باشبم که : داشتن ذهن باز یک فضیلت است، البته تا جایی که مغزمان از آن بیرون نیفتد!
ج- مراجعان تمایل به تایید پزشک خود دارند: این تمایل در هر پزشکی هست که بیمار یا مراجعش از او راضی باشد. این محبت دوطرفه است. بیماران هم دوست دارند که رضایت را در چهره پزشکانشان ببینند. به همین دلیل ممکن است درباره اثربخشی درمان‌ها اغراق کنند و یا عوارض و مشکلات را کمتر جلوه دهند. البته بر عکس این حالت هم ممکن است رخ دهد. اما در هر حال خیلی از اوقات، نتیجه خوب و شگفت انگیز یک درمان تنها حاصل تعارف و میل بیمار در راضی نگاه داشتن ما و خداحافظی با لبخند و تشکر متقابل است.

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

[ بارها شاهد و ناظر بوده ام که گفتار درمانی از توانایی هایش در درمان لکنت زبان کودکان و بزرگسالان، آنهم در چند جلسه یا چند ماه صحبت کرده و تعریفها و تشکرهای درمانجویان خود را بازگو نموده است. احتمالا حتما همینطور است؛ ولی باید دانست که مشخص کردن بهبودهای نسبی پایدار و بهبودهای کامل پایدار لکنت زبان کودکان و بزرگسالان به پیگیریهای متعدد در طول زمان نیاز دارد. فقط با پیگیریها و تعامل بین درمانگر و درمانجو است که میتوان موفقیت ها در درمان لکنت زبان را تایید یا رد نمود. ]

آمار لکنت زبان

کمتر کتاب، مقاله یا رسانه ای را میتوان یافت که از لکنت زبان صحبت به میان آورد ولی از ارائه آمار ثابت، بین المللی و تکراری چشم پوشیده باشد:

1% مردم جهان لکنت زبان دارند

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

پرسشی که پیش می آید این است که چه افرادی با چه نوع آزمونی به این آمار دست یافته اند؟ حقیقت این است که دهها سال پیش عده ای به نام محقق، پرسش نامه هایی را در بین جامعه دانشجویان، محصلان، مهد کودکها و ... پخش کردند که در بین انها پرسش شاخصی وجود داشت: آیا شما لکنت زبان دارید؟ به این ترتیب آنها دریافتند که 1% مردم دنیا لکنت زبان دارند. بزودی این آمار بین متخصصان گفتار درمانی منتشر شد و هم اکنون دهها سال است که این آمار بر همین پاشنه میچرخد. ولی باید پرسید که آیا این شیوه آمارگیری میتواند برای عارضه ای چون لکنت زبان شیوه مناسبی باشد؟

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

باید گفت محققان آمریکایی به علت عدم شناخت ماهیت و عوارض لکنت زبان ( کتاب راز لکنت زبان ) برای این منظور از شیوه سرشماری معمول استفاده کرده اند. تصور آنان چنین بوده که اگر از والدین و جوان دارای لکنت زبان پرسش فوق مطرح شود، آنها بدون هیچ عدم پذیرش و پنهانکاری پاسخ صحیح را خواهند داد؛ به همین علت است که امار انها عدد 1% را نشان میدهد. آمارگیری در عارضه ای چون لکنت زبان به شناخت عوارض آن، آشنایی با واکنشهای تو در تو و تجربه های متعدد تخصصی نیاز دارد.

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

حدود 10 سال پیش آمار دوستان گروه درمان - صاحبنظران واقعی لکنت زبان - نشان میداد که بیش از 3% مردم جهان از این عارضه رنج میبرند؛ ولی با افزایش تجارب کلینیکی و جسارت درمانجویان در تشخیص واکنشهای بدون کلام افراد لکنت دار این آمار به 10% افزایش یافت. امروز نظر دوستان گروه درمان چنین است:

« حدود 10% مردم دنیا لکنت زبان دارند ولی فقط یک دهم آنها گاهی توانایی بیان چنین جمله ای را دارند: " من لکنت زبان دارم. "

و لی نه دهم بقیه، با اجرای انواع ترفندها و شگردهای پیچیده، از پذیرفتن مشکل خویش سر باز میزنند. »

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

برای درک نیروی عظیم عدم پذیرش و پنهانکاری در لکنت زبان و عوارض ناشی از ان، به قدر کافی در کتاب راز لکنت زبان و مقالات متعدد این سایت، دلایل مبتنی بر تحقیق و شواهد غیر قابل انکار ارائه شده است؛ و مشخص گردید که چگونه بزرگترین چالش و بزرگترین بیراهه در شناخت لکنت زبان را افرادی پیش آورده اند که در رشته گفتار درمانی یا روانشناسی تحصیل کره اند تا بتوانند در قالب یک درمان کننده لکنت زبان، پنهانی به درمان لکنت زبان خویش بپردازند.

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

حرف و حدیث در مورد این انگیزش قوی پایان ندارد:

. تا به حال بسیاری از اعضای گروه درمان اعلام کرده اند که به منظور درمان پنهانی لکنت خویش، تصمیم داشته اند در رشته گفتار درمانی یا رشته روانشناسی تحصیل کنند.

. بسیاری از روانشناسان و دانشجویان روانشناسی که به منظور درمان لکنت زبان به این کلینیک مراجعه نموده اند، علت انتخاب رشته تحصیلی خود را حل مشکل خویش بیان کرده اند.

. تا کنون چندین گفتار درمان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و همچنین دانشجویان این رشته، با شگردهای بسیار پیچیده ای تلاش کرده اند به منظور آموزش درمان لکنت زبان به این کلینیک رفت و آمد کنند؛ ولی هدف واقعی آنان درمان لکنت خود بوده است.

چند ماهی میشود که در مراکز آموزشی توان بخشی به خصوص انجمن علمی گفتار درمانی ایران رفت و آمد دارم. در این مدت با تعدادی از همکاران گفتار درمان گفتگو کردم و متوجه شدم بسیاری از این عزیزان از لکنت زبان خود رنج مضاعف میبرند: رنج اول، همان رنجی است که همه افراد دارای لکنت زبان از این عارضه میبرند؛ و رنج دوم، اضطراب و هیجانی است که در اثر جابجایی درمان شونده با درمانگر به وجود می اید.

اینکه یک گفتار درمان خود لکنت زبان داشته باشد، موضوع مهمی نیست؛ به شرط آنکه او از اختلالات و مشکلات مربوط به رشته گفتار درمانی، فقط به موضوع درمان لکنت زبان نپردازد؛ زیرا در برخورد با درمانجویان این عارضه، خود به شدت دچار تنش و عدم تعادل خواهد شد. امیدوارم هر چه زودتر رشته گسترده گفتار درمانی به چند زیر مجموعه تقسیم شود تا دانشجویان لکنت دار آن بتوانند در سایر زیر مجموعه های دیگر غیر از لکنت زبان تحصیل نمایند.

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

وقتی صحبت از لکنت زبان به میان می آید، نظر و نگاه عام و خاص به سوی اندامهای گفتاری جلب میشود؛ ولی باید دانست که اساس و ریشه لکنت، در آشفتگی ذهنی شخص نهفته که به صورت یک عادت شرطی در می اید و لکنت کردن، فقط بخشی از واکنش ان میباشد.

امروزه تقریبا تمامی گفتار درمانهای غربی، روش درمان لکنت زبان را بر مبنای اندازه گیری و کم و زیاد شدن عمل لکنت کردن نهاده اند! غافل از اینکه لکنت زبان به هیچ وجه یک اختلال گفتاری نیست.

 

لکنت زبان یک اختلال گفتاری نیست

جناب آقای دکتر سعید - 30 ساله - دکترای مکانیک از دانشگاه شریف

هر بار که در اتاق استادمو می زدم انگار از همون لحظه اول می خواستم تموم بشه و بیام بیرون.

این بار با دفعه های قبلی فرق داشت. یه قرار از قبل تعیین شده که قرار بود راجع به روش انجام تز صحبت کنیم. از قبل خودمو آماده کرده بودم که چی را و چجوری بگم. اینقدر توی ذهنم تکرار کرده بودم که میگفتم با گفتنش حتما استادم تحت تاثیر روشی که ارائه کردم قرار می گیره. استادم با نگاهی که بهم کرد گفت شروع کن.

تا خواستم بگم لکنت لعنتی به سراغم اومد. اون همه حرفای دقیق و حساب شده ای که توی ذهنم چیده بودم انگار فقط در حد یه سراب بود. کلمه به کلمه و حرف به حرفو عوض می کردم و یه چیز دیگه می گفتم. اینقدر ناتوان که انگار نه انگار اون همه حرف برای گفتن داشتم و برای گفتنشون هم کلی دلیل و منطق داشتم.

استادم صبورانه حرفای منو گوش می کرد و هر از چند گاهی با تکون دادن سرش و تایید کردنم منو دلگرم می کرد که تا آخر حرفامو بزنم. بعد از اینکه حرفام تموم شد، استادم با مکث معنی داری که انگار برای خودش هم سخت بود که بهم بگه، گفت:

(( اگه میشه این مطالبی که گفتیو روی یه برگه بنویسم و تا فردا بهم بده ))

نمی دونم بگم شنیدن این حرف تا چه اندازه برام سخت بود. حس تحقیر شدنی که هیچ کس جز خودتو مقصر اون نمی دونی ...ناتوانی که نمی تونی جلو تکرار نشدنش را بگیری. اینکه چرا باید کسی که بیش از همه تلاش کرده و کارش را پیش برده ناتوان باشه از بیان کردنش. اون لحظه فقط سعی کردم واکنشی نداشته باشم که لااقل اینطور جلوه بکنه که این حرف استادم به خاطر نفهمیدن ناشی از لکنت من نبوده و به خاطر درک بهتر و دقیق تر مطالب علمی هست. یه تصور دروغی که چند دقیقه هم دوام نیاورد و داشت منو از درون له میکرد. بعد از اینکه از دفتر استادم اومدم بیرون، سریع دانشگاه را ترک کردم و خودمو رسوندم خونه.

واسه چندین ساعت سعی میکردم تا خودمو مشغول بکنم. ولی انگار تمومی نداشت. با اکراه زیاد شروع کردم به نوشتن حرفایی که بین منو استادم رد و بدل شده بود. نوشتن کلمه اول کافی بود تا بغضم بشکنه و نتونم دیگه خودمو کنترل کنم. هر کلمه ای که می نوشتم یاد واژه هایی می افتادم که نا به جا و از سر ناتوانی جایگزین شده بودن. نمی تونم بگم چقدر سخت ولی نوشتن مطالبی که به زحمت بیانشون کرده بودی بسیار سخت بود. سختر از نوشتن، دوباره چشم تو چشم شدن با استاد و تحویل دادنش بود که برای من به معنی تسلیم شدن در برابر لکنت بود. چیزی که اصلا نمی تونستم قبولش کنم.

بعد از اون هر موقع با استادم قرار داشتم چند تا نمودار و گراف که به طور کامل تحلیل شده بودن همراهم بود که اونها کمکی باشه برای رسوندن مطلبی که می خوام بگم. این باعث شده بود در نظر استادم دانشجویی متفاوت و منظم جلوه کنم. هر بار که جلو دانشجوهای دیگه از من تعریف می کرد، یادآور همون چیزی می شد که منو تسلیم خودش کرده بود و اون چیزی نبود جز لکنت ...

اصول درمان لکنت زبان بزرگسالان

مسیر درمان لکنت زبان                                                                                                                                                                                                                                                       

مقدمه: در رژیم گذشته، یک تیمسار مسئول فدراسیون کوه پیمایی ایران شد؛ و بعد از مدتی یک مسابقه کوه پیمایی از دامنه دربند تا قله توچال برگزار نمود و خود نیز در آن شرکت کرد. تیمسار با تصور اینکه رئیس فدراسیون باید مقام اول را کسب کند، آنچنان پیش رفت تا قلب او از کار افتاد و مرد. او نمیدانست که ورزش کوه پیمایی یک ورزش سرعتی نیست و هر کس باید نسبت به توان خویش گام بردارد.

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

کوه پیمای تازه کاری که قصد صعود چند روزه به قله را دارد، باید بداند به مربی و ابزارهای مناسب مجهز باشد.

اگر یک متخصص گفتار درمانی نداند لکنت زبان چگونه به وجود میاید، تعریف آن چیست، عوارض آن چگونه پدید میاید، هدف از طی مسیر درمان چیست، او نیز مانند تیمسار ما نه خود به هدف میرسد و نه درمان جویان او. گذشته از این، پای توان و آبروی رشته گفتار درمانی – که متولی درمان لکنت زبان میباشد – در میان است.

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور
بارها دوستان گروه درمان که مسیر درمان را پیموده اند، چنین ابراز داشته اند:

پرسش: آیا از اینکه بهبود یافته ای و از بقیه هم خود را بهتر میدانی، به بزرگترین آرزوی خود رسیده ای؟
پاسخ: نه! این هدف من تا قبل از رسیدن به قله بود، ولی حالا نیرویی را یافتم که هزاران مرتبه از آن ارزشمند تر است. من امید را یافتم؛ با امید همه کارها برایم آسان و همه راهها برایم باز است. من دریافتم برای رسیدن به امید، حتما لازم بود این مسیر دشوار را سپری نمایم. خدا را شکر که ما لکنت زبان داشتیم تا مجبور شدیم این مسیر پر پیچ و خم ولی زندگی بخش را طی کنیم.

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور
نقل قول از آقای مهندس براتی: « کسی که از طوفان به سلامت بیرون آمده، دیگر آن فرد سابق نیست. زندگی و موقعیت های ان برای او معنای وسیع تر و ژرف تری خواهد داشت. »

میخواهیم ببینیم فاکتورهای لازم برای درمان لکنت زبان بزرگسالان چیست و اساسا بدون فراهم بودن این فاکتورها چرا درمان پایداری نخواهیم داشت؟ امیدوارم عزیزانی که در رشته های گفتار درمانی، روانشناسی، مشاوره و ... به دنبال آموزش روش درمان لکنت زبان این کلینیک هستند، پاسخ خود را در این مقاله دریافت نمایند.

اصل اول درمان لکنت زبان

واقع بینی گفتار درمان 

هیچ گفتار درمانی قادر به درمان لکنت زبان بزرگسالان نیست. پکیج لکنت زبان و درمان ان در ذهن جوان صورت میگیرد و کسی یارای دسترسی به آنرا ندارد مگر خود درمان جو. وظیفه گفتار درمان فراهم نمودن ابزارهای درمان و همچنین آگاه سازی و هدایت صحیح و به هنگام درمان جو میباشد تا او بتواند به بازسازی و اصلاح ذهنیت آشفته خویش بپردازد.

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور
نام دیگر لکنت زبان آشفتگی ذهن در شرایط خاص میباشد؛ و شرایط خاص به مفهوم کیفیتی ذهنی است که به صورت یک عادت شرطی شده درآمده است و عوارض لکنت زبان را به او تحمیل نموده، و عمل لکنت کردن فقط بخشی از واکنش این پکیج میباشد. بنابراین، اصل اول گفتار درمانی در درمان لکنت زبان بزرگسالان:

 • نه اصلاح تلفظ
  نه کتاب خوانی و صحبت مقابل اینه
  نه کنترل گفتار
  نه رسیدن به گفتار روان
  نه اندازه گرفتن و متراژ لکنت ظاهری
  نه شرکت در شبکه های اجتمایی
  نه درمان از راه دور
  نه تلاش برای درمان سریع
  نه درمان با دستگاه لکنت شکن
  نه ارجاع به حرفه های دیگر
  نه تلقین و اعتماد به نفس بخشیدن
  نه درمان انفرادی

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور
هدف گفتار درمان باید تهیه ابزارهای درمان، هدایت و حمایت شخص به منظور رسیدن به ذهن آرام، بدون واکنش و همراه با تعادل باشد؛ و این مهم عملی نخواهد شد مگر با اصلاح و بازسازی دیدگاه ها، ارتباطات و معیارهای او در جریان زندگی عادی و روزمره تا به طور تجربی جزئی از منش ذاتی و رفتاری شخص گردد.

اصل دوم درمان لکنت زبان 
 مشخصات کلینیک گفتار درمانی


ببینیم محل درمان لکنت زبان بهتر است دارای چه امکاناتی باشد:

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

1) وسعت کلینیک ( باید به قدر کافی وسعت داشته باشد تا بتوان اهداف مسیر درمان را به خوبی در ان پیش برد. )
2) اتاق گروه درمانی ( برای جلسات گروه درمانی اتاقی لازم است که درمان جویان ( 20 – 40 تن ) بتوانند به راحتی در آن جای گیرند. )
3) اتاق تمرین ( یکی از مسیرهای درمان لکنت زبان، تعامل و تمرین درمان جویان با یکدیگر، بدون حضور گفتار درمان است. به این منظور به اتاقی دیگر نیاز هست. )
4) فضای کلینیک ( فضای کلینیک گفتار درمانی که به منظور درمان لکنت زبان به کار گرفته میشود، باید نشاط آور و دوست داشتنی باشد؛ گلی، گیاهی، بالکن، منظره ای و .... )
5) استقلال کلینیک ( بهتر است کلینیک درمان لکنت زبان به طور مستقل فعالیت نماید. فعالیت در جوار رشته های دیگر پزشکی و پیراپزشکی به ارتباطات گروه درمان آسیب میرساند. )
6) مکان گفتار درمانی ( هنگامی که مراجعان هفته ای دو تا سه مرتبه در طی ماهها به کلینیک مراجعه میکنند، بهتر است مکان گفتار درمانی به راحتی در دسترس آنها قرار داشته باشد. )
7) آسایش و آرامش ( شاید بیش از درمان جویان، گفتار درمان ها به آسایش و تمرکز نیاز دارند. بهتر است کلینیک گفتار درمانی در محلی آرام و بی سر و صدا واقع شود. 

 

اصل سوم درمان لکنت زبان

   مشخصات گفتار درمان

اگر به کتاب راز لکنت زبان و روح کلام در بند بند مقالات این سایت دقت شود، میتوان به مشخصات گفتار درمان – درمان گر لکنت زبان – پی برد. با این همه، سعی میکنم مشخصات را در این بخش طبقه بندی کنم؛ ولی مایل نیستم وقتی صحبت از صفات والای درمانی – انسانی به میان میآید، همراهان گرامی من را مزین به آنها بدانند. قصد من نشانه روی در جهتی است که یک گفتار درمان کاملا موفق در امر درمان لکنت زبان بزرگسالان باید در اختیار داشته باشد:

1) خودشناسی

اساس خودشناسی بر پایه خردی است به دور از خود بینی و خود خواهی. فردی که فارغ از من و منیت است، آینه روشن و تمام نمایی از خود واقعی شخص به او نشان میدهد. درست مانند دوربینی که فیلم ما را میگیرد و هر لحظه به خود ما گزارش میدهد. گفتار درمانی که خود را مجهز به علوم روز و روشهای نوین درمان لکنت زبان میداند، اگر نتواند خویشتن را به درستی شناسایی نماید، بی تردید قادر به شناخت درمان جوی خود نمیباشد.

2) اصلاح خود

درمان کننده لکنت زبان باید مرتب رفتارها و روش درمان خود را با دریافت نقد و تجزیه و تحلیل آنها اصلاح نماید تا هر روز با توانایی بیشتری در مسیر درمان گام بردارد. یک درمانگر موفق لکنت زبان به خوبی آگاه است که او هنگامی میتواند به درمان جوی خود تعادل ببخشد که خود از تعادل کافی برخوردار باشد.

3) شناخت درمان جو

وقتی مرکز ثقل گفتار درمان بر خویشتن استوار باشد و ماهیت، واقعیت و روش درمان لکنت زبان را با محک تجربه در اختیار داشته باشد، او به راحتی توانایی درک و شناخت درمان جو و مشکل وی را خواهد داشت. اگر گفتار درمانی همه چیز را در مورد لکنت زبان و عوارض ان به درستی بداند، از آن مهمتر این است که خود او کیست؟ آیا توانسته با خودشناسی ضعف های خویش را اصلاح کند و به دنبال ان، به شناخت و درک درمان جوی خویش دست یابد؟

 
سالها پیش یکی از همکاران رشته گفتار درمانی به منظور آموزش مسیر درمان لکنت زبان بدون هماهنگی وارد کلینیک شد. من برای اینکه ببینم او چقدر توانایی شناخت درمان جویان را دارد و چگونه آوازه خوانی است، کتاب خود کاوی دکتر ابراهیم خواجه نوری را به او معرفی کردم تا بعد از مطالعه با هم صحبت کنیم. اما او که به دنبال فرمول درمان آمده بود، با این تصور که او را خدای ناکرده دست انداخته ام، رفت و دیگر نیامد!

4) کودک درون

کودک درون انسان فقط موجب نشاط و سرزندگی او نمیشود، بلکه با آن به ثبات و تعادل روانی دست میابد. هر وقت که ما از کودک درون خود دور میشویم، تعادل و ثبات روانی خود را از دست میدهیم و پی در پی و بی جهت در صدد اثبات خود هستیم؛ زیرا مرکز ثقل خود را گم کرده ایم. یک گفتار درمان اگر به تمام اصول درمان لکنت زبان بزرگسالان مجهز باشد، بدون کودک درون پر شر و شور خود، نخواهد توانست رابطه لازم و مناسب درمان گر - درمان جو را ایجاد کند.

5) توانایی از دید او نگریستن

برخوردهای دلسوزانه ولی مخرب برخی خانواده ها با فرزند دارای لکنت زبان: هر وقت خواستی گیر کنی یک نفس عمیق بگیر و صحبت کن. عزیزم تو که به این خوبی صحبت میکنی، پس چرا با عمو اسکندر گیر میکنی؟ ببین، وقتی میخواهی حرف بزنی، اول فکر کن بعد دهان باز کن. خانم روانشناس چی گفت؟ گفت هر روز جلوی آینه با خودت حرف بزن. مگه گفتار درمان نگفت صداها را بکش و جلوی آینه کتاب بخوان. سعی کن وقتی میخوای حرف بزنی آرام باشی، ریلکس. هی نگو نمیشه فایده نداره، پاشو تمرین های دایی تقی را انجام بده. گفتار درمانی که بتواند دنیا را از دید او بنگرد و عوارض و چرخه لکنت زبان را در گفتار و رفتار درمان جوی خود ردیابی نماید، بی تردید سعی نمیکند به جوان تلقین، کلمات قصار و فرمول تزریق نماید. شاید جملات دلسوزانه فوق از دید افراد بدون لکنت زبان خیلی عادی جلوه کند، ولی آیا میدانید از دید جوان دارای لکنت زبان چه معنای دردناک و عمیقی دارد؟

6) مصلحت و دروغ

گاهی هنگام تغییر دیدگاهها، شرایط درمان جویی ایجاب میکند که گفتار درمان همه واقعیت را به زبان نیاورد، ولی بزرگترین ضربه به رابطه درمان گر و درمان جو هنگامی است که درمان گر به درمان جوی خود دروغ میگوید.

یکی از متل های پدرم که در سنین کودکی وارد مغز استخوان من شده چنین است:

« در بازار پارچه بغداد تاجری در حال خرید بود و آنها را بار شتر میکرد و مردی ناظر این داد و ستد بود. تاجر به فروشنده گفت " من پول همراه ندارم ریشم را گرو میگذارم تا دفعه بعد " تاجر دستمال و شانه ای از جیب در آورد و آنقدر ریش را شانه زد تا یک تار ریش روی دستمال افتاد. آنرا به امانت نزد فروشنده گذاشت و رفت. مرد ناظر با خود گفت " چه کسب خوبی! " او هم پیش رفت و چندین طاقه پارچه را بار شتر کرد و گفت " من هم پول ندارم ریش گرو میگذارم " آنگاه چنگی به صورت خود کشید و یک دسته ریش را در حالی که خون از صورت او سرازیر بود، به فروشنده تحویل داد. در اینجا فروشنده نگاهی به مرد انداخت و گفت " تو که به صورت خود رحم نکردی چطور میتوانی به مال من رحم کنی" »

یکی از همکاران گرامی با شبیه سازی دومین این سایت، تلاش کرده خود را به جای اینجانب به درمان جویان خود جا بزند. ایشان به جای دومین Farahmandpour.com ضمن اینکه نام و نشان ایشان هیچگونه همخوانی با آن ندارد، دو دومین زیر را برگزیده است:  
Farahmandpoor.ir و farahmandp0or.ir

من به سهم خود هیچگونه گله ای از ایشان ندارم، ولی هنگامی که او به آبروی حرفه ای خود و خانواده رشته گفتار درمانی فکر نمیکند، آیا میتواند به حال و روز درمان جوی لکنت زبان مفید باشد؟! چنین رفتاری به پای خویش تیشه زدن است و نشان از عدم تعادل روانی و ارتباطی دارد. ما باید یاد بگیریم که « خودِ بد بودن، هزار مرتبه بهتر و مفیدتر از تقلید از خوبِ دیگران است »

 

اصل چهارم درمان لکنت زبان

     مشخصات درمان جو

سه چهار جلسه طول میکشد تا گفتار درمان با تست و محک زدن درمان جو و ارتباطات او با خانواده خود، در ضمن مشورت با دوستان گروه درمان، تشخیص دهد که آیا او میتواند مسیر درمان را طی کند یا نه. آنچه ارزیابی ها را دشوار میسازد، تفاوت گفته های درمان جو با واقعیت است؛ و گفتار درمان باید بتواند واقعیت را از دل گفته های او بیرون کشد. باید در نظر داشت که موضوع دروغگویی و راست گویی نیست، بلکه فشارهای ممتد و کمر شکن عوارض لکنت زبان، موجب برهم زدن منطق و معیار شخص میشود.

بخشی از یک نمونه ارزیابی:

س: لکنت زبان شما از کی شروع شد؟
ج: کلاس سوم دبیرستان
س از مادر: خانم از کی شروع شد
ج: ضمن اینکه به پدر زیر چشمی نگاهی میکند، سه چهار ساله که بود داشت ولی خیلی کم بود
نتیجه: در جلسات بعدی دو نکته باید بررسی شود 1) آیا جوان میتواند مشکل خود را بپذیرد یا پنهان کاری را ترجیح خواهد داد. 2) آیا پدر هم لکنت دارد
س: لکنت زبان چه مشکلاتی را برای شما به وجود آورده است
ج: مشکل زیادی که به وجود نیاورده
س توسط دوستان گروه: پس چرا آمدی اینجا
ج: من این را یک نقص نمیدانم گفتم اگر بشه بهتره
نتیجه: احتمال عدم پذیرش در این جوان بیشتر میشود
س: رابطه شما با پدر و مادرت چطور است
ج: با مادرم که خیلی خوبم
س: و با پدرت
ج: نمیدونم، از خودش بپرسید ( در اینجا پدر خود را کمی جمع و جور میکند )
نتیجه: اگر پدر هم لکنت داشته باشد، احتمالا به علت پنهان کاری های خود و دخالت ناآگاهانه در زندگی فرزند، نمیتواند با او رابطه خوبی برقرار کند.
* در چنین شرایطی گفتار درمان نباید اجازه دهد که پدر در فشار روانی قرار گیرد.
س: ما دوست داریم خودت تعریف کنی
ج: زیاد جالب نیست، آخه هی گیر میده
س از مادر: در خانواده شما کس دیگری هم لکنت دارد
ج: با مکث معناداری والا تا اونجا که من میدونم نه
نتیجه: تمام دوستان گروه درمان از رفتارهای پدر متوجه پنهان کاریهای او شده اند و همه میدانند نباید واکنشی از خود بروز دهند. در جلسات بعدی بهتر است جوان به تنهایی و بار دیگر به همراه مادر مراجعه نماید. گفتار درمان باید بتواند به این نتیجه برسد که آیا مادر میتواند مدیریت درمان را در منزل به عهده بگیرد و از دخالت های احتمالی پدر جلوگیری نماید و ....

تا اینجا هدف آن بود که چگونه میتوان مشخصات واقعی درمان جو را به دست آورد. حال ببینیم یک درمان جو برای درمان لکنت زبان بزرگسالان باید دارای چه مشخصاتی باشد.

 

مشخصات درمان جوی لکنت زبان

1) پذیرش مشکل خویش
بیشترین عامل عدم مراجعه افراد دارای لکنت زبان به کلینیک گفتار درمانی، همین عدم پذیرش است که یکی از واکنشهای تودرتوی این عارضه میباشد. اغلب چندین فاکتور ریز و درشت باید دست در دست یکدیگر بدهند تا جوان بتواند اولین گام در درمان لکنت زبان، که همان پذیرش مشکل خویش است را بپذیرد. پذیرش لکنت زبان موهبتی است که گاه اندکی، گاه دهها سال و گاه تا آخر عمر به طول می انجامد. اغلب کسانی که اسیر عدم پذیرش هستند، هر گاه نیاز مهمی حس کنند به کلینیک گفتار درمانی مراجعه میکنند و بعد از چند جلسه به همان زندان عدم پذیرش که به آن عادت کرده اند پناه میبرند.

2) درک و بینش معقول
گرچه پکیج لکنت زبان به منطق و معیار شخص آسیب میرساند، اما این آسیب زائیده عوارض لکنت او میباشد. در جلسات تست مقدماتی، گفتار درمان با مشورت دیگر دوستان باید بتواند به این نتیجه برسد که اگر عوارض لکنت زبان شخص اصلاح شوند، آیا منطق و معیار او در ارتباطات گوناگون به حال عادی باز خواهد گشت؛ و آیا درک و بینش او با دوستان گروه درمان همخوانی خواهد داشت. هنگامی که همه اعضای گروه درمان افرادی با فرهنگ و آگاه هستند، نباید اجازه داد فردی که از خط قرمز ادب و روابط اجتماعی رد شده اند، به گروه بپیوندند.

