این جمله در گروه درمان بسیار آشناست: ” خانم/ آقا شما هنوز توانایی پذیرش مشکل خود را نیافته اید، پس نمیتوانید مسیر درمان را طی کنید.
” معمولا پاسخ چنین است: ” اگر نپذیرفته بودم که اینجا نمی آمدم! ” مشخصات درمانجوی واقعی لکنت زبان:
۱- توانایی مشاهده مشکل خویش را داشته باشد.
۲- آمادگی برای حل تدریجی مشکل – درمان سریع، به معنی خودفریبی و تمایل به فریب خوردن است.
۳- میداند که راه حل و درمان، فقط میتواند در دست رشته گفتار درمانی باشد. ۴- میداند که پنهانکاری، وانمود کردن، خود درمانی، کنترل لکنت و کنترل گفتار، راههای خود فریبی هستند.
ولی آنچه را که نمیداند، طعم خوش درمان است.

این نوشته منتشر شده در مقالات می باشد. جهت اضافه کردن به علاقمندی های مرورگر خود بر روی لینک صفحه کلیک نمایید.

دیدگاه در رابطه با “گزارش جالب درمانجوی لکنت زبان

دیدگاهتان را بنویسید