لکنت زبان :: کلینیک گفتار درمانی فرهمندپور :: درمان لکنت زبان :: گفتار درمانی

کلینیک گفتار درمانی فرهنمندپور

چرا کلینیک گفتار درمانی فرهمندپور درمان قطعی را تضمین میکند؟

تماس با کلینیک گفتار درمانی فرهمندپور

لکنت زبان یک عارضه عضوی نیست و نباید عامل آن را در ژن، مغز، و دیگر اندام های بدن جستجو کرد. این عارضه قابلیت متراژ ندارد و نمی توان آنرا به انواع مختلف طبقه بندی نمود. تجربه درمان بیش از ۸۰۰ نفر در کلینیک به خوبی نشان می دهد که این عارضه ای است شرطی و همه می توانند به درمان کامل و پایدار برسند.

اینکه این عارضه چگونه بوجود می آید، فرآیندی پیچیده و طولانی دارد که در اینجا فقط میتوانم شما را به کتاب خودم ارجاع دهم ، ولی در اینجا می توانیم این عارضه را به دو صورت در کودکان خردسال 2 تا 5 ساله بوجود می آید تقسیم بندی کنیم:

  1. ۷۵% کودکان در اثر یک فشار روانی بیش از آستانه تحمل، مثل ترس، حسادت و احساس ناامنی دچار این عارضه گفتاری می شوند.
  2. ۲۵% کودکان نیز در اثر تقلید از گفتار لکنت دار فردی دیگر دچار این مشکل گفتاری می شوند و در ۴۳ سال تجربه و آشنایی ما ، آموزش ، تحقیق و تجربه در درمان این عارضه ، درس بزرگی را آموخته ام که این عارضه نمی تواند خارج از این دو مورد علت دیگری داشته باشد.

کتاب راز لکنت زبان

کتاب راز لکنت زبان

نویسنده: کامبخش فرهمندپور

این کتاب شش دوره به چاپ رسیده است و آخرین نسخه آن مربوط به سال 1397 می باشد. نظریه ها، تعریف ها و شیوه های درمان موجود به گونه ای بیان شده اند که انگار عده ای را وا داشته اند تا با چشمانی بسته، تابلوی نقاشی پیچیده ای را توصیف کنند. نگارنده این کتاب با ۳۰ سال تجربه موفق در زمینه تحقیق و درمان، ضمن نقد آرای برجسته ترین متخصصان صاحب نام، تلاش کرده است با زبانی ساده، علمی و به دور از ابهام به  پرسش های کلیدی در رابطه با این عارضه گفتاری را پاسخ دهید. شما عزیزان می توانید جهت تهیه فایل این کتاب یا خرید فیزیکی آن بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

مشاهده بیشتر