مقالات

رازهای گروه درمان لکنت زبان

سه شنبه, 02 بهمن 1397 03:15 نوشته شده توسط

رازهای گروه درمان لکنت زبان

مهم نیست که محققان لکنت زبان در رشته گفتار درمانی تحصیل کرده باشند یا رشته هایی چون روانشناسی، روانپزشکی، مغز و اعصاب و ...؛ لازمه شناخت و درک ماهیت این عارضه به منظور درمان آن، تماسهای مستمر همراه با پیگیریهای های مکرر با درمان جویان است؛ و این مهم حاصل نخواهد شد مگر آنکه حرفه درمانگر علاوه بر آموزش آکادمیک، فقط بر تحقیق و درمان لکنت زبان متمرکز باشد؛ چرا که درک گستردگی و پیچیدگی های چنین عارضه ای به سالها تلاش پیوسته و تمام وقت نیاز دارد.

رازهای گروه درمان لکنت زبان | لکنت زبان - فرهمندپور

برای یک درمانگر لکنت زبان، نوع شخصیت، دیدگاهها و ارتباطات درمانجوی بزرگسال با دنیای درون خود و محیط بسیار اهمیت دارد؛ و برای کودکان درمانجو، از همه مهمتر این است که کودک با چه نوع والدینی زندگی میکند و رابطه او با فرد فرد اعضای خانواده خود چگونه است و ...

رازهای گروه درمان لکنت زبان | لکنت زبان - فرهمندپور

یکی از فاکتورهای مهمی که میتواند در روند درمان لکنت زبان کودکان و به ندرت در بزرگسالان تاثیر داشته باشد، تشخیص این نکته است که آیا فرد دیگری هم در خانواده دچار لکنت هست یا خیر. و در این میان اگر قرعه به نام پدر یا مادر – و یا هر دو – افتاده باشد و آنان اسیر پنهانکاری شده باشند، هیهات است ... ! چرا که رفتارهای پنهانکارانه برخی والدین موجب فعال شدن عوارض لکنت زبان آنها میگردد که به شدت بر مسیر درمان لکنت زبان کودک اخلال ایجاد میکند و گاه ناخواسته میتواند مسیر درمان را به کلی منحرف سازد.

رازهای گروه درمان لکنت زبان | لکنت زبان - فرهمندپور

به طور معمول ده درصد کودکانی که به منظور درمان لکنت زبان به کلینیک گفتار درمانی مراجعه میکنند، هر دو والدین آنها از این عارضه رنج میبرند. گاهی دیده میشود که پدر خانواده لکنت دارد ولی عوارض آن در مادر فعال شده و شدت میگیرد ( پنهانکاری، عدم تعادل مادر هنگامی که فرزند نزد دیگران گیر میکند، عصبیت، مقایسه فرزند با دیگر کودکان و ... ) فعال شدن عوارض لکنت زبان والدین در کلینیک گفتار درمانی موجب رفتارها و واکنش های خاصی در آنان میگردد که با رفتار نگرانی نسبت به لکنت فرزند همخوانی ندارد و بیشتر به توجیه کردن درگیری هایی که لکنت زبان در شخص ایجاد میکند شباهت دارد.

گاهی عوارض لکنت زبان والدین با اولین تماس تلفنی آنها مشخص میشود:

اول) سعی میکنند مشکل لکنت زبان فرزند را با یک تلفن به کلینیک گفتار درمانی، و با پرسیدن فرمول و راهکار درمان، خود در منزل حل کنند! زیرا تماس با گروه درمان لکنت زبان برای آنان بسیار دشوار است.

دوم) امتناع از کاربرد کلمه « لکنت زبان » هنگامی که میخواهند تلفنی وقت بگیرند. معمولا آنها از کلماتی چون مشکل گفتاری، تنگی نفس، عجله در صحبت و خجالتی بودن کودک خود استفاده میکنند.

سوم) سئوال میکنند که آیا شما نوار، cd یا روش درمان از راه دور هم دارید؟

چهارم4) به کلینیک زنگ میزنند و بدون تماس قطع میکنند تا از طرف کلینیک با آنها تماس گرفته شود، اما هدف آنها هزینه تلفن زدن نیست، بلکه این حس است که ما با شما کاری نداریم، بلکه این شمائید که به ما زنگ زدید!

پنجم) در این افراد از این دست رفتارها بسیار دیده میشود ...

عوارض لکنت زبان والدین چگونه عمل میکند؟

1) پرخاشگری

والدین به همراه فرزند وارد کلینیک گفتار درمانی میشوند ولی بی جهت از رفتار پدر بوی خشونت و بی پروایی خاصی بر میخیزد، رفتارهایی که با بقیه متفاوت است و هیچگونه توجیهی نمیتوان برای آن تراشید. اغلب این تندخویی ها از وقت گرفتن تلفنی شروع میشود، در اف اف ادامه مییابد، در اطاق انتظار و پرونده نویسی افزایش مییابد و گاه هنگام حضور در گروه درمان با شدتهای متفاوت به انفجار میرسد.

رازهای گروه درمان لکنت زبان | لکنت زبان - فرهمندپور

2) نادیده گرفتن گفتار درمان

به طور معمول این پدرها که از روی اجبار به کلینیک گفتار درمانی قدم میگذارند، سعی میکنند از روبرو شدن و حتی نگاه کردن به گفتار درمان دوری جویند و به جای اینکه پرسشهای خود را با گفتار درمان مطرح کنند، اغلب با دیگر درمانجویان درمیان میگذارند ...

رازهای گروه درمان لکنت زبان | لکنت زبان - فرهمندپور

3) منفی تراشی

کسانی که برای اولین بار به گروه درمان می پیوندند، دهها نکته مثبت در آن مشاهده میکنند: جمعی منسجم و خودمانی، مشاهده دوستان بهبود یافته، انواع ارتباطات سالم و مفید، ارتباط گفتار درمان با اعضای گروه و خانواده آنها، ارتباط و تعامل دوستان گروه درمان با یکدیگر، انواع مراقبت های گفتاری و رفتاری و ... ولی ذهن پدری که درگیر عوارض لکنت خویش است، اگر ضعفی هم نتواند در گروه درمان پیدا کند، آنچنان نکته ای برای آن میتراشد که حیرت همه اعضای گروه را برمی انگیزد. در ادامه، عوارض لکنت زبان والدین را در مسیر درمان فرزند خود میتوان اینگونه ارزیابی نمود:

رازهای گروه درمان لکنت زبان | لکنت زبان - فرهمندپور

4) تزریق توصیه ها و انجام تمرینات متضاد

از آنجا که این والدین در تضاد با درمانگر و محیط گفتار درمانی هستند و لکنت را در لب و زبان مینگرند، و همچنین در کاهش لکنت زبان ظاهری خویش دارای تجاربی هستند، ترجیح میدهند به جای تمرینات گفتار درمان در منزل، راهکارهای شخصی خود را به کودک بینوا القا کنند؛ راهکارهایی که موجب عدم تعادل او خواهد شد. پدری به فرزند خود گفته بود اگر کسی ادای تو را درآورد، محکم بزن توی دهنش! پدر و مادری به فرزند 10 ساله خود گفته بودند لازم نیست کلمه « آقا » را به کار ببری، بزرگترها را با اسم کوچک صدا کن! چرا که پدر توانسته بود با این ترفند، بر « تغییر پیوندهای ذهنی لکنت » خود تاثیر بگذارد و ... و این رفتار بر محبوبیت کودک که بسیار به آن نیاز داشت، تاثیر منفی داشت! یا مادر کم سوادی تلاش میکرد تا فرزندش مرتب کنفرانس! دهد و مورد پرسش و پاسخ دوستان گروه درمان کودکان و بزرگسالان قرار گیرد!

رازهای گروه درمان لکنت زبان | لکنت زبان - فرهمندپور

5) وسواس در انجام تمرینات

 از آنجا که والدین مایل نیستند رنجهایی را که به خاطر لکنت زبان خود متحمل شده اند، در زندگی فرزند نیز رخ دهد، با وسواس سنگینی که بار منفی دارد، به انجام تمرینات کلینیکی در منزل میپردازند. مادری فرزند 7 ساله خود را وادار کرده بود هر روز به همه افراد گروه درمان زنگ بزند. رفتاری که موجب عدم محبوبیت او میشد!

6) مقایسه

یکی از خصوصیات برخی خانواده ها، مقایسه کردن است؛ مقایسه خود با همسر، فرزند، دارایی، تحصیلات و ... باید دانست انسان در هیچ شرایطی قابلیت مقایسه شدن با دیگری را ندارد. چنانچه این رفتار ناگوار در مورد کودکی اجرا شود، سبب انجماد روحیه و شخصیت او خواهد شد. به شدت توصیه میشود هرگز فرزند دارای لکنت زبان خود را با دیگران مقایسه نکنید.

رازهای گروه درمان لکنت زبان | لکنت زبان - فرهمندپور  رازهای گروه درمان لکنت زبان | لکنت زبان - فرهمندپور

7) رفتار وارونه

گاه والدینی دیده میشود که بنا به سابقه ذهنی خود از این مشکل، کلینیک گفتار درمانی را به تیمارستان و لکنت زبان را به بیماری روانی تشبیه میکنند. درست است که آنها فرزند را به کلینیک می آورند، ولی تمایل شدید آنها این است که « کی باشد که دیگر نیازی به مراجعه نباشد. » معمولا این افراد به علت عدم تعادل روانی خویش، رفتاری وارونه با کلینیک گفتار درمانی پیدا میکنند و بیشتر مایل هستند تنظیم ارتباطات فرزند با افراد خانواده، درس خواندن و غیره او را با نیروی کاریزمای درمانگر لکنت زبان حل و فصل کنند! این سخن پایان ندارد...

