آرشیو دسته بندی: نقد و بررسی

یک همکار دل سوز

  پرسش: شما در کتاب راز لکنت زبان تقریبا به همه دکترها و پروفسورهای مشهور جهان در زمینه لکنت زبان به شدت حمله کرده اید ونظریه ها و روشهای درمان آنها را مردود معرفی نموده اید و در عوض فقط به نظرهای خودتان تکیه کرده ا ید. آیا این یک خودخواهی علمی نیست که آدم […]

دکتر م، روانپزشک

پرسش: بارها و بارها در کتاب خود ادعای پوچی را مطرح کرده ای که روانشناسان و روانپزشکان توانایی شناخت و درمان لکنت زبان را ندارند، در حالی که خودت برای اثبات ادعاهایت از کتاب های روانشناسی و روانپزشکی (مثل هیلگارد، کاپلان و سادوک) استفاده کرده ای. اگر به اشتباه خودت اقرار کنی، فکر نمی کنم […]

تعداد زیادی از خوانندگان کتاب

 پرسش:  در فصل «درمان»، روش درمان خاصی ارائه نکرده اید… کتاب را با عجله تا فصل درمان خواندم، ولی راهکاری وجود نداشت… به نظرم کتاب خیلی خوبی است فقط فصل درمان را به طور عملی توضیح نداده… پاسخ: به نظرم دوستانی که چنین خواسته ای داشته اند، بی شک به دنبال موضوع واهی «خود درمانی» […]