بسیاری از روش های درمان لکنت زبان ، فقط اندام های گفتاری را هدف می گیرند و تلاش می کنند با اصلاح تلفظ ! و ارائه نصیحت ها و توصیه هایی ، لکنت ظاهری شخص را از بین ببرند. چنین روش هایی حتی اگر روانی گفتار را به ارمغان بیاورند ، دیری نمی پایند، زیرا اصلاح لکنت ظاهری ، تنها بخشی از مجموعه ی درمان را تشکیل می دهد و بخش های اصلاح نیافته (لکنت ذهنی ودیدگاه های آسیب دیده) مرتب لکنت ظاهری را فرا می خوانند تا آنرا به واکنش وادارند.

نظریه پردازانی که معتقدند «لکنت زبان یک بیماری ناشناخته و غیر قابل درمان است» ، در واقع فقط به لکنت ظاهری توجه نشان داده اند. حال آنکه درمان لکنت زبان به مسیری نیاز دارد که با طی آن «لکنت ذهنی، لکنت ظاهری ودیدگاه های آسیب دیده » ی شخص به طور همزمان باید اصلاح شوند، مسیری که به دو سال تلاش درمانجو نیاز دارد.

روش درمان لکنت زبان

درمان لکنت زبان

کودکی را تصور کنید که چشمان سالمی دارد ولی به طور مادر زادی پرده ای تیره رنگ روی آن کشیده شده است. اگر او در ۲۰ سالگی این پرده را با عمل جراحی خارج کند، آیا می توان انتظار داشت بعد ازعمل مانند بقیه ی مردم ببیند؟ خیر، زیرا در حافظه ی بینایی او هیچ تجربه ای از تصاویر، رنگ ها، چهره ها ، فاصله ها ، پستی بلندی ها و غیره تشکیل نشده است. او هنگامی به این نکات دست خواهد یافت که تجارب جدید بینایی را در هر موضوع دریافت، و سپس در حافظه ی بینایی خود ضبط نماید.

تشخیص و تعبیر بینایی ، به زمان و دریافت تجربی« خود شخص » نیاز دارد ، ولی مشکلی مانند لکنت زبان ، علاوه برزمان ، به چند شاخه ی شناختی – تجربی نیاز دارد که مهمترین آنها شناخت و تجربه ی « گفتار در ارتباطات گوناگون » می باشد.

موضوع ارتباطات به این مفهوم است که شخص علاوه بر درک توانایی ها و موقعیت خویش، باید موقعیت های دیگران را در ارتباطاتی که به گفتار نیاز دارد درک و تجربه نموده تا بتواند گفتار خود را به خوبی هدایت کند.

« گروه درمان » مانند بستری است تا شخص بتواند با فعالیت درآن، تعامل با دوستان و همچنین هدایت گفتار درمان، توانایی های شناختی – تجربی خود را افزایش داده و آنرا در محیط های دیگر گسترش دهد.

هنگامی که صحبت از «طی مسیر درمان » می شود، همراهان گرامی باید بدانند، که روش درمان لکنت زبان فرمول پذیر نیست که بتوان ماهیت و روند آن را بیان کرد ، بلکه لازمه اش مانند زندگی انسان ، حرکت ، تجربه و تغییر است.

این نکته نشان می دهد که درمان لکنت زبان ، گسترده تر از آن است که شخص بتواند بدون راهنما مسیر درمان را طی نماید.

برای اصلاح همزمان سه جنبه ی درمان ، لازم است شخص ضمن آموزش و اجرای تکنیک های گفتاری ، با هماهنگی مربی به گروه درمان بپیوندد.

« گروه درمان » به مفهوم جامعه ای کوچک، ولی سازمان یافته است تا جوان بتواند با فعالیت های مختلف، ارتباطات گفتاری و دیدگاه های آسیب دیده خود را اصلاح و باز سازی نماید.

شاید اگر به وظایف گفتار درمان بپردازیم ، بهتر بتوان روش درمان لکنت زبان را درک کرد:

 1. فراهم نمودن ابزارهای مسیر درمان:

 • محیط درمان مناسب
 • آموزش تکنیک های گفتاری مناسب
 • گروه درمان یکدست وسازمان یافته
 • فعالیت های خارج از محیط درمان
 1. هدایت شخص در طول مسیر درمان:

شاید عده ای تصور کنند « هدایت» به این مفهوم است که گفتار درمان دست درمانجو را می گیرد و او را با دستورالعمل هایی از پیچ و خم های مسیر درمان می گذارند.

باید دانست هیچ کس غیراز خود شخص لکنت دار نمی تواند به آنچه را که لکنت ذهنی می نامیم ( خاطرات منفی ، پنهان کاری ها و عوارض لکنت خویش) به خوبی دست یافته و آنرا لمس نماید، زیرا همه ی آنها در پس واکنش های تو در تو و چندلایه ی ذهنی او، ودر طی سالهای زیاد شکل گرفته اند. آنچه را که گفتار درمان می تواند ببیند یا درک کند، فقط واکنش هایی است که شخص گهگاه در محیط درمان از خود بروز می دهد. در مراحل مختلف درمان، عضو گروه درمان می تواند با بررسی ودرک لکنت ذهنی خویش ، به تدریج به اصلاح و تغییر ذهنیتی بپردازد که کسی غیر از خود او نمی تواند به آن دسترسی داشته باشد.

وظیفه ی گفتار درمان، فضولی در این ذهنیت ها و تحمیل چون و چراها و دستورالعمل ها نیست، بلکه ضمن راهنمایی های به موقع ، ایجاد شرایطی است تا شخص بتواند با لکنت ذهنی خویش روبرو شود، آنرا بررسی نماید و به اصلاح وبازسازی آن بپردازد.

درمان پایدار لکنت زبان

درمان لکنت زبان

درمان پایدار لکنت زبان، به مفهوم باز سازی و اصلاح دیدگاه ها، ارتباطات و واکنش های آسیب دیده می باشد ، و همه اینها خارج از ذهنیت خود شخص نیست.

شخصی در نامه ای چنین نوشته است:

« من مدت دو سال است که در منزل تمرین لکنت می کنم ، ولی لکنتم مرتب کم و زیاد می شود. می خواهم بدانم رسیدن به درمان پایدار لکنت زبان مرز مشخصی دارد؟ من کی می توانم به درمان صد درصد، صد درصد برسم؟»

معمولاً این گونه پرسش ها که حکایت از عدم آشنایی شخص با ماهیت لکنت زبان دارد، توسط کسانی مطرح می شود که ناامیدانه، مرتب در حال کشتی گرفتن و غلبه یافتن برلکنت ظاهری خویش هستند. غافل از اینکه لکنت زبان حریفی نیست که بتوان با آن زور آزمایی کرد. اگر کسی بخواهد با لکنت خویش مبارزه نماید ، مانند شخصی است که می خواهد با خودش کشتی بگیرد. جنبه های درمان لکنت زبان نکاتی هستند که به بازسازی و اصلاح نیاز دارند نه به مبارزه و کشتی گرفتن، زیرا لکنت زبان چیزی جدا از کلیت خود شخص لکنت دار نیست و نمی توان آنرا زمین زد.

نامه ای دیگر از یک جوان :

 • میخواهم روش درمان کامل و صد درصد لکنت را به همه آموزش دهم.
 • من در حال مبارزه با لکنت خود هستم و بالاخره آنرا نابود خواهم کرد.
 • مدتی است که تمرین «آرام صحبت کردن» می کنم، تا حالا که خیلی جواب داده.
 • من مطمئنم اگر این کار را به مدت ۶ ماه درست انجام دهم، لکنتم صد در صد خوب خواهد شد.
 • بعد ازاینکه خوب شدم ، میام کلینیک شما تا به همه ثابت کنم….

دائماً محبوس عقلش در صور

از قفس اندر قفس دارد گذر

این افراد تصور می کنند که کشتی گرفتن با لکنت ظاهری و « لکنت نکردن» ، سبب درمان لکنت زبان آنها می گردد، در صورتی که :

« لکنت نکردن » به مفهوم لکنت نداشتن و « درمان » نیست

درمان پایدار لکنت زبان در بزرگسالی به ابزار، طی کردن مسیر درمان و راهنما نیاز دارد. بدون این سه موضوع:

 • هرگز نمی توان «آسیب، واکنش و دیدگاه ها» را باز سازی و اصلاح نمود.
 • هرگز نمی توان «چرخه لکنت» را متوقف ساخت.
 • هرگز نمی توان « ذهن آرام در ارتباطات مختلف» را تجربه کرد.
 • هرگز نمی توان « زندگی واکنشی و مفعولی » را به « زندگی کنشی و فاعلی » تبدیل نمود.

بررسی روش های درمان پایدار لکنت زبان

درمان لکنت زبان

در کتاب « راز لکنت زبان » به تفصیل در مورد درمان کامل و پایدار لکنت زبان صحبت شده است. دیدیم لکنت زبان عادتی است شرطی شده که برای درمان آن ( بزرگسالان )، لازم است ۳ جنبه ی درمان را که همچون کلاف در هم پیچیده ای هستند ، به طور همزمان اصلاح نمود.

 1. آسیب ( لکنت ذهنی):

آنچه را که در لکنت زبان باید به عنوان آسیب معرفی نمود همان ذهن شرطی شده است (یعنی: وضعیت خاص – ذهن آشفته – پیش بینی – پنهانکاری – عوارض لکنت.)

 1. واکنش به آسیب (لکنت ظاهری):

عمل لکنت کردن، واکنش به آسیب است. آنچه ما در ظاهر فرد لکنت دار مشاهده می کنیم، در واقع واکنش به ذهنیت شرطی شده است (یعنی: اسپاسم تارهای صوتی – لکنت کردن – اسپاسم و حرکات اضافی سایر اندامها – شنیدن یا احساس کردن لکنت خود.)

 1. تغییرات دیدگاهی:

لکنت زبان به تدریج سبب تغییرات منفی در ارتباطات، معیار، منطق ، شخصیت ، دیدگاه و زندگی شخص می شود.

جنبه های فوق آنچنان در هم تنیده شده اند که تفکیک آنها از یکدیگر غیر ممکن است و نمی توان هر یک را به تنهایی مهار کرد. برای مثال اگر بخواهیم درمان را بر روی لکنت ظاهری متمرکز کنیم، ممکن است ناظر بهبود های نسبی ناپایدار و موقتی در شخص باشیم، ولی دو جنبه دیگر( لکنت ذهنی و دیدگاه های آسیب دیده ) مرتب لکنت ظاهری را فرا می خوانند تا آن را به واکنش وادارند.

بسیاری از متخصصان، لکنت زبان را فقط در لب و دهان و ظاهر فرد لکنت دار جستجو می کنند و بر این اساس، تمرین هائی ارائه می دهند. این تمرینات ممکن است در برخی تاثیر روانی موقتی ایجاد کند و سبب کاهش لکنت ظاهری شخص گردد ولی به علت وجود جنبه ی آسیب و جنبه ی تغییرات دیدگاهی ، لکنت ظاهری بعد از مدتی بازگشت می یاید.

همین پارادایم یا دستور کار نسنجیده است که استادان لکنت زبان را در سراسر جهان وامی دارد تا نظریه های نسنجیده تری ارائه دهند وبه این نتیجه برسند که:

لکنت زبان یک بیماری ناشناخته و درمان ناپذیر است.

حال آنکه لکنت زبان نه یک بیماری است و نه درمان ناپذیر میباشد.

روزی استاد حسن کسائی به من گفت: بسیاری از نوازندگان نی بارها ابراز داشته اند که فلان قطعه یا ملودی را نمیتوان با ساز نی نواخت ، و من همیشه پاسخ داده ام مشکل از خود شماست ؛ اگر به این ساز عشق بورزید و برایش زمان بگذارید و به آن تسلط یابید ، خواهید دید که همه نمیشودها به میشودها تبدیل خواهد شد. یادش گرامی

 روش های مرسوم درمان لکنت زبان

 1. دارو درمانی و رژیم غذایی:
 • آیا هیچ دارو و یا غذایی وجوددارد که بتواند ۳ جنبه درمان لکنت زبان را اصلاح کند؟
 • آیا دارو می تواند حافظه  ی شخص را نسبت به موقعیت های خاص گفتاری اش تغییر دهد؟

تردیدی نیست که داروهای شل کننده عضلات و ضداضطراب می تواند به طور موقت بر لکنت ظاهری شخص تاثیر گذارند. ولی آیا قادرند ارتباطات ودیدگاه شخص را دگرگون سازند؟
معلوم است بعد از قطع دارو ویا پایان دوره تاثیر دارو، مشکلات گفتاری نیز بازگشت می یابد.
تنها چیزی که برای شخص باقی می ماند،خاطره افسوس بار کاهش لکنت است که وقتی به آن می اندیشد احساس می کند از آن دوران خوشش آمده… همین.
در بهترین شرایط « احساس خوش آمدن افسوس بار » می تواند حاصل دارو درمانی برای لکنت زبان باشد.

در طول دوران حرفه ای خود هرگز ندیده ام فرد لکنت دار  بزرگسالی در اثر مصرف دارو بهبود یافته  باشد. کسانی هم که چنین ادعایی کرده اند بعد از تحقیق معلوم شده که همچنان لکنت دارند و یا دسترسی به افراد بهبود یافته غیر ممکن بوده است !

* در برخی افراد لکنت دار ، میل به ادعای بهبود به خصوص با موضوع نامفهوم و نامعقولی چون « خوددرمانی » دیده می شود .

 1. هیپنوتیزم:
 • هیپنوتیزم به مفهوم تمرکزذهن وخواب رفتن مصنوعی است .حدود ۳۰ سال پیش با نویسنده کتاب « معالجه لکنت زبان به وسیله هیپنوتیزم » مرحوم شعبان طاووسی (استاد کابوک – پدر هیپنوتیزم ایران ) آشنا شده و سپس در همین زمینه به مدت یک سال با وی همکاری کردم و آنچه در مورد کاربرد هیپنوتیزم   در این مدت آموختم چنین بود:
 • تا زمانی که شخص لکنت دار ( حتی شدیدترین آن ها ) در حال هیپنوز بود، گفتاری بسیار روان و عادی داشت ولی به تناسب بیدار شدن و هوشیاری و به کار افتادن حافظه و مشخصات شخصیتی، لکنت او کاملاً بازگشت می یافت.
 • هترین خاصیت هیپنوتیزم را می توان یک نمایش و سرگرمی شبانه توصیف کرد.
 • تا به حال هیچ گزارش معتبری مبنی بر مفید بودن هیپنوتیزم در امر درمان لکنت زبان منتشر نشده است.
 • شاید بسیاری در تبلیغات خود ادعا کنند که قادرند با هیپنوتیزم لکنت را کاهش دهند یا حتی بهبود  بخشند اما تا به حال چنین معجزه ای رخ نداده است زیرا لکنت با تلقین نیامده تا بتوان آن را با تلقین هنگام هیپنوتیزم از بین برد.
 1. دستگاه های ضد لکنت زبان:

در مورد دستگاه های ضد لکنت در کتاب راز لکنت زبان به تفصیل صحبت شده است.

دستگاه های ضد لکنت، با دو نوع عملکرد اصلی به بازار راه یافته است:
 1. دستگاه ضد لکنت با عملکردی مانند صدای آبشار

نام های بازاری اینگونه دستگاه ها: دستگاه مسکر (Masker)، دستگاه لکنت شکن، دستگاه ضد لکنت، پکیج نرم افزاری لکنت شکن (Fluency Master ) و غیره.

این دستگاه ها با فرستادن صدای آژیر مانندی به گوش ها، سبب از کار افتادن شنوایی شخص نسبت به گفتار خویش می شوند.

 1. دستگاه ضد لکنت با عملکردی مانند پژواک صدا در غار

نام های بازاری اینگونه دستگاه ها: دستگاه ضد لکنت، دستگاه لکنت شکن، پکیج نرم افزاری فید بک یا بیو فید بک ، Fluency Master، (D. A. F ) Delayed Auditory feedback ، و غیره.

این دستگاه ها سبب انعکاس صدای گفتار شخص به گوش خود او می شوند.

در واقع هر دو نوع دستگاه با مختل کردن شنوایی شخص، شرایط غیر معمول گفتاری را در چرخه ی لکنت فراهم می آورند.

