نگاهی بر ارتباط مردم با لکنت زبان در جامعه و نزدیکان

بررسی زندگی افرادی که لکنت زبان دارند

شاید یک کلینیک گفتار درمانی مستقل که فقط به درمان لکنت زبان میپردازد، تنها محلی باشد که میتوان بسیاری از ناگفته های موضوع لکنت زبان را زیر ذره بین گروه درمان و گفتار درمان قرار داد.

ارتباط مردم با لکنت زبان

تا به حال از رویاها، واکنشها و رفتارهای افراد دارای لکنت زبان خیلی صحبت کرده ایم؛ از فرارها در ارتباطات و پیچاندنهای عجیب در مدرسه، دانشگاه و غیره. ولی امروز میخواهیم در مورد تغییر رفتارها، فرارها و پیچاندنهای مردم در ارتباط با افراد دارای لکنت زبان صحبت کنیم:

ارتباط مردم با لکنت زبان

مواردی که در ارتباط مردم با لکنت زبان بسیار شایع است

  • همانطور که افراد لکنت دار تلاش میکنند از ارتباطات و حضور در برخی گروهها دوری جویند یا به نوعی آنها را دور بزنند، نتیجه چنین رفتاری به طور طبیعی، واکنشی از همین جنس از سوی مردم خواهد بود.

  • میدانید که شنیدن لکنت از زبان عزیزان خود بسیار سخت تر از لکنت کردن است؛ به خصوص نزد افراد غریبه یا کسانی که با آنان رابطه رقابتی هم داشته باشیم. این نکته سبب میشود که حتی افراد خانواده در این شرایط، با ما کمتر تعامل گفتاری داشته باشند.

ارتباط مردم با لکنت زبان

  • اغلب مردم تکلیف خود را در ارتباط با افراد دارای لکنت زبان نمیدانند و دچار سردرگمی میشوند. هنگامی که او گیر میکند، چه کار باید بکنند؟

نگاه کنند، یا نکنند! جمله را برایش کامل کنند، یا نکنند! آیا کمکی باید بکنند، یا نکنند! و… و از اینکه واکنش مناسب را نمیدانند، ممکن است برای دوری از شر احتمالات، تماس خود را با او به حد اقل برسانند.

  • بعضی از خانواده ها به علت ناآگاهی یا فرهنگ نادرست، ممکن است از کودک یا جوان خود بخواهند که از ارتباط با همکلاسی های دارای لکنت زبان بپرهیزند.

ارتباط مردم با لکنت زبان

واکنش و آزردگی

  • گاهی دیده شده که شخصی نسبت به لکنت کردن دوستش واکنشی از خود بروز داده ( خنده، دلسوزی، یادآوری کلمه و… ) که میدانید چنین رفتارهایی موجب رنجش و آزردگی آن دوست خواهد شد و نتیجه، فاصله بیشتر آنها از یکدیگر میشود.
  • انسان دوست دارد در تعاملات گفتاری، رابطه بده بستان با مردم برقرار کند؛ و وقتی چیزی میگوید و آموزشی میدهد، طرف مقابل نیز چیزی بگوید و آموزشی بدهد و بار اطلاعات او افزایش یابد.

اغلب در ارتباط با شخص دارای لکنت زبان میبینیم که از جملات کوتاه، خورده شده، نیمه کاره و نامفهوم استفاده میکنند. و یا اگر واکنش شخص به لکنت خود پرحرفی باشد، اطرافیان میبینند که او مرتب صحبت میکند ولی به جای بده بستان، فقط خود را توجیح میکند و بقیه ماجرا …

ارتباط مردم با لکنت زبان

  • خلق و خوی فردی که دارای لکنت زبان است، از ثبات کمتری برخوردار می باشد. معمولا طبع آنها با یک غوره سردی، و با یک مویز گرمی میکند. ارتباط با چنین شخصیتی نیاز به شناخت، آگاهی و حوصله دارد.

 

یکی از پیچیدگی های ماهیت لکنت زبان و درمان آن، تاثیر ارتباطات شخص بر ارتباطات متقابل اطرافیان او است.

اصلاح و بازسازی این دیدگاهها و ارتباطات، فقط بخش کوچکی از مسیر درمان لکنت زبان می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید