مزایای درمان لکنت زبان در گفتار درمانی فرهمندپور

حقیقت مسلمی در مورد درمان لکنت زبان وجود دارد که نشان میدهد تا شخص درد پذیرش لکنت و نیز درد متحول شدن را در طول مسیر درمان تحمل نکند، هیچگونه درمان پایداری صورت نخواهد گرفت؛ چرا که درمان به مفهوم بازسازی دیدگاه ها و ارتباطات، و به نوعی جراحی آن محسوب می شود.

مزایای درمان لکنت زبان

(علائم پذیرش لکنت زبان، تحقیق با چشم و گوش باز است)

با تحقیقی ساده می بینیم که هدف درمانگران غربی به جای درمان پکیج لکنت زبان، آموزش کنترل لکنت و کنترل گفتار است! و میدانید که عمل لکنت کردن، فقط بخشی از واکنش شخص در پکیج لکنت زبان است که میتوان آنرا با انواع ترفندها از جمله تلقین، دستکاری کردن چرخه لکنت و یا تغییر پیوندها، به طور موقت کم، و یا حتا قطع کرد.

درست مانند این است جوانی که از عفونت دندان به خود می پیچد و فریاد میزند، بیاموزد که واکنش فریاد زدن را از خود بروز ندهد!

مزایای درمان لکنت زبان

(با کنترل گفتار و لکنت، هرگز درمانی صورت نمیگیرد)

با این حال می بینیم بسیاری از متخصصان گفتار درمانی و درمانگران لکنت زبان غربی، ناجوانمردانه از این درمان نشدگان فیلمهای تبلیغاتی تهیه میکنند و به این طریق، هم خود را گول میزنند و هم درمانجویان لکنت زبان را میفریبند؛

کاری که بی تردید موجب پشیمانی و سرخوردگی درمانجو خواهد شد. به همین علت است که اینگونه داستانها را یا باید در ویدئوهای چسب و قیچی دید و یا از زبان مدعیان درمانگر! شنید؛

ولی هیچگاه نمیتوانیم این درمان شدگان را از نزدیک ملاقات نماییم. چرا؟ چون با پخش این فیلمها، به قدری در انان تنش، سرخوردگی، احساس بی لیاقتی و نیروی عظیم پنهانکاری و عدم پذیرش افزایش می یابد که دیگر توان پس گرفتن ادعای درمان شدن برای آنها باقی نمی ماند.

وقتی هدف از درمان، کنترل لکنت یا گفتار روان باشد، به قول لوگ ( گفتار درمان ) در فیلم سخنرانی پادشاه، این درمان فقط یک شیلینگ می ارزد.

مزایای درمان لکنت زبان

ولی درمان واقعی و پایدار لکنت زبان به معنی بازپس گرفتن همه توانایی هایی است که لکنت از ما گرفته و باید در مسیر درمان آنها را به دست آوریم. درمان،

یعنی در آغوش کشیدن خوشبختی – یعنی از اسارت به آزادی رسیدن

مزایای درمان لکنت زبان

یعنی صلح و آشتی با خود و با دیگران – یعنی آرامش و بی نیازی و پایان یافتن واکنش ها

یعنی متحول شدن دیدگاه ها و ارتباطات – یعنی انتقال ثقل از بیرون به درون خود ما

و وقتی درمانجو به این گمشده های خویش دست یافت، به این معنی است که آسیب یا همان عفونت درمان شده؛ و طبیعی است که واکنش نسبت به آسیب خود به خود از میان میرود و دیگر نیازی به کنترل لکنت یا کنترل گفتار نخواهد بود!

مزایای درمان لکنت زبان

این قابل درک است که درمانجویان لکنت زبان به علت خستگی از فشار روانی پیوسته و ناآگاهی از چند و چون مشکل خود، فارغ از عوارض لکنت زبان، فقط می خواهند هر چه زودتر به گفتار روان دست یابند.

ولی تلاش برخی گفتار درمان ها و درمانگران لکنت زبان را در این مورد چه می توان نامید؟!

جهت مشاهده ویدئو های بیشتر می توانید بر روی برچسب ویدیو کلیک نمایید.
همچنین پیشنهاد می کنیم حتما صفحه اینستاگرام کلینیک گفتار درمانی فرهمندپور را حتما دنبال (Follow) کنید.

دیدگاهتان را بنویسید