بنابراین، کاربرد هر گونه دستگاه ضد لکنت زبان، به مفهوم شرایط گفتاری غیر معمول می باشد، در بهترین شرایط ، دستگاه می تواند سبب کاهش موقتی لکنت ظاهری شخص گردد، همین. ولی اگر کسی بخواهد چنین اسباب بازی های مضحکی را به عنوان درمان کننده ی لکنت زبان معرفی کند، یا خود شناختی از لکنت ندارد و یا خریدار آن.

 1. لیزر درمانی:

از کسانی که می خواهند لکنت زبان را با لیزر درمان کنند ( مانند برخی اساتید دانشگاه اصفهان ) باید پرسید: شما لیزر را به کدام عضو فرد لکنت دار وصل می کنید که سبب درمان سه جنبه لکنت می شود؟

بسیاری از دوستان گروه درمان ، اینگونه صحبت ها را نوعی به سخره گرفتن افراد لکنت دار تلقی می کنند.

 1. تمرینات یک سو برتری نیمکره  های مغز:

عده ای از برجسته ترین  نظریه پردازان غربی علت وجود لکنت زبان را مسلط نبودن نیمکره چپ مغز به نیمکره راست می دانند.

آنان معتقدند که اگر مدتی از اندام های چپ بدن (پا، دست و چشم ) استفاده نشود در نتیجه نیمکره راست تضعیف شده و نیمکره چپ به برتری می رسد و فرآیند چنین دیدگاهی منجر به درمان لکنت شخص می گردد.

چرا نظریه فوق نمی تواند صحت داشته باشد:

-تا به حال هیچ گزارش معتبری دیده نشده است که شخص لکنت داری با بستن دست و پا وچشم چپ بهبود یافته باشد.

-لکنت زبان عارضه ای است اکتسابی که در سنین 2 تا ۶ سالگی می تواند به وجود بیاید. تصور کنید لکنت کودک ۵ ساله ای در اثریک  فشار روانی( ترسیدن از گربه) آغاز میشود. پرسش این است اگر نیمکره چپ مغز او به خوبی برتری نداشته ، پس چرا  قبل از فشار روانی ، فقدان برتری نیمکره سمت چپ سبب لکنت او نگردیده است؟

-اگر فقدان برتری نیمکره چپ مغز صحت داشته باشد پس چگونه ممکن است که فقط گفتار شخص را در بر میگیرد؟ چرا هیچ تاثیری بر کارکرد دیگر اندامها (دست و پا و چشم ) ندارد؟

-بستن دست و پا و چشم چه تاثیری می تواند بر جنبه های درمان بگذارد؟ چگونه دیدگاههای شخص را تغییر می دهد؟ چگونه آسیب شزطی شده را اصلاح می کند؟ چگونه واکنش (لکنت ظاهری) را متوقف می سازد ؟

 1. جراحی:

بسیاری از متخصصان طب سنتی معتقدند سه نوع عمل زیر سبب بهبود یا کاهش لکنت زبان می شود :

 • بریدن بند زیر زبان ( tongue tie )

گاهی دیده می شود گره زیر زبانی شخصی جلوتر از حد معمول قرار می گیرد و حرکت زبان را محدود میکند و مشکلاتی را از نظر تلفظی و جا به جا کردن لقمه در دهان ایجاد می نماید .

ولی چنین مشکلی را در هیچ شرایطی نمی توان به موضوع لکنت زبان ارتباط داد .

 • فصد زیر زبان

آنها معتقدند خون گرفتن از رگ زیر زبان _ یا حجامت کردن _ سبب درمان لکنت زبان خواهد شد .

شاید چنین پزشکانی تصور کرده باشند از آنجا که نام این عارضه « لکنت زبان » است ، حتما درمان را در انگولک کردن زبان و اطراف آن باید جستجو نمود !

 1. تمرینات مرسوم در درمان لکنت زبان:

دقت داشته باشید که لازمه اصلاح سه جنبه ی درمان ( آسیب، واکنش، تغییرات دیدگاهی ) در گفتار عادی و روزمره ی شخص و در شرایط و ارتباطات طبیعی و روزمره او نهفته است، نه در گفتاری غیر طبیعی و استریلیزه و یا آزمایشگاهی

این بدان معنا ست که در روند درمان ، خود شخص است که باید درمان شود تا شرایط خاص او به شرایط عادی تبدیل شود و….

کشیدن صداها : آ…….. ۴۰ ثانیه

خواندن متن کتاب ، روزنامه و…..

گفتن کلماتی که صدای اول آنها صداهای خاص باشد: باران – بادبزن ، بهرام، بستنی و….. با این هدف که ترس شخص از صدای  / ب / بریزد

صحبت کردن مقابل آیینه

صحبت کردن مثل آدم ماشینی

وانواع توصیه ها

شهامت داشته باش

نفس عمیق بگیر و برو جلو

امتناع از بیان کلمات مشکل

طراحان اینگونه  تمرینات وتوصیه ها باید بتوانند به این پرسش پاسخ دهند
« با اینگونه تمرینات چگونه جنبه های سه گانه درمان لکنت زبان اصلاح میشوند ؟ »

نتیجه :

بی تردید نمی توان ادعا کرد کدام یک از روش های درمان موجود بهتر است، ولی با اطمینان می توان گفت که یک روش درمان پایدار لکنت زبان ( بزرگسالان ) باید برای هر یک از جنبه های زیر برنامه ریزی مشخص و هدفمندی داشته باشد :

 • آسیب ( لکنت زبان ذهنی )
 • واکنش ( لکنت زبان ظاهری )
 • تغییرات دیدگاهی ( تاثیر لکنت بر دیدگاه ،ارتباطات ، احساس و… )

درمان ، به مفهوم اصلاح جنبه های فوق و متحول شدن شخص لکنت دار است. درمان یعنی آزادی از زندان چون و چرا ها و شرایط خاص، یعنی از کیفیت واکنشی به کیفیت کنشی رسیدن ، یعنی آن که مرکز ثقل شخص به خود او بازگردد

اهمیت درمان لکنت زبان

واقعیت این است که لکنت زبان به بسیاری از توانایی های انسان اسیب جدی وارد می کند و به تدریج شخص را به یک زندگی المثنی وادار می سازد.

آسیب های لکنت زبان در یک نگاه :

 • به هدر رفتن انرژی ذهنی

صبح هنگام برخاستن از خواب، لکنت نیز بیدار می شود و کاسه ی چه کنم چه کنم به دست می گیرد. امروز کدام اداره ای باید برم؟ با چه کسانی ملاقات دارم؟ کلاس های دانشگاهم کدامند؟ چه طور حرف بزنم؟ چگونه پنهانش کنم؟ چگونه؟ در واقع شخص با صرف انرژی خیلی زیادی در حال تغذیه ی اضطراب های خود ساخته می شود.

 • سلامتی وطول عمر

طبیعی است که این اضطراب ها و چون و چراها بر سلامتی جسمانی شخص تاثیر می گذارد و طول عمر او را کاهش می دهد.

 • معیار و منطق

معیار و منطق شخص لکنت دار به تدریج دگرگون می شود، تا جایی که ممکن است دوست را دشمن، و دشمن را دوست انگارد. پدری که از روی دلسوزی می گوید عزیزم آرام تر صحبت کن تا کمتر گیر کنی. ممکن است در نظر او یک هیولا جلوه کند. جوان به قدری از کلمه ی لکنت بیزار است که با شنیدن آن منقلب می شود، و تا زمانی که بهبود نیابد محال است نظر او تغییر کند.

 • دیدگاه و ارتباطات

لکنت سبب می شود شخص مرتب به راه های گریز از آن بیندیشد و شیوه های پنهان کاری را بیازماید. چنین جو ذهنی با چون و چراها و آشفتگی های متعددی می آمیزند و فرایند آن ها موجب تغییر شخصیت و ارتباطات شخص می گردد.

تصورکنید شخص لکنت داری مدیر یک شرکت است او ذاتا دوست دارد با کارمندان خود خوش و بش کند و به درد دل آن ها گوش کند .و… ولی قبل از آن، او باید به فکر پنهان کاری لکنت خود باشد (زیرا لکنت در نظر شخص لکنت دار مترادف با بی عرضگی و بی کفایتی است) در نتیجه او رابطه ای خشک، عصبی، کم جوش و دیکتاتور مابانه از خود بروز می دهد، تا بتواند لکنت خویش را در پس چنین ارتباطی از دید کارمندان مخفی کند.

اگر شما لکنت زبان دارید بدانید که:

 • لکنت زبان عارضه ای است که به طور کامل بهبود می یابد.
 • برای رهایی فقط یک انگشت از مشت بسته ی خود را باز کنید و به یک گفتار درمان مراجعه کنید.
 • لکنت عارضه ای است که وقتی با آن روبرو می شوی خیلی راحت تر خواهد شد، ولی وقتی پنهانش می کنی بیشتر آزارت خواهد داد.
 • هیچگاه هیچ دستگاه یا دارویی سبب بهبود لکنت نشده و نخواهد شد

زیرا این خود شخص است که باید بهبود یابد نه گفتار او (حتما متوجه شده اید که در بعضی موقعیت ها هیچگونه لکنت ذهنی یا لکنت ظاهری در شما وجود ندارد و مفهوم آن این است که گفتار ما در شرایط خاصی آسیب دیده، و درمان لکنت زبان به مفهوم تبدیل شرایط خاص به شرایط عادی شخص می باشد.)

 • خود درمانی در مورد عارضه ای چون لکنت، امری غیر ممکن به نظر می رسد.

چگونه از لکنت زبان رهایی یابیم؟

برای رسید به درمان عمیق و ماندگار باید سه جنبه درمان به طور همزمان اصلاح شوند:

 1. آسیب (یا لکنت ذهنی: وضعیت خاص- ذهن آشفته – پیش بینی – پنهان کاری- عوارض لکنت)
 2. واکنش (یا لکنت ظاهری: اسپاسم تارهای صوتی، لکنت کردن، اسپاسم و حرکات اضافی سایر اندام ها – شنیدن یا احساس کردن لکنت خود)
 3. نتیجه (یا تغییرات دیدگاهی و ارتباطی)

چنین فرایندی به دو سال تلاش درمان جو نیاز دارد تا شخص بزرگسال به مرحله ی «تثبیت» گفتاری و ذهنی برسد.

راه ها و روش های درمان لکنت زبان

هنگامی که جوانان دارای لکنت به آگهی ها و مقالات مربوط به درمان لکنت زبان بر می خورند، تمام حواس خود را جمع می کنند تا شاید بتوانند با دریافت چیزی به نام نوع تمرین و روش درمان، به مسیر درمان دست یابند و به خود درمانی خویش بپردازند؛ و یا در جمع چند دوست مشابه خود، این مسیر پر پیچ و خم و تاریک را به پایان برسانند.

من بسیاری را می شناسم که سالها و دهها سال و حتی تا پایان عمر، انرژی خود را در حسرت یافتن راه و روشی برای حل این مشکل به هدر داده اند:

 • سالها آنقدر به پنهانکاری ها تکیه کردند تا بخشی از شخصیت ارتباطی آنان گردید.
 • سالها موضوع راه و روش درمان لکنت زبان، کلمات سرچ آنها بوده است!
 • سالها مقالات و کتابهایی را با همین عنوان مطالعه کرده اند!
 • سالها مجذوب انواع توصیه ها و دستورالعمل های پراکنده بوده اند!
 • سالها تلاش کرده اند با مشکل خود کشتی بگیرند و آنرا زمین بزنند!
 • سالها با نظریه های من درآوردی و امر محال خود درمانی سر خود را گرم نموده اند!
 • سالها چند تن گرد هم جمع آمده اند و سعی کرده اند نقش درمانگر یکدیگر را بازی کنند!
 • سالها بیراهه های دیگری را چون نرم افزار لکنت شکن، طب سنتی، طب سوزنی، هیپنوتیزم و غیره را آزموده اند!
 • سالها انواع داروهای شیمیایی و گیاهی را بدون هیچ نتیجه ای مصرف کرده اند!

* نتیجه اینگونه اقدامها در بهترین شرایط، رسیدن به « تصور درمان » است که مانند حباب دیری نمی پایند؛ و این ناامیدی است که سرانجام در انتظار درمانجویان می ماند.

چرا درمانجویان به بیراهه های درمان بیشتر تمایل دارند؟

 1. اطلاعات نادرست

به جرات می توان گفت بیش از ۹۰% اطلاعات و تمریناتی که در اختیار درمانجویان و نیز خانواده آنان قرار می گیرد، به دور از واقعیت و ماهیت این عارضه می باشد.

 1. تبلیغات نادرست

جای بسی تاسف است که دیده می شود حرفه های مربوط و نامربوط در این زمینه، دست به تبلیغات دروغین، سودجویانه و غیر مسئولانه میزنند و به هیچ مقامی پاسخگو نمی باشند!

 1. عدم پذیرش

درد لکنت از یکسو، و نظریه ها و اطلاعات نادرست از سویی دیگر، آنچنان شخص را آشفته می سازد که به جای اقدام به درمان، به انکار و عدم پذیرش آن متمایل می شود.

 1. درمان سریع

بسیاری از جوانان آنچنان با درد و رنج لکنت خود خو گرفته اند که فقط هنگامی به درمان روی می آورند، که دچار یک بحران ارتباطی شده باشند و یا بخواهند در یک ارتباط گفتاری مهم شرکت کنند. به همین علت است که اغلب با دستپاچگی به دنبال راهکار و دستورالعملی برای درمان می گردند که خیلی زود نتیجه بگیرند!

 1. حاشیه روی

یکی از عوارض لکنت زبان که ریشه در پنهانکاری ها دارد، حاشیه نگری و حاشیه روی است. در این صورت ممکن است شخص به جای طی کردن مسیر درمان، به بیراهه هایی روی آورد که فرسنگها با موضوع درمان فاصله داشته باشد.

 1. شدت و ضعف یافتن لکنت ظاهری

بارها توضیح داده ام که کم و زیاد شدن لکنت ظاهری را باید در ماهیت لکنت زبان جستجو نمود ( کتاب راز لکنت زبان. ) عده ای هستند که این امر را به شرایط بیرونی خود مرتبط می دانند؛ و متعاقب آن، مانند حرکت پاندول منتظر می مانند تا شرایط برای آنها تغییر کند!

 1. تلافی و جبران

گاهی که شخص از روبرو شدن با مشکل خویش می هراسد، به جای اقدام به درمان، تلاش می کند نقص خود را جبران کند. شعار او در این مرحله چنین است: « اگر من لکنت دارم، ولی به جایش مدیر شرکتم و خیلی ها زیر دستم کار می کنند و … »

 1. تصور درمان

گاهی بیراهه های درمان در شخص به طور موقت « تصور درمان » ایجاد می کند. تصور درمان همان حالتی است که شخص می گوید: « خیلی بهترم، دارم خوب میشم، واقعا تغییر کردم و … » ولی بعد از پیگیری به این نتیجه می رسد که هیچ پیشرفتی نداشته است.

 1. کاهش انگیزه درمان

بارها از دوستان گروه درمان پرسیده ام: « چرا انقدر دیر برای درمان اقدام می کنی؟ » پاسخ اغلب چنین است: « به قدری انرژی خود را در پیمودن بیراهه ها هدر دادم که دیگر توانی برایم نمانده بود! »

آیا همراهان گرامی می توانند درک کنند که چرا من گاهی با زبانی تند این بیراهه ها را نقد می کنم؟

 روش های بی نتیجه در درمان لکنت زبان

سالهاست که در پی تحقیقات خود، هر نظریه و هر طرز فکری را در زمینه لکنت زبان آزموده و با صاحبنظران واقعی آن – دوستان گروه درمان – در میان گذاشته ام. نتیجه این است که با تلاشهای زیر نمی توان به درمان پایدار لکنت زبان دست یافت:

 1. درمان واکنش

هدف از درمان، اصلاح و بازسازی ذهنیت آسیب دیده شخص است. درمانگرانی که مشکل را در گفتار درمانجو می نگرند، در واقع می خواهند واکنش به لکنت را اصلاح کنند نه خود مشکل را.

 1. درمان سریع

« درمان » به زمان نیاز دارد. بنابراین، درمان سریع – چند جلسه ای و چند ماهه – را فقط می توان در تبلیغات سودجویان یافت.

 1. مربی و گروه درمان

طی مسیر درمان، وابستگی حتمی به حضور مربی آگاه و مجرب، و گروه درمان سازمان یافته دارد. اقدامهایی که غیر از این ساختار دارند، تا به حال نتوانسته اند موجب درمان پایدار گردند. نتیجه آنها در بهترین حالت، رسیدن به « تصور درمان » است که بعد از بازگشت، شخص را به شدت آشفته و افسرده می کند.

 1. گروه درمان بدون درمانگر مجرب.
 2. درمانگر مجرب و آگاه بدون گروه درمان.
 3. هنگامی که راهنما یا مشاور، خود لکنت زبان داشته باشد.
 4. خود درمانی
 5. کتاب درمانی
 6. دارو درمانی
 7. و از این قبیل بیراهه ها…

چهار گام تا رسیدن به درمان کامل:

 1. گام اول : شناخت

فشارهای روانی متعدد و پیوسته این عارضه و همچنین اجبار در اجرای ترفندهای پنهانکاری، شناخت شخص را نسبت به مشکل خویش مختل می سازد. برای این منظور مطالعه کتاب راز لکنت زبان پیشنهاد می شود.

 1. گام دوم : پذیرش

به این معنی است که شخص به جای فرار مکرر از مشکل خویش، بتواند آنرا ببیند و بدون پنهانکاری در رفع منطقی آن بکوشد.

معمولا شناخت مشکل به پذیرش سریع آن نمی انجامد. پذیرفتن مشکل به فرایندهای مختلف و متعددی نیاز دارد.

( مدتی باید که تا خون شیر شود )

 1. گام سوم : حضور در گروه درمان

بسیاری از درمانجویان با شنیدن « گروه درمان » دچار نگرانی های مجهولی می شوند که فقط بعد از حضور در گروه، به پوچی آن پی خواهند برد:

چه کسانی در گروه هستند؟!

آیا من هم باید در جمع صحبت کنم؟!

اگر گیر کردم؟!

« گروه درمان » یعنی جمعی از جوانان ۱۸ تا ۵۰ ساله که به منظور درمان این عارضه، به هم یاری تعریف شده ای می رسانند. یاری گرفتن و یاری رساندن در محیطی دوستانه، لازمه درمان بدون اضطراب است

 1. گام چهارم : طی مسیر درمان

گام نهادن در مسیر درمان، تجربه ای با شکوه برای رسیدن به زندگی جدیدی است که هرگز شخص آنرا نیازموده.

یعنی بازسازی آسیب های گذشته

یعنی توانایی در ارتباطات گوناگون

یعنی درمی یابیم که کی بوده ایم، کی هستیم و به چه چیزی باید برسیم

یعنی خواسته ها و آرزوهایمان با خود ما یکی می شوند

و این ها به « شناخت » نیاز دارد؛ شناخت لکنت زبان – شناخت خود – شناخت دیگران

بعد از دو سال تلاش و رسیدن به آنچه که باید باشیم، درونمان ندا می دهد:

ای کاش زودتر به زندگی باز می گشتم!

 چالش های مسیر درمان لکنت زبان

بارها این نکته توضیح داده شده است که « درمان » به فعالیت در گروه نیاز دارد ؛ یعنی طی مسیر درمان لکنت زبان در گروهی که اعضای آن از نظر فرهنگی – اجتماعی ، هماهنگی نزدیکی با هم داشته باشند . با این همه ، اساس تشکیل هر گروهی ، بر پایه اتفاق و اختلاف نظر بین افراد گروه استوار است و اعضای گروه درمان لکنت زبان لازم است با هر دو جنبه روبرو شوند :

 1. چشیدن طعم شیرین اتفاق و اتحاد در مسیر درمان لکنت زبان ، سبب احساس امنیت و خود باوری می شود .
 2. مواجه شدن با اختلاف نظرها و چگونگی حل و فصل یا کنار آمدن با آنها ، بر توان ارتباطات شخص می افزاید .

اغلب درمانجویان با پیوند « واقع بینی ذاتی » و همچنین « تغییرات دیدگاهی » در ماههای اول درمان لکنت زبان ، بدون دست اندازها و چالش های برجسته و باز دارنده مسیر درمان لکنت زبان را ادامه می دهند .

به طور معمول رفتار این افراد را اینگونه می توان ارزیابی نمود :

 • با نگاه رو به جلو ، دوری از حاشیه ها و تطبیق خود با اختلاف نظرها ، مسیر درمان لکنت زبان را طی می کنند .
 • با افراد گروه رابطه خیرخواهانه و با مسئولیتی دارند و اغلب می دانند حفظ منافع اعضا ، بر اعتبار و تعادل خود آنان می افزاید .
 • در برقراری ارتباط با افراد تازه وارد پیشگامند و به آنها مشاوره های صادقانه و مفیدی ارائه می دهند .
 • برای ارزیابی و اصلاح دیدگاه های خود ، بدون مقاومت و دلیل تراشی با دوستان گروه مشورت می کنند .

همیشه چنین افراد با تدبیری هستند که با وجود مشکلات خویش ، با حس مسولیت و دوری از واکنش تلافی و جبران ، می توانند در تعیین مسیر درمان لکنت زبان و حتی تغییر نظر و رفتار مربی خود نقش سازنده و پابرجایی داشته باشند .

ولی همیشه چالش هایی که درمانجویان با آن روبرو می شوند به این راحتی ها نیست . معمولا ۱۰% جوانان در طی مسیر درمان لکنت زبان، دچار دست اندازهای ذهنی بزرگی می شوند که حل آنها به همکاری نزدیک خانواده با محیط درمان نیاز دارد ؛ ولی اگر خانواده به هر دلیلی نتواند نقش مثبتی داشته باشد ، به مفهوم طولانی شدن مدت زمان درمان و گاه متوقف شدن آن خواهد بود . متوقف شدن درمان به این معنی است که شخص گفتار نسبی خوبی به دست می آورد ولی از برخی دیدگاه های اصلاح نشده که شرایط بازسازی آن را نیافته ، همچنان رنج خواهد برد .

درمان لکنت زبان

چالش ها چگونه پدید می آیند ؟

اگر فاکتورهای زیر را در یک جوان با هم جمع کنیم :

 • عوارض لکنت زبان
 • ترفندهای پنهانکاری
 • خواستن ها و نتوانستن ها
 • شکست ها و ناامیدی ها
 • تحمل کردن ها و دم نیاوردن ها

طبیعی به نظر می رسد که برخی از آنان بنا به خصوصیات فردی ، جو آموزشی و جو خانوادگی خود ، دچار نوعی سرخوردگی شوند ؛ و می دانید « سرخوردگی » همچون فنر جمع شده ای در روحیه انسان عمل می کند . هنگامی که آنان به توانایی های گفتاری و ارتباطی مطلوبی می رسند ، با عطش سیری ناپذیری به جبران نتوانستن ها ، ناامیدی ها و دم نیاوردن ها می پردازند . آنها در این شرایط پند پذیری و منطق خود را از دست می دهند و ناخواسته به چون و چرا و بهانه جویی از اطرافیان خود می پردازند . میل به پرخاشگری و توقعات بی جا و دور از انتظار ، سبب رنجش و دلخوری اطرافیان می شود ؛

معمولا خانواده ها موضوع را اینگونه بیان می کنند :

دخترم / پسرم گفتارش خیلی خوب شده ، ولی مثل اینکه با همه سر جنگ داره .

معمولا این افراد به این دلیل که محیط درمان را امن ترین مکان برای مانورهایشان می بینند ، و همچنین می دانند دوستان گروه درمان لکنت زبان از گفتار سابق آنان اطلاع دارند ، ناخواسته بیشترین واکنش های پرخاشگری و تخریب را از دید خود ، در همین محیط می آزمایند . آنها مرتب به طور پنهانی در تلاشند تا افراد ضعیف یا تازه وارد را به عنوان « طعمه » در گروه شناسایی کرده و با دشمن خواندن دیگر اعضا و حتی مربی ، خود را به عنوان تنها دوست و درمانگر دلسوز به آنان تحمیل نمایند .

اگر این پیوند شکل گیرد ، سعی می کند به بهانه تمرینهای کلینیک ، خارج از محیط درمان لکنت زبان با طعمه خود ملاقات کند . در این صورت رابطه ای شکل می گیرد پر از دروغ ، تضاد و کینه ورزی _ شاید یکی از دلایل این رفتارها را بتوان در فقدان توانایی شخص در تطبیق و تغییر دیدگاه ها دانست.

