مقالات
مدیر سایت

مدیر سایت

داروی گیاهی لکنت زبان هم از جمله بیراهه هایی است که بهتر است کمتر در مورد آن صحبت کرد. همان طور که می دانید، اساس لکنت زبان، یک عادت شرطی شده است. بنابراین، پرسش این است که آیا هیچ داروی گیاهی، داروی شیمیایی، داروی من درآوردی که به طور خوراکی، تزریقی، مالیدنی و غیره مصرف شوند، می تواند موجب تغییر یک عادت شرطی شوند و حافظه و خاطره شخص را در شرایط و ارتباطات گوناگون متحول سازند؟!

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

( ماری جوانا )

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

( برگ گشنیز )

آیا هیچ گیاهی اعم از برگ و ریشه و ساقه و میوه می تواند در ذهنیت و عوارض لکنت زبان آن چنان تاثیر بگذارد که همه جنبه های سه گانه درمان را اصلاح و بازسازی نماید؟

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور
مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

( مادر بینوا هر روز کودک خود را بررسی می کند تا شاید تاثیر داروی گیاهی لکنت زبان را در او مشاهده نماید! )

بسیاری از دوستان گروه درمان در کلینیک گفتار درمانی، از بیراهه های درمانی خود چنین می گویند:

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور
مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

در این جا از همه همراهان گرامی تقاضا می کنم اگر کسی تجربه موفقی در مورد داروی گیاهی لکنت زبان دارد، دوستان دیگر را در جریان این امر قرار دهد.

همان طور که اولین شرط درمانجو پذیرش لکنت خویش است، اولین شرط درمانگر نیز درک این نکته است که این عارضه را نمی توان به " انواع لکنت زبان " تقسیم بندی نمود:

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور
مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور
 • لکنت تونیک – لکنت کلوئیک
 • لکنت خفیف – لکنت متوسط – لکنت شدید
 • لکنت درجه یک – لکنت درجه دو – لکنت درجه سه
 • لکنت نوع قفل – لکنت نوع تکرار – لکنت نوع کشش
 • ...
مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور
مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

اگر بخواهیم این عارضه را به این طریق تقسیم بندی کنیم، باید به موارد زیر نیز اشاره کرد:

 • لکنتی که کل بدن دچار اسپاسم می شود.
 • لکنتی که لب ها را می لرزاند.
 • لکنتی که شخص را به مترادف گویی وادار می سازد.
 • لکنتی که تنفس منقطع می گردد.
 • لکنتی که حرکات اضافی به وجود می آورد.
 • لکنتی که از زیر صفر صحبت آغاز می کند.
 • ...

صحبت در مورد انواع لکنت زبان، حکایت از نا آگاهی نسبت به ماهیت این عارضه دارد. تمامی موارد بالا، فقط بخش هایی از واکنش مشکل می باشند و نه خود مشکل. اصل و اساس مشکل در ذهنیت و حافظه انسان به وجود آمده است، و می دانید که ذهنیت فرد را نمی توان اندازه گرفت. در واقع وقتی می گویند انواع لکنت زبان را توضیح دهید، ناخواسته از شما می خواهند انواع واکنش ها را نسبت به لکنت زبان - که یک جریان ذهنی است - مشاهده و بازگو نمایید.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور
مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

بسیاری از درمان جویان که از ماهیت مشکل خویش آگاهی کافی ندارند، چنین توضیح می دهند:

 • آقا لکنت زبان من از نوع خیلی خفیف است.
 • لکنت من با بقیه خیلی فرق دارد.
 • من فقط گاهی دچار لکنت می شوم.
 • من فقط دو ماه در سال دچار لکنت می شوم.
 • من به قدری زرنگ و توانا هستم که کسی نمی تونه لکنت منو ببینه.

اما باید دانست که کم و زیادی این واکنش ها هیچ نقشی در درمان نخواهد داشت. درمان لکنت زبان از زمانی آغاز می شود که درمان جو بتواند دست از متراژ اینگونه واکنش ها و طبقه بندی انواع لکنت زبان بردارد.

کسانی که صحبت از « انواع لکنت زبان » به میان می آورند، ندانسته واکنش مشکل را نشانه رفته اند، آنها باد درو خواهند کرد.

هنگامی که رشته گفتار درمانی در ایران متولد شد (1351) رشته دانشجویان را رشته گفتار درمانی و حرفه آینده آنان را گفتار درمان می نامیدند. به این ترتیب فارغ التحصیل ها خود را به نام گفتار درمان می شناختند. چند سالی می شود که به جای گفتار درمان، از کلمه دیگری با همین محتوا استفاده می شود «گفتار درمانگر»

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور
مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

ما کلمه گفتار درمانگر در ذهن من، آن ارزش و احترام و جایگاه کلمه گفتار درمان را ایجاد نمی کند. ذهن من با آن «گر» درگیر می شود و گری و کچلی را به جایش می نشاند! ای داد از این ذهن بی استعداد. من در این خصوص از دوستان ادیب و استادان ادبیات دانشگاه کمک گرفتم:

 • جناب آقای دکتر عبدی

گفتار درمان به عنوان یک صفت فاعلی مرکب مرخم، در بطن خود دارای معنای کنندگی می باشد و دیگر نیازی به افزودن پسوند فاعلی «گر» نیست.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور
مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور
 • سرکار خانم مهدوی به روایت کتاب از دستور زبان فارسی نوین نوشته دکتر عباس عطاری کرمانی

پسوند «گر» در آخر اسم ذات، صفتی میسازد که بر پیشه و حرفه دلالت می کند. مانند آهنگر، زرگر و ...

اسم ذات اسمی است که به خودی خود وجود دارد و وجودش بستگی به غیر ندارد.

در نتیجه پسوند «گر» در ترکیب گفتار درمانگر به درستی به کار نرفته است زیرا درمان اسم ذات نیست. پس نمی توان با افزودن پسوند «گر» به آن صنعتی ساخت که بر حرفه و پیشه دلالت کند.

به این ترتیب، ترکیب گفتار درمان صحیح تر از گفتار درمانگر است.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور
مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور
 • جناب آقای دکتر پشتکار استاد دانشگاه ادبیات

اگر در جایگاه فاعلی قرار گیرد، گفتار درمانگر صحیح است.

بی تردید وقتی ما سوار ماشین می شویم، دیگر فرق نمی کند که آن را اتومبیل یا خودرو هم بنامند. ما نان را می خوریم نه اسمش را. آن که در رشته گفتار درمانی تحصیل کرده، هیچ اهمیتی ندارد که او را گفتار درمان بنامند یا گفتار درمانگر، اهمیت در کیفیت خدماتی است که ارائه می دهد. دانش او، مسئولیت پذیری و تجربه اوست که به حرفه او روح و توان می بخشد.

داروی لکنت زبان هم از جمله بیراهه هایی است که گاه از روی سودجویی و گاه از روی نا آگاهی به ماهیت لکنت زبان بیان می شود. اصولا چرا انسان باید به فکر داروی لکنت بیفتد؟! پاسخ به این پرسش را باید در یک جمله دانست:

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور
مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

"تا زمانی که ندانیم لکنت زبان چگونه آغاز می¬شود، هر نظریه، هرگونه داروی لکنت زبان، هر روش درمان، و هر حرکتی را باید یک بیراهه دانست."

سالهاست که موضوع کشف های پی در پی و متعدد " داروی درمان لکنت زبان " مطرح می¬شود؛ افراد زود باور را به سوی خود جلب می کند و بعد ... ! بعد چه می شود؟ شخص با ناامیدی انگیزه درمان خود را از دست می دهد که این سخن پایان ندارد.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور
مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

آخر مگر می شود عارضه لکنت زبان را با دارو درمان نمود؟! تصور کنید شخصی استخوان پایش شکسته و مانند پاندول آویزان است؛ آن وقت کسی با مالیدن پماد به محل شکستگی، مدعی درمان قطعی او می شود!

 • لهیچ گاه هیچ دارویی نمی تواند در درمان لکنت زبان تاثیر پایداری بگذارد.
 • هیچ گاه هیچ دارویی نمی تواند در درمان لکنت زبان تاثیر پایداری بگذارد.
 • هیچ نوع تغذیه¬ای برای درمان نمی تواند وجود داشته باشد.
 • و بسیاری بیراهه های دیگر از این دست.
مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور
مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

اگر به چگونگی آغاز لکنت زبان، واقعیت و ماهیت آن، تجارب و درد دل دوستان گروه درمان پی ببریم متوجه خواهیم شد که درمان دارویی لکنت زبان به چند دلیل مطرح می شود:

1- تمایل برخی درمان جویان به درمان های سریع و بدون تلاش.

2- سودجویی و عدم آگاهی عموم از این عارضه.

3- گاهی برخی از داروها می توانند موجب کاهش موقت لکنت ظاهری شوند.

همان طور که استخوان شکسته فقط با جراحی درمان می شود، درمان لکنت زبان نیز به یک نوع جراحی با مشارکت اصلی درمانجو نیاز دارد. یعنی اصلاح و بازسازی گفتار، ذهنیت و دیدگاه ها در ارتباطات گوناگون. و چه دارویی توان آن را دارد که این چنین در ذهنیت و خاطرات شخص رخنه کرده و آن را به نفع درمانجو تغییر دهد؟!

بنا بر این، تبلیغات زیر را باید در زمره بیراهه های درمان لکنت زبان دانست:

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور
مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور
مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

شوربختانه گاه دیده می شود برخی همکاران گفتار درمان در سطح جهان صحبت از داروی لکنت زبان می کنند!

سی ام مهر ماه روز جهانی توجه به لکنت زبان بود روزی که از سال 1998 نام گذاری شده. لکنت زبان به اختلال در روانی گفتار و الگوی زمانی طبیعی که برای حرف زدن مرسوم است گفته می شود لکنت زبان سخن گفتن را برای گوینده و درک معنای آن را برای شنونده دشوار می کند. این اختلال گفتاری اغلب از کودکی با افراد همراه می شود معمولا 2 تا 4 سالگی را سنین شروع اختلال های تکلمی دانسته اند در گزارش ها البته گاه به لکنت-هایی که ناگهان در دوران نوجوانی و بلوغ، آغاز می شوند هم اشاره شده. میلیون ها نفر امروز در سراسر جهان از این اختلال رنج می برند.

اما در جاهای مختلف دنیا نوع برخورد و میزان همراهی دیگران با کسی که دچار این اختلال زبانی است، فرق می کند. شاید به همین دلیل و با هدف توجه به نیازهای این گروه از شهروندان است که روز جهانی توجه به لکنت زبانی، 20 سالی هست که به تقویم دنیا اضافه شده. در ایران این روزها کلینیک های گفتار درمانی زیادی فعالیت می کنند و درمان های گروهی و فردی برای مبتلایان به لکنت زبان وجود دارد.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

کامبخش فرهمند پور کارشناس گفتار درمانی و متخصص درمان لکنت زبان از تهران با ما همراه شده تا بگوید لکنت زبان حتما و کاملا قابل درمان است.

لکنت زبان کاملا خوب شدنی است!!!

ما باید مردم مبتلا به لکنت زبان را توی چند دسته باید قرار بدهیم

زیر 5 سال

این افراد وقتی درمان می شوند دیگر بعد از مدتی ذهنشان طوری خواهد بود که فراموش خواهند کرد که این ها یک زمانی لکنت داشتند

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

تا قبل از دوران بلوغ

این افراد کاملا درمان می شوند ولی بعد از مثلا دورانی که فکر می کنند در سن بزرگسالگی، فکر می کنند که اسم لکنت زبان می آید می گویند آره من هم داشتم خوب شدم .

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

از بلوغ به بالا

اما از بلوغ به بالا می خوام به شما بگویم که لکنت زبان درمانش انتها دیگر ندارد یعنی این ها هم در مان می شوند تمام روابط گم شده یشان را، دیدگاه های آسیب دیده یشان را بدست می آورند ولی این طور نیست که مثلا ما بگیم می شود پاک کرد این سابقه ذهنی را که من این زجرهایی از لکنت زبان کشیدم."

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

با این حال فرایند درمان لکنت زبان ساده هم نیست

هزینه بر است هم زمان بر. آقای فرهمند پور که کلینیک گفتار درمانی فرهمند پور را هم اداره می کند می گوید:

" درمان لکنت زبان هم به زمان نیاز دارد اساسا این جوری نیست که یک نفر می گوید من در چند دقیقه لکنت زبان را درمان می کنم یا چند روز و این ها. حتما ما دو سال زمان تلاش لازم داریم برای درمان لکنت زبان. "

مبتلایان به اختلال در سخن گفتن اما برای درمان به چه چیزهایی نیاز دارند؟ شاید پیش از هر چیز به آگاهی از این که مشکلشان راه حل هایی دارد. کامبخش فرهمند پور کتابی هم در این زمینه نوشته: راز لکنت زبان. با این حال می گوید درمان از طریق خواندن کتاب یا تماشای فیلم های آموزشی اگر غیر ممکن نباشد بسیار سخت تر و پیچیده تر است و برای درمان ابزارهایی لازم است.

" ابزارها یعنی این که ما حتما به یک تکنیک های گفتاری خاصی احتیاج داریم که عین همان گفتاری است که من دارم با شما صحبت می کنم ، یعنی از گفتار طبیعی برداشت شده. دوم به یک مربی درمان احنیاج داریم هیچ کسی قادر نیست لکنت زبان را در خلوت خودش و در تنهایی بتواند به درمان برساند . نکته دیگر ما به گروه احتیاج داریم ، به یک گروه منسجمی احتیاج داریم تا بشود این حرکت ها را در آن جا پیاده کرد و کم کم آن را گسترش داد به جاهایی بیرون از محیط کلینیک. "

روی شبکه یوتیوب به فارسی اگر جست و جو کنید ویدئوهای زیادی درباره لکنت زبان و راه های درمان آن پیدا می کنید. یکی از پر بیننده ترین آنها ویدئوهای آموزشی فرزانه معصومیان است مجری تلویزیون ایران که فن بیان هم تدریس می کند.

"پیشنهاد من به شما این هست که روزی 5 تا 10 دقیقه این تمرینات را انجام بدهید آخرش این می شود که ناخودآگاه به لکنتتون بی محلی بکنید ، در نظر نگیریدش و شروع کنید به صحبت کردن و در حالی که صحبت می کنید فقط تلاش در گفتن منظورتان داشته باشید."

اما ما، من و شما که شهروندان هستیم در این میان چه وظایفی داریم؟ مدرسه ها، معلمان و خانواده ها چطور می¬توانند به کودکان و بزرگسالانی که از لکنت زبان رنج می برند کمک کنند.

سعید پیوندی جامعه شناس آموزشی:

" اولین بخش این سیاست این هست که معلمان متخصص و آموزش مخصوص تلاش می شود که این موضوع در زمان به تدریج یا کم شود یا به کلی رفع شود برای این که بخش مهمی از این مشکل قابل رفع هست و این احتیاج به آموزش خاص دارد و معلمینی که متخصص اند و این آموزش را دیده اند می توانند به بچه هایی که این مشکلات را دارند کمک کنند برای این که به تدریج غلبه بکنند بر این مشکل مربوط به تکلم. اما هم زمان بخش دوم سیاست در کشورهایی مثل فرانسه این هست که با ادغام این بچه ها در مدارس عادی و تلاش برای این که بچه های دیگر متوجه این مشکل باشند و بتوانند این بچه ها را کمک بکنند. کسانی که دارای این مشکلات هستند که در جمع باشند و به حاشیه رانده نشوند از درس و مشق و کلاس سرخورده نشوند. خوب این یک کار آموزشی ؟؟؟ است که در مدارس انجام می شود برای این که بچه ها بپذیرند که کسانی می توانند دارای این چنین مشکلاتی باشند و این چیز منفی، خجالت آور یا یک عیب خیلی بزرگ نیست و در زمان می شود تا حدودی رفع شود و اگر هم رفع نشد این فرد مثل هر کس دیگری حق دارد یاد بگیرد در مدرسه باشد و زندگی بکند. این چیزی است که بسیار مهم است برای این که جامعه و گاه حتی خود خانواده ها هم بلد نیستند که با این پدیده ها بر خورد بکنند."

چه راه هایی برای پیشگیری از لکنت زبان وجود دارد؟

کامبخش فرهمند پور متخصص درمان لکنت زبان:

" بر خلاف این که شایع است علل ژنتیک و ضایعه مغزی و امثالهم دارند اصلا این طوری نیست! لکنت زبان دو جور به وجود می آید، یکی در اثر یک فشار روانی بیش از آستانه تحمل یک کودک است زیر 5 سال تقریبا. دوم در اثر تقلید همان طور که یک نفر مثلا لهجه اصفهانی دارد در اصفهان به دنیا می آید اون هم لهجه اصفهانی را یاد می گیرد. از دیدگاه شنوایی یک کودک زیر 5 سال لکنت با همان لهجه یکی است می تواند همان را باز تقلید کند و برایش ماندگار شود من هنوز یک نفر هم حتی ندیدم که علت لکنتش ضایعه مغزی یا ژنتیک باشه یک پیشگیری ما داریم برای لکنت زبان که یک کودک دچار لکنت نشود یا اگر شد بشود به یک نحوی تا همان زیر 5 سال این را به نتیجه رساند و این را پشت سر گذاشت. دیدید بعضی خانواده ها با سرعت صحبت می کنند و پر تنش هست ارتباطاتشان، باید اول یک زندگی بدون تنش داشته باشد یک بچه، بعد از احتمالات یک فشار روانی که بیش از آستانه تحملش است جلوگیری کرد. نگذاریم یک بچه توی تاریکی بخوابد که اگر نصف شب پا شد دچار شک شود و همین شک می تواند او را به تنش و همان طور که یک بچه های بعد از یک فشار روانی ممکن است مثلا خودش را خیس بکند این واکنشش به یک فشار روانی، واکنش دیگر ما هم می تواند اسپاسم تارهای صوتی باشد و اسپاسم تارهای صوتی خودش می تواند لکنت را به وجود آورد. دم و بازدم ما مثل در واقع مثل بنزین حرف زدن ماست انرژی حرف زدن ما را تولید می کند. شما دیدید وقتی که یک نفر می ترسد کنترل دم و بازدم او به کلی از دست می رود.

پس یک نفر که لکنت دارد می تواند کشتی گیر درجه یک باشد قشنگ نفس عمیق هم بگیرد اما توی حرف زدن در مقام حرف زدن کنترل دم و بازدم از بین می رود. و اینجاست که ما به عنوان و برای بنزین حرف زدن انرژی حرف زدن ما به یک دم و بازدم سالم نیاز داریم که تنش در آن نباشد. در درمان لکنت خود ما هستیم که باید اصلاح شویم دیدگاه ها و ارتباطات ماست که باید اصلاح و بازسازی شود. خود زبان ما مشکل که ندارد. این زبان ما واکنش لکنت ماست.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

کندی زبان در جایی پیش می آید که دستگاه های مرتبط با تکلم انسان دچار پاره ای از تشنج ها شوند لکنت می تواند شامل دشواری در ادای بعضی از کلمات یا حتی مکث های طولانی هنگام سخن گفتن باشد کمی صبر، توجه و تامل در شنیدن دیگران مخصوصا آنها که در دشواری در بیان کلمات رنج می برند شاید مهم ترین پیام روز جهانی توجه به لکنت زبان برای اطرافیان این افراد باشد. مرسی که این هفته را هم با ما همراه بودید.

پس از اتمام چاپ چهارم کتاب راز لکنت زبان نوشته کامبخش فرهمندپور این کتاب توسط انتشارات نسل نو اندیش تجدید چاپ گشته و در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است.

هنگامی که کودکی دچار لکنت زبان میشود، والدین با فرهنگ را به تحقیق پیرامون درمان آن وادار میکند. ولی باید گفت درد یکی است و درمان هزاران! و هر کسی روشی برای درمان لکنت زبان در سر دارد. به قدری روشهای درمان لکنت زبان در جهان زیاد شده، که میتوان گفت هر درمانگری روش درمان خاصی برای خود ابداع نموده است.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپورمدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

بررسی همه روشهای درمان لکنت زبان میسر نیست، ولی میتوان آنها را بر اساس زمانهای مختلف طبقه بندی کرد:

روش درمان لکنت زبان در یونان باستان

در تاریخ یونان باستان نقل شده که سیسرون ( خطیب بزرگ یونان ) به لکنت زبان مبتلا بوده است. او برای غلبه بر گرفتگی زبان خود، به کنار آبشار میرفته و با صدای بلند صحبت میکرده است.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

تاثیری که صدای آبشار بر گفتار فرد دارای لکنت زبان میگذارد، همچون تاثیر دستگاههای لکنت شکن ( مسکر – کر کننده ) بر شنوایی، موجب تضعیف یا قطع پیوند شنوایی شخص میشود و در نتیجه گفتار شخص روانتر میگردد.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

در اینصورت باید گفت که سیسرون در وضعیت « تصور درمان » توانسته بود به تدریج به سخنوری راه یابد و گفتار خویش را در شرایط دشوار، بهتر هدایت کند. مانند بسیاری از استادان دانشگاه که لکنت زبان دارند ولی هنگام تدریس، میتوانند لکنت ظاهری خود را با انواع پنهان کاریها پوشش دهند؛ ولی در شرایط دیگر ( تلفن ) توانایی هدایت گفتار خود را از دست میدهد.

بی تردید سیسرون هم چنین سرنوشتی داشته است، و این به مفهوم درمان لکنت زبان او نمیباشد.

روش درمان لکنت زبان دو قرن پیش

دو قرن پیش دکتر هارد در فرانسه، با بالا نگه داشتن زبان توسط یک میله فلزی و تغییر پیوند تن صدا و تلفظ، که نتیجه آن « تصور درمان » میباشد، به عنوان یک گفتار درمان و درمان کننده لکنت زبان معرفی شد.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

ولی کیست که بتواند با چنین ابزار مضحکی زندگی کند و در بین مردم ظاهر شود؟! هر شخصی لکنت داشتن را هزار بار به استفاده از این ابزارها ترجیح میدهد.

روش درمان لکنت زبان یک قرن پیش

به تدریج روش درمان لکنت زبان به سوی تغییر پیوندهای لکنت زبان ( مقاله درمان قطعی لکنت زبان ) و رسیدن به تصور درمان که هیچ بهبود پایداری را در بر ندارند، پیش رفت. روشهایی که با تاسف اغلب تا به امروز هم ادامه دارند.

شاید اولین روشهای درمان لکنت زبان که به ذهن انسان ناآگاه به ماهیت این عارضه خطور میکند، تغییر دادن پیوندهای لکنت ظاهری ( عمل لکنت کردن ) باشد. در مقاله درمان قطعی لکنت زبان این پیوندها به 4 گروه تقسیم شده اند:

 1. ابزاری
 2. گفتاری
 3. ارتباطی
 4. ذهنی (تلقینی)

روش درمان لکنت زبان در دهه های پیش

با گسترش علم و نقش آن در رفع نیازهای زندگی، انواع روشهای درمان لکنت زبان ابداع گردید. ولی پایه و اساس جملگی، باز بر تغییر دادن پیوندهای لکنت زبان بنا شد. به طوری که میتوان گفت از زمان یونان باستان و داستان سیسرون، هیچ پیشرفتی در شناخت و درمان لکنت زبان مشاهده نگردید.

در دانشگاه رشته گفتار درمانی به وجود آمد و موضوع لکنت زبان و درمان آنرا زیر مجموعه این رشته قرار دادند؛ و تلاش شد تا شناخت و درمان این عارضه به طور علمی دنبال شود. ولی به علل پیچیدگی پکیج لکنت زبان و همچنین علل مختلفی که در کتاب راز لکنت زبان آمده است، نه تنها تا کنون هیچگونه تحقیق علمی صورت نگرفته، که حتی تعریف جامعی مبتنی بر واقعیت آن ارائه نشده است.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

به تدریج کار به جایی کشید که دانشمندان بی دانش و محققان بی تحقیق، تقریبا تمامی اعضای بدن انسان را مسئول ایجاد لکنت زبان معرفی کردند:

ژن – هورمون تستوسترون – مغز – عصب – اندامهای گفتاری – و ... و انواع اختلالات عضوی دیگر.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

طرفه آنکه همگی چنین اعلام میکنند:

 • هنوز علت لکنت زبان معلوم نشده است
 • هنوز نتوانسته ایم تعریف روشنی از لکنت زبان داشته باشیم
 • لکنت زبان یک بیماری غیر قابل درمان است
 • ما اکنون اطلاعات زیادی از بیماری لکنت زبان داریم ولی همچنان در ابتدای راه هستیم

ولی باید گفت آنها همچنان در ابتدای بیراهه ای دیگر هستند. تا زمانی که ندانیم لکنت زبان چگونه به وجود میآید، هر تحقیقی غیر از بیراهه نخواهد بود

روش درمان لکنت زبان شیادی

وقتی متولیان لکنت زبان ( گفتار درمان ها ) نتوانستند پاسخگوی نیازهای درمان جویان خود باشند و آنرا یک بیماری غیر قابل درمان نامیدند، حرفه های متفرقه و نا مربوط به این عارضه که از چند و چون آن اطلاعی نداشتند، فعال شده و به درمان لکنت زبان پرداختند.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

اما تفاوتی که این روشها با روشهای پیشین دارند، موضوع عدم آگاهی و شیادی است. به این مفهوم که درمانگران پیشین اغلب از روی نا آگاهی دست به درمان لکنت زبان میزدند ( موضوع سنگ مفت گنجشک مفت بود؛ ) ولی امروزه اغلب با نیات شیادی، حقه بازی و با تبلیغات دروغین و به قصد سودجویی، مدعی درمان میشوند.

ببینیم آنها چه تصویر ذهنی میتوانند از لکنت زبان داشته باشند؟

 • عده ای به گرفتگی زبان دچار هستند
 • همه آنها در استیصال به سر میبرند
 • آنها حاضر هستند برای درمان لکنت زبان خود از خیلی چیزها بگذرند
 • تلاشهای آنها برای درمان با شکست مواجه شده است
 • اغلب خجالتی و کمرو هستند
 • معمولا به دنبال یک ناجی هستند

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

و این مشخصات، اذهان سود جویانه را به خود جلب میکند:

افراد بدون لکنت را به عنوان افراد دارای لکنت زبان معرفی میکنند و بعد از یک سری توصیه ها و حرکات بی محتوا و بی معنی، وانمود میکنند که لکنت شخص بهبود یافته است! مانند آقای آنتونی رابینز که مدعی درمان لکنت زبان در 7 دقیقه است.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپورمدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

بسیاری از عطاری ها مدعی کشف داروی گیاهی درمان لکنت زبان میباشند؛ و به این طریق با تبلیغات گسترده خود، از درمان جویان سوء استفاده میکنند.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپورمدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

ادعای درمان قطعی لکنت زبان با استفاده از روش جدید هیپنوتیزم خواب و هیپنوتیزم بیدار، و شاید در آینده هیپنوتیزم چُرت.

بسیاری از فال بین ها و دعانویس ها نیز با روشهای چرب زبانی خاص خود از این قافله عقب نمانده اند.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

وقتی کار به اینجا رسید، چرا شخصی هم که خود عمری از لکنت زبان رنج برده و به رویای درمان افراد لکنت دار آگاهی دارد، مدعی درمان قطعی لکنت زبان با روشهای من درآوردی شبیه سازی ذهن، توانمند سازی ذهن و کاشت CPU در ذهن نشود و خود را دانشمند درمان قطعی و بدون بازگشت لکنت زبان نخواند؟! و چرا فیلم درمان شده گان بینوا را که در شرایط تغییر پیوند ذهنی لکنت زبان و تصور درمان تهیه شده¬اند، به نمایش عموم نگذارد؟!

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

ولی از همه دردناکتر، فروش دستگاههای ضد لکنت زبان توسط برخی از گفتار درمان ها با وعده درمان لکنت زبان است:

دستگاه لکنت شکن – دستگاه موزون کننده گفتار – دستگاه لکنت شکن PFF و RHS – نرم افزار لکنت شکن و ...

اگر بخواهیم آموزش خود درمانی لکنت زبان و درمان از راه دور ( درمان اینترنتی ) - که توسط بعضی از گفتار درمان ها انجام میشود – را به دستگاههای لکنت شکن اضافه کنیم، باید گفت این سخن پایان ندارد.

با افسوس در رسانه ها چنین میخوانیم:

مخترع این طرح روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: با توجه به تحقیقات به عمل آمده، بطور قطع این دستگاه پیشرفته ترین سیستم دیجیتال درمان لکنت در دنیاست و به هیچ عنوان دستگاه های مشابه، قابلیت رقابت با این دستگاه را ندارد

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپورمدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

به گفته ˈ********ˈ، با توجه به طراحی منحصر به فرد، قیمت این دستگاه بسیار پایین است و این یکی از مزایای مهم اقتصادی آن محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از این دستگاه، سبب برطرف شدن آنی لکنت و استفاده مداوم آن، موجب صحبت کردن درست در افرادی که لکنت زبان دارند، می شود.

ضمن اینکه هیچ یک از این ادعاها صحت ندارد، اغلب اینگونه افراد ادعای بی همتایی در جهان را نیز دارند

روش درمان کلینیک گفتار درمانی فرهمند پور

روش درمان کلینیک گفتار درمانی فرهمند پور تا به حال بسیاری از همکاران گفتار درمان، روانشناسان و مشاوران گرامی از من خواسته اند روش درمان لکنت زبان این کلینیک را به آنان آموزش دهم.

 1. باید گفت که پای هیچ ناخن خشکی و تنگ نظری در میان نیست. من تا آنجا که توان داشته ام، تلاش کرده ام در کتاب راز لکنت زبان و همچنین مقالات متعدد این وب سایت، اطلاعات و تجربیات خود را بی پرده عرضه کنم.
 2. گفتیم برای اصلاح و بازسازی پکیج لکنت زبان، به روشی نیاز داریم به نام طی مسیر درمان لکنت زبان. طی مسیر، یک جریان در حال حرکت است و نمیتوان آنرا فقط با آموزش تئوریک کسب نمود.
 3. پرسش مهمی که این عزیزان باید خود به آن پاسخ دهند این است که آیا یک کلینیک گفتار درمانی خصوصی، میتواند مورد بهره برداری آموزشی قرار گیرد؟

آوازه خوان، نه آواز

فاکتورهای درمان کننده لکنت زبان

اگر استخوان پای ما بشکند، سراغ جراحی میگردیم که بتواند پای ما را به بهترین وجه اصلاح کند. ولی به دنبال خصوصیات اخلاقی و ارتباط او با جهان هستی نخواهیم بود.

ولی هنگامی که سر و کار ما به یک معلم، یک هنرمند، یک روانشناس و یک درمان کننده لکنت زبان می افتد، علاوه بر توانایی ها، خصوصیات شخصیتی و اخلاقی او خیلی برایمان مهم میشود. برای ما خیلی مهم است که بدانیم آن شخص خودش به یقین رسیده یا از استادان خویش کپی برداری کرده است.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپورمدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

یکی از فاکتورهای بسیار مهم درمان لکنت زبان، تعامل صادقانه درمان کننده با درمان جو میباشد. یک گفتار درمان هر چه به تکنیکهای گفتاری و روش درمان معتبر مجهز باشد، اگر نتواند رابطه سالم، بدون استرس و بدون فاصله با درمان جوی خویش برقرار نماید، مسیر درمان با بن بست روبرو خواهد شد.

فرض کنیم دانشجوی فوق دکترای گفتار درمانی به سلامتی فارغ التحصیل شد؛ حال باید دید او برای درمان لکنت زبان چه مقدار آمادگی دارد:

 1. او فقط 15 - 10% از زمان دانشجویی را با موضوع لکنت زبان سر و کار داشته است؛ و این برای آموزش یک عارضه انتزاعی زمان بسیار کمی است.
 2. استادان دانشگاه اطلاعات خود را از چه منابعی تامین میکنند؟ از پیشکسوتانی که اغلب خود در دام لکنت زبان گرفتار بوده اند و هیچ دست آوردی تا کنون نداشته اند ( مقاله مشکل کجاست؟ )
 3. نام دیگر لکنت زبان، عدم تعادل ذهنی در شرایط خاص میباشد. محال است درمان کننده ای که خود در وضعیت عدم تعادل به سر میبرد، بتواند به درمان جوی لکنت زبان تعادل بخشد.

فاکتورهای لازم یک گفتار درمان برای درمان پایدار لکنت زبان، فراتر از حد تصور است:

 • آیا تکنیکهای گفتاری درمان را خود آزموده و از قابل اجرا بودن آنها اطمینان دارد؟
 • آیا میتواند دغدغه های زندگی را پشت درب کلینیک گفتار درمانی از خود دور سازد؟
 • آیا میتواند منافع درمان جو را به منافع خویش ترجیح دهد؟
 • آیا میتواند با درمان جو همیشه صادق باشد و هرگز به او دروغ نگوید؟
 • آیا به روش درمان خود اطمینان دارد و قصد آزمودن درمان جو را ندارد؟
 • آیا خود را به قدر کافی شناخته و توانسته اشکالات شخصیتی خویش را اصلاح نماید؟
 • آیا به قدر کافی به تحقیق شخصی در مورد لکنت زبان می پردازد؟
 • آیا توانسته در تعامل با افراد دارای لکنت زبان، به دنیای درون این عارضه پی ببرد؟
 • آیا وقتی که در پارک است، در یک مهمانی، یا با همسرش قدم میزند، باز به لکنت زبان و درمان جویان می اندیشد؟
 • آیا عدم موفقیت ها در درمان لکنت زبان او را به چالش می کشد یا موجب دلیل تراشی او میشود؟

اگر پاسخ همه اینها مثبت باشد، تازه میرسیم به اول سخن:

آوازه خوان، نه آواز


درخواست مشاوره
نام
لطفا نام خود را وارد کنید
نام خانوادگی
لطفا نام خانوادگی خود را وارد کنید
تلفن همراه*
لطفا تلفن همراه خود را وارد کنید
ایمیل
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید
لطفا تیک این گزینه را بزنید

نامه نقد در نقد زیر مربوط به مقاله دکتر هلاکویی در دام لکنت زبان، توسط سرکار خانم نوشین زارع دریافت گردید که به علت

طولانی بودن، بهتر دیدم آنرا در بخش نقد و بررسی قرار دهم. ولی من از دو جهت دچار حیرت شدم:

1) موضوع در مورد لکنت زبان است ولی نگارنده حتی یک مرتبه هم کلمه لکنت زبان را در نقد خود به کار نبرده است!

2) نگارنده فقط نامی از خود به جا گذاشته است!

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

از آنجا که ممکن است برخی همراهان تصور کنند خانم نوشین زارع نام مستعاری باشد که آقای دکتر هلاکویی برای خود برگزیده،

برای رفع چنین سوء تعبیر احتمالی، از نگارنده تقاضا میکنم رسم تعامل در نقد را به جا آورده و تلفن، ایمیل و شهر خود را مشخص

فرمایند، همانگونه که من در خدمت شما هستم.

من دست همه کسانی را میبوسم که به منظور دوری جستن از بیراهه ها و باز شدن گره ای از عارضه لکنت زبان به نقد آن

میپردازند.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

با سلام و ادای احترام فقط عرض میکنم جناب دکتر فرهنگ هلاکویی شخصیتی نیستند که پس از سالها پژوهش و درمان هزاران نفر و پس از اینهمه سال فعالیت شما بتوانید بقدر سرسوزنی خدشه ای به علم و دانش و آگاهی ایشان در تمام زمینه هایی که در رابطه اش سخن گفته اند وبه هزاران نفری که از کل جهان آموزش داده اند ؛ خدشه وارد کنید. علم و نبوغ ایشان ستودنی است و بی بدیل. بشخصه تمام برنامه هاشون رو بارها و بارها در یوتیوب دیده و شنیده ام و ایشون روش درمانی خاص خود را دارند و با هر شنونده ای به روش خاص موثر برای او به درمان و شناخت از بیماری او می پردازند. هیچگاه از یک نوع روش برای همه استفاده نمی کنند. ایشون گاهی عمدا برای آنکه شخصیت و یا نوع اختلال او را تشخیص دهند حتی گاهی ممکن است به او تشر بزنند و یا با بیان لحن خاصی و ادای کلمه ای یا ترفندی ؛ طرف مقابل را عمدا در یک آن عصبانی کنند تا از طریق نوع عکس العمل او فورا تشخیص صحیح را میدهند که اختلال رفتاری او از چه نوع است. این شگرد خاص و ناب ایشان است و هیچ احدی را توانایی در این نوع روش نمی باشد .

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

بهمین علت افرادی ساده انگار که فقط ظاهر ماجرا را میبینند فورا حکم صادر میکنند و چطور به خود اجازه میدهند که به ایشان و طرز عملکرد ایشان ایراد بگیرند و چون خود نمیدانند که این نوع برخورد دکتر با هر شخص به گونه ای متفاوت است در جهت تشخیص بیماری بعضا حادی که ایشان باید در عرض چند دقیقه و از پشت تلفن تشخیص دهند.وگرنه کاری است محال . که یک بیمار با اختلالات پیچیده را از پشت تلفن راهنمایی کنی و تشخیص آن بسیار دشوار است. و ایشان در این راه بسیار موفق بوده و هستند. آنجا که به پدر میفرمایند به مردم چه ؟؟ و صحبتهای دیگر ...؛ تشخیصشان این است که با این پدر نگران باید از این طریق وارد عمل شد تا سریعتر به درمان برسند. و چقدر هم زیبا و خلاقانه این گونه درمان میکنند.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

درثانی ایشون همیشه گفته اند همه باید اشتباه بکنند و حتی خود را مثال زده اند که هر آن ممکن است من هم چیزی اشتباه بگویم و نباید شرمنده شوم یا فکر کنم غیرطبیعی است. پس حال شما چرا دنبال انسان پرفکت می گردید که این خود یک بیماری است.متاسفانه افراد ناآگاه که به روش های بینظیر ایشون مطلع نیستند و فقط چند برنامه از ایشون رد دیدن فورا شروع به قضاوت میکنند و اینجا خواندم حتی با لحن تحقیر و تمسخر از ایشان یاد کردند که این خود به نوبه ی خود یک بیماری است که بخاطر حسادت به محبوبیت جهانی او اینطور رفتار کنیم و در این شبکه پخش کنیم تا کتاب خود را بفروشیم. عمل بسیار ناشایستی است. شما چطور پزشکی هستید که با این روش های مخرب به مردم فرهنگ تمسخر و سرکوب دیگران را آموزش می دهید؟؟ جناب هلاکویی خود هیچوقت چنین عملی مرتکب نمیشود.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

و اصلا به این سم پاشی ها اهمیتی نمیدهد چون او یک خادم واقعی و دلسوز و با سواد است که هدفش فقط بهبود بیماران است و به آنها تلقین نمیکند که من بهترم و هیچ پزشک دیگری را متهم جلوه نمیدهد چون شخصیت سالم دارد.شما یک صدا از ایشون پیدا کردید و بعد سوالات متعدد نوشته آید و با جواب ایشان مطابقت داده و ..... به هر حال کار بیهوده ای انجام داده آید. چقدر شما ببخشید بیکار هستید که برای تخریب یک شخصیت بزرگ دانشمند که همه مدیون او هستیم اینهمه وقت گذاشته آید و مطالبی را بصورت گزینشی انتخاب کرده .... و به هرحال شما روش خود را ادامه بده .ایشان در جایگاهی هستند که هیچ قدرتی نمیتواند با او مقابله کند. ایشان در درمان دارای سبک و روش هستند. ولی پزشکان اینجا فورا قبل از معاینه دست به قلم مبشوند و نسخه دیگران را می پیچند.من خودم این فایل رو شنیده بودم و بسیاری مواقع ایشون می فرمایند به روانپزشک یا مشاور مراجعه کنید. کمی مهربان باشیم ?????????

 

پاسخ به نقد مقاله دکترهلاکویی در دام لکنت زبان:

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

دکتر فرهنگ هلاکویی هزاران نفر را درمان کرده اند.

تا کور شود هر آنکس که نتواند دید که ایشان هزاران و صدها هزار تن را درمان کنند. ولی بی تردید در بین آنان لکنت زبان وجود

ندارد.

شما نمیتوانید به قدر سر سوزنی به علم و آگاهی دکتر هلاکویی در تمام زمینه هایی که سخن گفته اند خدشه ای وارد کنید.

من هرگز نخواسته ام به ایشان و هیچ کس دیگری خدشه ای وارد شود. نباید نقد کردن را دشمنی و خصومت تعبیر نمود.

علم و نبوغ ایشان ستودنی است.

من بنا به حرفه و وظیفه خود، سخنان دکتر هلاکویی را فقط در مورد عارضه لکنت زبان تعقیب نموده ام. حتما ایشان در حرفه

آموزشی خود دارای نبوغ و علم ستودنی هستند، ولی نه در همه علوم، نه در مورد درمان لکنت زبان.

دکتر هلاکویی روش درمان خاصی دارند.

دکتر هلاکویی تا کنون هیچ روش درمان لکنت زبان خاص یا غیر خاصی ارائه نداده اند.

دکتر هلاکویی با شگرد خاص خود که هیچ احدی یارای آنرا ندارد، از واکنش تلفنی مردم متوجه نوع شخصیت و اختلال رفتاری

آنها میشود.

عزیزم من فقط در مورد موضوع لکنت زبان ایشان را نقد کرده ام، نه در مورد توانایی ها در شناخت تلفنی افراد.

افراد ساده انگار چگونه به خود اجازه میدهند به عملکرد ایشان ایراد بگیرند؟

نمیدانم ساده انگار ها چگونه این کار را انجام میدهند، ولی من به سخنان پریشان و دور از خردی که در مورد علت و روش درمان

لکنت زبان بیان فرموده اند نقد علمی نوشته ام. سخنان بی اساسی که موجب آشفتگی و آزردگی افراد لکنت دار و خانواده آنان

میگردد.

دکتر هلاکویی با تشخیص و راهنمایی تلفنی برای اختلالات پیچیده مردم، بسیار موفق بوده و هستند.

باز هم تا کور شود چشم حسود. ولی صحبتهای ایشان در مورد لکنت زبان که از تریبون همگانی پخش میشود، بسیار

مضر و مخرب هستند.

آنجا که به پدر میفرمایند به مردم چه؟ و صحبتهای دیگر، تشخیص ایشان این است که با این پدر نگران باید از این طریق وارد

عمل شد تا سریعتر به درمان برسند، و چقدر هم زیبا و خلاقانه اینگونه درمان میکنند.

درمان لکنت زبان پسر 20 ساله از طریق مشاوره تلویزیونی به پدر! آنهم با نظریه های ژنتیک، آسیب مغزی و تستوسترون!

و نام این را بگذاریم درمان زیبا و خلاقانه لکنت زبان!!

من به یقین میگویم که این مشاوره تلویزیونی، نه تنها سبب بهبود فرزند نشده، که آشفتگی ها و فشارهای روانی فرزند

و خانواده او را به شدت افزایش داده است. در اینجا از پدر و فرزند گرامی میخواهم چنان چه با این مقاله روبرو شدند، برای

روشن شدن موضوع با من تماس بگیرند.

دکتر هلاکویی فرمودند که هر آن ممکن است من هم چیزی را اشتباه بگویم. پس چرا شما به دنبال انسان پرفکت میگردید که این

خود یک بیماری است.

1) به نظر میرسد این گفته دکتر هلاکویی با ارزشهایی که شما به ایشان نسبت دادید در تضاد باشد.

2) مثل اینکه سرکار خانم نوشین زارع، شما از توانایی های تشخیص تلفنی مردم که در تخصص دکتر هلاکویی بود پیشی گرفته اید

چرا که شما حتی بدون تماس تلفنی، به بیماری پرفکت پسند من پی بردید.

شما کامنت ها را در زیر مقاله دکتر هلاکویی در دام لکنت زبان گذاشته اید تا کتاب خود را بفروشید.

من همانطور که نقد شما را با دل و جان و احترام و پاسخ، در سایت قرار دادم، کامنت ها را نیز تایید کردم. ولی رابطه کامنت

با فروش کتاب!

شما این همه وقت گذاشته اید و نقد مطالب را به صورت گزینشی انتخاب کرده اید.

لطف کنید بفرمایید چه قسمتهایی گزینش شده اند که اگر نمیشدند، موضوع فرق میکرد؟ ما منتظر میمانیم تا شما نظریه ها و

روشهای درمان لکنت زبان دکتر هلاکویی را که فکر میکنید غیر قابل نقد هستند، برایمان بفرستید.

کمی مهربان باشیم

عزیزم، نقد لازمه پیشرفت علمی در هر موضوعی است. پای شخص در میان نیست بلکه این نظر شخص است که نقد میشود.

نقد یک موهبت است که سبب ارتقای آدمی میشود. در ضمن، چرا کمی مهربان باشیم؟ چرا وجود ما از عشق و مهربانی سرشار

نباشد؟

باشد که چنین باشد

درمان قطعی لکنت زبان!

مدتی است ناظر تبلیغات درمان قطعی لکنت زبان، آنهم از نوع بدون بازگشت آن هستیم. پرسش این است که آیا به راستی میتوان به درمان قطعی لکنت زبان دست یافت؟ اگر چنین است، روش درمان آن چیست؟

وقتی صحبت از درمان قطعی لکنت زبان بدون بازگشت به میان می آید، در ذهن انسان درمانی نقش می بندد که انگار در آن هیچ خاطره ای هم از لکنت زبان دیده نمیشود. 

 

واقعیت را با هم بررسی کنیم

درمان قطعی لکنت زبان خردسالان

بهترین و عمیق ترین درمان را در این گروه سنی میتوان مشاهده نمود. درمان لکنت زبان خردسالان به گونه ای است که اگر در بزرگسالی صحبتی از لکنت زبان پیش آید، شخص بدون هیچ پنهان کاری و احساس بدی خواهد گفت « آره، یادم میاد وقتی بچه بودم منم زبونم میگرفت. »

39 Laughter and Little Children

عمیق ترین درمان لکنت زبان در خردسالان صورت میگیرد

درمان قطعی لکنت زبان کودکان
درمان در این گروه سنی که قبل از دوران بلوغ هستند نیز عمیق و پایدار صورت میگیرد؛ ولی گاه مرور ذهنی دوران دبستان که با لکنت زبان همراه بوده، خوشایند شخص نمیباشد.

happy teenage girl with friends in high school

نباید اجازه داد درمان لکنت زبان از سنین دبستانی فراتر رود

درمان قطعی لکنت زبان بزرگسالان
اگر بخواهیم درمان قطعی لکنت زبان بزرگسالان را به مفهوم فراموش کردن خاطرات تلخ لکنت زبان بدانیم، باید گفت این یک امر محال است. 
گرچه بزرگسالان به درمان عمیق و پایدار دست می یابند و موفق به اصلاح و بازسازی عوارض لکنت زبان خود میشوند، ولی هیچ انسانی قادر به حذف اختیاری بخشی از خاطرات خود نمیباشد. بنا بر این:

درمان قطعی لکنت زبان برای هر گروه سنی، مفهوم خاص خود را دارد.

