آشیوه شده در: مسیر درمان لکنت زبان

گام سخت شروع درمان لکنت زبان

معمولا کسی که برای درمان لکنت زبان خود اقدام می کند، فرایند پیچیده و دردناکی را طی کرده است: ۱) درد لکنت کردن ۲) درد پنهانکاری ۳) درد عوارض لکنت زبان ۴) درد ارتباطات ۵) درد احساس متفاوت بودن ۶) درد پذیرش و روبرو شدن با لکنت خویش ۷) درد تصمیم گیری و اقدام به […]