لکنت زبان چیست ؟

لکنت زبان چیست

لکنت زبان چیست : لکنت زبان عارضه ایست شرطی که موجب بروز لکنت ذهنی و لکنت ظاهری می شود. 

عارضه: یعنی مشکلی که برای انسان پیش آید ( ژنتیک یا مادرزادی نیست .)

شرطی: یعنی بروز واکنشی معین، در شرایط خاص روانی .

لکنت ذهنی: شامل پیوند حلقه هایی است که در ذهن شخص صورت می گیرد.

لکنت ظاهری: شامل پیوند حلقه هایی است که نتیجه آن، لکنت کردن شخص است.

اغلب محققان، لکنت زبان را در مشاهدات ظاهری خود (لکنت ظاهری) یافته وآن را اینگونه تعریف می کنند:

” لکنت زبان عبارت است از قفل شدن، کشیدن وتکرار صداها یا سیلابها .”

لکنت زبان چیست :

حال آنکه می دانیم عمل لکنت کردن، فقط واکنشی به ذهنیت یا لکنت ذهنی شخص می باشد ؛ مشخص است که تعریف کردن واکنش را نمی توان تعریف خود موضوع دانست .

برای مثال ، 6 جوان لکنت دار هم سن را در نظر بگیرید که هر یک به نوعی هنگام سلام دادن، روی صدای / س / دچار اسپاسم می شوند:

جوان اول    ____  س ، س ، س ، سلام

جوان دوم    ____ س ………….سلام

جوان سوم   ____ قفل………….سلام

جوان چهارم ____   هه…………. ( خالی کردن هوای ریه ) سلام

جوان پنجم  ____ م ………….م ………….سلام

جوان ششم ____   ( با عرض ادب ) یا ( چطورید شما ) یا ( خوب هستید ) یا ( با سلام )

درتعریفی که معمولاً از لکنت زبان ارائه می شود، جوان ششم را نباید یک فرد لکنت دار دانست، زیرا دچار قفل، کشش، و تکرار نشده است . ولی تمامی کسانی که با لکنت زبان آشنا یی دارند، به خوبی می دانند که هر ۶ جوان به یک اندازه با مشکلی به نام لکنت زبان درگیری داشته اند، زیرا همه ی آنها با چاله ی ذهنی لکنت روبرو بوده اند. به بیان دیگر، بزرگی چاله و نوع واکنش به آن هیچ تأثیری در اصل موضوع ندارد.

تعریف دیگری که از لکنت زبان در ایران متداول گردیده:

” لکنت زبان یک پدیده ی پیچیده ی روانی – حرکتی است .”

این تعریف ، جوان ششم را به عنوان فرد لکنت دار نمی شناسد، زیرا هیچگونه حرکتی از او سر نزده ! از این رو تعریفی که در ابتدا از لکنت زبان ارائه شد، سالهاست که به تأئید دوستان گروه درمان، باید آنرا کوتاه ترین و کامل ترین تعریف موجود از این عارضه دانست :

« لکنت زبان عارضه ایست شرطی که موجب بروز لکنت ذهنی و لکنت ظاهری می شود »

لکنت زبان چیستلکنت زبان چیست

درمان لکنت زبان

بسیاری از روشهای درمان لکنت زبان، فقط اندام های گفتاری را هدف می گیرند و تلاش می کنند با اصلاح تلفظ !  و ارائه  نصیحت ها و توصیه هایی ، لکنت ظاهری شخص را از بین ببرند. چنین روش هایی حتی اگر روانی گفتار را به ارمغان بیاورند ، دیری نمی پایند، زیرا اصلاح لکنت ظاهری ، تنها بخشی از مجموعه ی درمان را تشکیل می دهد و بخش های اصلاح نیافته (لکنت ذهنی ودیدگاه های آسیب دیده) مرتب لکنت ظاهری را فرا می خوانند تا آنرا به واکنش وادارند .

نظریه پردازانی که معتقدند «لکنت زبان یک بیماری ناشناخته و غیر قابل درمان است» ، در واقع فقط به لکنت ظاهری توجه نشان داده اند . حال آنکه درمان لکنت زبان به مسیری نیاز دارد که با طی آن «لکنت ذهنی، لکنت ظاهری ودیدگاه های آسیب دیده » ی شخص به طور همزمان باید اصلاح شوند، مسیری که   به دو سال تلاش درمانجو نیاز دارد .