Group Featured 1140x460

نباید اجازه داد در زندان لکنت زبان زندگی کنیم

 

در اینجا لازم است ابتدا مقاله درمان قطعی لکنت زبان را مطالعه بفرمایید

کاشف شبیه سازی ذهن و توانمند سازان ذهن – غافل از ماهیت تصور درمان – در ابتدا مدعی درمان قطعی و کامل لکنت زبان در یک جلسه شد! بعد از مدتی به سه جلسه!، سه ماه!، یک سال! و آخرین بار به دو سال! آنرا افزایش داد.
بارها دیده شده که چنین رفتارهایی موجب برچیده شدن بساط مدعیان آن شده است؛ و تردیدی نیست که بزودی چنین خواهد شد.

شاید حرفه های متفرقه ای که در امر درمان لکنت زبان فعال هستند، نزد خود چنین استدلال کنند:

« ما تلاش خود را میکنیم، اگر هم شخص به درمان پایدار دست نیافت، چیزی را از دست نداده؛ آخرش این است که مانند سابق به زندگی خود همراه با لکنت ادامه میدهد. »

ولی باید دانست هر حرفه ای اعم از گفتار درمان و غیر گفتار درمان، اگر ندانسته به درمان لکنت زبان بپردازد، گناه بزرگی را مرتکب شده است. شاد و پشیمان کردن و بی نتیجه ماندن درمان، عوارض جبران ناپذیری را به درمان جو تحمیل خواهد کرد.

loknat 04

 اغلب، زمانی طولانی لازم است تا یک فرد دارای لکنت زبان آماده درمان شود؛ بنا بر این، متلاشی کردن انگیزه و منهدم ساختن انرژی درمان یک گناه نابخشودنی است. و بالاخره، تهیه و پخش فیلم های اقرار به درمان – که در شرایط تاثیر بر پیوندهای لکنت زبان و تصور درمان تهیه گردیده اند - را باید یک جرم غیر انسانی دانست. 

loknat 03

بسیاری از درمان جویان کلینیک گفتار درمانی بعد از چند ماه تلاش و رسیدن به گفتار روان در موقعیت های مختلف، تصور میکنند که به پایان مسیر درمان لکنت زبان رسیده اند و میخواهند به تدریج دست خود را از دست گفتار درمان رها سازند. وظیفه گفتار درمان است که آنان را از این اشتباه آگاه سازد و لزوم ادامه مسیر درمان را به آنها یادآور شود.

3

بسیاری از درمان جویان لکنت زبان توانایی گفتار روان در محیط کلینیک را در همان ماه نخست کسب میکنند. من و برخی همکاران گرامی به خوبی میدانیم که تهیه « فیلم اقرار به درمان » در این مرحله، چه زیانها و چه معنای غیر انسانی در بر دارد

لکنت زبان عارضه ای است که پکیج آن فقط برای افرادی قابل ادراک است که « مسیر درمان لکنت زبان » را طی کرده باشند. باید پذیرفت که درک ماهیت و پکیج لکنت زبان حتی برای گفتار درمانها امری غیر ممکن است.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

همیشه یک علامت سوال در ذهن شخص دارای لکنت زبان و مخاطب او شکل میگیرد

یک درمان کننده خبره لکنت زبان، فقط می تواند از کانال های غیر مستقیم زیر به ردیابی ماهیت و فرایند درمان پی ببرد:

 • مشاهده و شناخت عوارض لکنت زبان
 • واکنش های لکنت زبان در طول مسیر درمان
 • ابراز نظرها و صحبت های درمان جو در جلسات گروهی و انفرادی
 • مشاهده ارتباطات شخص در طی مسیر درمان لکنت زبان
 • اطلاعاتی که از افراد خانواده شخص حاصل می شود
 • مشاوره و نظرخواهی از دوستان گروه درمان لکنت زبان

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

لکنت زبان عارضه ای ناشناخته پیل در تاریکی مولانا را به خاطر می آورد

حیرت انگیز است که برخی حرفه های متفرقه و نا مربوط به موضوع لکنت زبان، ضمن اینکه هیچ شناختی از ماهیت این عارضه ندارند، شعار « درمان لکنت زبان » سر می دهند.

می دانید که یکی از عوارض لکنت زبان، اضطراب است. تعدادی از روانشناسان جهان بر این باورند که درمان لکنت زبان هنگامی میسر خواهد شد که بتوان اضطراب آنان را درمان نمود. اما نکته آن است که لکنت زبان در بزرگسالان یک مجموعه است و نمیتوان اضطراب را به طور جداگانه و پایدار در آن کاهش داد. اگر روانشناسی بتواند با صرف وقت و انرژی زیاد، اضطراب را در عارضه لکنت زبان کاهش دهد، بی تردید با فراخوانی عوارض درمان نیافته دیگر مجموعه، موفقیتی خواهد بود ناپایدار و بازگشت به حال اولیه حتمی است.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

با مشاوره نمیتوان به درمان لکنت زبان دست یافت « درمان » فقط با کسب تجربه عملی حاصل می شود

نتیجه

درمان لکنت زبان هنگامی عملی خواهد شد که مسیر درمان بر اساس « مجموعه لکنت زبان » استوار باشد. شاید بتوان:

 • نگرش شخص را نسبت به لکنت زبان خود تغییر داد
 • گفتار روان را جایگزین عمل لکنت کردن قرار داد
 • موفقیت های قابل ملاحظه بر اساس تغییر پیوندهای لکنت زبان کسب نمود

ولی بدون اصلاح و بازسازی جنبه های درمان لکنت زبان ( لکنت ظاهری، لکنت ذهنی و دیدگاههای آسیب دیده ) همه زحمات بر باد خواهد رفت و پکیج لکنت زبان خود را دوباره بازسازی خواهد کرد.

صفحه1 از20

این مطلب را به اشتراک بگزارید

آخرین مطالب

گفتار درمانی

سال ها از جامعه همکاران گفتار درمان خود دور مانده بودم. تقدیر چنین خواست که بار دیگر در جلسات و کنفر...

مشاهده

داروی گیاهی لکنت زبان

داروی گیاهی لکنت زبان هم از جمله بیراهه هایی است که بهتر است کمتر در مورد آن صحبت کرد. همان طور که م...

مشاهده

انواع لکنت زبان

همان طور که اولین شرط درمانجو پذیرش لکنت خویش است، اولین شرط درمانگر نیز درک این نکته است که این عار...

مشاهده

گفتار درمان یا گفتار درمانگر

هنگامی که رشته گفتار درمانی در ایران متولد شد (1351) رشته دانشجویان را رشته گفتار درمانی و حرفه آیند...

مشاهده

داروی لکنت زبان

داروی لکنت زبان هم از جمله بیراهه هایی است که گاه از روی سودجویی و گاه از روی نا آگاهی به ماهیت لکنت...

مشاهده

خرید کتاب راز لکنت زبان

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

شما می توانید هم اکنون به صورت اینترنتی این کتاب را خریداری نمایید

هم اکنون می توانید مشکل خود را با کلینیک لکنت زبان فرهمندپور مطرح کرده و از ما مشاوره بگیرید

درخواست مشاوره