مقالات مهم سایت
مدیر سایت

مدیر سایت

هنگامی که کودکی دچار لکنت زبان میشود، والدین با فرهنگ را به تحقیق پیرامون درمان آن وادار میکند. ولی باید گفت درد یکی است و درمان هزاران! و هر کسی روشی برای درمان لکنت زبان در سر دارد. به قدری روشهای درمان لکنت زبان در جهان زیاد شده، که میتوان گفت هر درمانگری روش درمان خاصی برای خود ابداع نموده است.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپورمدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

بررسی همه روشهای درمان لکنت زبان میسر نیست، ولی میتوان آنها را بر اساس زمانهای مختلف طبقه بندی کرد:

روش درمان لکنت زبان در یونان باستان

در تاریخ یونان باستان نقل شده که سیسرون ( خطیب بزرگ یونان ) به لکنت زبان مبتلا بوده است. او برای غلبه بر گرفتگی زبان خود، به کنار آبشار میرفته و با صدای بلند صحبت میکرده است.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

تاثیری که صدای آبشار بر گفتار فرد دارای لکنت زبان میگذارد، همچون تاثیر دستگاههای لکنت شکن ( مسکر – کر کننده ) بر شنوایی، موجب تضعیف یا قطع پیوند شنوایی شخص میشود و در نتیجه گفتار شخص روانتر میگردد.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

در اینصورت باید گفت که سیسرون در وضعیت « تصور درمان » توانسته بود به تدریج به سخنوری راه یابد و گفتار خویش را در شرایط دشوار، بهتر هدایت کند. مانند بسیاری از استادان دانشگاه که لکنت زبان دارند ولی هنگام تدریس، میتوانند لکنت ظاهری خود را با انواع پنهان کاریها پوشش دهند؛ ولی در شرایط دیگر ( تلفن ) توانایی هدایت گفتار خود را از دست میدهد.

بی تردید سیسرون هم چنین سرنوشتی داشته است، و این به مفهوم درمان لکنت زبان او نمیباشد.

روش درمان لکنت زبان دو قرن پیش

دو قرن پیش دکتر هارد در فرانسه، با بالا نگه داشتن زبان توسط یک میله فلزی و تغییر پیوند تن صدا و تلفظ، که نتیجه آن « تصور درمان » میباشد، به عنوان یک گفتار درمان و درمان کننده لکنت زبان معرفی شد.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

ولی کیست که بتواند با چنین ابزار مضحکی زندگی کند و در بین مردم ظاهر شود؟! هر شخصی لکنت داشتن را هزار بار به استفاده از این ابزارها ترجیح میدهد.

روش درمان لکنت زبان یک قرن پیش

به تدریج روش درمان لکنت زبان به سوی تغییر پیوندهای لکنت زبان ( مقاله درمان قطعی لکنت زبان ) و رسیدن به تصور درمان که هیچ بهبود پایداری را در بر ندارند، پیش رفت. روشهایی که با تاسف اغلب تا به امروز هم ادامه دارند.

شاید اولین روشهای درمان لکنت زبان که به ذهن انسان ناآگاه به ماهیت این عارضه خطور میکند، تغییر دادن پیوندهای لکنت ظاهری ( عمل لکنت کردن ) باشد. در مقاله درمان قطعی لکنت زبان این پیوندها به 4 گروه تقسیم شده اند:

 1. ابزاری
 2. گفتاری
 3. ارتباطی
 4. ذهنی (تلقینی)

روش درمان لکنت زبان در دهه های پیش

با گسترش علم و نقش آن در رفع نیازهای زندگی، انواع روشهای درمان لکنت زبان ابداع گردید. ولی پایه و اساس جملگی، باز بر تغییر دادن پیوندهای لکنت زبان بنا شد. به طوری که میتوان گفت از زمان یونان باستان و داستان سیسرون، هیچ پیشرفتی در شناخت و درمان لکنت زبان مشاهده نگردید.

در دانشگاه رشته گفتار درمانی به وجود آمد و موضوع لکنت زبان و درمان آنرا زیر مجموعه این رشته قرار دادند؛ و تلاش شد تا شناخت و درمان این عارضه به طور علمی دنبال شود. ولی به علل پیچیدگی پکیج لکنت زبان و همچنین علل مختلفی که در کتاب راز لکنت زبان آمده است، نه تنها تا کنون هیچگونه تحقیق علمی صورت نگرفته، که حتی تعریف جامعی مبتنی بر واقعیت آن ارائه نشده است.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

به تدریج کار به جایی کشید که دانشمندان بی دانش و محققان بی تحقیق، تقریبا تمامی اعضای بدن انسان را مسئول ایجاد لکنت زبان معرفی کردند:

ژن – هورمون تستوسترون – مغز – عصب – اندامهای گفتاری – و ... و انواع اختلالات عضوی دیگر.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

طرفه آنکه همگی چنین اعلام میکنند:

 • هنوز علت لکنت زبان معلوم نشده است
 • هنوز نتوانسته ایم تعریف روشنی از لکنت زبان داشته باشیم
 • لکنت زبان یک بیماری غیر قابل درمان است
 • ما اکنون اطلاعات زیادی از بیماری لکنت زبان داریم ولی همچنان در ابتدای راه هستیم

ولی باید گفت آنها همچنان در ابتدای بیراهه ای دیگر هستند. تا زمانی که ندانیم لکنت زبان چگونه به وجود میآید، هر تحقیقی غیر از بیراهه نخواهد بود

روش درمان لکنت زبان شیادی

وقتی متولیان لکنت زبان ( گفتار درمان ها ) نتوانستند پاسخگوی نیازهای درمان جویان خود باشند و آنرا یک بیماری غیر قابل درمان نامیدند، حرفه های متفرقه و نا مربوط به این عارضه که از چند و چون آن اطلاعی نداشتند، فعال شده و به درمان لکنت زبان پرداختند.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

اما تفاوتی که این روشها با روشهای پیشین دارند، موضوع عدم آگاهی و شیادی است. به این مفهوم که درمانگران پیشین اغلب از روی نا آگاهی دست به درمان لکنت زبان میزدند ( موضوع سنگ مفت گنجشک مفت بود؛ ) ولی امروزه اغلب با نیات شیادی، حقه بازی و با تبلیغات دروغین و به قصد سودجویی، مدعی درمان میشوند.

ببینیم آنها چه تصویر ذهنی میتوانند از لکنت زبان داشته باشند؟

 • عده ای به گرفتگی زبان دچار هستند
 • همه آنها در استیصال به سر میبرند
 • آنها حاضر هستند برای درمان لکنت زبان خود از خیلی چیزها بگذرند
 • تلاشهای آنها برای درمان با شکست مواجه شده است
 • اغلب خجالتی و کمرو هستند
 • معمولا به دنبال یک ناجی هستند

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

و این مشخصات، اذهان سود جویانه را به خود جلب میکند:

افراد بدون لکنت را به عنوان افراد دارای لکنت زبان معرفی میکنند و بعد از یک سری توصیه ها و حرکات بی محتوا و بی معنی، وانمود میکنند که لکنت شخص بهبود یافته است! مانند آقای آنتونی رابینز که مدعی درمان لکنت زبان در 7 دقیقه است.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپورمدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

بسیاری از عطاری ها مدعی کشف داروی گیاهی درمان لکنت زبان میباشند؛ و به این طریق با تبلیغات گسترده خود، از درمان جویان سوء استفاده میکنند.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپورمدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

ادعای درمان قطعی لکنت زبان با استفاده از روش جدید هیپنوتیزم خواب و هیپنوتیزم بیدار، و شاید در آینده هیپنوتیزم چُرت.

بسیاری از فال بین ها و دعانویس ها نیز با روشهای چرب زبانی خاص خود از این قافله عقب نمانده اند.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

وقتی کار به اینجا رسید، چرا شخصی هم که خود عمری از لکنت زبان رنج برده و به رویای درمان افراد لکنت دار آگاهی دارد، مدعی درمان قطعی لکنت زبان با روشهای من درآوردی شبیه سازی ذهن، توانمند سازی ذهن و کاشت CPU در ذهن نشود و خود را دانشمند درمان قطعی و بدون بازگشت لکنت زبان نخواند؟! و چرا فیلم درمان شده گان بینوا را که در شرایط تغییر پیوند ذهنی لکنت زبان و تصور درمان تهیه شده¬اند، به نمایش عموم نگذارد؟!

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

ولی از همه دردناکتر، فروش دستگاههای ضد لکنت زبان توسط برخی از گفتار درمان ها با وعده درمان لکنت زبان است:

دستگاه لکنت شکن – دستگاه موزون کننده گفتار – دستگاه لکنت شکن PFF و RHS – نرم افزار لکنت شکن و ...

اگر بخواهیم آموزش خود درمانی لکنت زبان و درمان از راه دور ( درمان اینترنتی ) - که توسط بعضی از گفتار درمان ها انجام میشود – را به دستگاههای لکنت شکن اضافه کنیم، باید گفت این سخن پایان ندارد.

با افسوس در رسانه ها چنین میخوانیم:

مخترع این طرح روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: با توجه به تحقیقات به عمل آمده، بطور قطع این دستگاه پیشرفته ترین سیستم دیجیتال درمان لکنت در دنیاست و به هیچ عنوان دستگاه های مشابه، قابلیت رقابت با این دستگاه را ندارد

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپورمدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

به گفته ˈ********ˈ، با توجه به طراحی منحصر به فرد، قیمت این دستگاه بسیار پایین است و این یکی از مزایای مهم اقتصادی آن محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از این دستگاه، سبب برطرف شدن آنی لکنت و استفاده مداوم آن، موجب صحبت کردن درست در افرادی که لکنت زبان دارند، می شود.

ضمن اینکه هیچ یک از این ادعاها صحت ندارد، اغلب اینگونه افراد ادعای بی همتایی در جهان را نیز دارند

روش درمان کلینیک گفتار درمانی فرهمند پور

روش درمان کلینیک گفتار درمانی فرهمند پور تا به حال بسیاری از همکاران گفتار درمان، روانشناسان و مشاوران گرامی از من خواسته اند روش درمان لکنت زبان این کلینیک را به آنان آموزش دهم.

 1. باید گفت که پای هیچ ناخن خشکی و تنگ نظری در میان نیست. من تا آنجا که توان داشته ام، تلاش کرده ام در کتاب راز لکنت زبان و همچنین مقالات متعدد این وب سایت، اطلاعات و تجربیات خود را بی پرده عرضه کنم.
 2. گفتیم برای اصلاح و بازسازی پکیج لکنت زبان، به روشی نیاز داریم به نام طی مسیر درمان لکنت زبان. طی مسیر، یک جریان در حال حرکت است و نمیتوان آنرا فقط با آموزش تئوریک کسب نمود.
 3. پرسش مهمی که این عزیزان باید خود به آن پاسخ دهند این است که آیا یک کلینیک گفتار درمانی خصوصی، میتواند مورد بهره برداری آموزشی قرار گیرد؟

آوازه خوان، نه آواز

فاکتورهای درمان کننده لکنت زبان

اگر استخوان پای ما بشکند، سراغ جراحی میگردیم که بتواند پای ما را به بهترین وجه اصلاح کند. ولی به دنبال خصوصیات اخلاقی و ارتباط او با جهان هستی نخواهیم بود.

ولی هنگامی که سر و کار ما به یک معلم، یک هنرمند، یک روانشناس و یک درمان کننده لکنت زبان می افتد، علاوه بر توانایی ها، خصوصیات شخصیتی و اخلاقی او خیلی برایمان مهم میشود. برای ما خیلی مهم است که بدانیم آن شخص خودش به یقین رسیده یا از استادان خویش کپی برداری کرده است.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپورمدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

یکی از فاکتورهای بسیار مهم درمان لکنت زبان، تعامل صادقانه درمان کننده با درمان جو میباشد. یک گفتار درمان هر چه به تکنیکهای گفتاری و روش درمان معتبر مجهز باشد، اگر نتواند رابطه سالم، بدون استرس و بدون فاصله با درمان جوی خویش برقرار نماید، مسیر درمان با بن بست روبرو خواهد شد.

فرض کنیم دانشجوی فوق دکترای گفتار درمانی به سلامتی فارغ التحصیل شد؛ حال باید دید او برای درمان لکنت زبان چه مقدار آمادگی دارد:

 1. او فقط 15 - 10% از زمان دانشجویی را با موضوع لکنت زبان سر و کار داشته است؛ و این برای آموزش یک عارضه انتزاعی زمان بسیار کمی است.
 2. استادان دانشگاه اطلاعات خود را از چه منابعی تامین میکنند؟ از پیشکسوتانی که اغلب خود در دام لکنت زبان گرفتار بوده اند و هیچ دست آوردی تا کنون نداشته اند ( مقاله مشکل کجاست؟ )
 3. نام دیگر لکنت زبان، عدم تعادل ذهنی در شرایط خاص میباشد. محال است درمان کننده ای که خود در وضعیت عدم تعادل به سر میبرد، بتواند به درمان جوی لکنت زبان تعادل بخشد.

فاکتورهای لازم یک گفتار درمان برای درمان پایدار لکنت زبان، فراتر از حد تصور است:

 • آیا تکنیکهای گفتاری درمان را خود آزموده و از قابل اجرا بودن آنها اطمینان دارد؟
 • آیا میتواند دغدغه های زندگی را پشت درب کلینیک گفتار درمانی از خود دور سازد؟
 • آیا میتواند منافع درمان جو را به منافع خویش ترجیح دهد؟
 • آیا میتواند با درمان جو همیشه صادق باشد و هرگز به او دروغ نگوید؟
 • آیا به روش درمان خود اطمینان دارد و قصد آزمودن درمان جو را ندارد؟
 • آیا خود را به قدر کافی شناخته و توانسته اشکالات شخصیتی خویش را اصلاح نماید؟
 • آیا به قدر کافی به تحقیق شخصی در مورد لکنت زبان می پردازد؟
 • آیا توانسته در تعامل با افراد دارای لکنت زبان، به دنیای درون این عارضه پی ببرد؟
 • آیا وقتی که در پارک است، در یک مهمانی، یا با همسرش قدم میزند، باز به لکنت زبان و درمان جویان می اندیشد؟
 • آیا عدم موفقیت ها در درمان لکنت زبان او را به چالش می کشد یا موجب دلیل تراشی او میشود؟

اگر پاسخ همه اینها مثبت باشد، تازه میرسیم به اول سخن:

آوازه خوان، نه آواز


درخواست مشاوره
نام
لطفا نام خود را وارد کنید
نام خانوادگی
لطفا نام خانوادگی خود را وارد کنید
تلفن همراه*
لطفا تلفن همراه خود را وارد کنید
ایمیل
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید
لطفا تیک این گزینه را بزنید

نامه نقد در نقد زیر مربوط به مقاله دکتر هلاکویی در دام لکنت زبان، توسط سرکار خانم نوشین زارع دریافت گردید که به علت

طولانی بودن، بهتر دیدم آنرا در بخش نقد و بررسی قرار دهم. ولی من از دو جهت دچار حیرت شدم:

1) موضوع در مورد لکنت زبان است ولی نگارنده حتی یک مرتبه هم کلمه لکنت زبان را در نقد خود به کار نبرده است!

2) نگارنده فقط نامی از خود به جا گذاشته است!

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

از آنجا که ممکن است برخی همراهان تصور کنند خانم نوشین زارع نام مستعاری باشد که آقای دکتر هلاکویی برای خود برگزیده،

برای رفع چنین سوء تعبیر احتمالی، از نگارنده تقاضا میکنم رسم تعامل در نقد را به جا آورده و تلفن، ایمیل و شهر خود را مشخص

فرمایند، همانگونه که من در خدمت شما هستم.

من دست همه کسانی را میبوسم که به منظور دوری جستن از بیراهه ها و باز شدن گره ای از عارضه لکنت زبان به نقد آن

میپردازند.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

با سلام و ادای احترام فقط عرض میکنم جناب دکتر فرهنگ هلاکویی شخصیتی نیستند که پس از سالها پژوهش و درمان هزاران نفر و پس از اینهمه سال فعالیت شما بتوانید بقدر سرسوزنی خدشه ای به علم و دانش و آگاهی ایشان در تمام زمینه هایی که در رابطه اش سخن گفته اند وبه هزاران نفری که از کل جهان آموزش داده اند ؛ خدشه وارد کنید. علم و نبوغ ایشان ستودنی است و بی بدیل. بشخصه تمام برنامه هاشون رو بارها و بارها در یوتیوب دیده و شنیده ام و ایشون روش درمانی خاص خود را دارند و با هر شنونده ای به روش خاص موثر برای او به درمان و شناخت از بیماری او می پردازند. هیچگاه از یک نوع روش برای همه استفاده نمی کنند. ایشون گاهی عمدا برای آنکه شخصیت و یا نوع اختلال او را تشخیص دهند حتی گاهی ممکن است به او تشر بزنند و یا با بیان لحن خاصی و ادای کلمه ای یا ترفندی ؛ طرف مقابل را عمدا در یک آن عصبانی کنند تا از طریق نوع عکس العمل او فورا تشخیص صحیح را میدهند که اختلال رفتاری او از چه نوع است. این شگرد خاص و ناب ایشان است و هیچ احدی را توانایی در این نوع روش نمی باشد .

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

بهمین علت افرادی ساده انگار که فقط ظاهر ماجرا را میبینند فورا حکم صادر میکنند و چطور به خود اجازه میدهند که به ایشان و طرز عملکرد ایشان ایراد بگیرند و چون خود نمیدانند که این نوع برخورد دکتر با هر شخص به گونه ای متفاوت است در جهت تشخیص بیماری بعضا حادی که ایشان باید در عرض چند دقیقه و از پشت تلفن تشخیص دهند.وگرنه کاری است محال . که یک بیمار با اختلالات پیچیده را از پشت تلفن راهنمایی کنی و تشخیص آن بسیار دشوار است. و ایشان در این راه بسیار موفق بوده و هستند. آنجا که به پدر میفرمایند به مردم چه ؟؟ و صحبتهای دیگر ...؛ تشخیصشان این است که با این پدر نگران باید از این طریق وارد عمل شد تا سریعتر به درمان برسند. و چقدر هم زیبا و خلاقانه این گونه درمان میکنند.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

درثانی ایشون همیشه گفته اند همه باید اشتباه بکنند و حتی خود را مثال زده اند که هر آن ممکن است من هم چیزی اشتباه بگویم و نباید شرمنده شوم یا فکر کنم غیرطبیعی است. پس حال شما چرا دنبال انسان پرفکت می گردید که این خود یک بیماری است.متاسفانه افراد ناآگاه که به روش های بینظیر ایشون مطلع نیستند و فقط چند برنامه از ایشون رد دیدن فورا شروع به قضاوت میکنند و اینجا خواندم حتی با لحن تحقیر و تمسخر از ایشان یاد کردند که این خود به نوبه ی خود یک بیماری است که بخاطر حسادت به محبوبیت جهانی او اینطور رفتار کنیم و در این شبکه پخش کنیم تا کتاب خود را بفروشیم. عمل بسیار ناشایستی است. شما چطور پزشکی هستید که با این روش های مخرب به مردم فرهنگ تمسخر و سرکوب دیگران را آموزش می دهید؟؟ جناب هلاکویی خود هیچوقت چنین عملی مرتکب نمیشود.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

و اصلا به این سم پاشی ها اهمیتی نمیدهد چون او یک خادم واقعی و دلسوز و با سواد است که هدفش فقط بهبود بیماران است و به آنها تلقین نمیکند که من بهترم و هیچ پزشک دیگری را متهم جلوه نمیدهد چون شخصیت سالم دارد.شما یک صدا از ایشون پیدا کردید و بعد سوالات متعدد نوشته آید و با جواب ایشان مطابقت داده و ..... به هر حال کار بیهوده ای انجام داده آید. چقدر شما ببخشید بیکار هستید که برای تخریب یک شخصیت بزرگ دانشمند که همه مدیون او هستیم اینهمه وقت گذاشته آید و مطالبی را بصورت گزینشی انتخاب کرده .... و به هرحال شما روش خود را ادامه بده .ایشان در جایگاهی هستند که هیچ قدرتی نمیتواند با او مقابله کند. ایشان در درمان دارای سبک و روش هستند. ولی پزشکان اینجا فورا قبل از معاینه دست به قلم مبشوند و نسخه دیگران را می پیچند.من خودم این فایل رو شنیده بودم و بسیاری مواقع ایشون می فرمایند به روانپزشک یا مشاور مراجعه کنید. کمی مهربان باشیم ?????????

 

پاسخ به نقد مقاله دکترهلاکویی در دام لکنت زبان:

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

دکتر فرهنگ هلاکویی هزاران نفر را درمان کرده اند.

تا کور شود هر آنکس که نتواند دید که ایشان هزاران و صدها هزار تن را درمان کنند. ولی بی تردید در بین آنان لکنت زبان وجود

ندارد.

شما نمیتوانید به قدر سر سوزنی به علم و آگاهی دکتر هلاکویی در تمام زمینه هایی که سخن گفته اند خدشه ای وارد کنید.

من هرگز نخواسته ام به ایشان و هیچ کس دیگری خدشه ای وارد شود. نباید نقد کردن را دشمنی و خصومت تعبیر نمود.

علم و نبوغ ایشان ستودنی است.

من بنا به حرفه و وظیفه خود، سخنان دکتر هلاکویی را فقط در مورد عارضه لکنت زبان تعقیب نموده ام. حتما ایشان در حرفه

آموزشی خود دارای نبوغ و علم ستودنی هستند، ولی نه در همه علوم، نه در مورد درمان لکنت زبان.

دکتر هلاکویی روش درمان خاصی دارند.

دکتر هلاکویی تا کنون هیچ روش درمان لکنت زبان خاص یا غیر خاصی ارائه نداده اند.

دکتر هلاکویی با شگرد خاص خود که هیچ احدی یارای آنرا ندارد، از واکنش تلفنی مردم متوجه نوع شخصیت و اختلال رفتاری

آنها میشود.

عزیزم من فقط در مورد موضوع لکنت زبان ایشان را نقد کرده ام، نه در مورد توانایی ها در شناخت تلفنی افراد.

افراد ساده انگار چگونه به خود اجازه میدهند به عملکرد ایشان ایراد بگیرند؟

نمیدانم ساده انگار ها چگونه این کار را انجام میدهند، ولی من به سخنان پریشان و دور از خردی که در مورد علت و روش درمان

لکنت زبان بیان فرموده اند نقد علمی نوشته ام. سخنان بی اساسی که موجب آشفتگی و آزردگی افراد لکنت دار و خانواده آنان

میگردد.

دکتر هلاکویی با تشخیص و راهنمایی تلفنی برای اختلالات پیچیده مردم، بسیار موفق بوده و هستند.

باز هم تا کور شود چشم حسود. ولی صحبتهای ایشان در مورد لکنت زبان که از تریبون همگانی پخش میشود، بسیار

مضر و مخرب هستند.

آنجا که به پدر میفرمایند به مردم چه؟ و صحبتهای دیگر، تشخیص ایشان این است که با این پدر نگران باید از این طریق وارد

عمل شد تا سریعتر به درمان برسند، و چقدر هم زیبا و خلاقانه اینگونه درمان میکنند.

درمان لکنت زبان پسر 20 ساله از طریق مشاوره تلویزیونی به پدر! آنهم با نظریه های ژنتیک، آسیب مغزی و تستوسترون!

و نام این را بگذاریم درمان زیبا و خلاقانه لکنت زبان!!

من به یقین میگویم که این مشاوره تلویزیونی، نه تنها سبب بهبود فرزند نشده، که آشفتگی ها و فشارهای روانی فرزند

و خانواده او را به شدت افزایش داده است. در اینجا از پدر و فرزند گرامی میخواهم چنان چه با این مقاله روبرو شدند، برای

روشن شدن موضوع با من تماس بگیرند.

دکتر هلاکویی فرمودند که هر آن ممکن است من هم چیزی را اشتباه بگویم. پس چرا شما به دنبال انسان پرفکت میگردید که این

خود یک بیماری است.

1) به نظر میرسد این گفته دکتر هلاکویی با ارزشهایی که شما به ایشان نسبت دادید در تضاد باشد.

2) مثل اینکه سرکار خانم نوشین زارع، شما از توانایی های تشخیص تلفنی مردم که در تخصص دکتر هلاکویی بود پیشی گرفته اید

چرا که شما حتی بدون تماس تلفنی، به بیماری پرفکت پسند من پی بردید.

شما کامنت ها را در زیر مقاله دکتر هلاکویی در دام لکنت زبان گذاشته اید تا کتاب خود را بفروشید.

من همانطور که نقد شما را با دل و جان و احترام و پاسخ، در سایت قرار دادم، کامنت ها را نیز تایید کردم. ولی رابطه کامنت

با فروش کتاب!

شما این همه وقت گذاشته اید و نقد مطالب را به صورت گزینشی انتخاب کرده اید.

لطف کنید بفرمایید چه قسمتهایی گزینش شده اند که اگر نمیشدند، موضوع فرق میکرد؟ ما منتظر میمانیم تا شما نظریه ها و

روشهای درمان لکنت زبان دکتر هلاکویی را که فکر میکنید غیر قابل نقد هستند، برایمان بفرستید.

کمی مهربان باشیم

عزیزم، نقد لازمه پیشرفت علمی در هر موضوعی است. پای شخص در میان نیست بلکه این نظر شخص است که نقد میشود.

نقد یک موهبت است که سبب ارتقای آدمی میشود. در ضمن، چرا کمی مهربان باشیم؟ چرا وجود ما از عشق و مهربانی سرشار

نباشد؟

باشد که چنین باشد

درمان قطعی لکنت زبان!

مدتی است ناظر تبلیغات درمان قطعی لکنت زبان، آنهم از نوع بدون بازگشت آن هستیم. پرسش این است که آیا به راستی میتوان به درمان قطعی لکنت زبان دست یافت؟ اگر چنین است، روش درمان آن چیست؟

وقتی صحبت از درمان قطعی لکنت زبان بدون بازگشت به میان می آید، در ذهن انسان درمانی نقش می بندد که انگار در آن هیچ خاطره ای هم از لکنت زبان دیده نمیشود. 

 

واقعیت را با هم بررسی کنیم

درمان قطعی لکنت زبان خردسالان

بهترین و عمیق ترین درمان را در این گروه سنی میتوان مشاهده نمود. درمان لکنت زبان خردسالان به گونه ای است که اگر در بزرگسالی صحبتی از لکنت زبان پیش آید، شخص بدون هیچ پنهان کاری و احساس بدی خواهد گفت « آره، یادم میاد وقتی بچه بودم منم زبونم میگرفت. »

39 Laughter and Little Children

عمیق ترین درمان لکنت زبان در خردسالان صورت میگیرد

درمان قطعی لکنت زبان کودکان
درمان در این گروه سنی که قبل از دوران بلوغ هستند نیز عمیق و پایدار صورت میگیرد؛ ولی گاه مرور ذهنی دوران دبستان که با لکنت زبان همراه بوده، خوشایند شخص نمیباشد.

happy teenage girl with friends in high school

نباید اجازه داد درمان لکنت زبان از سنین دبستانی فراتر رود

درمان قطعی لکنت زبان بزرگسالان
اگر بخواهیم درمان قطعی لکنت زبان بزرگسالان را به مفهوم فراموش کردن خاطرات تلخ لکنت زبان بدانیم، باید گفت این یک امر محال است. 
گرچه بزرگسالان به درمان عمیق و پایدار دست می یابند و موفق به اصلاح و بازسازی عوارض لکنت زبان خود میشوند، ولی هیچ انسانی قادر به حذف اختیاری بخشی از خاطرات خود نمیباشد. بنا بر این:

درمان قطعی لکنت زبان برای هر گروه سنی، مفهوم خاص خود را دارد.

Group Featured 1140x460

نباید اجازه داد در زندان لکنت زبان زندگی کنیم

 

در اینجا لازم است ابتدا مقاله درمان قطعی لکنت زبان را مطالعه بفرمایید

کاشف شبیه سازی ذهن و توانمند سازان ذهن – غافل از ماهیت تصور درمان – در ابتدا مدعی درمان قطعی و کامل لکنت زبان در یک جلسه شد! بعد از مدتی به سه جلسه!، سه ماه!، یک سال! و آخرین بار به دو سال! آنرا افزایش داد.
بارها دیده شده که چنین رفتارهایی موجب برچیده شدن بساط مدعیان آن شده است؛ و تردیدی نیست که بزودی چنین خواهد شد.

شاید حرفه های متفرقه ای که در امر درمان لکنت زبان فعال هستند، نزد خود چنین استدلال کنند:

« ما تلاش خود را میکنیم، اگر هم شخص به درمان پایدار دست نیافت، چیزی را از دست نداده؛ آخرش این است که مانند سابق به زندگی خود همراه با لکنت ادامه میدهد. »

ولی باید دانست هر حرفه ای اعم از گفتار درمان و غیر گفتار درمان، اگر ندانسته به درمان لکنت زبان بپردازد، گناه بزرگی را مرتکب شده است. شاد و پشیمان کردن و بی نتیجه ماندن درمان، عوارض جبران ناپذیری را به درمان جو تحمیل خواهد کرد.

loknat 04

 اغلب، زمانی طولانی لازم است تا یک فرد دارای لکنت زبان آماده درمان شود؛ بنا بر این، متلاشی کردن انگیزه و منهدم ساختن انرژی درمان یک گناه نابخشودنی است. و بالاخره، تهیه و پخش فیلم های اقرار به درمان – که در شرایط تاثیر بر پیوندهای لکنت زبان و تصور درمان تهیه گردیده اند - را باید یک جرم غیر انسانی دانست. 

loknat 03

بسیاری از درمان جویان کلینیک گفتار درمانی بعد از چند ماه تلاش و رسیدن به گفتار روان در موقعیت های مختلف، تصور میکنند که به پایان مسیر درمان لکنت زبان رسیده اند و میخواهند به تدریج دست خود را از دست گفتار درمان رها سازند. وظیفه گفتار درمان است که آنان را از این اشتباه آگاه سازد و لزوم ادامه مسیر درمان را به آنها یادآور شود.

3

بسیاری از درمان جویان لکنت زبان توانایی گفتار روان در محیط کلینیک را در همان ماه نخست کسب میکنند. من و برخی همکاران گرامی به خوبی میدانیم که تهیه « فیلم اقرار به درمان » در این مرحله، چه زیانها و چه معنای غیر انسانی در بر دارد

لکنت زبان عارضه ای است که پکیج آن فقط برای افرادی قابل ادراک است که « مسیر درمان لکنت زبان » را طی کرده باشند. باید پذیرفت که درک ماهیت و پکیج لکنت زبان حتی برای گفتار درمانها امری غیر ممکن است.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

همیشه یک علامت سوال در ذهن شخص دارای لکنت زبان و مخاطب او شکل میگیرد

یک درمان کننده خبره لکنت زبان، فقط می تواند از کانال های غیر مستقیم زیر به ردیابی ماهیت و فرایند درمان پی ببرد:

 • مشاهده و شناخت عوارض لکنت زبان
 • واکنش های لکنت زبان در طول مسیر درمان
 • ابراز نظرها و صحبت های درمان جو در جلسات گروهی و انفرادی
 • مشاهده ارتباطات شخص در طی مسیر درمان لکنت زبان
 • اطلاعاتی که از افراد خانواده شخص حاصل می شود
 • مشاوره و نظرخواهی از دوستان گروه درمان لکنت زبان

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

لکنت زبان عارضه ای ناشناخته پیل در تاریکی مولانا را به خاطر می آورد

حیرت انگیز است که برخی حرفه های متفرقه و نا مربوط به موضوع لکنت زبان، ضمن اینکه هیچ شناختی از ماهیت این عارضه ندارند، شعار « درمان لکنت زبان » سر می دهند.

می دانید که یکی از عوارض لکنت زبان، اضطراب است. تعدادی از روانشناسان جهان بر این باورند که درمان لکنت زبان هنگامی میسر خواهد شد که بتوان اضطراب آنان را درمان نمود. اما نکته آن است که لکنت زبان در بزرگسالان یک مجموعه است و نمیتوان اضطراب را به طور جداگانه و پایدار در آن کاهش داد. اگر روانشناسی بتواند با صرف وقت و انرژی زیاد، اضطراب را در عارضه لکنت زبان کاهش دهد، بی تردید با فراخوانی عوارض درمان نیافته دیگر مجموعه، موفقیتی خواهد بود ناپایدار و بازگشت به حال اولیه حتمی است.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

با مشاوره نمیتوان به درمان لکنت زبان دست یافت « درمان » فقط با کسب تجربه عملی حاصل می شود

نتیجه

درمان لکنت زبان هنگامی عملی خواهد شد که مسیر درمان بر اساس « مجموعه لکنت زبان » استوار باشد. شاید بتوان:

 • نگرش شخص را نسبت به لکنت زبان خود تغییر داد
 • گفتار روان را جایگزین عمل لکنت کردن قرار داد
 • موفقیت های قابل ملاحظه بر اساس تغییر پیوندهای لکنت زبان کسب نمود

ولی بدون اصلاح و بازسازی جنبه های درمان لکنت زبان ( لکنت ظاهری، لکنت ذهنی و دیدگاههای آسیب دیده ) همه زحمات بر باد خواهد رفت و پکیج لکنت زبان خود را دوباره بازسازی خواهد کرد.

در سال 1817 ( 200 سال پیش ) یک پزشک فرانسوی به نام Jean marie hard با این تصور که لکنت زبان به علت ضعف عضلات زبان و حنجره به وجود می آید، سعی کرد با یک سری ورزش های تقویت کننده زبان و همچنین نصب میله ای در دهان برای بالا نگه داشتن زبان، موجب کاهش اسپاسم و عمل لکنت کردن شود.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

در آن زمان دکتر هارد را بدون الحاق صفات « نابغه و معجزه گر » درمان کننده لکنت زبان می نامیدند. ولی امروزه ما دریافته ایم که:

درمان قطعی لکنت زبان، بدون اصلاح و بازسازی همزمان جنبه های سه گانه درمان ( لکنت ظاهری، لکنت ذهنی و دیدگاهها ) نمیتواند حاصل شود. دریافته ایم که هر گونه تغییر در پیوندهای لکنت زبان، تنها میتواند تاثیری متزلزل و ناپایدار بر روند لکنت ظاهری ایجاد کند و بی تردید منجر به درمان قطعی لکنت زبان نمیشود – این همان کیفیتی است که دکتر چارلز ون رایپر آنرا به روزهای خوب و روزهای بد لکنت زبان تعبیر میکرد.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

ایجاد تغییر در پیوندهای لکنت زبان، که همیشه به سوی کاهش یا قطع لکنت ظاهری پیش میرود، گاه موجب سودجویی فرصت طلبان در تاریخ شده است. در زمان ما نیز هستند کسانی که با ادعای نابغه و معجزه گر، از طریق همین تغییر پیوندها، شعار درمان قطعی لکنت زبان سر میدهند. آنها با استفاده از این ماهیت لکنت زبان، با ضبط صدا و تهیه فیلم از درمان جویان خود که در حال « تصور درمان » به سر میبرند، مبادرت به تبلیغات گسترده و فریب اذهان عمومی می کنند و نام آنرا درمان قطعی لکنت زبان می گذارند.

پیوندهای لکنت زبان

هر گونه تغییر در پیوندهای لکنت زبان، موجب کاهش یا قطع موقت لکنت ظاهری میگردد:

 1. تغییر پیوندهای ابزاری
  تغییر دادن گفتار طبیعی شخص: قرار دادن تیله، میله یا هر وسیله دیگری در دهان که موجب تغییرات تلفظی و مشخصات موسیقایی گفتار گردند.
  تغییر دادن شنوایی شخص: دستگاه های لکنت شکن، یا اگر شخص با دو کف دست خود مرتب گوشهایش را ببندد و باز کند، همان نتیجه دستگاه های لکنت شکن را خواهد گرفت.
 2. تغییر پیوندهای گفتاری
  تغییر دادن تلفظ یا مشخصات موسیقایی گفتار به طور اختیاری.
  تولید صدا، کلمه یا هر گونه حرکات اضافی.
 3. تغییر پیوندهای ارتباطی
  تغییر دادن نوع تماس و ارتباط با مخاطب
  تماس حضوری به جای تماس تلفنی
  تکرار ملاقات با افراد خاص، تا به تدریج شرایط عادی شود
  تغییر دادن مکان ارتباطی: قرار ملاقات ضمن راه رفتن در پارک - برای دوری جستن از تماس چشمی – به جای کافی شاپ
 4. تغییر پیوندهای ذهنی
  تغییر دادن اختیاری جو ذهنی نیز می تواند بر روند لکنت ظاهری تاثیر بگذارد و آنرا کاهش دهد: برتر انگاشتن خود در برابر کسانی که آنها را بزرگ و با قدرت حس می کنیم. تکرار چنین رفتارهایی، به تدریج از حالت اختیاری خارج شده و بخشی از منش شخص میگردد.

 

بعضی از حرفه های متفرقه و نا مربوط به موضوع لکنت زبان، با کشف! تاثیر « تغییر در پیوندهای ذهنی » و فیلمبرداری چسب و قیچی از درمان جویان بینوا، مدعی درمان قطعی لکنت زبان آنان شده اند:

دانش شبیه سازی ذهن

توانمند سازان ذهن

کاشت CPU در ذهن

درمان قطعی لکنت زبان، برای اولین بار در جهان

درمان قطعی و بدون بازگشت لکنت زبان

درمان قطعی لکنت زبان

 

و شبیه سازی ذهن و توانمند سازان ذهن، چیزی جدا از تلقین و تغییر موقت جو ذهنی درمان جو نیست. به همین علت است که غیر از فیلم های چسب و قیچی – که برای جذب افراد ناآگاه تهیه میشوند – نمیتوان با درمان شده گان روبرو شد.

 

گزارش چند تن از درمان جویان دانش شبیه سازی ذهن از تمرینات درمان قطعی لکنت زبان:

 • گوش دادن همزمان درمانگر و درمانجو به یک ترانه پاپ. به من گفته شد بیا تا خود را به موسیقی بسپاریم و...
 • از من خواستند در حال ایستاده و با صدای بلند و کوبنده کلمات زیر را همراه با حرکات دست بخش کنم:
  - من خوبم، من خوبم، من خوبم،... { روش آقای حلّت روانشناس و مدیر مجله موفقیت، برای تغییر جو ذهنی درمان جویان خود }
  - من دیگه لکنت نمیکنم، من دیگه لکنت نمیکنم،... { روش آنتونی رابینز برای درمان لکنت زبان }
  - مرتب به بالا و پایین بپرم و بگویم: من خوب شدم، من خوب شدم، ...

 

نتیجه

تغییر یافتن جو ذهنی میتواند موجب کاهش یا حتی قطع موقت لکنت ظاهری شخص شود و در ذهن او « تصور درمان » ایجاد کند. در این مرحله، درمان جوی ناآگاه، به راحتی به درمان قطعی لکنت زبان خود اعتراف می کند.

درمان جویی که با اشتیاق و احساس پیروزی به درمان قطعی لکنت زبان خود اعتراف می کند، بعد از مدت کوتاهی متوجه می شود که لکنت زبان او بهبود نیافته است! ولی او توان پس گرفتن اعتراف خود را از دست میدهد. پس گرفتن اعتراف در نظر او به مفهوم بی لیاقت، بی عرضه و بی کفایت ترجمه میشود. در این صورت اغلب ترجیح میدهند با لکنت درمان نیافته خویش بسازند، ولی همچنان در اذهان به عنوان قهرمان غلبه بر دیو لکنت زبان باقی بمانند!

آسیب هایی که این نوع اعتراف گرفتن ها به افراد دارای لکنت زبان میرساند، انتها ندارد... این سخن پایان ندارد...

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

اغلب افراد دارای لکنت زبان مایل هستند بدون حضور در کلینیک گفتار درمانی و طی نمودن « مسیر درمان لکنت زبان » بر مشکل خویش غلبه یابند. تمایل به درمانهای سریع، یواشکی، راحت و بدون زحمت، از راه دور و فعالیت در شبکه های اجتماعی، همگی یک مفهوم دارند:

هنوز نتوانسته اند بپذیرند که مشکلی به نام لکنت زبان دارند. آنها درمان لکنت زبان در خیال را به پذیرش آن ترجیح می دهند؛ و به همین علت است که اغلب به سوی بیراهه های درمان کشیده می شوند.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

پذیرش لکنت زبان موهبتی است که به فاکتورهای خاصی همچون شهامت، واقع بینی و خودشناسی نیاز دارد.
درمان لکنت زبان به مسیر درمان آزموده شده نیاز دارد.
درمان لکنت زبان به گروه درمان سازمان یافته نیاز دارد.
درمان لکنت زبان به مربی و راهنما نیاز دارد.
درمان لکنت زبان به تحقیق و واقع بینی نیاز دارد.
درمان لکنت زبان به دوری جستن از بیراهه های درمان نیاز دارد.
درمان لکنت زبان به زمان نیاز دارد.
درمان لکنت زبان به عشق و انگیزه نیاز دارد.
درمان لکنت زبان به تلاش نیاز دارد.

کسانی که در خیال خود به درمان لکنت زبان روی میآورند، هیچگاه به آن نمیرسند.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

در این ویدئو درباره نحوه به وجود آمدن لکنت زبان اطلاعات خوبی در اختیار مخاطب قرار می گیرد

 

لکنت زبان چگونه به وجود می آید؟

شاید کسی غیر از دوستان گروه درمان لکنت زبان نتواند به طور قاطع و روشن پاسخ این پرسش راز گونه را بدهد؛ و کیست که نخواهد بداند لکنت زبان چگونه به وجود می آید؟

بارها و بارها از والدین تحصیل کرده و کم سواد درمان جویان چنین شنیده ام:

الف)

 • فرزندم خیلی خوب حرف می زد، ولی در چهار سالگی بعد از یک دعوای خانوادگی ترسید و از فردا دیدیم که لکنت می کند ( = ترس )
 • از وقتی که برادرش به دنیا آمد، لکنت او شروع شد ( = حسادت )
 • از وقتی شروع شد که از او خواستیم مداد رنگی را با دست راست بگیرد ( = احساس ناامنی )

 

نتیجه

لکنت زبان در %75 موارد ( کتاب راز لکنت زبان ) به این علت به وجود می آید: 

در اثر یک فشار روانی بیش از آستانه تحمل کودکان خردسال

 

ب)

 • از حرف زدن پدرش تقلید کرد
 • از برادر بزرگش یاد گرفت از همکلاس مهد کودک تقلید کرد
 • ادای یکی از شخصیت های دارای لکنت زبان یکی از فیلم های کارتون را درآورد و بعدش خودش هم مثل اون شد

 

نتیجه

لکنت زبان در %25 موارد به این علت به وجود می آید:

در اثر تقلید کودک خرد سال از گفتار لکنت دار افراد دیگر

 

جای بسی حیرت و افسوس و دریغ است که والدین غیر متخصص با مشاهدات عینی خود علت لکنت زبان فرزند را بدون هیچ ادعایی کشف می کنند؛ ولی محققان! صاحبنظران! و متخصصان برجسته! سالهاست که با ناز و کرشمه به دنبال ژن و ضایعه مغزی منجر به لکنت زبان می گردند و همچنان می گردند...! تحقیقاتی که ذره ای به موضوع لکنت زبان و درمان آن ارتباطی ندارد!

جنبه های مثبت فیلم
1) تاکید و نمایش « چالش ها و نشخوار های فکری » فرد دارای لکنت زبان
2) لکنت زبان چگونه ارتباطات شخص را هدایت می کند؟ و چگونه او را به حاشیه زندگی می راند؟
3) چگونه ارتباطات او را به دایره تخیل می کشاند؟
4) محدودیت های دنیای درون شخص دارای لکنت زبان را به خوبی نشان می دهد

جنبه های منفی فیلم
فقط بر اجرای نقش « لکنت زبان » استوار است که با واقعیت و ماهیت لکنت زبان هیچگونه همخوانی ندارد:
1) لکنت کردن بدون اسپاسم!
2) لکنت کردن ضمن مشاهده فرد مقابل!
3) یکنواختی نوع لکنت کردن در همه ارتباطات!
4) لکنت کردن بدون تغییر تن صدا، تاکید و تنفس!

درمان پایدار لکنت زبان در بزرگسالان فقط هنگامی صورت می پذیرد که بتوان مسیر درمان را در سه جنبه زیر طی نمود:

 

1ـ آسیب

در این راستا تلاش می ‌شود تا ماهیت چرخه ‌ی لکنت زبان (لکنت ذهنی یا شرطی شده) برای شخص آشکار شود تا بتواند با تکیه بر شیوه ‌های گفتاری، آن را در وضعیت‌ های گوناگون از حرکت بیندازد.
 

2ـ واکنش
در این‌جا نیاز داریم تا فرآیند گفتار عادی و طبیعی را به عنوان «شیوه ‌های گفتاری» که به طور برجسته‌ تری طبقه بندی شده‌اند، در اختیار شخص قرار دهیم.
 

3ـ نتیجه
بعد از حرکت در این دو جنبه‌، زمان آن می‌رسد تا با تمهیداتی دیدگاه شخص نسبت به خود، محیط، جامعه و ارتباطات تغییر کند. از این به بعد است که او می‌تواند رفته رفته خود را با زندگی آشتی دهد و بگوید: «من هم می‌توانم…»
 

 ahdaf janbe loknat 1

خود درمانی

دریافتیم که لکنت ‌زبان به بسیاری از توانایی ‌های کلیدی انسان آسیب جدی وارد می‌سازد (مثل ارتباطات، احساسات، معیار ها، منطق، دیدگاه ‌ها، واقع بینی، شناخت و…). توانایی ‌هایی که هر یک ‌باید در سنین پایین ‌تر شکل می‌گرفتند و پایه‌ ی توانمندی ‌های بعدی شخص را پایه‌ ریزی می‌کردند، اکنون در غبار نتایجی که لکنت زبان به بار آورده است، از مسیر اصلی خود خارج شده و به بیراهه رفته است. برای مثال، کسی که ‌باید تا پانزده سالگی، بسیاری از ارتباطات و توانمندی ‌های مربوط به آن را در مبادلات گفتاری کسب می‌کرد، اکنون در بیست و پنج سالگی چقدر از آنها دور افتاده و چه شرایطی دارد؟ یا کسی که همیشه وجود دیگران و ارتباط با آنها برایش مترادف با دردسر و تحقیر شدن بود، چه دیدگاهی می‌تواند داشته باشد؟ آیا می‌توان از او انتظار داشت که همه‌ ی مردم را از صمیم قلب دوست داشته باشد و به نوع بشر هم عشق بورزد؟
تا زمانی که شخص به درمان لکنت زبان دست نیابد محال است چنین بختک ریشه ‌داری دست از سر او بردارد. چرا که به نظر می‌رسد ما آدمیان هر چه داریم یا هر که هستیم از برکت حافظه است. اندیشه‌ها و تصورات ما حاصل کار حافظه است، ادراک و اندیشه و حرکت‌های ما از آن سر چشمه می‌گیرد (هرینگ 1920.) از آن‌جا که شخص لکنت ‌دار غیر از همان تجارب و احساسات تلخ و دردناکی که در ارتباطات مختلف کسب کرده، چیز دیگری در حافظه‌ ی خود ندارد، نمی‌توان انتظار داشت با نصیحت و محبت کردن، تغییری در حافظه‌ ی او پیدا شود. حافظه هنگامی تغییر می‌کند که شخص تجارب جدیدی کسب کند؛ و این شدنی نیست مگر در یک «مسیر درمانی عملی.» اما طی کردن این مسیر، بدون همراهی یک راهنما و مربی غیرممکن به نظر می‌رسد؛ زیرا، خود شخص فاقد ابزارهای لازم برای پیمودن این سفر طولانی است. به عبارت دیگر، او شناختی از ارتباط بدون بختک و آزادی در ارتباطات مختلف را ندارد و نمی‌داند در چه جهتی می‌توان آن را به دست آورد.

 

آنکه در چه زاد و در آب سیاه        او چه داند لطف دشت و رنج چاه

  

 حال سؤال این است، کسی که سال ‌ها بهترین پشتیبان خود را ترفند های پنهانکاری دانسته است، و از طرفی توانایی ‌های کلیدی او آسیب‌ دیده‌اند، آیا می‌تواند عصاکش خود شود؟ آیا می‌تواند راه را از چاه تشخیص دهد و خود را آزاد کند؟ در این مورد من تردیدی ندارم که بدون یک راهنما، نمی‌توان از این بن ‌بست خارج شد. (مگر در اثر چیدمان ‌ها و موقعیت ‌هایی بسیار استثنائی، که در این صورت بیشتر به یک معجزه باید شباهت داشته باشد.) 

 

 ahdaf janbe loknat 2

موضوع «خود درمانی» را هم باید از جمله «رفتارهای پنهانکارانه» ای دانست که توسط متخصصان لکنت ‌دار ارائه شده است. دقت داشته باشید که این افراد در حالی به طرح خود درمانی می‌پردازند، که همچنان لکنت ‌زبان را یک بیماری ناشناخته و علاج ‌ناپذیر می‌خوانند. ولی آنچه آنها را به طرح خود درمانی می‌کشاند، نه خدمت به نوع بشر، که ناخودآگاه تسکین درد درون خود است، با این شعار ناگفته: «من توانستم لکنت زبان خود را با روشی به نام «خود درمانی» درمان کنم؛ دیگر کسی مرا یک فرد لکنتی نخواند، این هم سخنرانی و مقاله و کتاب تا شکی باقی نماند.» اما وقتی تمام صحبت‌های او را جمع کنیم، می‌بینیم که تکرار همان نصایح و تمرین‌های بی‌هدف و اجرانشدنی است.

 

کی تراشد تیغ دسته‌ی خویش را           رو به جراحی سپار این ریش را

ور نهد مرهم بر آن ریش تو پیر          آن زمان ساکن شود درد و  نفیر

 

 

جنبه‌ های درمان پایدار لکنت زبان، یعنی:

 

1. آسیب (چرخه ‌ی شرطی شده‌ی لکنت، یا لکنت ذهنی)
2. واکنش (چرخه‌ ی ظاهری لکنت، یا لکنت ظاهری)
3. دگرگونی‌ های دیدگاهی (تأثیر لکنت بر معیار، منطق، شخصیت، دیدگاه، و…)

 

این جنبه ‌ها آن چنان به هم گره خورده‌اند که می‌توان آنها را یک کلاف در هم تنیده شده به حساب آورد. همان‌طور که می‌ دانید یک فرد لکنت ‌دار همیشه و همه جا در ذهن آشفته‌ی خویش به سر نمی‌برد، بلکه او فقط در «ارتباط گفتاری» (و یا اندیشیدن به آن)، که در «وضعیت‌های خاص» واقع شده باشد، در چرخه‌ی لکنت زبان قرار می‌گیرد. بنابراین، آن چیزی که آسیب‌دیده است گفتار شخص نیست، بلکه «گفتار در ارتباطات خاص» اوست که آسیب‌دیده است؛ پس مسیر درمان باید شامل اصلاح همزمان این سه جنبه، در ارتباطات گفتاری شخص باشد.

 

در این‌جاست که فرد لکنت ‌دار برای بهبود نیاز دارد تا به یک «گروه درمان» منسجم و سازمان ‌یافته بپیوندد.

 

این گروه باید مشخصات زیر را داشته باشد:

1. سطح ادب و فرهنگ اعضای گروه با هم همخوانی داشته باشد.
2. محیط درمان نباید متفاوت از محیط‌ های دیگر باشد، به بیان دیگر، محیط درمان باید بسیار طبیعی و خودمانی باشد (نه استریلیزه، غیرعادی و خشک.)
3. جو حاکم بر ارتباطات اعضای گروه باید: دوستانه، خیراندیش، مهربان، با گذشت، همراه با همکاری، دلسوزانه، نصیحت‌ پذیر و نصیحت کننده، ارتباط تلفنی خارج از محیط درمان، تمرین‌ های خاص در محیط ‌های خاص، یاری‌ رسان و گاهی هم تحمل ‌پذیری یکدیگر و… باشد.

 ahdaf janbe loknat 3

   

                                                                          ( اهداف بدون طرح و طی مسیر، همیشه در حد یک آرزو باقی می مانند )  

 

البته سازماندهی چنین محیطی به شناخت، برنامه ‌ریزی و زمان نیاز دارد. وقتی که زیر بنای این مشخصات در محیط درمان حاکم باشد، لازم است روز به روز نقش درمان کننده در تعیین مسیر درمان درمان‌ جو کمتر شود؛ زیرا، در چنین محیطی، خود شخص بهتر می‌تواند مسیر را طی کند. درمان ‌کننده فقط زمانی باید به هدایت شخص بپردازد که حرکت او را در «جنبه ‌های درمان لکنت زبان» متوقف یا منحرف شده ارزیابی کرده باشد. 

 

شایستگی‌های گروه درمان
دقت داشته باشید، می‌ خواهیم سه جنبه‌ ی مسیر درمان را همزمان طی کنیم؛ بنابراین، به اجتماع کوچک خاصی نیاز داریم تا بتوان این جنبه ‌ها را در موقعیت ‌هایی مانند ارتباطات اجتماعی عادی شخص هدایت کرد. در این صورت، او به یک «گروه درمان لکنت زبان» سازمان یافته با مشخصات یاد شده نیاز دارد.
توانایی ‌هایی را که شخص در اجتماع کوچک (گروه درمان لکنت زبان) کسب می‌کند، بعد از مدتی می‌تواند به اجتماع و محیط زندگی خود انتقال دهد. در جلسات بعدی او می‌تواند گزارش توانایی‌ ها و ضعف‌ های خود را مطرح کند و درمقابل، از راهنمایی ‌های مربی خود و تجارب دوستان گروه درمان بهره گیرد. (برای مثال، چگونه می‌تواند ضعف ‌های گفتاری و دیدگاهی خود را از «ساده تا مشکل» به مرحله‌ی مطلوب برساند.)

 

به این ترتیب آنچه را که او در ارتباط با لکنت ‌زبان خویش از دست داده، قدم به قدم به دست می‌آورد:
• گفتار در ارتباطات و وضعیت ‌های گوناگون
• از حرکت ایستادن چرخه ‌ی لکنت زبان
• یافتن دیدگاه‌ ها و معیار های طبیعی و منطقی، و نیز تسلط بر روند زندگی خود.

 

با چنین پیش زمینه ‌ای، می‌توان نکات ارزنده‌ی «گروه درمان» را این‌گونه ارزیابی کرد:

 

1ـ احساس همبستگی، امنیت و آرامش 
کسی که همیشه در ارتباطات جمعی خود، احساس «متفاوت بودن» و «نا امنی» داشته و در آشفتگی ذهنی به سر می‌برده است، با پیوستن به دوستان «گروه درمان» که همه دردی مشترک دارند، می‌تواند احساس مثبت و ذهن آرام را در جمع تجربه کند.
2ـ مشاهده و بررسی لکنت ‌زبان دوستان گروه درمان
سبب می‌شود شخص همچون آینه ‌ای، به مشکلات و رفتارهای خاص خود پی ببرد و در نتیجه، بهتر بتواند آنها را اصلاح کند.
3ـ «گروه درمان» اجتماع کوچکی است
که شخص می‌تواند مانند یک آزمایشگاه، احساسات و ارتباطات خام و ظهور نیافته‌ی خود را در آن بیازماید و با تمهیداتی به جامعه انتقال دهد.
4ـ تماس منظم درمان ‌جو با مربی
می‌تواند از کج ‌روی ‌های شخص نسبت به مسیر درمان لکن زبان جلوگیری کند.
5ـ اصلاح لکنت ذهنی
در اثر یادگیری عملی در گروه، تا چرخه ‌ی لکنت زبان از حرکت باز ایستد.
6ـ اصلاح لکنت ظاهری
با یادگیری و کاربرد شیوه‌ های گفتاری. نکته‌ی بسیار مهم این است، آنچه را که شیوه‌ های گفتاری می‌نامیم، نباید از چهارچوب یک گفتار طبیعی خارج شود. به بیان دیگر، شیوه‌ های گفتاری باید برگرفته شده از الگو های گفتاری عادی و طبیعی آدمی باشد و شنونده را دچار واکنش نکند؛ در غیر این‌ صورت، نمی ‌تواند تأثیر پاینده‌ ای داشته باشد. 
7ـ اصلاح دگرگونی ‌های دیدگاهی
دشوار ترین و حساس ‌ترین بخش مسیر درمان، تغییر دیدگاه ‌های آسیب ‌دیده‌ ی شخص است. به‌طور معمول، افراد لکنت ‌دار در تغییر دیدگاه‌ ها، از خود مقاومت نشان می‌دهند.

 ahdaf janbe loknat 4

ده ‌ها سال است که تحقیقات و پژوهش ‌های گسترده‌ای در زمینه‌ ی لکنت زبان صورت گرفته است. حاصل این تلاش‌ها تاکنون ارائه ‌ی نظریه‌ های دو پهلو و ضد و نقیضی است که مجموع آنها ما را دوباره به نقطه‌ ی اول ناشناخته ‌ها هدایت می‌کند. به این ترتیب، نه فقط در « درمان لکنت زبان » موفقیتی به‌دست نمی ‌آید، بلکه به هیچ یک از «پرسش ‌های کلیدی» این عارضه نیز پاسخی روشن و مستدل داده نمی‌شود، از جمله: 

baz shenasi darman loknat zaban 1 

 1. لکنت زبان چگونه آغاز می‌شود؟
 2. لکنت ‌زبان چگونه گسترش می‌یابد؟
 3. چرا لکنت زبان از خردسالی شروع می‌شود؟
 4. چه تفاوتی بین «علت لکنت کردن بزرگسالان» با «علت لکنت کردن خردسالان» وجود دارد؟
 5. تعریف لکنت زبان چیست؟
 6. نقش «پنهانکاری» در لکنت زبان چیست؟
 7. چگونه«عوارض لکنت زبان» سبب لکنت کردن می‌شود؟
 8. شدت و ضعف لکنت زبان در یک فرد به چه عواملی بستگی دارد؟
 9. مفهوم «درمان لکنت زبان» در رده‌ های مختلف سنی چیست؟
 10. آیا علت ‌یابی لکنت زبان می‌تواند در درمان نقشی داشته باشد؟
 11. مبنای اندازه‌ گیری شدت و ضعف لکنت ‌زبان در افراد گوناگون چیست؟
 12. علل نا بسامانی ‌های موجود در امر شناخت و درمان لکنت زبان چیست؟
 13. چرخه ‌ی لکنت زبان چیست و چگونه شکل می‌گیرد؟
 14. دامنه و وسعت آسیب‌‌ های شخصیتی، ارتباطی و اجتماعی لکنت زبان کدام است؟
 15. آیا خود شخص دارای لکنت زبان باید درمان شود یا گفتار او؟