روش درمان لکنت زبان  

کودکی را تصور کنید که چشمان سالمی دارد ولی به طور مادر زادی پرده ای تیره رنگ روی آن کشیده شده است . اگر او در ۲۰ سالگی این پرده را با عمل جراحی خارج کند، آیا می توان انتظار داشت بعد ازعمل مانند بقیه ی مردم ببیند؟ خیر، زیرا در حافظه ی بینایی او هیچ تجربه ای از تصاویر، رنگ ها، چهره ها ، فاصله ها ، پستی بلندی ها و غیره تشکیل نشده است. او هنگامی به این نکات دست خواهد یافت که تجارب جدید بینایی را در هر موضوع دریافت، و سپس در حافظه ی بینایی خود ضبط نماید . 

تشخیص و تعبیر بینایی ، به زمان و دریافت تجربی« خود شخص » نیاز دارد ، ولی مشکلی مانند لکنت زبان ، علاوه برزمان ، به چند شاخه ی شناختی – تجربی نیاز دارد که مهمترین آنها شناخت و تجربه ی « گفتار در ارتباطات گوناگون » می باشد .

موضوع ارتباطات به این مفهوم است که شخص علاوه بر درک توانایی هاوموقعیت خویش، باید موقعیت های دیگران را در ارتباطاتی که به گفتار نیاز دارد درک و تجربه نموده تا بتواند گفتار خود را به خوبی هدایت کند .

این نکته نشان می دهد که درمان لکنت زبان ، گسترده تر از آن است که شخص بتواند بدون راهنما  مسیر درمان را طی نماید.

برای اصلاح همزمان سه جنبه ی درمان ، لازم است شخص ضمن آموزش و اجرای تکنیک های گفتاری ، با هماهنگی مربی به گروه درمان بپیوندد.

« گروه درمان » به مفهوم جامعه ای کوچک، ولی سازمان یافته است تا جوان بتواند با فعالیت های مختلف، ارتباطات گفتاری و دیدگاه های آسیب دیده خود را اصلاح و باز سازی نماید .

لکنت زبان چیستلکنت زبان چیست

« گروه درمان » مانند بستری است تا شخص بتواند با فعالیت درآن،

تعامل با دوستان و همچنین هدایت گفتار درمان، توانایی های شناختی – تجربی خود را افزایش داده و آنرا در محیط های دیگر گسترش دهد.

هنگامی که صحبت از «طی مسیر درمان » می شود ،همرا هان گرامی باید بدانند

که روش درمان لکنت زبان فرمول پذیر نیست که بتوان ماهیت و روند آن را بیان کرد ، بلکه  لازمه اش مانند زندگی انسان ، حرکت ، تجربه و تغییر است .

 

شاید اگر به وظایف گفتار درمان بپردازیم ، بهتر بتوان روش درمان لکنت زبان را درک کرد:

 

فراهم نمودن ابزارهای مسیر درمان:

 • محیط درمان مناسب    
 • آموزش تکنیک های گفتاری مناسب
 • گروه درمان یکدست وسازمان یافته
 • فعالیت های خارج از محیط درمان
لکنت زبان چیستلکنت زبان چیست

هدایت شخص در طول مسیر درمان:

شاید عده ای تصور کنند « هدایت» به این مفهوم است که گفتار درمانگفتار درمان دست درمانجو را می گیرد

و او را با دستورالعمل هایی از پیچ و خم های مسیر درمان می گذارند.

باید دانست هیچ کس غیراز خود شخص لکنت دار نمی تواند به آنچه را که لکنت ذهنی می نامیم ( خاطرات منفی ، پنهان کاری ها و عوارض لکنت خویش) به خوبی دست یافته و آنرا لمس نماید، زیرا همه ی آنها در پس واکنش های تو در تو و چندلایه ی ذهنی او، ودر طی سالهای زیاد شکل گرفته اند.آنچه را که گفتار درمان می تواند ببیند یا درک کند، فقط واکنش هایی است که شخص گهگاه در محیط درمان از خود بروز می  دهد. در مراحل مختلف درمان، عضو گروه درمان می تواند با بررسی ودرک لکنت ذهنی خویش ، به تدریج به اصلاح و تغییر ذهنیتی بپردازد که کسی غیر از خود او نمی تواند به آن دسترسی داشته باشد.

وظیفه ی گفتار درمان، فضولی در این ذهنیت ها و تحمیل چون و چراها و دستورالعمل ها نیست، بلکه ضمن راهنمایی های به موقع ، ایجاد شرایطی است تا شخص بتواند با لکنت ذهنی خویش روبرو شود، آنرا بررسی نماید و به اصلاح وبازسازی آن بپردازد.

 

درمان پایدار لکنت زبان 

 درمان پایدار لکنت زبان، به مفهوم باز سازی و اصلاح دیدگاه ها، ارتباطات و واکنش های آسیب دیده می باشد ، و همه اینها خارج از ذهنیت خود شخص نیست .

شخصی در نامه ای چنین نوشته است:

« من مدت دو سال است که در منزل تمرین لکنت می کنم ، ولی لکنتم مرتب کم و زیاد می شود.

می خواهم بدانم رسیدن به درمان پایدار لکنت زبان مرز مشخصی دارد؟

من کی می توانم به درمان صد درصد ، صد در صد برسم؟»

معمولاً این گونه پرسش ها که حکایت از عدم آشنایی شخص با ماهیت لکنت زبان دارد، توسط کسانی مطرح می شود که ناامیدانه، مرتب در حال کشتی گرفتن و غلبه یافتن برلکنت ظاهری خویش هستند . غافل از اینکه لکنت زبان حریفی نیست که بتوان با آن زور آزمایی کرد . اگر کسی بخواهد با لکنت خویش مبارزه نماید ، مانند شخصی است که می خواهد با خودش کشتی بگیرد . جنبه های درمان لکنت زبان نکاتی هستند که به بازسازی و اصلاح نیاز دارند نه به مبارزه و کشتی گرفتن، زیرا لکنت زبان چیزی جدا از کلیت خود شخص لکنت دار نیست و نمی توان آنرا زمین زد .

نامه ای دیگر از یک جوان :

 • میخواهم روش درمان کامل و صد درصد لکنت را به همه آموزش دهم .
 • من در حال مبارزه با لکنت خود هستم و  بالاخره آنرا نابود خواهم کرد.
 • مدتی است که تمرین« آرام صحبت کردن»می کنم، تاحالا که خیلی جواب داده.
 • من مطمئنم اگر این کار را به مدت ۶ ماه درست انجام دهم، لکنتم صد در صد خوب خواهد شد .
 • بعد ازاینکه خوب شدم ، میام کلینیک شما تا به همه ثابت کنم ….

دائماً محبوس عقلش در صور

از قفس  اندر قفس دارد  گذر

این افراد تصور می کنند که کشتی گرفتن با لکنت ظاهری و « لکنت نکردن» ، سبب درمان لکنت زبان آنها می گردد، در صورتی که :

« لکنت نکردن » به مفهوم  لکنت نداشتن و « درمان » نیست

لکنت زبان چیستلکنت زبان چیست

درمان پایدار لکنت زبان در بزرگسالی به ابزار، طی کردن مسیر درمان و راهنما نیاز دارد.

 • بدون این سه موضوع هرگز نمی توان «آسیب، واکنش ودیدگاه ها» را باز سازی و اصلاح نمود .
 • بدون این سه موضوع هرگز نمی توان «چرخه لکنت» را متوقف ساخت.
 • بدون این سه موضوع هرکز نمی توان « ذهن آرام در ارتباطات مختلف» را تجربه کرد.
 • بدون این سه موضوع هرگز نمی توان « زندگی واکنشی و مفعولی » را به « زندگی کنشی و فاعلی » تبدیل نمود.

 

لکنت زبان چیستلکنت زبان چیست
این نوشته منتشر شده در مقالات مهم می باشد. جهت اضافه کردن به علاقمندی های مرورگر خود بر روی لینک صفحه کلیک نمایید.

 1. Avatar for محمدرضا :| اسدله زاده
  محمدرضا :| اسدله زاده گفت:

  ممنون از مقاله کاملتون در مورد لکنت زبان و درمان لکنت زبان

 2. Avatar for بابک خلیلی خاقانی
  بابک خلیلی خاقانی گفت:

  سلاممن از کودکی کمی لکنت زبان داشتم و در کودکی خیلی شر بودم و با همه بد بودم الان دانشجو هستم در دانشگاه دوستی ندارم و در همه جا ترد شدمخیلی حس بدی دارم و مدام با خودم حرف میزنم امیدوارم به کمک شما بتونم خوب شم

 3. Avatar for امیر رحمانی
  امیر رحمانی گفت:

  این چرخه لکنت زبان که توضیح دادید درسته. خیلی راجع به اون دقت کردم دیدم همون جوری اتفاق میفته. امیدوارم خودم بتونم اونو از حرکت بندازم اگه نشد میام اونجا خدا نگه دار.

 4. Avatar for هوشنگ
  هوشنگ گفت:

  واقعا که لکنت نکردن به معنی لکنت نداشتن نیست هر جا رفتم برا درمان فقط رو همین لکنت ظاهری کار کردن و آخرش هم هیچی به هیچی نمیدونم دیگه باید چیکار کنم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *