درمان سریع لکنت زبان

دیدگاه درمان:

7 سال پیش این جوان دوست داشتنی و با استعداد، با هدف درمان سریع لکنت زبان، به گروه درمان پیوست. او حق داشت که به درمان سریع بیندیشد، چرا که میخواست هر چه زودتر به هنر و عشق دیرین خود، یعنی کارگردانی و بازیگری سر و سامان بخشد.

درمان سریع لکنت زبان

تبلیغات مرسوم:

اما درگیری ذهن ایمان عزیز، تبلیغاتی مبنی بر درمان سریع لکنت زبان بود! مدتی لازم بود تا او به درایت دریافت که درمان سریع یک تخیل و یک تبلیغات پوچ است. او درمان را آغاز کرد و به تدریج پیش رفت، متحول شد و از بند این زندان آزاد شد.

درمان سریع لکنت زبان

پیام پیشکسوت به درمان جویان:

ولی آنچه را که او به عنوان پیشکسوت مسیر درمان به ما آموزش میدهد، درک این نکته است که درمان سریع لکنت زبان، رویای مخربی است که بسیاری از درمان جویان را از مسیر درمان واقعی منحرف ساخته است. اگر درمان با دارو، قرص، تغذیه، آمپول و یا حتی با تقویت عضلات اندامهای گفتاری میسر میشد، آنگاه ممکن بود که بتوان احتمال راه سریع درمان لکنت زبان را مطرح نمود.

درمان سریع لکنت زبان

کودک درون:

بی تردید صحبتهای دلنشین، رفتار طبیعی و خودمانی ایمان گرامی، حکایت از سلامت شخصیت و بیداری کودک درون او دارد. کودک درونی که بدون آن انسان نمیتواند تعادل ارتباطی و روانی خویش را حفظ نماید.

درمان سریع لکنت زبان

با آرزوی بهترین های عالم هستی برای ایمان عزیز و گرامی

فراموش نکنیم که تابلوی دلفریب درمان سریع لکنت زبان، یک فریب کاری و یک جرم غیر قابل بخشش است.

دیدگاهتان را بنویسید