* تمایلات جایگزین - ممکن است والدینی که لکنت زبان هم ندارند، به علت عدم پذیرش، غرور و چشم و هم چشمی، رفتارهای خاص والدین دارای لکنت زبان را از خود بروز دهند. به طور معمول آنها سعی میکنند به جای درمان، با خرید خودرو، خانه، جشنهای شبانه دهان پرکن و ... برای فرزند، شان اجتماعی! او را آنچنان بالا ببرند که کسی از او بالاتر نباشد!!! غافل از اینکه هیچ چیز غیر از درمان لکنت زبان نمیتواند او را آرام کند.

رازهای گروه درمان لکنت زبان | لکنت زبان - فرهمندپور  رازهای گروه درمان لکنت زبان | لکنت زبان - فرهمندپور

* رازهای شگفت انگیز گروه درمان لکنت زبان بسیار بیش از اینهاست و آنچه گفته شد، فقط نمونه هایی از راز های منفی در گروه بود؛ ولی نکات مثبت و دلنشین در گروه درمان به قدری زیاد است که چنین مواردی را میتوان لکه کوچکی در آسمان بیکران دانست.

* در مسیر درمان لکنت زبان این همه دامها، پستی و بلندیها و بن بست ها وجود دارد که توقف در هر یک میتواند موجب توقف درمان شود؛ با این همه می بینیم که بعضی از درمانگران لکنت زبان، بی هیچ موفقیتی ولی با سماجت تلاش میکنند از طریق بیراهه های زیر نام « درمان لکنت زبان » را بی اعتبار کنند؛ کاری که سالهاست در سطح جهان به خوبی و با موفقیت انجام میشود:

1- آقای آنتونی رابینز معروف ( 30 سال لکنت، درمان در 7 دقیقه! )

رازهای گروه درمان لکنت زبان | لکنت زبان - فرهمندپور  رازهای گروه درمان لکنت زبان | لکنت زبان - فرهمندپور

2- آقای دکتر هلاکویی روانشناس ( به جای درمان، بهتر است مردم کمی صبر کنند تا لکنتی کلمه مورد نظر را پیدا کند! )

رازهای گروه درمان لکنت زبان | لکنت زبان - فرهمندپور

3- برخی روانشناسان ( هیپنوتیزم، شبیه سازی ذهن، روان درمانی، تقویت اعتماد به نفس و ...! )

 
4- برخی گفتار درمانها ( تلفظ درمانی، کتاب خوانی، دستگاه لکنت شکن، کشیدن صداها، صحبت مقابل آینه، تلاش برای کاهش لکنت ظاهری، بازی درمانی و ...!

تا زمانی که علت لکنت زبان را ندانیم، روز به روز بر تعداد روشهای درمان و متعاقب آن بیراهه های درمان افزوده خواهد شد

به امید روزهای بهتر

نظرات (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

نظر خود را اضافه کنید.

پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location

این مطلب را به اشتراک بگزارید

آخرین مطالب

گفتار درمانی متولی لکنت زبان

گفتار درمانی بارها در مورد رشته گفتار درمانی و نقش آن در احیا و درمان اختلالات گفتاری صحبت کرده ای...

مشاهده

30 مهر روز جهانی لکنت زبان

سال پیش انجمن علمی گفتار درمانی ایران به مناسبت روز جهانی لکنت زبان سمپوزیوم با شکوهی برگزار نم...

مشاهده

داستان لکنت زبان یتیم

بی تردید متولیان لکنت زبان و استادان رشته گفتار درمانی طبق معمول مطالب این سایت را مطالعه خواهن...

مشاهده

شبه علم در لکنت زبان

هرگز نشد بخواهم مطلبی در مورد لکنت زبان بگویم، ولی از نقد حرفه های متفرقه، متخصصان گفتار درمانی و مح...

مشاهده

چاپ ششم کتاب راز لکنت زبان همانند گذشته توسط انتشارات نسل نو اندیش منتشر گردید

پس از اتمام چاپ پنجم کتاب راز لکنت زبان نوشته کامبخش فرهمندپور این کتاب توسط انتشارات نسل نو اندیش ت...

مشاهده
رازهای گروه درمان لکنت زبان | لکنت زبان - فرهمندپور

شما می توانید هم اکنون به صورت اینترنتی این کتاب را خریداری نمایید

هم اکنون می توانید مشکل خود را با کلینیک لکنت زبان فرهمندپور مطرح کرده و از ما مشاوره بگیرید

درخواست مشاوره