مقالات
مدیر سایت

مدیر سایت

دیده میشود که عده ای به نام درمانگر لکنت زبان – گفتار درمان و غیر گفتار درمان – با تهیه فیلم از درمانجویان ناآگاه خود که در مرحله « تصور درمان » هستند، « افتخار درمان نشدن » آنها را به نام « افتخار درمان کردن » خود تبلیغ میکنند؛ عملی زشت و ناپسند که فشار روانی آن دامن درمانجو را خواهد گرفت وبزودی پشیمانی او را در پی خواهد داشت. موضوع این است که اگر درمانجویی بتواند مسیر پر فراز و نشیب درمان را به پایان برساند، افتخار آن از آنِ درمانجو خواهد بود نه درمانگر، اوست که مسیر دشوار درمان را طی کرده، اوست که توانایی و شهامت خود را صرف پذیرش لکنت و اصلاح و بازسازی ارتباطات و دیدگاههای آسیب دیده خویش کرده است.

مدتی است که استادان و متخصصان گفتار درمانی غربی موضوعی را در دانشگاه تدریس میکنند که حیرت مخلص را برانگیخته است: « روش تشخیص تخصصی لکنت زبان! » پرسش این است که آیا حتما باید یک متخصص گفتار درمانی وجود لکنت زبان را در شخص تشخیص دهد یا اینکه هر کسی توانایی این تشخیص را دارد؟
وقتی نتوانیم شاه کلید ورود به عالم عارضه لکنت زبان را در دست داشته باشیم ( علت لکنت زبان ) غیر از پرداختن به حاشیه ها، بیراهه ها و نظریه های پریشان و دور از خرد، راهی دیگر نخواهیم داشت.

اینکه لکنت زبان چگونه بوجود می آید، فرآیندی پیچیده و طولانی دارد که در اینجا فقط میتوانم شما را به کتاب راز لکنت زبان ارجاع دهم؛ ولی در کوتاه سخن، لکنت زبان به دو صورت در کودکات خردسال 2-5 ساله بوجود می آید:

 1. 75% در اثر یک فشار روانی بیش از آستانه تحمل، مثل ترس، حسادت و احساس ناامنی.
 2. 25% در اثر تقلید کودک از گفتار لکنت دار فردی دیگر. در 43 سال آشنایی، آموزش، تحقیق و تجربه در درمان لکنت زبان این درس بزرگ را آموخته ام که لکنت زبان نمیتواند خارج از این دو مورد علت دیگری داشته باشد.

تا به حال دیده نشده که کودکی با لکنت زبان متولد شود، چرا؟ چون لکنت زبان یک عارضه است و نمیتوان علت آنرا در درون ژنها و لا به لای سلالهای مغز جستجو نمود. علل عضوی نبودن علت لکنت زبان از این قرار است:

 1. معمولا وقتی با یک ضایعه عضوی روبرو هستیم، انتظار میرود شخص در هر وضعیتی، واکنشی خاص با دامنه ای مشخص و محدود از خود بروز دهد؛ این در صورتی است که واکنشها در لکنت متغیر است.
 2. اگر علت لکنت زبان را یک اختلال یا ضایعه ای مغزی بدانیم، لازمه آن این است که شخص گاهی هم هنگام دم و بازدم و یا جویدن غذا و ... دچار اختلال حرکتی شود، که چنین نیست.
 3. اگر علت لکنت زبان را در ژن بدانیم، یک متخصص علم ژنتیک باید بتواند مشخص کند که کدام کودک بعد از تولد به لکنت مبتلا خواهد شد، که هیچکس چنین توانایی را ندارد.
 4. نوع لکنت کردن و شدت و ضعف آن در طول زندگی فرد مرتب در حال تغییر است، و این نکته نشان میدهد که پای ضایعه عضوی نمیتواند در میان باشد.
 5. اگر مدتی با کودک 3-4 ساله ای با لکنت زبان صحبت شود، او نیز مبتلا خواهد شد؛ بدون هیچ ضایعه مغزی و ژنتیکی، که نشان میدهد جایگاه لکنت زبان را نمیتوان در اندامهای بدن جستجو نمود.

موفق باشید

وقتی علت لکنت زبان را جستجو می کنیم، با حیرت می بینیم که مراکز علمی و شبه علمی غربی بدون هیچ دلیل منطقی و علمی، علت را در اختلال یا ضایعه اندامهای مختلف بدن بیان میکنند. عده ای با نام محقق و دانشمند، علت را به مغز نسبت میدهند و عده ای دیگر علت را در ژنها معرفی میکنند. ولی آنچه انسان را متعجب می سازد این نکته است که هیچ یک از آنان در برابر نظریه های متضاد با نظریه خود سخنی نمیگوید و نقدی منتشر نمیکند!! چرا؟ چون جملگی خوب میدانند نظریه خود انها علیرغم نام و آوازه ای که در مجامع شبه علمی یافته اند، هیچ ارزش علمی ندارد. کافی است محقق اول، محقق دوم را نقد کند تا بلافاصله نظریه خود او هم از گردونه خارج و خودش هم فراموش شود...

اگر بپذیریم که علت لکنت زبان ضایعه ای جسمی است، بنابراین باید قبول کرد که این عارضه نمی تواند با تمرینات گفتار درمانی و سایر تمرینات پراکنده بهبود یابد. ولی اگر بدانیم که لکنت زبان فقط یک عادت شرطی شده است که برای درمان آن لازم است « سه جنبه درمان لکنت زبان » در طی مسیر درمان، اصلاح و بازسازی شوند، بی تردید خواهیم پذیرفت که لکنت زبان کودکان و بزرگسالان افراد طبیعی، بدون توجه به نوع و مقدار لکنت ظاهری، به طور کامل و پایدار بهبود خواهد یافت. و جنبه های درمان عبارتند از:

 1. لکنت ظاهری (آنچه فرد لکنت دار را در ظاهر با افراد دیگر متمایز میکند)
 2. لکنت ذهنی (شامل آشفتگی ذهنی، عوارض لکنت و پنهانکاری ها است)
 3. اصلاح و بازسازی ارتباطات و دیدگاههای آسیب دیده

شاید اولین پرسشی که در مورد درمان لکنت زبان به ذهن انسان میرسد، این جمله باشد: « آیا لکنت زبان درمان می شود؟ » ببینیم سرچشمه چنین نا امیدی عمیقی از کجا نیرو میگیرد و چرا مردم سراسر دنیا باوری به درمان لکنت زبان ندارند:

 1. درمان های ناموفق (که هر درمان جویی کوله باری از اقدام های بدون نتیجه در کارنامه خود دارد.)
 2. برچسب های ناجوانمردانه اختلال یا ضایعه مغزی و ژنتیکی که به عنوان نظریه های علت لکنت زبان توسط محققان بدون تحقیق غربی انتشار یافته است.
 3. لکنت دار بودن اغلب نویسندگان و محققان پیشکسوت غربی (کتاب راز لکنت زبان)
 4. خرابکاری های حرفه های متفرقه و نامربوط به موضوع لکنت زبان (که متاسفانه اغلب دامنگیر برخی روانشناسانی است که نتوانسته اند در حرفه آکادمیک خود موفقیتی حاصل کنند.)

 با مشاهده طی مسیر درمان لکنت زبان درمان جویان در محیطی همچون کلینیک گفتار درمانی، میتوان به راحتی به این نتایج رسید:

1) درمان لکنت زبان کودکان، به مشارکت و تایید والدین نیاز دارد.

2) درمان لکنت زبان بزرگسالان، به مفهوم عدم چون و چرا، عدم دلیل تراشی، تساهل و بخشندگی در ارتباطات گوناگون و از همه مهمتر، عدم پنهانکاری و نهراسیدن از روبرو شدن با گذشته ناخوشایند خویش است. در این مرحله، شخص به طور خودکار و بدون واکنش به دردی را که این عارضه به او تحمیل نموده، به مشاوره و راهنمایی جوانان دیگر می پردازد و از این کار لذت می برد.

اما درمان جویی که هنوز نتوانسته به ثقل درون خود دست یابد، پذیرش مشکل نزد جوامع جدید، همچنان درد آور است.

3) درمانگرانی که در مرحله « تصور درمان » از گفتار روان درمان جو فیلم تهیه میکنند و او را به عنوان « درمان شده لکنت زبان » معرفی میکنند، گناهی نابخشودنی مرتکب میشوند.

با آرزوی موفقیت برای این مهندس جوان در بلژیک

یکی از علائم درمان لکنت زبان و آزادی از این زندان،
آمادگی صحبت در مورد آن و افشای رازی می باشد که سالها گریبان شخص را فشرده است.

تا زمانی که علت لکنت زبان را ندانیم، به تعریف و واقعیت آن دست نیابیم، و تا زمانی که دست تقلید از محققان پریشان احوال غربی برنداریم، برای درمان یا باید به بیراهه های حرفه های متفرقه روی آورد و یا بر اساس تعلیمات غیر علمی آنان، کشیدن صداها، کتابخوانی، صحبت مقابل آینه، تقویت اعتماد به نفس و متراژ و چک کردن لکنت ظاهری پیش گیریم. و اگر ندانیم که اساسا لکنت زبان یک مشکل گفتاری نیست، هیهات است ... 

دو هفته پیش دوستان گروه درمان از این مهندس جوان خواستند تا خاطره ای را برای آنان تعریف کند.
من حیفم آمد دوستان نادیده دیگر از آن بی بهره بمانند.
با بهترین آرزوها برای روزبه عزیز که همیشه خانه دوم خود را ( کلینیک ) همچون خانه خود دیده است.

از فیلم لذت ببرید

گفتار درمانی

بارها در مورد رشته گفتار درمانی و نقش آن در احیا و درمان اختلالات گفتاری صحبت کرده ایم.
اگر گفتار درمانی بخواهد به درمان مسئولانه همه اختلالات گفتاری بپردازد – که به علت پیچیدگی و گستردگی آن، و کوتاهی عمر امری دست نیافتنی است – لازم است در دانش و توانمندی های زیر به قدر کافی مهارت یابد:

1) آناتومی و فیزیولوژی بدن ( با تمرکز بر جنبه های متعدد مربوط به رشته گفتار درمانی. )

 مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

 2) روانشناسی ( و کاربرد آن در درمان اختلالات گفتاری و ارتباطی. )                                     

3) کسب تجارب درمانی ( که به آموزش صحیح، تحقیق شخصی و تلاش خاص خود نیاز دارد. )

4) آگاهی از دانش و روشهای درمان در رشته گفتار درمانی، و استفاده بهینه از آنها در شرایط و ارتباطات خاص درمانجویان. 

5) تعامل با همکاران رشته گفتار درمانی در نقد شدن و نقد کردن ( هر گفتار درمانی بدون نقد شدن توسط همکاران خود، به راحتی در دام بیراهه های شناخت و درمان، خود بینی و شبه علم گرفتار خواهد شد. )

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

6) لازم است یک گفتار درمان از روشهای درمان معتبر استفاده کند، ولی از ان مهمتر این است که او باید ابتدا خود آنها را بیازماید، به صحت انها مطمئن شود، به اجرای آنها تسلط یابد و بعد روشهای درمان را با شخصیت و خصوصیات فردی خود بیامیزد و با ابتکار خاص خویش در مسیر درمان درمانجو گام بردارد.

7) کسب این توانایی که بتواند خود را به جای درمانجو قرار دهد ( گفتار درمانی که از این نعمت برخوردار باشد، نیمی از راه را پیموده است. )

 

 اگر می بینیم که موضوع لکنت زبان به عنوان بخشی از رشته گفتار درمانی محسوب میشود و نه رشته ای مستقل،
اگر می بینیم که بسیاری از استادان گفتار درمانی از تدریس لکنت زبان سر باز میزنند،
اگر می بینیم که بسیاری از فارغ التحصیلان رشته گفتار درمانی از پذیرش و درمان درمانجوی دارای لکنت زبان امتناع میورزد،
اگر می بینیم که برخی استادان گفتار درمانی مرتب روشهای اندازه گیری لکنت ظاهری و فرمولهای درمان لکنت زبان را بی هیچ پایه و اساسی می سازند و آنها را به دانشجویان بینوا تزریق میکنند، و از دروغ گفتن در خصوص تعداد درمان شده گان با روشهای من درآوردی خود ابایی ندارند و...،

 مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

اگر می بینیم که دخالت برخی حرفه های متفرقه و نامربوط به موضوع لکنت زبان رو به افزایش است و کار به جایی کشیده که آشکارا رشته گفتار درمانی را به سخره میگیرند،

همه و همه یک علت دارد:

هنوز متولیان عارضه لکنت زبان در جهان ( استادان رشته گفتار درمانی ) نتوانسته اند علت این مشکل را کشف کنند و متعاقب آن، روش درمان مناسبی برای ان ارائه دهند.

............................................

به طور معمول انتظار میرود کسانی که در یک رشته دانشگاهی تحصیل می کنند، هنگامی که در مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد و سپس به دکترا راه می یابند، به تدریج بر دانش آنها افزوده شود. ولی با تاسف این فرآیند در موضوع لکنت زبان در فارغ التحصیلان گفتار درمانی مشاهده نمی شود. یک کارشناس گفتار درمانی همانقدر در مورد لکنت زبان اطلاع دارد – غیر از عامل تجربه – که یک دکترا و حتی یک پروفسورا! دارد.

اول ببینیم وسعت اطلاعات کلی استادان و محققان غربی لکنت زبان چقدر است و در دانشگاه چه اطلاعاتی را به دانشجویان سراسر دنیا منتشر میکنند؟ اطلاعاتی که اگر آنها را از میان دانش و علوم مربوط به عارضه لکنت زبان برداریم، کفگیر به ته دیگ خواهد خورد:

1- علت لکنت زبان

ژنتیکی است، اختلال یا ضایعه مغزی است، مربوط به یکسو برتری نیمکره های مغزی است، اختلال در پل ارتباطی مراکز بروکا و ورنیکه مغز است، اختلال در عملکرد مراکز اعصاب اندامهای گفتاری است، لکنت زبان یک بیماری چند علتی است، ... و از این قبیل تخیل ها که از روی تنبلی ذهنی- تحقیقاتی و تقلید کور از محققان بی تحقیق توسط مراکز گفتار درمانی غربی انتشار یافته اند.

                                            مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور         مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

( آقای دکتر ون رایپر - شاید نام آورترین متخصص لکنت زبان در جهان باشد - که به عنوان یک گفتار درمان پیشکسوت و

شخصی که خود از لکنت رنج میبرد، درمان را در تقویت نیمکره چپ مغزی میدانست و برای آن تمرینات

خاصی ابداع کرده بود! که متاسفانه هنوز هم توسط برخی گفتار درمانها اجرا میشود! )

2- آمار لکنت زبان

یک در صد مردم دنیا دارای لکنت زبان هستند – پسرها چهار برابر دخترها به لکنت زبان مبتلا میشوند ... و از این قبیل آمارهای غیر واقعی ...

3- انواع لکنت زبان

لکنت نوع تکرار، لکنت نوع کشیدن صدا، لکنت نوع قفل شدن لکنت نوع خفیف، لکنت نوع متوسط، لکنت نوع شدید و... و اخیرا هم طبقه بندی آن با شدت 10-1 مرسوم شده است! باید گفت این نوع طبقه بندیها، هیچگونه همخوانی با واقعیت و ماهیت لکنت زبان ندارند؛ چرا که آنها فقط واکنش مشکل ( لکنت ظاهری ) را معیاری برای اصل مشکل ( لکنت ذهنی ) میدانند ( کتاب راز لکنت زبان )

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور      مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

( آمارهای غلط پشت پرده باندهای لکنت ) ( لکنت زبان عارضه ای است که نمیتوان آنرا به انواع تقسیم نمود )

4- روشهای درمان لکنت زبان

دقت داشته باشید تا به حال هیچ نظریه علمی که بر واقعیت لکنت زبان استوار باشد، توسط دانشمندان، محققان و استادان گفتار درمانی و رشته های دیگر در دنیا منتشر نشده، ولی تا دلتان بخواهد انواع روشهای درمان من درآوردی و دور از خرد ارائه گردیده است و روز به روز بر تعداد بیراهه های درمان اضافه میشود.