 baz shenasi darman loknat zaban 2

شاید ساده ‌ترین و راحت ‌ترین راه پاسخگویی به این پرسش‌ ها را بتوان در نسبت دادن لکنت زبان به احتمال وجود یک ضایعه‌ ی عضوی نامحسوس (مثل ضایعه ‌ی مغزی، عصبی و ژنتیکی) عنوان کرد و البته همه ‌ی کاسه و کوزه ‌ها را بر سر آن شکست و نام آن را هم گذاشت «تحقیق و نظریه.» از سویی، ممکن است همین نظریه ‌ها مبنای مرجعی معتبر برای تقلید دیگر پژوهشگران قرار گیرند و این گردونه‌ ی باطل همچنان ادامه یابد. با تأسف باید گفت این همان بلایی است که تاکنون دامنگیر این عارضه شده است.                                                                                                                                

نظریه ‌پردازان لکنت زبان با سماجت عجیبی اصرار دارند تا برای این عارضه، یک علت عضوی بتراشند. آنها تا به حال بی ‌هیچ منطق و دلیل علمی لکنت زبان را به عوامل زیر نسبت داده‌اند:
 

ضایعه ی مغزی، ژنتیکی، عصبی، روانی و غیره.

اختلال و ناهماهنگی تارهای صوتی، اندام‌ های گفتاری، پیام‌رسانی سلول‌ های عصبی، ریتم، تنفس، یک سو برتری نیمکره‌های مغز و غیره.

 baz shenasi darman loknat zaban 3

ناکارآمدی نظریه ‌های علت ‌شناسی موجود سبب شده است تا اغلب پژوهشگران به چند نظریه‌ ی مختلف و متضاد رو آورند. چنین دیدگاهی به نوبه ‌ی خود، مشکلات را پیچیده‌تر و معما گونه‌ تر ساخته است. اگر در حکایت «پیل در تاریکی» مولانا، هر یک با معیارهای خود فیلی را می‌سنجد که در تاریکی قرار دارد، در این مورد یک نفر به تنهایی، چند تعبیر و برداشت از موضوع واحدی عرضه می‌کند!

شیوه‌ های درمان لکنت زبان نیز که ‌باید بر مبنای علت ‌شناسی و نظریه‌های موجود سازمان یافته باشند، به‌طور طبیعی نتوانسته‌اند کارآیی لازم و معتبری از خود نشان دهند و رضایت درمان‌ کنندگان لکنت زبان و درمان‌ جویان لکنت زبان را فراهم سازند، تا آن ‌جا که اغلب متخصصان، لکنت زبان را بیماری ناشناخته و درمان ‌ناپذیری معرفی می‌کنند. ولی کسانی که به جای تکیه بر نظریه ‌ها، شیوه‌های درمان را بر پایه‌ی تجربه و مشورت و تعامل با درمان ‌جویان خود نهاده‌اند، در کمک ‌رسانی به آنها موفق‌ تر عمل می‌کنند، یعنی « درمان لکنت زبان » یکی ـ دو پله از «نظریه ‌ها» جلوتر است. این نکته نشان می‌دهد درمان به مسیری نیاز دارد که نظریه‌ های موجود سد راه آن شده ‌اند. در واقع نظریه باید راهگشای مسیر درمان باشد. 

باید اذعان داشت که ابزارهای لازم برای سر و سامان بخشیدن به نابسامانی ‌ها و بن ‌بست ‌های کنونی، فقط می‌تواند در اختیار متخصصان درمان لکنت‌ زبان باشد. زیرا، هم برای این کار آموزش دیده‌اند، و هم تماس مستقیم و مکرر آنها با افراد دارای لکنت زبان امکان تجزیه و تحلیل، بررسی و پیگیری مشاهدات را نیز به‌خوبی در اختیارشان می‌گذارند. ولی وجود ناتوانایی‌ های عمیق در امر علت‌شناسی و درمان، سبب شده است تا رشته‌های غیر تخصصی و نامربوط، در زمینه‌ ی لکنت‌ زبان نیز فعال شوند و این خود بر دامنه ‌ی پیچیدگی‌ ها می‌افزاید. از جمله ‌ی این رشته ‌ها می‌توان به دارو درمانی، روان‌ درمانی، مغز و اعصاب، کودکان، روان ‌پزشکی، روان ‌شناسی، ژنتیک، طب سوزنی، هیپنوتیزم، انرژی درمانی، هومیوپاتی و… اشاره کرد (چندی پیش هم کاربرد «لیزر» در دانشگاه پزشکی اصفهان مطرح شد)

در این مورد (ون رایپر 1985) که می‌توان او را معروف‌ترین متخصص لکنت ‌زبان نامید، می‌گوید: «جادوگری، جراحی، استفاده از ابزار های زبانی، دارو درمانی، هیپنوتیزم، روان‌ درمانی، بهره‌ گیری از حرکات دست و استفاده ‌ی مکرر از مجموعه ‌ای از شعار ها و روش ‌ها نتوانسته‌ اند تأثیر چندانی در درمان لکنت‌ زبان داشته باشند.»

میلیون ‌ها تن در جهان «دو چشم به راه دارند و دو گوش در پیغام» تا راهی مطمئن برای آزادی خود (یا فرزند خود) از بند لکنت ‌زبان بیابند، ولی متأسفانه آنچه نصیب آنها شده است، مشاهده‌ی مشاجرات و چانه ‌زنی ‌هایی است درباره‌ ی تعریف‌ ها، نظریه ‌ها و توصیه ‌های بی ‌هدف و اجرا نشدنی ـ اما گره‌ های کور و بن ‌بست ‌های پیچیده ‌ی موجود هنگامی گشوده خواهند شد که بتوان به اولین و مهم‌ترین پرسش کلیدی این عارضه پاسخی روشن و منطقی داد: «لکنت ‌زبان چگونه آغاز می‌شود؟» پاسخ به این پرسش تنها راهگشای دستیابی به «پیشگیری» و نیز درمان عمیق و پایدار لکنت‌ زبان است. بدون این پاسخ، می‌توان با اطمینان گفت که هیچ گره ‌ای از این عارضه گشوده نخواهد شد و ما همچنان به دور خود می ‌چرخیم و اسیر باور های غیرواقع و دور از ماهیت آن خواهیم بود.

baz shenasi darman loknat zaban 4

صفحه1 از20

این مطلب را به اشتراک بگزارید

آخرین مطالب

6 روش درمان لکنت زبان

هنگامی که کودکی دچار لکنت زبان میشود، والدین با فرهنگ را به تحقیق پیرامون درمان آن وادار میکند. ولی ...

مشاهده

لکنت زبان و دفاعیه دکتر هلاکویی

نامه نقد در نقد زیر مربوط به مقاله دکتر هلاکویی در دام لکنت زبان، توسط سرکار خانم نوشین زارع دریافت ...

مشاهده

درمان قطعی لکنت زبان در کودکان و بزرگسالان!

درمان قطعی لکنت زبان! مدتی است ناظر تبلیغات درمان قطعی لکنت زبان، آنهم از نوع بدون بازگشت آن هستیم...

مشاهده

لکنت زبان عارضه ای ناشناخته

لکنت زبان عارضه ای است که پکیج آن فقط برای افرادی قابل ادراک است که « مسیر درمان لکنت زبان » را طی ک...

مشاهده

درمان قطعی لکنت زبان

در سال 1817 ( 200 سال پیش ) یک پزشک فرانسوی به نام Jean marie hard با این تصور که لکنت زبان به علت ض...

مشاهده

خرید کتاب راز لکنت زبان

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

شما می توانید هم اکنون به صورت اینترنتی این کتاب را خریداری نمایید

هم اکنون می توانید مشکل خود را با کلینیک لکنت زبان فرهمندپور مطرح کرده و از ما مشاوره بگیرید

درخواست مشاوره