3) درک عوارض لکنت زبان
اگر درمان جو کل مشکلات خود را در اندامهای گفتاری ببیند و نتواند عوارض لکنت زبان را در خود حس کند، برای طی مسیر درمان – که مسیری پر پیچ و خم ولی بسیار شیرین است – انگیزه کافی نخواهد داشت. اغلب درمان جویان از طریق اطلاعات نادرست رسانه ای تصور میکنند که هدف از درمان رسیدن به گفتار روان است. بنا بر این، مانند داروی بی حسی، به دنبال روشهایی میگردند بدون زحمت، سریع و بدون درد که آنها را هر چه زودتر به رویای رنگی درمان شده ( تصور درمان ) برساند.

4) انگیزه معقول
انگیزه معقول یعنی وقتی از جوان پرسیده میشود هدف شما از درمان چیست؟ پاسخ میدهد « میخواهم از شر لکنت و عوارض آن خلاص شوم، میخواهم مانند بقیه مردم زندگی کنم، میخواهم بدون تنش و اضطراب با اطرافیان خود ارتباط داشته باشم، دوست دارم به زندگی طبیعی باز گردم و .... » با انگیزه نامعقول چنین پاسخی دریافت خواهیم کرد: « میخواهم خوب شوم تا به مدیریت شرکت برسم، میخواهم ازدواج کنم و نمیخواهم جلوی خانواده همسرم کم بیاورم و .... » همانطور که میبینید، هدف کلی شخص معقول، آزادی از زندان لکنت است. انگیزه ای که بتواند مسیر درمان را به پایان برساند، بر پایه « خود » استوار است. وقتی جوان از زندان آزاد شد، هم میتواند یک مدیر بزرگ شود و هم ازدواج بدون دغدغه داشته باشد و .... انگیزه ای که بر هدف خاصی متمرکز باشد، نشان از واکنش لکنت زبان شخص دارد.

5) امکانات شخصی و خانوادگی
آیا جوان توانایی رفت و آمد مرتب به کلینیک گفتار درمانی را دارد آیا مکان مناسبی برای زندگی و انجام تمرینات را دارد آیا زمان کافی برای طی مسیر درمان دارد آیا خانواده میتواند او را از نظر مالی و ارتباطی حمایت کند.

* فاکتورهای فوق گر چه کاملا ضروری به نظر میرسند، ولی جوانانی دیده شده اند که کمتر از آنها بهره داشته اند، ولی با نیروی عشق به آزادی و ایمان به درمان، کل مسیر را با موفقیت به پایان رسانیده اند.

 

اصل پنجم درمان لکنت زبان

هدف درمان لکنت بزرگسالان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

بسیاری از اعضای گروه درمان با آموزش صحیح تنفس و اجرای تکنیکهای گفتاری در همان هفته های اول، توانایی آنرا مییابند که مانند افراد بدون لکنت صحبت کنند؛ ولی آیا رسیدن به گفتار روان پایان راه است؟ گفتار روان حتی مقدمه درمان لکنت زبان محسوب نمیشود، زیرا بدون اصلاح و بازسازی دو جنبه دیگر درمان ( لکنت ذهنی و دیدگاهها ) هیچگونه پایداری در گفتار روان نخواهیم داشت و بازگشت به گفتار سابق حتمی است. یک متخصص گفتار درمانی باید بداند که هدف از درمان چیست و در شرایط مختلف مسیر، هدف را برای درمان جوی دور شده از راه بازگو نماید. اگر فشارهای روانی جوان دارای لکنت زبان را در نظر بگیریم: خواستن ها و نتوانستن ها، احساس متفاوت بودن ها، چون و چرا و نشخوار فکری، محدودیت ها و بغض ها، دانستن ها و نگفتن ها، دریافت نگاههای ترحم و حقارت و از اینها گذشته، اگر بخواهیم تحمل بار سنگین تهمت هایی ( ضایعه مغزی، عصبی، ژنتیکی و ... ) که توسط متولیان لکنت زبان به آنان وارد میشود، و یا اقدام های ناموفق درمان گرانی که با تکیه بر همین دیدگاهها، موجب ناامیدی و رانده شدن آنها به سوی بیراهه های درمانی همچون روان درمانی، دارو درمانی، هیپنوتیزم، شبیه سازی ذهن و ... را به آن اضافه کنیم، خواهیم دید که پکیج لکنت زبان بسیار گسترده تر از آن است که بتوان آنرا در اندامهای گفتاری جستجو کرد. آیا چنین مشکلات ریشه داری میتوانند در کوتاه مدت و سریع اصلاح شوند؟ آیا این مشکل پیچ در پیچ میتواند به دست درمان گر جوانی که هنوز خود را نشناخته، اصلاح و بازسازی شود؟ آیا با رسیدن به گفتار لغزنده درست است که درمان جویان را درمان شده گان بنامیم؟ آیا درست است که گفتار در حال تصور درمان او را ضبط و پخش کنیم؟ آیا با اندازه گرفتن و متراژ لکنت ظاهری شخص که مرتب در نوسان است، میتوان عوارض فوق را اصلاح نمود؟

هدف درمان لکنت زبان بزرگسالان باید بر واقعیت کل مشکل استوار باشد؛ و کل مشکل یعنی:

1)آنچه که در حافظه شخص بر اثر تجربه ها و آموخته های منفی و آسیب دیده ثبت و ضبط گردیده است.

2) عوارض و واکنشهای تو در تویی که این آموخته ها در شخص پدید آورده و اغلب به صورت یک فرایند شرطی شده عمل میکنند. بنابراین، عمل لکنت کردن ( لکنت ظاهری ) فقط بخشی از واکنش آموخته های آسیب دیده، و حرکات اضافی واکنشی است به اسپاسم تارهای صوتی و عمل لکنت کردن.

تصور کنید جوانی با آگاهی و انگیزه درمان بسیار قوی، و در ارزیابی های کلینیک گفتار درمانی، برای طی مسیر درمان مناسب تشخیص داده شد و گفتار درمان و درمان جو مقابل یکدیگر قرار گرفتند. حال گفتار درمان برنامه درمانی خود را از کجا میخواهد شروع کند؟ از آسیب، که در تجربه های آموخته شده شخص نهادینه شده اند؟ یا از واکنش لکنت کردن و تلاش برای رسیدن به گفتار روان؟

آنچه من به تحقیق، تجربه و شهادت 850 تن افراد بهبود یافته در طی چهار دهه آموخته ام این است که مسیر درمان باید شامل سه جنبه درمان زیر باشد:
1- جنبه لکنت ظاهری 
2- جنبه لکنت ذهنی 
3- جنبه اصلاح و بازسازی دیدگاهها و ارتباطات ( کتاب راز لکنت زبان )

که لازم است برنامه درمانی جوان با بهره گیری از ابزارهای درمان و ابتکار خاص گفتار درمان، بر پایه همزمان هر سه جنبه استوار گردد.

ابزارهای درمان 
1- اصلاح تنفس ( با هدف تنظیم اختیاری دم و بازدم )
2- آموزش تکنیکهای گفتاری ( که حتما باید از شیوه گفتار طبیعی برداشت شده باشند. هر گونه گفتار غیر عادی و غیر طبیعی مانند تولید /ه/ در اول کلمات، به علت غیر قابل اجرا بودن، تاثیر منفی در روند درمان خواهد داشت )
3- گروه درمان هدفمند و منسجم ( شامل جمعی از جوانان همخوان با یکدیگر )
4- مربی ( هرگز بدون مربی یا راهنمای درمان لکنت زبان، درمان جو نخواهد توانست راه را از چاه تشخیص دهد. بارها گفته ام که چیزی به نام خود درمانی در موضوع لکنت زبان واقعیت ندارد. )

 

وظایف گفتار درمان در درمان لکنت زبان بزرگسالان
. روند طی مسیر درمان باید طوری باشد که درمان جو از آن لذت ببرد.
. فاصله بین گفتار درمان و درمان جو به صفر برسد – ولی از صفر پائین تر نیاید! –
. یک گفتار درمان حرفه ای هیچگاه با روپوش سفید و غیر سفید ظاهر نمیشود
. گفتار درمانی که به ماهیت لکنت زبان آگاه است، هیچگاه از توصیه، دستورالعمل و تلقین استفاده نمیکند
دیده میشود که گفتار درمانی در یک جلسه نیم ساعته، هر سی دقیقه را برای درمان جو صحبت میکند و بعد خداحافظی تا جلسه بعد. در این رابطه، این گفتار گفتار درمان است که تقویت خواهد شد نه گفتار درمان جو. و در جلسه بعد « آیا دستورالعمل های مرا اجرا کردی؟ »
. گفتار درمان باید همیشه مراقب ارتباطات در گروه درمان باشد و آنرا در حد امکان بدون دخالت مستقیم کنترل نماید. برعکس زندگی زنبورها و موریانه ها که ملکه در راس و مرکز قرار دارد، در مسیر درمان، این گروه است که در راس قرار میگیرد و اعضاء در حفظ آن میکوشند؛ همانطور که ماهی خواهان آب زلال است.
. در طول مسیر درمان، همه ارتباطات، همه رفتارها، همه تمرینها و همه تکنیکهای گفتاری باید به طور طبیعی اجرا شوند.

*درمان لکنت زبان در بزرگسالان انتها ندارد، زیرا خوب بودن انتها ندارد. درمان یعنی به تعادل رسیدن، یعنی زندگی بدون واکنش، یعنی آسایش، یعنی ثقل ما بر روی خودمان باشد، یعنی امید داشتن و... و برای این صفات نمیتوان حد و مرزی ترسیم نمود.
*اولین حرکت درمان جو به سوی آزادی از زندان لکنت زبان، درک این واقعیت است که او هیچگونه اختلال یا ضایعه جسمی ندارد.
*آقای مهندس براتی: برای من درمان یک نقطه و محل رسیدن نیست، برای من یک مسیر در حال حرکت است.

*من آنچه را که در توان داشتم، سعی کردم در مقاله اصول درمان لکنت زبان بزرگسالان به درمانگران گرامی عرضه نمایم.

 

سال ها از جامعه همکاران گفتار درمان خود دور مانده بودم. تقدیر چنین خواست که بار دیگر در جلسات و کنفرانس های دوستان و همکاران گرامی حضور یابم.

آن چه را که با چشم خود دیدم، به قدری حیرت انگیز است که دوست دارم همراهان این وب سایت را در جریان آن قرار دهم.

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور
فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

روزگاری کسی رشته گفتار درمانی را نمی شناخت. وقتی به دکتر کودکان گفتم من گفتار درمانی خوانده ام، گفت:" یعنی می خواهید با حرف و دعا بیماران را درمان کنید؟! " بسیاری از فارغ التحصیلان، به حرفه های دیگر گرایش یافتند و از دور خارج شدند. اما آنان که باقی ماندند، سختی ها کشیدند و بی وفایی ها دیدند تا این که پاسخ خود را با صبوری و تلاش دریافت کردند، آنها با عشق و کاردانی رشته گفتار درمانی را به کلی متحول ساختند و منِ مختجل در این افتخار نقشی نداشتم.

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور
فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

در جریان کنفرانس ها با دوستان و استادان پیشکسوت خود گپی زدیم و خاطرات گذشته را مروری کردیم. با مشاهده گرد گذر زمان بر چهره آنها، بارها اشک به چشمانم آمد ولی در قلب خود آنها را ستودم که خود را با علوم روز پیش بردند و شاید بتوان گفت بهتر از هر کشوری فعال هستند. آنها را ستودم زیرا می دانم پیوسته با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم کردند ولی زمینه را خالی نگذاشتند تا بزرگترین خدمات توان بخشی را به جامعه رهبری کنند.

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور
فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

زحمات ارزنده و گسترده استادانی چون استاد جمشید پور قریب، استاد ایرج فروتن، استاد خانم رسولی، خانم دکتر قریشی، استاد خانم غفاری و بسیاری استادان ارجمند دیگر در زمینه های مختلف گفتار درمانی، موجب افزایش سطح دانشجویان و پر بار شدن دانش آنان شده است.

دیگر گفتار درمانی یک رشته ناشناس و سرگردان نیست. خدمات آن در همه سطوح جامعه به چشم می خورد و کمتر خانواده ای را می توان یافت که از این رشته بهره مند نشده باشد.

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور
فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

سخنی با دانشجویان رشته گفتار درمانی

  • دانشی را که امروز از استادان پیشکسوت گفتار درمانی می آموزید، در اثر تلاش های بی دریغ آنان این گونه کلاسه شده و درک آن برای شما راحت گردیده است. امیدوارم شما نیز بتوانید آن را ارتقاء دهید.
  • قدر و احترام قلبی خود را نسبت به این بزرگواران هیچ گاه فراموش نکنید.
  • بدانید که دو نفر در دنیا دوست دارند شما بهتر از آنان باشید:

والدین،که اگر با نان خشک بزرگ شده اند، دوست دارند شما کباب بخورید.

استاد و مربی، که اگر شما از آنها پیشی بگیرید، نه تنها حسادت نمی ورزند، که موجب افتخارشان خواهد بود.

 • همیشه در کار خود، نگاهی هم به حفظ آبروی رشته گفتار درمانی نوپا داشته باشید.
 • به رشته گفتار درمانی عشق بورزید.
 • راز موفقیت شما در نقد شدن و نقد کردن است، از آن نهراسید.
 • اگر مشکلی در تشخیص و شیوه درمان درمانجوی خود داشتید، حتما از استادان خود کمک بگیرید.
 • یک گفتار درمان موفق، حتما کودک درون پر شر و شور و با نشاطی دارد.
فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور
فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

در سمپوزیوم لکنت زبان، سخنرانی تعداد مشکلات و عوارض مربوط به گفتار درمانی را شانزده وعده ای بیست و چهار می خواندند. پانزده مشکل که برای تشخیص، ارزیابی و درمان هر یک به دریایی از اطلاعات و تجربه نیاز هست و شانزدهمین آنها یعنی لکنت زبان، خود به اقیانوسی از دانش، تحقیق، دود چراغ خوردن و تجربه نیاز دارد. شوربختانه ضمن گفتگو با فارغ التحصیلان گفتار درمانی، متوجه شدم که بسیاری از آنها با تصور این که لکنت زبان غیر قابل درمان است، از پذیرش درمانجویان این عارضه امتناع می ورزند. این همان حلقه گم شده رشته گفتار درمانی است که تا زمانی آن را نیابیم، همچنان باید شاهد دخالت حرفه های متفرقه و نامربوط در امر درمان لکنت زبان باشیم.

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور
فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

بار دیگر از همه عزیزان و پیشکسوتان رشته گفتار درمانی که در گسترش دانش آن زحمت کشیده اند قدر دانی و تشکر می کنم و برای آنان طول عمر و سرافرازی آرزومندم.

تا زمانی که به خود نیائیم و دست تقلید از ایده های بی محتوای غربی نکشیم، هر روز باید شاهد بیراهه هایی چون تلاش برای گفتار روان، در زمینه درمان لکنت زبان باشیم. بی تردید دانشمندان، محققان و استادان لکنت زبان غربی نه تنها تا کنون نظریه معتبر و شناختی از این عارضه، که حتی یک مقاله علمی مبتنی بر واقعیت و ماهیت لکنت زبان ارائه نکرده اند.

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

 

بخشی از گفتگوی گفتار درمان ( لوگ ) با ملکه و پادشاه در فیلم سخنرانی پادشاه چنین است:

پادشاه : من فقط به خاطر کار اومدم نه دلیل شخصی
( منظورش اینه که مانند یک فیزیوتراپیست ، فقط روی گفتار من کار کن و با خودم کاری نداشته باش )
گفتار درمان : اون چیزی که شما می خواهید فقط ظاهر مشکله ؟ !
ملکه : بله شوهرم با سخنرانی مشکل فیزیکی داره
پادشاه : بهتره فقط اینو درمان کنید
گفتار درمان ( با تمسخر ) : شما مکانیک می خواهید ! ما باید عضلات شمارو آروم کنیم و زبانتون رو قوی ، برای مثال با چرخوندن زبان و ...
پادشاه : خوبه خوبه دقیقا همینو می خوام
گفتار درمان ( با تمسخر ) : عضلات شما شله ، ما باید اونارو قوی تر کنیم ! خیلی ساده س
ملکه : بله این درست همون چیزیه که ما می خواهیم
گفتار درمان ( با بی تفاوتی ) : و این یه شیلینگ می ارزه
( یعنی درمانی که روی لب و زبان متمرکز شده باشد ، کاملا بی ارزش است )

نتیجه: هنگامی که درمان لکنت زبان بر پایه « گفتار روان » طراحی شود، آن درمان حتی یک پاپاسی هم ارزش ندارد.

..................................................................................

سخنرانی سرکار خانم دکتر فریبا یادگاری

در اولین گردهمایی بنیاد گفتار روان

تاریخ: 2016/05/21

امیدواریم، انجمن جدیدی که شکل گرفته‌است، رسماً به یک بنیاد علمی تبدیل شود، چرا که پتانسیل‌های لازم برای این امر را در خود دارد.
درمانی که در کشور ما ارائه می‌شود، با چالش‌هایی روبه‌روست. سوالاتی که در این زمینه می‌توان مطرح کرد این است که آیا این روش‌های درمانی متنوع پایه و اساس صحیح علمی دارد؟ تجربه‌شده و آزموده‌شده‌ است؟ و یا این‌که روتین و تکراری و کلیشه‌ای‌ست؟ آیا فعالیت‌های درمانی مبتنی بر شواهد است؟ و یا بر اساس تجربه و بدون بنیان عملی‌ست؟

*{ موضوع لکنت زبان دارای کدام بنیان علمی است؟! اتفاقا درمانگرانی که به نظریه ها و شیوه های درمان مضحک غربی پشت کرده اند و بر اساس تجارب شخصی خود پیش می روند، بسیار موفق تر عمل می کنند و نتایج بهتری می گیرند. مگر بنیاد گفتار، بنیاد لکنت زبان و مرکز آشا در آمریکا به یک بنیاد علمی تبدیل شدند؟ }

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور   فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور                  فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور                                                                                   

درمان‌جویان و درمان‌گران با مشکلاتی روبه‌رو هستند که تنها با تعامل با یکدیگر بر این مشکلات فائق خواهند آمد. چرا که هر دو سوار بر یک قایق‌اند. درمان‌جو از دلواپسی‌ها و اضطراب درمان‌گر خبر ندارد و نمی‌داند که وی مرتباً در فکر موفقیت و یا عدم موفقیت روند درمان بوده و چنان‌چه موفق نشود، احساس گناه می‌کند.
فرایند درمان بسیار پیچیده بوده و ابعاد گوناگون هیجانی؛ اجتماعی؛ زبان‌شناختی؛ موتور-حرکتی و … دارد و نوع گویش و لکنت هر فرد باید از تمام جهات توسط درمان‌گر مورد آنالیز قرار بگیرد.

*{ آن درمان کننده ای که پر است از دلواپسی، اضطراب و احساس گناه ( = عدم تعادل ) آیا می تواند به شخص دارای لکنت زبان که در کیفیت عدم تعادل به سر می برد، تعادل ببخشد؟! }

*آنالیز نمودن ابعاد زبان شناختی، موتور-حرکتی، نوع گویش و نوع لکنت توسط درمانگر، نشان از عدم شناخت آنالیز کننده دارد. برای مثال، چگونه می توان لکنت زبان را به انواع آن تقسیم بندی نمود؟ لکنت جریانی است که در ذهن شخص ساخته و پرداخته می شود؛ و عمل لکنت کردن فقط بخشی از واکنش آن است. }

آموزش قواعد کنترل لکنت در کلینیک‌ها صورت می‌گیرد، ولی آیا شخص درمان‌جو، در خارج از محیط درمان این روش‌ها را تعمیم می‌دهد؟ یا به محض روبه‌رو شدن با شنونده‌ی سخت، شیوه‌ی گفتاری را ترک کرده و یا عکس‌العمل نامناسب نشان می‌دهد؟ برای مثال به‌هم ریخته شده و با تصور این‌که نوع صحبت‌اش مزاحم دیگران است، در گرداب مسایل پیچیده‌تری گرفتار خواهد شد؟

*{ کنترل لکنت و کنترل گفتار یک حرکت موقتی و ناپایدار است که غیر از صرف وقت و انرژی بهره ای نخواهد داشت. فرد لکنت دار فقط به یک چیز نیاز دارد: درمان لکنت زبان، همین. وقتی شخص درمان شد، دیگر نیازی به کنترل گفتار نخواهد داشت؛ گفتار روان و طبیعی او به طور خودکار جاری خواهد شد. }

بسیاری اوقات، تغییرها و تعدیل‌ها باید روی پارتنرها و شرکای ارتباطی صورت بگیرد. چراکه مشکل لکنت، شنونده-وابسته و جامعه-وابسته است و باید به گلایه‌های درمان‌جویان از برخورد افراد جامعه نیز رسیدگی شده و آموزش‌های لازم برای جامعه نیز صورت گیرد.
مشکل دیگر این است که تحقیقاتی که تا کنون باید در سطح کشور صورت می‌گرفته، متاسفانه به دلیل عدم هم‌کاری درمان‌جویان، به نتیجه نرسیده و هنوز اطلاعات آماری در سطح کشور، در حد صفر است! واجب است که در این زمینه، تحقیقات بومی صورت گرفته و اپیدمی‌لوژیِ لکنت شناسایی شود. همچنین تحقیقاتی نگرشی لازم است تا چگونگی برخورد با موضوع لکنت در فرهنگ‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد تا واکنش جامعه نسبت به موضوع لکنت اصلاح شود.
امید است که بنیاد گفتار رون بتواند با برقراری ارتباط با دانشگاه، درمان‌جویان و پژوهش‌گرانِ لکنت را در کنار یکدیگر قرارداده و به امر درمان و تحقیقات کمک کند.
متاسفانه در عرصه‌ی درمان، افرادی حضور دارند که خبرگی لازم را نداشته و باعث بروز مشکلات بیشتری می‌شوند. لازم است که درمان بر اساس مبنای علمی و نظری انجام شود تا موفقیت به‌همراه داشته‌باشد. که البته معیار موفقیت و یا شکست در درمان، مبحث مفصلی‌ست که در این جلسه مجال صحبت در مورد آن نیست.
در نهایت، هر نوع هم‌کاری از طرف درمان‌جو برای رفع و یا کنترل لکنت، هم برای درمان‌جو و هم برای درمان‌گر باعث خوشحالی‌ست و منفعت این هم‌کاری، از آن هر دو گروه خواهد بود.

 

*ببینیم نتیجه فعالیت درمانگرانی که خبرگی لازم را به منطور درمان لکنت زبان ندارند، به کجا انجامیده است:

دخالت حرفه های متفرقه و نامربوط در درمان لکنت زبان

بی اعتبار شدن موضوع درمان لکنت زبان

ساخت و فروش انواع دستگاههای لکنت شکن

و بالاخره، آموزش کنترل گفتار ( گفتار روان ) به جای درمان لکنت زبان

 

هنوز جوهر کشفیات سابق در مورد لکنت زبان خشک نشده که باید شاهد کشف جدید دیگری باشیم:

 

کشف علت لکنت زبان

یک پژوهش جدید نشان می‌دهد تداخل مدارهای مغز باعث بروز لکنت زبان در افراد می‌شود.

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۵ http://fararu.com  

« یک پژوهش جدید نشان می‌دهد تداخل مدارهای مغز باعث بروز لکنت زبان در افراد می‌شود.

به گزارش ایسنا به نقل از فیز، دانشمندان با استفاده از یک تکنیک تصویربرداری که متابولیسم سلول‌های مغز را بررسی می‌کند، دریافتند که تغییر در مناطق مرتبط با گفتار، توجه و احساسات، با لکنت زبان مرتبط است.

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

لکنت زبان به تکرار غیر ارادی یک صدا، هجا و یا کلمات مشخص در هنگام صحبت گفته می‌شود.

روش تصویربرداری که در این پژوهش از آن استفاده شد، پروتون طیف سنجی رزونانس مغناطیسی (MRS) نام دارد.

دکتر برادلی پترسون رهبر این پژوهش اظهار کرد: این روش اندازه‌گیری تراکم (عصب) بافت در این مدارها است که به نظر می‌رسد به درستی توسعه نیافته‌اند.

در این روش مشخص شد که میزان این ناهنجاری‌ها با شدت لکنت زبان در ارتباط است.

به گزارش انجمن ملی لکنت زبان، لکنت به طور معمول در سنین بین 2 و 5 سالگی آغاز شده و در حدود یک درصد از جمعیت جهان را تحت تاثیر قرار داده است.

طبق آمار به دست آمده، پسران بیشتر از دختران به این مشکل دچار می‌شوند.

به گفته پزشکان، اشکال مختلف گفتار درمانی می‌تواند به بهبود این مشکل کمک زیادی کند.

پترسون و تیمش از روش تصویربرداری MRS بر روی مغز 47 کودک و 47 بزرگسال استفاده کردند که این گروه هم شامل افرادی می‌شد که لکنت زبان داشتند و هم افرادی که سالم بودند.

آنها دریافتند که تداخل در شبکه‌های مرتبط با گفتار، شبکه‌های مرتبط با توجه و احساسات، با لکنت زبان در ارتباط است.

بر خلاف تحقیقات قبلی، که محققان در آن از تکنیک تصویربرداری MRI استفاده می‌کردند، این پژوهش برای اولین بار توانست بینش‌های جدید را درباره این مشکل برای محققان فراهم کند.

جین فریزر، رئیس بنیاد لکنت زبان امریکا، اشاره کرد که تحقیقات قبلی نیز نشان دهنده ارتباط بین لکنت زبان و احساساتی، مانند اضطراب بوده است.»

 

من با اطمینان می گویم:

 • پای هیچ تحقیق علمی در میان نیست!
 • پای هیچ محققی در میان نیست!
 • پای هیچ تفاوت مغزی در میان نیست!
 • پای هیچ تداخلی در مراکز گفتاری مغز در میان نیست!

این همه دروغ! آن هم از مراکزی که با شعار « کمک به افراد دارای لکنت زبان » فعالیت می کنند! هیهات

 

 

 

27 سال است که من « شیرین فرهمندپور » در کلینیک گفتار درمانی فرهمندپور به عنوان منشی مشغول هستم، و این مطلب را برای موضوع لکنت زبان مفید یافتم:

لئوناردو داوینچی در دوازده سالگی با خود این گونه پیمان بست
” روزی من یکی از یزرگ ترین هنرمندان تاریخ جهان خواهم شد و با شاهان زندگی خواهم کرد و همنشین شاهزادگان خواهم بود.”

در رزوگاران قدیم پسرک جوانی زندگی می کرد که نامش ناپلئون بود. او هر روز ساعت ها در رویای خود به هدایت و رهبری ارتش خود می پرداخت و اروپا را فتح می کرد. بقیه این داستان را در تاریخ بخوانید.

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

” برادران رایت” از رویای پرواز به هواپیما رسیدند.
رویای یک اتو مبیل ارزان برای هر نفر، هنری فورد را به خط تولید انبوه اتومبیل هدایت کرد.

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

نیل آرمسترانگ حتی در کودکی هم با این رویا زندگی می کرد که روزی اثری از خود در صنعت هوانوردی به جای بگذارد. در ماه جولای ۱۹۶۹ وی به عنوان نخستین انسان قدم به کره ی ماه گذاشت.
? همه چیز از یک رویا آغاز می شود. حامی رویای خود باشید.

فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

در ترانه ای? آمده است:
?اگر هرگز رویایی نداشته باشید، پس هیچ وقت هم رویایی که به حقیقت پیوسته باشد نخواهید داشت.”

 

صفحه1 از3

این مطلب را به اشتراک بگزارید

آخرین مطالب

گفتار درمانی متولی لکنت زبان

گفتار درمانی بارها در مورد رشته گفتار درمانی و نقش آن در احیا و درمان اختلالات گفتاری صحبت کرده ای...

مشاهده

30 مهر روز جهانی لکنت زبان

سال پیش انجمن علمی گفتار درمانی ایران به مناسبت روز جهانی لکنت زبان سمپوزیوم با شکوهی برگزار نم...

مشاهده

داستان لکنت زبان یتیم

بی تردید متولیان لکنت زبان و استادان رشته گفتار درمانی طبق معمول مطالب این سایت را مطالعه خواهن...

مشاهده

شبه علم در لکنت زبان

هرگز نشد بخواهم مطلبی در مورد لکنت زبان بگویم، ولی از نقد حرفه های متفرقه، متخصصان گفتار درمانی و مح...

مشاهده

چاپ ششم کتاب راز لکنت زبان همانند گذشته توسط انتشارات نسل نو اندیش منتشر گردید

پس از اتمام چاپ پنجم کتاب راز لکنت زبان نوشته کامبخش فرهمندپور این کتاب توسط انتشارات نسل نو اندیش ت...

مشاهده
فرهمندپور | لکنت زبان - فرهمندپور

شما می توانید هم اکنون به صورت اینترنتی این کتاب را خریداری نمایید

هم اکنون می توانید مشکل خود را با کلینیک لکنت زبان فرهمندپور مطرح کرده و از ما مشاوره بگیرید

درخواست مشاوره