باید دانست تا زمانی که نتوانیم علت لکنت زبان را شناسایی کنیم، محال است بتوان روش درمان مناسبی برای آن ارائه داد. این در حالی است که متخصصان گفتار درمانی غربی ضمن ناشناخته خواندن علت لکنت زبان، مرتب برای آن نسخه های جدید و بی حاصل می پیچند! بی تردید طی مسیر درمان پایدار لکنت زبان، حتما باید در چهار چوب شرایط و ارتباطات عادی و روزمره انجام گیرد تا از طریق کسب تجربه، جزعی از ذات و منش شخص گردد. بنابراین، تمریناتی که خارج از این چهار چوب باشند، نمیتوانند نقشی در درمان ماندگار و پایدار شخص داشته باشند:

. کتاب خوانی - کتاب خوانی که در اغلب کلینیک های گفتار درمانی به عنوان تمرین درمان لکنت زبان انجام میشود، ممکن است به درمانجو حس تمرین کردن و گاه حس مطلوب تصور درمان القا کند؛ ولی چون کتاب خواندن به مفهوم ارتباط عادی و روزمره شخص محسوب نمیشود، تاثیری بر درمان پایدار نخواهد داشت.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

             ( هرگز امکان ندارد که شخصی با تکنیکهای گفتاری کتاب بخواند و نتیجه آن درمان لکنت زبان او باشد )

. لکنت ارادی - یکی از مضحک ترین و گاه مخرب ترین روش درمان لکنت زبان که نشان از عدم شناخت درمانگر دارد، وادار ساختن درمانجوی بینوا به اجرای ناجوانمردانه لکنت ارادی می باشد. در مذمت این رفتار بیراهه در کتاب راز لکنت زبان صحبت شده است.

. تمرینات مختلف دیگر - کشیدن صداها، اصلاح تلفظ صداهایی که شخص روی آنها گیر میکند، صحبت مقابل آینه، بالا بردن صدا، تمرینات یکسو برتری نیمکره های مغز و همچنین شوکهای روانی ساخت آقای آنتونی رابینز و شبیه سازی ذهن، هیپنوتیزم، ونیز دستگاههای لکنت شکن ( دستگاه لکنت زبان – دستگاه ضد لکنت زبان – دستگاه موزون کننده گفتار و ... ) همه و همه یا از روی ناآگاهی است و یا از روی سودجویی که در هر صنفی دیده میشود.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور
( یکی از دیدگاههای نادرست در درمان لکنت زبان، تمرینات گفتار درمانی در اصلاح تلفظ می باشد )

. متراژ لکنت ظاهری - بارها این نکته توسط دوستان گروه درمان به اثبات رسیده که « لکنت نکردن به مفهوم لکنت نداشتن نیست. » با تاسف میبینیم که برخی از گفتار درمان ها با نادیده گرفتن این مهم، انرژی خود و درمانجو را صرف گفتار روان و لکنت نکردن مینمایند که متاسفانه بعد از مدتی باید شاهد فروپاشی و بازگشت زحمات خود باشند.

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

.........................................................

علل نابسامانی های لکنت زبان

ببینیم چرا کار به اینجا کشیده و چرا متخصصان رشته گفتار درمانی با وجود توانایی های گسترده خود در دیگر اختلالات گفتاری و همچنین نیاز شدید جامعه، هنوز نتوانسته اند به شاه کلید ورود به عالم لکنت زبان یعنی این پرسش که « لکنت زبان چگونه آغاز میشود؟ » راه یابند؟

1) باند استادانی که خود لکنت زبان دارند

 مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور  مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

            ( جمعی از پیشکسوتان درمان لکنت زبان که خود همیشه با لکنت زندگی کرده اند )

در کتاب راز لکنت زبان به این نکته پرداخته شده که چگونه این باند در راس امور مربوط به این عارضه قرار گرفته و چگونه خواسته و ناخواسته جهت واقعیات لکنت زبان را به بیراهه کشانده اند.