در این مرحله شخص گفتار و رفتار بقیه را به میل خود تفسیر میکند :

درمان لکنت زبان

لبخند = مسخره کردن

محبت = منظور داشتن

راهنمایی = فضولی

سکوت = بی محلی

نگاه کردن = خصومت ورزی

نگاه نکردن = دشمنی

شوخی = بی ادبی

پیش چشمت داشتی شیشه کبود         زان سبب دنیا کبودت می نمود

ضمن اینکه همیشه در حال بهانه جویی ، پرخاشگری و تخریب هستند ، با این همه ، کمتر ساعتی است که به محیط درمان لکنت زبان، دوستان گروه و مربی خود نیندیشند . آنها به قدری درگیر تغذیه به این خوی تلافی و جبران خویش هستند که کمتر می توانند رفتارهای خود را تجزیه و تحلیل نمایند .

حال اگر طعمه نیز به این مرحله برسد ، پاسکاری مخربی بین ایده ها و خلق و خوی آنان در می گیرد و ندانسته به تخریب یکدیگر می پردازند .

اگر چنین شخصی در این مرحله عاشق شود ، عشق او بیشتر جنبه نمایشی و واکنش به شرایط روانی او خواهد داشت .

تشخیص اینکه کدام یک از دوستان گروه به این دام خواهد افتاد ، بسیار مشکل است .

در این شرایط لازم است مربی به دو نکته مهم بپردازد :

 • مراقبت از دوستان دیگر _ بخصوص تازه واردها _ در برابر پرخاشگری ها و طعمه یابی این افراد .
 • صبر و شکیبایی ، تا شاید جو ذهنی شخص رفته رفته آرام گیرد .

می توان گفت نیمی از این افراد تا کنون با این تدبیر به جمع دوستان باز گشته اند . ولی اگر صبر هم نتواند کارساز باشد ، می شود داستان « تیغی در دست زنگی مست » … .

معمولا افرادی که با صبر و شکیبایی دوستان گروه و مربی از چنین بحرانی بیرون جسته اند چنین می گویند :

 • نمی دونم چرا اون کارها رو می کردم !
 • الان که فکرشو می کنم از خودم خجالت میکشم
 • همش می خواستم یه دشمن بتراشم و باهاش دعوا کنم
 • فشارهای درونمو می خواستم رو یکی خالی کنم
 • از صبح تا شب از همه بهونه میگرفتم ، پدر ، مادر ، فامیل ، دوست و بخصوص از محیط کلینیک … .

درمان لکنت زبان

برخی از دوستان گروه درمان لکنت زبان وقتی می بینند با اجرای تکنیکهای گفتاری ، می توانند گفتار طبیعی را در ارتباطات مختلف تجربه نمایند ، به جای پرداختن به بازسازی دیدگاه ها و ارتباطات خویش _ که اساسی ترین مرحله درمان است _ مانند یک عصا دودستی به تکنیکها می چسبند و به آن تکیه می کنند . آنها تصور می کنند اگر ضعفی در گفتارشان دیده شود ، به علت فقدان تسلط بر اجرای تکنیکها می باشد . از اینرو اغلب زمان خود را به طور آشکار و نهان ، صرف تقویت اجرای این تکنیکها می کنند .

علت چنین رفتاری را اینگونه میتوان ارزیابی نمود :

 1. آنها « درمان » را در لکنت نکردن می بینند _ به طور برجسته ای چنین دیدگاهی را در خانواده آنان می توان ردیابی نمود _
 2. وحشت و هراس از بازگشت لکنت ، قدرت و توان تغییر و تحول شخص را متزلزل می سازد 

در این مرحله اگر دوستان آگاه به مسیر درمان و حتی مربی به او چنین راهنمایی کنند :

« خانم / آقا انقدر به این عصا تکیه نکن ، وقت آن رسیده که مانند یک شکارچی به تعقیب شرایط دشوار بپردازی ، خود را محک بزنی و به ارزیابی ارتباطات و دیدگاه های آسیب دیده توجه نمایی و … . »

دراین شرایط او به دلیل تراشی روی می آورد ، مقاومت می نماید و در صورت اصرار ، ممکن است گوینده را دشمن خود تصور کند .

اشتباه نشود ، قصد او لجبازی نیست ، بلکه بدون عصای تکنیکها ، چاه عمیقی را سر راه خود می بیند و از لغزش درون آن به شدت می هراسد .

داستان

کوهنوردی با تجهیزات حرفه ای ، شبانگاه از یال کوهی فرود می آمد که ناگهان پایش در برف می لغزد و توسط طناب مخصوص خود ، بین زمین و هوا معلق می ماند .

در این هنگام از درگاه خداوند کمک می خواهد که ندایی به گوشش می رسد :

« اگر نجات می خواهی ، طناب رابا خنجر ببر »

ولی چون او نمی تواند در تاریکی شب تیره ، موقعیت خود را درک نماید ، امر ندا را نیز نمی تواند اجرا کند .

فردا صبح گروه نجات مرد یخ زده ای را می یابند که با زمین فقط یک متر فاصله داشته است !!

درمان قطعی و موثر لکنت زبان – داروی گیاهی لکنت زبان – عطاری شفا !!!

درمان لکنت زبان

این بیماری که بیشتر از دوران طفولیت نقش بسته است در این بیماری توانمندی تمرکز فکری ضعیف عمل کرده و نوعی حالت دلهره و اضطراب در موقع صحبت کردن برای شخص ایجاد میشود. مزاج این افراد بیشتر سرد و رطوبتی بوده و آنها ضعف بدنی و حافظه ضعیفی دارند این دارو باعث می شود که مزاج زبان گرم شود و همچنین بدن را تقویت کند که بصورت خوراکی استفاده می شود.

نقد:

بسیار طبیعی به نظر می رسد که هر کس دنیا را از دیدگاه و تجارب خویش بنگرد. ولی آیا بدون شناخت و تجربه، می توان به دیدگاه صحیحی دست یافت؟ اگر برای یک عامی از تیرازونوروس و آرکئوپتریکس – دایناسورها – صحبت کنیم، در ذهن او نمی تواند چیزی بیش از اژدهای خیالی نقش بندد. به همین علت است که هر حرفه ای، لکنت زبان را از دیدگاه و تخیلات خود می نگرد و نه از واقعیت آن.

شناخت لکنت زبان – مانند هر شناخت دیگری – به فاکتورهایی چون مطالعه، تماس مستمر، مشاهده و تجربه، و پیگیری نیاز دارد. بدون تماس مستمر با این عارضه، غیر از توهم به شناختی دست نخواهیم یافت؛ و تنها رشته ای که فاکتورهای بالا را در اختیار دارد، فقط « رشته گفتار درمانی » است.

درمان لکنت زبان
(املا برای درمان لکنت زبان)

با کمی دقت درخواهیم یافت که اغلب حرفه های متفرقه و نامربوط به این عارضه، آن را از دیدگاه و هم خود می نگرند:

روان شناس و روانپزشک       =====>               مشکل روانی

مغز و اعصاب                    =====>               مشکل مغزی و عصبی

عطاری                            =====>               مشکل مزاجی!

و متاسفانه برخی همکاران     ====>                دستگاه های لکنت شکن!

روزی یکی از دوستان گروه درمان از من خواست تا این جمله را به گوش کسانی برسانم که نشناخته و ندانسته در مورد این عارضه نظر می دهند:

بابا به خدا اون قبری که روش گریه می کنید، مرده توش نیست

با این همه، از عزیزانی که توسط داروهای گیاهی بهبود یافته اند، خواهش می کنم تجربه خود را در اختیار دوستان دیگر قرار دهند.

درمان لکنت زبان
(ماری جوانا برای درمان لکنت زبان)

پاسخ های خانواده ها در مواجهه با درمان لکنت زبان :

معمولا هنگامی که شخص به افراد خانواده خود می گوید:

پدرم/ مادرم/ همسرم، می خواهم برای درمان لکنت زبانم اقدام کنم، اغلب از روی ناآگاهی چنین پاسخ می دهند:

تو؟! تو که لکنت نداری! پس چرا کسی لکنت ترا ندیده؟! تو که داری به این خوبی حرف می زنی! همه بعضی وقتا تپق می زنند. عزیزم من انقدر دوستت دارم که اصلا برام مهم نیست. زیادی سخت می گیری. تو خیالاتی شدی. انقدر ما تو زندگی مشکل داریم که لکنت تو هیچی حساب نمیشه و…

اینگونه پاسخها هنگامی شدت می گیرند که مخاطب، خود لکنت پنهان داشته باشد و یا شرایط دشوار شخص در محیط خانواده نباشد و نزد آنان کمتر دچار لکنت شود.

پرسش این است:

چرا کسانی که ما را خیلی هم دوست دارند، ولی نسبت به درمان لکنت ما چنین واکنشهایی نشان می دهند؟

 1. نا آگاهی و عدم شناخت

یکی از مشکلات همیشگی جوانان دارای لکنت، ناآگاهی خانواده ها در مورد ماهیت و آسیبهای آن می باشد. کمتر والدین یا همسرانی را می توان یافت که رفتاری آگاهانه و کمک کننده داشته باشند؛ ولی اصلا نباید آنها را مقصر یا مغرض دانست – غیر از مخاطبان لکنت دار، که مورد بحث ما نیست. – مقصران واقعی، نویسندگانی هستند که اخبار و اطلاعات متناقض، نادرست و کریهی از این عارضه منتشر می کنند ( مانند قرار دادن لکنت زبان در زمره اختلالات مغزی و عقب ماندگی ذهنی. همین اطلاعات موهوم و روان پریشانه است که شخص و خانواده او را به عدم پذیرش لکنت زبان وادار می سازد. کیست که مایل باشد به جرگه عقب ماندگی های ذهنی پیوند یابد؟! )

 1. انتزاعی بودن لکنت

معمولا افراد خانواده شخص لکنت دار را از یک دیدگاه وارونه تجزیه و تحلیل می کنند. آنها می بینند که او جسم سالمی دارد، با دوستان خود به کلاسهای ورزشی و تفریحی می رود، تغذیه خوبی دارد و … فقط گاهی زودرنج می شود، گاهی عصبانی، گاهی بهانه جو و بداخلاق، گاهی گوشه گیر و افسرده و … و البته گاهی هم کمی لکنت می کند. بسیار دشوار است بتوان به آنها دو نکته زیر را توضیح داد:

 • پشت صحنه همان لکنت کم، یک دنیا آشفتگی و درگیری ذهنی نهفته است.
 • تمامی این مشکلات را کم و بیش باید زیرمجموعه لکنت او دانست.
 1. قیاس با خود

اغلب نزدیکان، از آنجا که نمی توانند خود را به جای شخص لکنت دار قرار دهند، شرایط او را با شرایط خود قیاس می کنند و چنین راهنمایی می کنند: عجله نکن – دقت کن – آرومتر – نفس عمیق – اول فکر کن بعد بگو – فکر کن اون از تو پایین تره – اعتماد به نفستو بیار بالا و … به این ترتیب، رابطه عاطفی خود را با او بیشتر می کنند و سبب می شود شخص مرتب با آزردگی بگوید « خدایا این چه بلایی است که هیچکس نمی تواند آنرا درک کند؟! »

 1. دلسوزی

بسیاری از خانواده ها تلاش می کنند با ترحم و دلسوزی، مشکل را کم اهمیت جلوه دهند؛ ولی کسی که مرتب در حال سوختن است، دلسوزی آنها را بنزینی روی آتش خود حس خواهد کرد.

 1. نوسان لکنت

از آنجا که لکنت ظاهری شخص مرتب در نوسان است، این نکته برخی خانواده ها را وامی دارد تا به جای درمان، به فراهم آوردن و تحکیم شرایطی باشند که لکنت کمتری مشاهده کرده اند!

 1. عدم پذیرش

یکی از واکنش های عمیق لکنت زبان، عدم پذیرش آن توسط شخص و خانواده اوست. این واکنش مانند گره ای بر سر راه عمل می کند که هر گاه با آن روبرو می شوند، به جای باز کردن گره، آنرا کمی به جلو می رانند و به این ترتیب چرخه اضطراب، تضاد و آشفتگی ذهنی را تقویت می نمایند.

 1. پنهانکاری شخص

گاهی پنهانکاری آنچنان برای شخص حیاتی و عمیق می شود که با اجرای ترفندهای بسیار پیچیده، از لو رفتن لکنت حتی نزد خانواده جلوگیری می کند.

 1. پنهانکاری خانواده

معمولا خانواده هایی که سعی در پنهان کردن لکنت شخص دارند، خود نیز دچار عوارض آن می شوند در نتیجه:

 • از نام لکنت زبان متنفر می شوند.
 • از اقدام به درمان سر باز می زنند.
 • اگر مجبور به تماس با گفتار درمان شوند، ضمن ارتباط غیر دوستانه با گفتار درمان، تلاش می کنند حود هدایت درمان! را به عهده بگیرند.
 • مرتب به او می گویند که تو خیلی خوبی و هیچ لکنتی نداری.
 • گاهی معتقد می شوند که خود آنها بهتر از یک درمانگر می تواند شخص را درمان کند: کلمات قصار، توصیه، دستورالعمل، مطالعه کتابهای موفقیت و خرید کادو.

دستگاه لکنت شکن چیست ؟

معمولا در عرصه درمان لکنت زبان، سوء استفاده های فراوانی صورت می گیرد که فروش دستگاه لکنت شکن از آن جمله اند.

دستگاه لکنت شکن با نام های تجاری زیر به مشتاقان زود باور و بی تجربه عرضه می شود:

 • دستگاه تنظیم کننده و موزون کننده گفتار
 • دستگاه PFF & RHS
 • دستگاه DSA
 • دستگاه لکنت شکن
 • و…

درمان لکنت زباندرمان لکنت زبان

(آیا غیر عادی تر از این هم می شود که انسان چنین دستگاه مضحکی را با نام درمان لکنت زبان با خود حمل کند؟!)

در کتاب راز لکنت زبان و همچنین مقالات متعدد این وبسایت، به عملکرد دستگاه لکنت شکن و تاثیر منفی آنها بر هویت و اعصاب درمانجویان، بارها تاکید شده است.

آنچه مسلم است، دستگاه لکنت شکن توسط گفتار درمانهایی که در درمان لکنت زبان وامانده اند، با وعده های دروغین به درمانجویان ناآگاه و خواهان درمان راحت و سریع عرضه می شود.

همانطور که می بینید، آخرین حلقه در زنجیره لکنت زبان، حلقه شنوایی است که ایجاد اختلال در این حلقه، می تواند موجب گسیختگی موقت در پیوندهای لکنت ظاهری گردد. مانند مواقعی که شخص لکنت دار از شلوغی و همهمه جمعیت استفاده می کند تا حرفهای خود را راحت تر به طرف مقابل! بزند. در واقع هرگونه اختلال در شنوایی می تواند بر پیوند شنوایی با عمل لکنت کردن تاثیر بگذارد؛

ولی آیا نام چنین پدیده ای درمان لکنت زبان است؟!

بی تردید درمان پایدار لکنت زبان به اصلاح و بازسازی جنبه های سه گانه درمان لکنت زبان نیاز دارد که این مهم از عهده هیچ دارو یا دستگاهی بر نمی آید.

درمان لکنت زبان

جنبه های سه گانه درمان پایدار لکنت زبان

برای رسیدن به درمان پایدار لکنت زبان، حتما لازم است جنبه های زیر در طول زمان، و همزمان اصلاح و بازسازی شوند:

 1. جنبه لکنت ظاهری تکنیک های گفتاری به گونه ای باید طراحی و آموزش داده شوند که شخص بتواند در مدتی کوتاه به گفتار روان دست یابد. اغلب درمانجویان قادر می شوند در یکی دو هفته نخست، گفتاری روان از خود نشان دهند؛ ولی باید دانست اجرای گفتار روان، حتی به مفهوم مقدمه درمان لکنت زبان محسوب نمی شود.
 2. جنبه لکنت ذهنی با تمهیداتی که به گروه درمان نیاز دارد، درمانجو رفته رفته بر جنبه های لکنت ذهنی تسلط می یابد. رسیدن به این مرحله، تلاش بیشتری را می طلبد.
 3. جنبه دیدگاهی مهمترین بخش درمان که به صبر، زمان، همت و انرژی نیاز دارد، اصلاح و بازسازی دیدگاههای آسیب دیده شخص است.

هدف از درمان لکنت زبان، اصلاح و بازسازی دیدگاهها و ارتباطات شخص است.

هنگامی که دیدگاهها اصلاح شدند، لکنت ذهنی و لکنت ظاهری خود به خود از چرخه باز خواهند ایستاد.

باید دانست رسیدن به گفتار روان و یا حتی توقف لکنت ذهنی بدون اصلاح دیدگاهها، ارزش درمانی پایدار نخواهد داشت و منجر به بازگشت لکنت زبان خواهد شد.

کارکرد آن بر مبنای ایجاد اختلال در شنوایی شخص استوار است – اختلال در شنوایی، یعنی اختلال در حلقه نهم زنجیره لکنت زبان –

دستگاه لکنت شکن با دو نوع عملکرد اصلی به بازار آشفته درمان لکنت زبان راه یافته است:

 1. دستگاه لکنت شکن مسکر ( کر کننده ) – به این مفهوم که از طریق گوشی های دستگاه، صدایی همانند آژیر به گوش شخص ارسال می شود تا نتواند صدای خود را بشنود.
 2. دستگاه لکنت شکن با عملکرد پژواک صدای خود – تقریبا مانند موقعی که ما درون غاری صحبت می کنیم و بازگشت صدای خود را بعد از مدتی می شنویم. که این بازتاب صدا، در شنوایی شخص نسبت به گفتار خودش اختلال ایجاد می کند.

تا به حال بیش از یکصد نامه از سوی خریداران این دستگاهها دریافت کرده ام که همگی در مذمت آنها و همچنین فروشندگان خوش انصاف درد دلها کرده اندو…

جالب است بدانیم که اغلب دوستان گروه درمان، به منظور شوخی و خنده، نرم افزار بسیار پیشرفته اینگونه دستگاه مضحک را که قابل نصب در گوشی های همراه هستند، بین خود رد و بدل می کنند و از اینکه عده ای اینچنین افراد لکنت دار را به سخره می گیرند، افسوس می خورند.

یکی از دوستان گروه درمان چنین توضیح میداد: یک گفتار درمان به من گفت اگر تا شش ماه مرتب از این دستگاه استفاده کنی، کاملا خوب خواهی شد. من تا دو ماه دوام آوردم ولی نه تنها پیشرفتی حاصل نشد، بلکه مجبور به مصرف داروهای اعصاب شدم!

دستگاه لکنت شکن چگونه اختراع شد؟

دستگاه لکنت شکن هم مانند بسیاری از ابزارهای ساخت انسان – مانند چرخ – نمیتواند مخترع مشخصی داشته باشد؛ ولی میتوان با تکیه بر دانش ماهیت لکنت زبان و همچنین درک تمایل و نیاز به پنهان کاری در این عارضه، به شکل گیری آن پی برد.

طبیعی است فرد دارای لکنت زبان به تدریج متوجه میشود که در بعضی شرایط بهتر میتواند گفتار خود را هدایت نماید.

او آگاه یا ناآگاه بیشتر به صحبت کردن در محیطهای شلوغ، پر ازدحام، پر همهمه و پر سر و صدا متمایل میشود. چرا؟ چون تغییر شنوایی پوششی را در پکیج لکنت زبان مهیا میسازد ( حلقه نهم چرخه لکنت زبان، ) که موجب نوعی پنهان کاری و کاهش موقت لکنت ظاهری میگردد؛ و این یعنی تغییر پیوندهای لکنت زبان (درمان قطعی لکنت زبان)

درمان لکنت زبان

کار دستگاه لکنت شکن، تغییر پیوندهای شنوایی شخص به منظور هدف قرار دادن لکنت ظاهری است؛

و میدانید که ریشه و اساس لکنت زبان در ذهنیت نهفته است.

استفاده از دستگاه لکنت شکن – تا زمانی که از آن استفاده کنیم – موجب کاهش موقت لکنت ظاهری میشود

درمان لکنت زبان

ولی همزمان، عوارض نامطلوبی برای درمان جو ایجاد میکند:
 • فشار روانی سرسام آور
 • شادمانی ( هنگام تصور درمان ) و پشیمانی ( هنگامی که لکنت ذهنی و دیدگاههای آسیب دیده، لکنت ظاهری را فرا میخوانند )
 • به هدر دادن انرژی و انگیزه درمان
 • تمایل بیشتر به پنهان کاری
 • حرکتی مانند پرگار، که هر چه بیشتر میروی، باز خود را در نقطه شروع می یابی.
 • شدت یافتن عوارض لکنت زبان
درمان لکنت زبان

بنابراین، همانطور که دستگاه RHS، دستگاه PFF، دستگاه DSA و دستگاه تنظیم کننده و موزون کننده گفتار را دستگاه لکنت شکن می نامند:

 • صدای آبشار، یک دستگاه لکنت شکن است.

درمان لکنت زبان

 • بازار مسگر ها، یک دستگاه لکنت شکن است.
 • محیط پر همهمه، یک دستگاه لکنت شکن است.

درمان لکنت زبان

 • صدای آژیر خطر، یک دستگاه لکنت شکن است.
 • باز و بسته کردن مجرای گوشها، یک دستگاه لکنت شکن است.

درمان لکنت زبان

تاسف انگیز است که افرادی به نام حرفه ای گفتار درمان، با فروش بازیچه ای به نام جدیدترین و پیشرفته ترین دستگاه لکنت شکن الکترونیکی، از مسیر درمان لکنت زبان خارج میشوند.

 1. کتاب راز لکنت زبان

با اینکه شخص سالها با لکنت زبان دست و پنجه نرم میکند، ولی به علت اخبار غلط و پیچیدگی های ذاتی این عارضه، توانایی بررسی و درک مشکل خود را ندارد. این کتاب پرده از راز آن برمیدارد

 1. حضور در گروه درمان

تجربه های متعدد نشان میدهند که بدون فعالیت در یک گروه درمان منسجم، درمان پایداری صورت نمیگیرد، و همچنین درمان جو را برای پذیرش مشکل و اقدام عملی آماده میسازد

 1. آموزش تکنیکهای گفتاری

آنچه سالها ذهن درمان جوی تازه وارد را درگیر خود کرده، کسب گفتار روان است! پس وقتی او با اجرای تکنیکهای گفتار طبیعی به آن دست مییابد، پیام مهمی دریافت میکند

« تو هم میتوانی »

 1. بازسازی ارتباطات

در این مرحله درمان جو متوجه میشود گفتار روان، ابتدای مسیر است نه پایان آن؛ و تثبیت گفتار روان هنگامی میسر میشود که ریشه مشکل، یعنی عوارض لکنت زبان اصلاح و بازسازی شوند

 1. متحول شدن

با اصلاح و بازسازی عملی دیدگاهها و ارتباطات، عوارض لکنت زبان رنگ می بازد و شخص به تدریج آرام میگیرد و با زندگی آشتی میکند. گاه تحول آنچنان است که خانواده درمان جو را به حیرت می اندازد

 1. رهایی از بند لکنت زبان

رهایی از بند لکنت زبان به معنی آرامش و متحول شدن کیفیت ذهنی است؛ کیفیتی که برای بقیه غیرقابل دسترس میباشد. رهایی یعنی آزادی، یعنی خروج از بن بست، یعنی رسیدن به ثقلِ درون

درمان لکنت زبان

دیدگاه در رابطه با “درمان لکنت زبان

 1. علی گفت:

  سلام من کرمانم ۱۸ سالمه امسال کنکور دارم نگم که لکنت چقدر پدرمو در آورده ولی ارتباطاتم خوبه و کلی دوست دارم میخوام از این زندان خلاص بشم تمام تلاشمو میکنم تا یکی از دانشگاه های تهران قبول بشم و بیام پیش شما پاییز یا زمستان آینده منو خواهید دید منتظرم باشید

 2. امیر گفت:

  سلام جناب دکتر من 38سال سن دارم و در این سالها خیلی از لکنتم آسیب دیدم الان در موقعیتی قرار گرفته ام که باید یک جلسه را بگردانم که نزدیک به 50نفر در آن حضور دارند و این نتیجه دوسال زحمت من هست همه هم با لکنت من کنار آمده اند حالا خواسته یا نا خواسته ولی خودم از اجرای خودم لذت نمیبرم و انرژی من را میگیرد چگونه میتوانم از این اژدها هفت سر که خیلی وقتها باعث ضرر و سر خوردگیم شده بشوم. کمکم کنید

دیدگاهتان را بنویسید