درمان لکنت زبان یا گفتار روان :

وقتی از درمانجویان لکنت زبان تازه وارد به کلینیک گفتار درمانی میپرسیم که خانم/آقا بزرگترین آرزوی شما چیست؟

خیلی سریع پاسخ میدهند: « درمان گرفتگی زبانم » تا به چه چیزی دست یابید؟

« تا بتوانم هر جا هر چه میخواهم با گفتاری روان بگویم .»

ولی دیری نمی پاید آنها متوجه میشوند که اجرای گفتار روان، فقط میتواند مقدمه مسیر درمان لکنت زبان محسوب شود نه پایان آن.

بی تردید کسب گفتار روان بدون اصلاح و بازسازی پکیج لکنت زبان، غیر از بازگشت و احساس سرخوردگی حرکت مثبتی برای درمانجو نخواهد داشت.

درمانجویان تازه کار این واقعیت اساسی را به راحتی درک میکنند، ولی محققان و دانشمندان خبره و معروف غربی و آمریکایی، همچنان در جستجوی روشهای جدید کسب گفتار روان هستند! غافل از اینکه گفتار روان به مفهوم درمان لکنت زبان نیست. همین غفلت و عدم شناخت سبب شده هنگامی که درمانجو به گفتار روان دست یافت، با این ذهنیت که درمان به پایان رسیده، او را رها میکنند! ولی بعد از مدتی که « تصور درمان » در ذهن درمانجو کمرنگ شد، به این نتیجه میرسد: ” لکنت زبان درمان ندارد ” اما این نکته چه درسی به محققان رشته گفتار درمانی داده است: ” بهترین درمانها در لکنت زبان بازگشت خواهند یافت ” ولی همانطور که میدانید، اساسا از ابتدا درمانی صورت نگرفته که بخواهد بازگشت یابد!

درمان لکنت زبان یا گفتار روان

شاید کسب گفتار روان بتواند برای برخی کودکان خردسال مفید باشد و آنها را به سوی درمان واقعی هدایت نماید، ولی هرگز نمیتواند در بزرگسالان موجب درمان و آرامش آنان گردد. اغلب افراد دارای گرفتگی زبان در بعضی موقعیت ها گفتاری روان و بدون آشفتگی دارند، آیا این به معنی پایان کار آنها است؟

یکی از دوستان گروه درمان میگفت: « در دوران دانشجویی با چند تن از دوستان به مدت دو هفته به ویلایی رفتیم و در این مدت من حتی یک تپق هم نزدم، به طوری که فکر کردم حتما دعاهایم مستجاب شده اند! ولی وقتی از انها خداحافظی کردم و به خانه بازگشتم، … ! »

آیا این ماهیت لکنت زبان را میتوان به حساب درمان و بعد بازگشت لکنت زبان دانست؟

جهت مشاهده ویدئو های بیشتر می توانید بر روی برچسب ویدیو کلیک نمایید.
همچنین پیشنهاد می کنیم حتما صفحه اینستاگرام کلینیک گفتار درمانی فرهمندپور را حتما دنبال (Follow) کنید.

دیدگاهتان را بنویسید