2) تقلید کور از محققان بی تحقیق و دانشمندان بی دانش

در عالم علم قانونی وجود دارد به نام « قانون از کجا آورده اید؟ » ولی به تعجب و تاسف می بینیم که متخصصان گفتار درمانی بدون توجه به این قانون اساسی، به تقلید از نظریه های بی منطق و بی محتوای آنان میپردازند. آنها نظریات و دیدگاههای ضد و نقیض این محققان! را با این تصور که « چون خود آنها لکنت زبان دارند، پس بهتر میتوانند آنرا درک کنند، » چشم بسته میپذیرند!

3) علت یابی لکنت زبان در ضایعه عضوی

دهها سال است که محققان لکنت زبان و به تبع آنان متخصصان گفتار درمانی، بدون هیچگونه توجیه علمی اندامهای بدن آدمی را به عنوان متهمین علت لکنت زبان معرفی میکنند! و تا به حال کسی از آنان نپرسیده که چرا؟ چگونه؟ ... یک سال علت را به یک ژن بی آدرس نسبت میدهند - و همه گفتار درمانهای غرب و شرق ندیده و نشناخته، همان را منتشر میکنند! – سال بعد به جان قسمتهای مختلف مغز میفتند و ... و اخیرا هم برای ان جمله عاجزانه زیر را انتخاب کرده اند: « لکنت زبان یک مشکل چند علتی است » یعنی همزمان چند عضو شخصی دچار ضایعه ای میشوند که نتیجه آنها به لکنت زبان او می انجامد!!

هم شب و هم ابر و هم باران ژرف        این سه تاریکی غلط آرد شگرف!

4) پیچیدگی ماهیت لکنت زبان

تمامی متخصصان گفتار درمانی به خوبی میدانند که لکنت زبان با دیگر اختلالات گفتاری بسیار متفاوت است. اساسا لکنت زبان یک اختلال گفتاری نیست، بلکه یک اختلال ارتباطی می باشد که در شرایط خاص ارتباطی، ذهنیت شخص دچار آشفتگی میشود و لکنت زبان فقط بخشی از واکنش این آشفتگی است. به همین علت است که اغلب متخصصان گفتار درمانی به اشتباه آنرا اینگونه تعریف میکنند: یک اختلال سیالی بیانِ لفظی است که بر اساس تکرارها و تطویلهای غیر ارادی، صدادار یا بی صدا، به هنگام انتشار واحدهای کوچک سخن یعنی اصوات، هجاهای مجزا یا هجاهای کلمات مشخص می شود.

.....................................................

پیامدهای ناآگاهی رشته گفتار درمانی در موضوع لکنت زبان

یکی از خصوصیات آدمی این است که معمولا شکست ها و عدم موفقیت های حرفه ای خود را به راحتی فراموش میکند و از آن سخنی به میان نمی آورد؛ و از طرفی موفقیت های خویش را حتی اگر کوچک باشند، بسیار بزرگ میپندارد و آنرا بر زبان میراند. یک متخصص گفتار درمانی که بخشی از فعالیت حرفه ای خود را به درمان لکنت زبان اختصاص داده، لیستی از موفقیت های خویش را در این مورد برمی شمرد ولی:

1- به شکست ها و عدم موفقیت های فراوان خود اشاره نمی کند.
2- درمان لکنت زبان به پیگیری های پیوسته در دراز مدت و تائید گفتار درمان و دوستان گروه درمان نیاز دارد.
3- همیشه در طول زندگی خود شاهد فاصله ادعا تا واقعیت بوده ایم؛ ولی اغلب این فاصله در بین مدعیان درمان لکنت زبان ( گفتار درمانها و حرفه های متفرقه ) بسیار بیشتر دیده شده است.
4- در کتاب راز لکنت زبان به بهبود یافتن خود به خودی و یا در اثر تغییر یافتن الگوی گفتاری کودک اشاره شده است. گفتار درمان هایی که با اینگونه کودکان کار میکنند، بهبود یافتن آنان را ناآگاهانه به حساب روش درمان خویش میگذارند و تصور میکنند که روش درمان لکنت زبان را به طور کلی یافته اند. ولی وقتی با آن روش در برخورد با بقیه مراجعین موفقیتی مشاهده نمیکنند، ناخواسته مجبور میشوند گناه را به گردن این و آن بیندازند و ...
5- بی تردید اغلب متخصصان گفتار درمانی از دخالت برخی افراد که در حرفه های متفرقه و نامربوط به موضوع لکنت زبان تحصیل کرده اند ( روانشناس، متخصص کودکان و ... ) ناخشنودند؛ ولی باید دانست آنچه آنها را به این بیراهه هدایت نموده، ناتوانی خود گفتار درمانها در شناخت و درمان لکنت زبان است؛ و از آن مهمتر، عدم تمایل آنها به بازنگری و بازشناسی این عارضه است.

........................................................

سال پیش ناظر صحبتهای دو تن از گفتار درمانها بودم:

مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

دانشجوی ارشد گفتار درمانی: آقای دکتر شما علت لکنت زبان را در چه میدانید؟
دکتر گفتار درمانی: بعد از برشمردن نظریه های ضد و نقیض محققان غربی گفت « هنوز معلوم نیست نمیدانم »

دانشجوی ارشد گفتار درمانی: شما کدام یک از تعریفهای لکنت زبان را مناسب تر میدانید؟
دکتر گفتار درمانی: بعد از نقل قول از نویسندگان غربی گفت « نمیشود گفت ... نمیدانم »

دانشجوی ارشد گفتار درمانی: به نظر شما بهترین روش درمان لکنت زبان چیست؟
دکتر گفتار درمانی: در اینجا بود که نفس دکتر ما گرم شد و پس از برشمردن موفقیت هایش، انواع روشهای درمان را توضیح داد:

روش رفتار درمانی، روش درمان مستقیم، روش درمان غیر مستقیم، روش درمان کمپرداون، روش درمان لیدکامب و ...

همراهان گرامی باید از خود بپرسند آیا میشود وقتی که علت لکنت زبان را ندانیم و از تعریف آن بی خبر باشیم، آنگاه بتوانیم به روش درمان آن دست یابیم؟!

به امید روزهای بهتر

صفحه1 از22

این مطلب را به اشتراک بگزارید

آخرین مطالب

جشن کلینیک گفتار درمانی

جشن کلینیک گفتار درمانی امروز جشن پایان سال 97 با حضور گروه درمان لکنت زبان بزرگسالان و خانواده گرو...

مشاهده

افتخار در درمان لکنت زبان

دیده میشود که عده ای به نام درمانگر لکنت زبان – گفتار درمان و غیر گفتار درمان – با تهیه فیلم از در...

مشاهده

روش تشخیص لکنت زبان

مدتی است که استادان و متخصصان گفتار درمانی غربی موضوعی را در دانشگاه تدریس میکنند که حیرت مخلص را ...

مشاهده

درمان شدگان لکنت زبان

واقعه زیر نمونه ای از درمان شدگان لکنت زبان بزرگسالان، در یک مرکز گفتار درمانی علمی می باشد: من هما...

مشاهده

علت لکنت زبان

اینکه لکنت زبان چگونه بوجود می آید، فرآیندی پیچیده و طولانی دارد که در اینجا فقط میتوانم شما را به...

مشاهده
مدیر سایت | لکنت زبان - فرهمندپور

شما می توانید هم اکنون به صورت اینترنتی این کتاب را خریداری نمایید

هم اکنون می توانید مشکل خود را با کلینیک لکنت زبان فرهمندپور مطرح کرده و از ما مشاوره بگیرید

درخواست مشاوره