رویاها و واکنش ها در لکنت زبان

roya 03

 

لکنت زبان مانند محدودیت های دیگر، می تواند انسان را به واکنش های تخیلی و رویاهای رنگی هدایت کند. جوان لکنت داری که پیوسته ناکامی ها و شکست های ناخوشایند را در ارتباطات گفتاری تجربه کرده، اغلب در رویا خود را جوانی می یابد که در مقام یک مدیر توانا قادر است با گفتاری محکم، منطقی و آتشین، بر گروهی تسلط یافته و به این ترتیب کمبودهای خود را جبران نماید. چنین فرایندی به تدریج بخشی از عادات ذهنی جوان می شود، به طوری که در پی هر فشار روانی ناشی از لکنت، به آن پناه می برد.

معمولاً شخص لکنت دار موقعیت ساده و موقعیت مشکل گفتاری خویش را می شناسد. او تلاش می کند با ترفندهای پنهانکاری، از روبرو شدن با شرایط مشکل بپرهیزد و تا آنجا که ممکن است در شرایط ساده و غیر خاص قرار گیرد.

«درد لکنت» یعنی زنده شدن حس حقارت، یعنی چون و چرا، یعنی آشفتگی، یعنی احساس متفاوت بودن، و از همه مهم تر یعنی «عدم تعادل» و این ها همه، شخص را وادار می سازد تا با هر شگردی از برخورد با شرایط خاص دوری جوید.

گاهی جوان لکنت دار در اثر تلاش خود و یا به اجبار، مرتب با شرایط خاصی که از آن می گریخته روبرو می شود. در این صورت این امکان وجود دارد که رفته رفته شرایط خاص پیچیده ی او، به شرایط عادی و ساده تبدیل شود.

بهترین نمونه ای را که به خاطر می آورم شخصی بود با لکنت بسیار زیاد که به اجبار تلفن چی رودهن شده بود (۲۵ سال پیش) او توانسته بود در اثر تماس های مکرر، فقط تلفنی در محیط کارش بدون لکنت صحبت کند. طبیعی است خوشایندترین و ارام بخش ترین زمان ها برای او هنگامی بود که مشغول کار می شد. او توانسته بود با پذیرفتن کشیک های شبانه ی همکاران، رابطه ای دوستانه با آنان برقرار سازد و به قدری عاشق کارش شده بود که می گفت:

«اگر زن و بچه نداشتم، حتی شب ها هم اینجا می خوابیدم.»

roya 02

در این جا چند پرسش مطرح می شود:

 1. علت عشق و علاقه ی شدید او به محیط کارش چه بود؟
 2. چرا ترجیح می داد شبانه روز در آنجا زندگی کند؟
 3. کدام یک از همکاران او نسبت به محیط کار، چنین احساسی داشتند؟
 4. مگر آنجا از چه امکاناتی برخوردار بود؟

پاسخ:

او قبل از شروع به کار در این مرکز، با پناه بردن به رویاهای خود، می دیده که در حال گفتگوی تلفنی با افراد مختلف است. حال این رویا به حقیقت پیوسته و به صورت عملی و زنده برایش مهیا گردیده است . او توانسته بود غول لکنت را در محل کارش شکست دهد و در نتیجه با اتکا به کسب توانایی و افتخار به آن، لذت پیروزی بر اهریمن را بچشد. محل کار  برای او به محیطی تبدیل شده بود عاری از چون و چرا، اضطراب، خود کم بینی و عاری از احساس بی کفایتی. از طرفی او تعادل روانی خوشایندی را درآن مرکز تجربه می کرد که تا چندی پیش آن را فقط در آرزوی خود جستجو می نمود.

اگر بخواهیم شرایط روانی ایشان را بررسی نماییم، باید گفت علاقه ی شدید او به محل کارش، «واکنشی است به واکنش لکنت خویش» به بیان دیگر، دو دوستی چسبیدن به برخی شرایط و موقعیت های گفتاری، نشان از واکتش به چاله ی لکنت دارد و این یعنی عدم تعادل بیشتر  در موقعیت های گفتاری دیگر.

بارها دیده شده که فرد لکنت داری در سمت یک مدیر، عده ای را با صرف انرژی زیاد گرد خود جمع کرده و نقش مشاور و درمان کننده ی آنان را بازی می کند.

به تدریج آن ها می آموزند که در نقش درمان کننده، تعادل روانی بیشتری می یابند و گفتار خود را بهتر هدایت می کنند. در اینجاست که او به تحقق پیوستن بخشی از رویاها و آرزوهایش را در گرو بازی در نقش مدیر گروه درمان می بیند، و تلاش می کند با تمام قوا آن را حفظ کند. طبیعی است برای او فعالیت های گروه تا آنجا اهمیت دارد که به حفظ گروه با مدیریت وی گزندی نرساند. به بیان دیگر او غیر از حفظ تعادل روانی خود به چیز دیگری نمی تواند بیندیشد؛ زیرا درد لکنت به  او فرصت نمی دهد  تا به همدردان خود خدمت کند گذشته از این، یاری رساندن به افراد لکنت دار به شناخت، ابزار درمان، پیگیری و تجربه ی کافی نیاز دارد که او غیر از تشکیل جمع (که بخشی از ابزار درمان است) چیز دیگری در اختیار ندارد.

چنین فردی جدا از نیازی که به کارشناسان لکنت زبان برای پیشبرد اهداف خود دارد، به دو دلیل از آن ها متنفر است:

اول: به  دلیل نفس پنهانکاری (در کتاب راز لکنت زبان به تفصیل در این مورد صحبت شده است)
زیرا حرکت آن ها واکنشی است برای التیام درد لکنت خویش بنابراین روبرو شدن با کارشناس لکنت زبان، به معنی باز شدن  مشت بسته و هویدا شدن سر درون است.

 دوم: به این دلیل که آنان را رقیبی مزاحم در امر فعالیت جمع خود ارزیابی می کنند.

با این همه، برای این که بتوانند لکنت خود را بهتر دور بزنند و یا جمع را با شعارهای علمی حفظ کنند، اغلب از گفتار درمان های تازه کار یا ناآشنا به ماهیت ذهنی لکنت زبان دعوت می کنند تا زیر نظر مدیران لکنت دار به فعالیت آن ها رنگ و لعاب تازه ای ببخشند! اما کمتر لذتی می تواند مانند «مدیریت بر کارشناس لکنت زبان» این افراد را ارضاء کند. این رفتار چنین احساسی را به آنان القا می نماید:
«ببینید من چقدر قدرتمندم که حتی یک گفتار درمان هم به من تکیه می کند»

ولی جدا از این همه تلاش، انرژی و صرف وقت بی حاصل، او نه می خواهد و نه می تواند با انگیزه و محرک خود روبرو شود، زیرا هیچ دوستی را بهتر از این واکنش ها و پنهان کاری ها نمی شناسد.

به این ترتیب بسیاری از دوستان لکنت دارما، در پس پرده ی زندگی، نقش «زندگی کردن» را بازی می کنند و با رویاها و واکنش های مشکل خویش به سر می برند.

آیا می بینید لکنت زبان چگونه می تواند زندگی را از انسان بگیرد؟

roy 01

نویسنده: کامبخش فرهمندپور


تاریخ:  10/08/1390
یک بازدیدکننده ی وب سایت
دیدگاه: من گاهی به یکی از این گروه ها در شهر.. مراجعه می کردم. دقیقاً همین خصوصیات را در مدیر آنجا می دیدم. چند نفری هم مثل معاون های او بودند. به نظر من و دو نفر تازه وارد، معاون ها سعی می کردند رضایت مدیر را به دست آورند تا جایگاه خودشان را حفظ کنند. من با درک این رفتارها، حالت افسردگی پیدا کرده بودم اما هنوز برایم مشخص نیست که چرا بعضی از دستیاران مدیر با اطمینان می گفتند ۹۹% خوب شده ایم.

* متن این نامه ویرایش گردید.


تاریخ:  10/08/1390
کامبخش فرهمندپور
دیدگاه: هر گاه چند فرد لکنت دار گرد هم جمع شوند، می تواند بارهای مثبتی را به تناسب ذهنت هر یک برای آن ها به ارمغان بیاورد:
1- همینکه شخص به جمع افراد لکنت دار می پیوندد، به مفهوم باز کردن بخشی از مشت بسته، وتجربه کردن عدم پنهانکاری لکنت خویش نزد دیگران می باشد. چنین تجربه ای- حتی اگر ۱۰% پنهانکاری را کنار بزند- می تواند برای شخص بسیار لذت انگیز باشد.
2- مشاهده ی افراد دیگری که هم مشکل انسان هستند، پیغام خاصی دارد: «من تنها نیستم.» که این احساس به خودی خود خوشایند است.
3- درد دل و صحبت کردن با افراد لکنت دار دیگر، سبب می شود شخص یک نوع ارتباط گفتاری بدون هیجان یا با هیجان کمتری را تجربه کند، که می تواند حس توانایی را در او بر انگیزد.
4- صحبت کردن در مورد لکنت زبان، اغلب یعنی انجام دادن کاری که قبلاً برای شخص ممنوع بوده. شکسته شدن چنین سدی مانند برداشتن باری از خاطر آزرده ی او می باشد.
نکاتی که شمرده شد، گر چه برای شخص لذت انگیز است، ولی مانند حباب پایدار نیست. هنگامی که شما احساس اعضای چنین جمعی را بپرسید، اغلب اعضاء با تعصب و اغراق از حرکت مثبت خود صحبت می کند. ولی اگر یک متخصص خبره آنان را ارزیابی نماید، نتیجه ی دیگری ارائه خواهد داد. درست است که این افراد خود را در حرکت می بیند، ولی حرکتی است حول محور یک دایره به همین علت است که هیچ گاه مسیر درمان هر یک از آن ها به انتها نمی رسد. از آنجا که شخص در حرکت دایره ای خود را در حرکت می بیند، احساس خوشایند «تصور درمان» به او دست می دهد؛ ولی «درمان» نیازمند طی مسیر درمان است.
طی «مسیر درمان» یعنی، این خود شخص لکنت دار است که باید تغییر کند، نگرش و ارتباطات اوست که باید اصلاح شود، دیدگاه و منطق آسیب دیده ی اوست که باید منظم شود. به بیان دیگر، این خود شخص است که باید عوض شود، نه محیط و ارتباطات او .

بسیاری از جوانان بر این باورند که اگر در کشور دیگری زندگی کنند، می توانند لکنت خود را در ایران جا گذاشته و زندگی خوبی را آغاز نمایند. من چندین تن را از نزدیک می شناسم که با همین باور از کشور خارج شده اند ؛ طبیعی است که آنان لکنت را با خودشان برده اند، زیرا لکنت (ذهنی و ظاهری) چیزی جدا از ماهیت و دیدگاه های شخص نیست.

 1. Avatar for حمید رضوی
  حمید رضوی گفت:

  در مورد روش های نوین درمان لکنت زبان میشه بیشتر توضیح دهید؟

 2. Avatar for leila
  leila گفت:

  من هم خیلی موقعیت های خوبی برای پیشرفت در کار و درسم داشتم ولی از ترس لکنت زبان ام نتوانستم از این فرصت های خوب استفاده کنم و اکنون دنبال درمان لکنت زبان خودم هستم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *