مقالات مهم سایت

6 روش درمان لکنت زبان

چهارشنبه, 04 مرداد 1396 10:57 نوشته شده توسط

هنگامی که کودکی دچار لکنت زبان میشود، والدین با فرهنگ را به تحقیق پیرامون درمان آن وادار میکند. ولی باید گفت درد یکی است و درمان هزاران! و هر کسی روشی برای درمان لکنت زبان در سر دارد. به قدری روشهای درمان لکنت زبان در جهان زیاد شده، که میتوان گفت هر درمانگری روش درمان خاصی برای خود ابداع نموده است.

6 روش درمان لکنت زبان | لکنت زبان - فرهمندپور6 روش درمان لکنت زبان | لکنت زبان - فرهمندپور

بررسی همه روشهای درمان لکنت زبان میسر نیست، ولی میتوان آنها را بر اساس زمانهای مختلف طبقه بندی کرد:

روش درمان لکنت زبان در یونان باستان

در تاریخ یونان باستان نقل شده که سیسرون ( خطیب بزرگ یونان ) به لکنت زبان مبتلا بوده است. او برای غلبه بر گرفتگی زبان خود، به کنار آبشار میرفته و با صدای بلند صحبت میکرده است.

6 روش درمان لکنت زبان | لکنت زبان - فرهمندپور

تاثیری که صدای آبشار بر گفتار فرد دارای لکنت زبان میگذارد، همچون تاثیر دستگاههای لکنت شکن ( مسکر – کر کننده ) بر شنوایی، موجب تضعیف یا قطع پیوند شنوایی شخص میشود و در نتیجه گفتار شخص روانتر میگردد.

6 روش درمان لکنت زبان | لکنت زبان - فرهمندپور

در اینصورت باید گفت که سیسرون در وضعیت « تصور درمان » توانسته بود به تدریج به سخنوری راه یابد و گفتار خویش را در شرایط دشوار، بهتر هدایت کند. مانند بسیاری از استادان دانشگاه که لکنت زبان دارند ولی هنگام تدریس، میتوانند لکنت ظاهری خود را با انواع پنهان کاریها پوشش دهند؛ ولی در شرایط دیگر ( تلفن ) توانایی هدایت گفتار خود را از دست میدهد.

بی تردید سیسرون هم چنین سرنوشتی داشته است، و این به مفهوم درمان لکنت زبان او نمیباشد.

روش درمان لکنت زبان دو قرن پیش

دو قرن پیش دکتر هارد در فرانسه، با بالا نگه داشتن زبان توسط یک میله فلزی و تغییر پیوند تن صدا و تلفظ، که نتیجه آن « تصور درمان » میباشد، به عنوان یک گفتار درمان و درمان کننده لکنت زبان معرفی شد.

6 روش درمان لکنت زبان | لکنت زبان - فرهمندپور

ولی کیست که بتواند با چنین ابزار مضحکی زندگی کند و در بین مردم ظاهر شود؟! هر شخصی لکنت داشتن را هزار بار به استفاده از این ابزارها ترجیح میدهد.

روش درمان لکنت زبان یک قرن پیش

به تدریج روش درمان لکنت زبان به سوی تغییر پیوندهای لکنت زبان ( مقاله درمان قطعی لکنت زبان ) و رسیدن به تصور درمان که هیچ بهبود پایداری را در بر ندارند، پیش رفت. روشهایی که با تاسف اغلب تا به امروز هم ادامه دارند.

شاید اولین روشهای درمان لکنت زبان که به ذهن انسان ناآگاه به ماهیت این عارضه خطور میکند، تغییر دادن پیوندهای لکنت ظاهری ( عمل لکنت کردن ) باشد. در مقاله درمان قطعی لکنت زبان این پیوندها به 4 گروه تقسیم شده اند:

 1. ابزاری
 2. گفتاری
 3. ارتباطی
 4. ذهنی (تلقینی)

روش درمان لکنت زبان در دهه های پیش

با گسترش علم و نقش آن در رفع نیازهای زندگی، انواع روشهای درمان لکنت زبان ابداع گردید. ولی پایه و اساس جملگی، باز بر تغییر دادن پیوندهای لکنت زبان بنا شد. به طوری که میتوان گفت از زمان یونان باستان و داستان سیسرون، هیچ پیشرفتی در شناخت و درمان لکنت زبان مشاهده نگردید.

در دانشگاه رشته گفتار درمانی به وجود آمد و موضوع لکنت زبان و درمان آنرا زیر مجموعه این رشته قرار دادند؛ و تلاش شد تا شناخت و درمان این عارضه به طور علمی دنبال شود. ولی به علل پیچیدگی پکیج لکنت زبان و همچنین علل مختلفی که در کتاب راز لکنت زبان آمده است، نه تنها تا کنون هیچگونه تحقیق علمی صورت نگرفته، که حتی تعریف جامعی مبتنی بر واقعیت آن ارائه نشده است.

6 روش درمان لکنت زبان | لکنت زبان - فرهمندپور

به تدریج کار به جایی کشید که دانشمندان بی دانش و محققان بی تحقیق، تقریبا تمامی اعضای بدن انسان را مسئول ایجاد لکنت زبان معرفی کردند:

ژن – هورمون تستوسترون – مغز – عصب – اندامهای گفتاری – و ... و انواع اختلالات عضوی دیگر.

6 روش درمان لکنت زبان | لکنت زبان - فرهمندپور

طرفه آنکه همگی چنین اعلام میکنند:

 • هنوز علت لکنت زبان معلوم نشده است
 • هنوز نتوانسته ایم تعریف روشنی از لکنت زبان داشته باشیم
 • لکنت زبان یک بیماری غیر قابل درمان است
 • ما اکنون اطلاعات زیادی از بیماری لکنت زبان داریم ولی همچنان در ابتدای راه هستیم

ولی باید گفت آنها همچنان در ابتدای بیراهه ای دیگر هستند. تا زمانی که ندانیم لکنت زبان چگونه به وجود میآید، هر تحقیقی غیر از بیراهه نخواهد بود

روش درمان لکنت زبان شیادی

وقتی متولیان لکنت زبان ( گفتار درمان ها ) نتوانستند پاسخگوی نیازهای درمان جویان خود باشند و آنرا یک بیماری غیر قابل درمان نامیدند، حرفه های متفرقه و نا مربوط به این عارضه که از چند و چون آن اطلاعی نداشتند، فعال شده و به درمان لکنت زبان پرداختند.

6 روش درمان لکنت زبان | لکنت زبان - فرهمندپور

اما تفاوتی که این روشها با روشهای پیشین دارند، موضوع عدم آگاهی و شیادی است. به این مفهوم که درمانگران پیشین اغلب از روی نا آگاهی دست به درمان لکنت زبان میزدند ( موضوع سنگ مفت گنجشک مفت بود؛ ) ولی امروزه اغلب با نیات شیادی، حقه بازی و با تبلیغات دروغین و به قصد سودجویی، مدعی درمان میشوند.

ببینیم آنها چه تصویر ذهنی میتوانند از لکنت زبان داشته باشند؟

 • عده ای به گرفتگی زبان دچار هستند
 • همه آنها در استیصال به سر میبرند
 • آنها حاضر هستند برای درمان لکنت زبان خود از خیلی چیزها بگذرند
 • تلاشهای آنها برای درمان با شکست مواجه شده است
 • اغلب خجالتی و کمرو هستند
 • معمولا به دنبال یک ناجی هستند

6 روش درمان لکنت زبان | لکنت زبان - فرهمندپور

و این مشخصات، اذهان سود جویانه را به خود جلب میکند:

افراد بدون لکنت را به عنوان افراد دارای لکنت زبان معرفی میکنند و بعد از یک سری توصیه ها و حرکات بی محتوا و بی معنی، وانمود میکنند که لکنت شخص بهبود یافته است! مانند آقای آنتونی رابینز که مدعی درمان لکنت زبان در 7 دقیقه است.

6 روش درمان لکنت زبان | لکنت زبان - فرهمندپور6 روش درمان لکنت زبان | لکنت زبان - فرهمندپور

بسیاری از عطاری ها مدعی کشف داروی گیاهی درمان لکنت زبان میباشند؛ و به این طریق با تبلیغات گسترده خود، از درمان جویان سوء استفاده میکنند.

6 روش درمان لکنت زبان | لکنت زبان - فرهمندپور6 روش درمان لکنت زبان | لکنت زبان - فرهمندپور

ادعای درمان قطعی لکنت زبان با استفاده از روش جدید هیپنوتیزم خواب و هیپنوتیزم بیدار، و شاید در آینده هیپنوتیزم چُرت.

بسیاری از فال بین ها و دعانویس ها نیز با روشهای چرب زبانی خاص خود از این قافله عقب نمانده اند.

6 روش درمان لکنت زبان | لکنت زبان - فرهمندپور

وقتی کار به اینجا رسید، چرا شخصی هم که خود عمری از لکنت زبان رنج برده و به رویای درمان افراد لکنت دار آگاهی دارد، مدعی درمان قطعی لکنت زبان با روشهای من درآوردی شبیه سازی ذهن، توانمند سازی ذهن و کاشت CPU در ذهن نشود و خود را دانشمند درمان قطعی و بدون بازگشت لکنت زبان نخواند؟! و چرا فیلم درمان شده گان بینوا را که در شرایط تغییر پیوند ذهنی لکنت زبان و تصور درمان تهیه شده¬اند، به نمایش عموم نگذارد؟!

6 روش درمان لکنت زبان | لکنت زبان - فرهمندپور

ولی از همه دردناکتر، فروش دستگاههای ضد لکنت زبان توسط برخی از گفتار درمان ها با وعده درمان لکنت زبان است:

دستگاه لکنت شکن – دستگاه موزون کننده گفتار – دستگاه لکنت شکن PFF و RHS – نرم افزار لکنت شکن و ...

اگر بخواهیم آموزش خود درمانی لکنت زبان و درمان از راه دور ( درمان اینترنتی ) - که توسط بعضی از گفتار درمان ها انجام میشود – را به دستگاههای لکنت شکن اضافه کنیم، باید گفت این سخن پایان ندارد.

با افسوس در رسانه ها چنین میخوانیم:

مخترع این طرح روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: با توجه به تحقیقات به عمل آمده، بطور قطع این دستگاه پیشرفته ترین سیستم دیجیتال درمان لکنت در دنیاست و به هیچ عنوان دستگاه های مشابه، قابلیت رقابت با این دستگاه را ندارد

6 روش درمان لکنت زبان | لکنت زبان - فرهمندپور6 روش درمان لکنت زبان | لکنت زبان - فرهمندپور

به گفته ˈ********ˈ، با توجه به طراحی منحصر به فرد، قیمت این دستگاه بسیار پایین است و این یکی از مزایای مهم اقتصادی آن محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از این دستگاه، سبب برطرف شدن آنی لکنت و استفاده مداوم آن، موجب صحبت کردن درست در افرادی که لکنت زبان دارند، می شود.

ضمن اینکه هیچ یک از این ادعاها صحت ندارد، اغلب اینگونه افراد ادعای بی همتایی در جهان را نیز دارند

روش درمان کلینیک گفتار درمانی فرهمند پور

روش درمان کلینیک گفتار درمانی فرهمند پور تا به حال بسیاری از همکاران گفتار درمان، روانشناسان و مشاوران گرامی از من خواسته اند روش درمان لکنت زبان این کلینیک را به آنان آموزش دهم.

 1. باید گفت که پای هیچ ناخن خشکی و تنگ نظری در میان نیست. من تا آنجا که توان داشته ام، تلاش کرده ام در کتاب راز لکنت زبان و همچنین مقالات متعدد این وب سایت، اطلاعات و تجربیات خود را بی پرده عرضه کنم.
 2. گفتیم برای اصلاح و بازسازی پکیج لکنت زبان، به روشی نیاز داریم به نام طی مسیر درمان لکنت زبان. طی مسیر، یک جریان در حال حرکت است و نمیتوان آنرا فقط با آموزش تئوریک کسب نمود.
 3. پرسش مهمی که این عزیزان باید خود به آن پاسخ دهند این است که آیا یک کلینیک گفتار درمانی خصوصی، میتواند مورد بهره برداری آموزشی قرار گیرد؟

آوازه خوان، نه آواز

فاکتورهای درمان کننده لکنت زبان

اگر استخوان پای ما بشکند، سراغ جراحی میگردیم که بتواند پای ما را به بهترین وجه اصلاح کند. ولی به دنبال خصوصیات اخلاقی و ارتباط او با جهان هستی نخواهیم بود.

ولی هنگامی که سر و کار ما به یک معلم، یک هنرمند، یک روانشناس و یک درمان کننده لکنت زبان می افتد، علاوه بر توانایی ها، خصوصیات شخصیتی و اخلاقی او خیلی برایمان مهم میشود. برای ما خیلی مهم است که بدانیم آن شخص خودش به یقین رسیده یا از استادان خویش کپی برداری کرده است.

6 روش درمان لکنت زبان | لکنت زبان - فرهمندپور6 روش درمان لکنت زبان | لکنت زبان - فرهمندپور

یکی از فاکتورهای بسیار مهم درمان لکنت زبان، تعامل صادقانه درمان کننده با درمان جو میباشد. یک گفتار درمان هر چه به تکنیکهای گفتاری و روش درمان معتبر مجهز باشد، اگر نتواند رابطه سالم، بدون استرس و بدون فاصله با درمان جوی خویش برقرار نماید، مسیر درمان با بن بست روبرو خواهد شد.

فرض کنیم دانشجوی فوق دکترای گفتار درمانی به سلامتی فارغ التحصیل شد؛ حال باید دید او برای درمان لکنت زبان چه مقدار آمادگی دارد:

 1. او فقط 15 - 10% از زمان دانشجویی را با موضوع لکنت زبان سر و کار داشته است؛ و این برای آموزش یک عارضه انتزاعی زمان بسیار کمی است.
 2. استادان دانشگاه اطلاعات خود را از چه منابعی تامین میکنند؟ از پیشکسوتانی که اغلب خود در دام لکنت زبان گرفتار بوده اند و هیچ دست آوردی تا کنون نداشته اند ( مقاله مشکل کجاست؟ )
 3. نام دیگر لکنت زبان، عدم تعادل ذهنی در شرایط خاص میباشد. محال است درمان کننده ای که خود در وضعیت عدم تعادل به سر میبرد، بتواند به درمان جوی لکنت زبان تعادل بخشد.

فاکتورهای لازم یک گفتار درمان برای درمان پایدار لکنت زبان، فراتر از حد تصور است:

 • آیا تکنیکهای گفتاری درمان را خود آزموده و از قابل اجرا بودن آنها اطمینان دارد؟
 • آیا میتواند دغدغه های زندگی را پشت درب کلینیک گفتار درمانی از خود دور سازد؟
 • آیا میتواند منافع درمان جو را به منافع خویش ترجیح دهد؟
 • آیا میتواند با درمان جو همیشه صادق باشد و هرگز به او دروغ نگوید؟
 • آیا به روش درمان خود اطمینان دارد و قصد آزمودن درمان جو را ندارد؟
 • آیا خود را به قدر کافی شناخته و توانسته اشکالات شخصیتی خویش را اصلاح نماید؟
 • آیا به قدر کافی به تحقیق شخصی در مورد لکنت زبان می پردازد؟
 • آیا توانسته در تعامل با افراد دارای لکنت زبان، به دنیای درون این عارضه پی ببرد؟
 • آیا وقتی که در پارک است، در یک مهمانی، یا با همسرش قدم میزند، باز به لکنت زبان و درمان جویان می اندیشد؟
 • آیا عدم موفقیت ها در درمان لکنت زبان او را به چالش می کشد یا موجب دلیل تراشی او میشود؟

اگر پاسخ همه اینها مثبت باشد، تازه میرسیم به اول سخن:

آوازه خوان، نه آواز


درخواست مشاوره
نام
لطفا نام خود را وارد کنید
نام خانوادگی
لطفا نام خانوادگی خود را وارد کنید
تلفن همراه*
لطفا تلفن همراه خود را وارد کنید
ایمیل
لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید
لطفا تیک این گزینه را بزنید

نظرات (30)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
 1. نسرین

سلام من یک پسر ۳ سال و ۷ماه دارم که خیلی زود حرف زدن رو شروع کرداما حدود یک سال که شروع کرده به تکرار کلمات در کل همیشه یه استرس رو در وجودش احساس میکنم مخصوصا موقع بیدار شدن از خواب ،میشه راهنماییم کنید لطفا

  پیوست ها
 
 1. فرهمندپور    نسرین

تکرار کلمات احتمالا به مفهوم لکنت زبان است که باید به گفتار درمانی مراجعه کنید. برای استرس هنگام بیدار شدن از خواب میتوانید به روانپزشک یا روانشناس کودکان مراجعه فرمایید.

  پیوست ها
 
 1. فاطمه

باسلام پسرم دوسال سه ماهش الان سه هفته دچار لکنت شده .وقتی با خودش صحبتمیکنه یا نقاشیمیکشه خوبه اما وقتی با کسی یا با ما صحبت میکند تو بعضی کلمات گیر میکند.هوشش خیلی خوبه تمام شعرهای کتاب با دوسه بار خوندن یاد میگیره نمیدونم چرا یکدفعه اینطوری شد...

باسلام پسرم دوسال سه ماهش الان سه هفته دچار لکنت شده .وقتی با خودش صحبتمیکنه یا نقاشیمیکشه خوبه اما وقتی با کسی یا با ما صحبت میکند تو بعضی کلمات گیر میکند.هوشش خیلی خوبه تمام شعرهای کتاب با دوسه بار خوندن یاد میگیره نمیدونم چرا یکدفعه اینطوری شد ممنون میشم راهنمایم کنید

ادامه مطلب
  پیوست ها
 
 1. فرهمندپور    فاطمه

فصل پیشگیری در کتاب راز لکنت زبان را به خوبی اجرا کنید، اگر مشکلی داشتید تماس بگیرید تا راهنمایی شوید.

  پیوست ها
 
 1. محمد علی

سلام. تا سن پسرتون زیر 6 سال هست هر اقدامی که از مراکز گفتار درمان هست پیگیر بشید.
طبق مطلبی که در جایی خوندم تا 6 سالگی مسیر اعصاب مغز برای صحبت کردن در حال تکامل هست و شاید یک ترس یا شوک استرسی موجب ایجاد اختلال در مسیر تکامل و در نتیجه لکنت میشه.

  پیوست ها
 
 1. فرهمندپور    محمد علی

راستش من معنی صحبتهای دوست عزیز آقای محمد علی را نفهمیدم...

  پیوست ها
 
 1. اميرحسين

پسر سه ساله ام مثل بلبل حرف ميزد كم كم دچار لكنت شد الان ده ماهه كه گذشته هنوز خوب نشده خيلي نگرانم گفتار درماني هم بردم ولي نتيجه نگرفتم

  پیوست ها
 
 1. فرهمندپور    اميرحسين

فصل پیشگیری کتاب راز لکنت زبان را اجرا کنید.

  پیوست ها
 
 1. یاسمن کرمی

سلام من پسرم ۴سال نیم داره الان ۱ساله نکنت زبان داره وهر روز داره بدتر میشه اگه میشه راهنماییم کنید باهاش تمرینم کردم ولی بی فایده هست

  پیوست ها
 
 1. فرهمندپور    یاسمن کرمی

سرکار خانم کرمی گرامی، تمرین یعنی چی؟ چه کاری انجام داده اید که انتظار درمان داشته اید؟ برای رسیدن به نتیجه مطلوب باید به گفتار درمانی مراجعه کنید.

  پیوست ها
 
 1. فرخ آبادی

سلام
ممنون از وب سایت خوبتون
چه روش هایی برای گفتار درمانی پیشنهاد می کنید

  پیوست ها
 
 1. فرهمندپور    فرخ آبادی

فرخ ابادی عزیز و گرامی، مثل اینکه شما هم مارو کرفتین! روشهای گفتار درمانی یا روشهای درمان لکنت زبان؟! گفتار درمانی بسیاری از اختلالات گفتاری را مورد بررسی و درمان قرار میدهد...

  پیوست ها
 
 1. اقای ایکس

سلام. خاطرم نیس از چندسالگی لکنت گرفتم. ولی دلیلش این بود که تا میخاسم حرف بزنم باهام برخورد میکردن و ی جورایی جرات حرف زدن نداشتم. تک فرزندم هستم و ازهمون اول پدرم شهید شد. خلاصه الان ۲۱ سالمه و هنوز لکنت دارم. کاش زودتر تموم بشه چون زندگیمو...

سلام. خاطرم نیس از چندسالگی لکنت گرفتم. ولی دلیلش این بود که تا میخاسم حرف بزنم باهام برخورد میکردن و ی جورایی جرات حرف زدن نداشتم. تک فرزندم هستم و ازهمون اول پدرم شهید شد. خلاصه الان ۲۱ سالمه و هنوز لکنت دارم. کاش زودتر تموم بشه چون زندگیمو سیاه کرده

ادامه مطلب
  پیوست ها
 
 1. فرهمندپور    اقای ایکس

داش ایکس محترم، هر وقت انگیزه کافی پیدا کردی و توانستی لکنت خود را بپذیری، برای درمان اقدام خواهی کرد. شاید چند سال آینده بتوانی قدم اول را برداری و خودت را معرفی کنی.

  پیوست ها
 
 1. مهدی

سلام من یه پسر۱۸ساله ام
از بچگی لکنت زبان دارم
هرکار میکنم رفع بشه
ولی بدتر میشه
خواهش میکنم کمکم کنید

  پیوست ها
 
 1. فرهمندپور    مهدی

مهدی جان، « هر کاری میکنم » بی معنی است عزیزم. شما باید به گفتار درمانی مراجعه کنید.

  پیوست ها
 
 1. حمید

سلام پسر سه سال هفت ماه دارم حدود یکسال است دچار لکنت زبان شده خیلی باهاش تمرین کردم متاسفانه بدتر شده لطفا راهنمایی کنید

  پیوست ها
 
 1. فرهمندپور    حمید

حمید اقا، باید به گفتار درمانی مراجعه کنید.

  پیوست ها
 
 1. کیان شاهمحمدنژاد

سلام من 14سال سن دارم از2سالگی لکنت زبان دارم به گفتار درمانی هم رفتم ولی هرچه تمرین می کنم بد تر وب بدتر مس شوم لطفاً کنند کنید ممنون

  پیوست ها
 

کیان جان من فکر میکنم اگر کتاب راز لکنت زبان را مطالعه کنید شاید بهتر باشد.

  پیوست ها
 
 1. محمد

من هم لکنت دارم ولی هم دارو خوردم هم گفتار درمانی کردم ولی اثر نکرد لطفا کمکم کنید

  پیوست ها
 
 1. فرهمندپور    محمد

به نظرم بهتر است گفتار درمانی خود را عوض کنید. این صنم نشد، صد یاسمن دیگه.

  پیوست ها
 
 1. میلاد

سلام من 25سالمه از سه سالگی دچار لکنت شدم اوایل خیلی کم لکنت داشتم حدودا یک سال هست هست که خیلی زیاد شده لطفا کمکم کنید

  پیوست ها
 
 1. فرهمندپور    میلاد

دوست گرامی، لکنت زبان فقط یک چاره دارد: طی کردن مسیر درمان لکنت زبان، همین.

  پیوست ها
 
 1. پوریا

سلام من یه پسره ۱۷ساله هستم از سه سالگی بر اثر یه حادثه ای دچاره لکنت زبان شدم خیلی گوشه گیرو تنهام کلاً تبدیل به یه آدمه افسرده شدم

  پیوست ها
 
 1. فرهمندپور    پوریا

آقا پوریا چرا به یک گفتار درمانی نمیروید؟

  پیوست ها
 
 1. Sh

سلام من دختری ۱۳ساله هستم دقیقا یادم نمیاد از کی لکنت داشتم ولی فقط اینو میدونم که الان یه دختر بدبخت افسردم تا میومدم حرف بزنم همش ایراد میگرفتن و این باعث اعصبانیتم میشد واز نظر من فشارهای عصبی که بهم وارد میشد لکنتم رو بدتر میکرد وقتی که...

سلام من دختری ۱۳ساله هستم دقیقا یادم نمیاد از کی لکنت داشتم ولی فقط اینو میدونم که الان یه دختر بدبخت افسردم تا میومدم حرف بزنم همش ایراد میگرفتن و این باعث اعصبانیتم میشد واز نظر من فشارهای عصبی که بهم وارد میشد لکنتم رو بدتر میکرد وقتی که میخوام صحبت کنم همش باید نفس عمیق بکشم البته اینم بگم مگر اینکه مجبور بشم صحبت کنم حرف نمیزنم همیشه خجالت میکشم و این چیزا باعث شده ارتباط اجتماعیم بسیار ضعیف بشه و هرروز افسرده تر میشم وقتی که تو مقاله خوندم راهی برای درمان نیست واقعا شوکه شدم من خودم چند بار پیش گفتاردرمانی رفتم و اینم کشف کردم که وقتی با غریبه ها صحبت میکنم لکنتی ندارم لطفا کمکم کنید حداقل بشه کمش کنم واقعا تو این سن همینو میخوام دوست دارم مثل یه ادم معمولی صحبت کنم

ادامه مطلب
  پیوست ها
 
 1. فرهمندپور    Sh

دخترم، از شیوه نگارش شما اینطور معلوم میشود که بسیار باهوش و اجتماعی هستیدو من نمیدانم چقدر با کلینیک گفتار درمانی ما اشنایی دارید، ولی اینرا با اطمینان میگویم که اگر انگیزه کافی داشته باشی، شما میتوانید به درمان کامل لکنت خود دست یابید.

  پیوست ها
 
 1. Zamir

مشکلات لکنت دارم در زمان که زیر تاثیر میرم زیاد میشود بعض اوقات از زندگی مایوس میشم

  پیوست ها
 
 1. فرهمندپور    Zamir

دوست عزیز، بخشی از عوارض لکنت زبان یاس و ناامیدی است.

  پیوست ها
 
There are no comments posted here yet

نظر خود را اضافه کنید.

پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location

این مطلب را به اشتراک بگزارید

آخرین مطالب

جشن کلینیک گفتار درمانی

جشن کلینیک گفتار درمانی امروز جشن پایان سال 97 با حضور گروه درمان لکنت زبان بزرگسالان و خانواده گرو...

مشاهده

افتخار در درمان لکنت زبان

دیده میشود که عده ای به نام درمانگر لکنت زبان – گفتار درمان و غیر گفتار درمان – با تهیه فیلم از در...

مشاهده

روش تشخیص لکنت زبان

مدتی است که استادان و متخصصان گفتار درمانی غربی موضوعی را در دانشگاه تدریس میکنند که حیرت مخلص را ...

مشاهده

درمان شدگان لکنت زبان

واقعه زیر نمونه ای از درمان شدگان لکنت زبان بزرگسالان، در یک مرکز گفتار درمانی علمی می باشد: من هما...

مشاهده

علت لکنت زبان

اینکه لکنت زبان چگونه بوجود می آید، فرآیندی پیچیده و طولانی دارد که در اینجا فقط میتوانم شما را به...

مشاهده
6 روش درمان لکنت زبان | لکنت زبان - فرهمندپور

شما می توانید هم اکنون به صورت اینترنتی این کتاب را خریداری نمایید

هم اکنون می توانید مشکل خود را با کلینیک لکنت زبان فرهمندپور مطرح کرده و از ما مشاوره بگیرید

درخواست مشاوره