آرشیو دسته بندی: مقالات

لکنت زبان کم و زیاد ندارد

لکنت زبان کم و زیاد ندارد

لکنت زبان کم و زیاد ندارد یکی از بیراهه هایی که توسط استادان رشته گفتار درمانی غربی دامنگیر عارضه لکنت زبان شده، طبقه بندی آن بر مبنای « انواع لکنت زبان » است. لکنت زبان دو نوع است: 1- لکنت تونیک 2- لکنت کلونیک لکنت زبان دو نوع است: 1- لکنت مادرزادی 2- لکنت اکتسابی […]

لکنت زبان یک مشکل گفتاری نیست

لکنت زبان یک مشکل گفتاری نیست

لکنت زبان یک مشکل گفتاری نیست : لکنت زبان یک مشکل گفتاری نیست درست است که این عارضه را به نام لکنت زبان میشناسیم و متولی آن رشته گفتار درمانی است، ولی اساسا لکنت زبان یک مشکل گفتاری یا زبانی نیست؛ بلکه فقط و فقط یک مشکل ارتباطی است که به صورت عادتی شرطی شده […]

لکنت زبانِ درمانگران لکنت زبان

لکنت زبانِ درمانگران لکنت زبان

لکنت زبانِ درمانگران لکنت زبان : لکنت زبانِ درمانگران لکنت زبان همانطور که لکنت زبان دارای عوارضی میباشد، متخصصان رشته گفتار درمانی و درمانگران لکنت زبان غربی نیز هنگام روبرو شدن با درمانجویان این عارضه، عوارضی مشابه از خود بروز میدهند. یکی از مشکلات درمانجویان لکنت زبان که در رشته های روان شناسی و روانپزشکی […]

زیبایی و لکنت زبان

زیبایی و لکنت زبان

زیبایی و لکنت زبان : زیبایی و لکنت زبان سالها پیش دوستان گروه درمان لکنت زبان دریافتند که چهره درمانجویان جدید به تناسب بهبود و توانایی در ارتباطات، زیباتر میشود. 30 سال است که دوستان گروه درمان، چهره روزهای اول درمانجویان تازه وارد به کلینیک گفتار درمانی را در ذهن خود ثبت میکنند و مرتب […]

لکنت زبان و طول عمر

لکنت زبان و طول عمر

لکنت زبان و طول عمر: شاید باورش سخت باشد که لکنت زبان موجب کاهش طول عمر انسان میشود؛ و کسی که درمان شده باشد، با امیدواری مضاعف و استفاده بهینه از زندگی و موقعیتها، آینده ای به مراتب بهتر و طول عمر بیشتری پیش رو خواهد داشت. سالها پیش تحقیقاتی در حد کنجکاوی یا فضولی […]

درمان لکنت زبان یا گفتار روان

درمان لکنت زبان یا گفتار روان

درمان لکنت زبان یا گفتار روان : وقتی از درمانجویان لکنت زبان تازه وارد به کلینیک گفتار درمانی میپرسیم که خانم/آقا بزرگترین آرزوی شما چیست؟ خیلی سریع پاسخ میدهند: « درمان لکنت زبانم » تا به چه چیزی دست یابید؟ « تا بتوانم هر جا هر چه میخواهم با گفتاری روان بگویم .» ولی دیری […]

چه کسانی را میتوان صاحب نظر لکنت زبان دانست؟

چه کسانی را میتوان صاحب نظر لکنت زبان دانست؟

صاحب نظران لکنت زبان در کتاب راز لکنت زبان به تفصیل در مورد شرایط صاحب نظر بودن در این عارضه صحبت شده است. چه کسانی را میتوان صاحب نظر لکنت زبان دانست؟ فقط کسانی که از آن رنج برده اند و با طی مسیر درمان، از آن رهایی یافته باشند. و اما کسانی که خود […]

چرا مقدار لکنت زبان ما کم و زیاد میشود؟

چرا مقدار لکنت زبان ما کم و زیاد میشود؟

همه ما میدانیم که مقدار لکنت کردن افراد دارای لکنت زبان در نوسان است. محققان و متخصصان رشته گفتار درمانی غربی علت را در افت و خیزهای ضایعه جسمی میدانند! این در صورتی است که هنوز هیچگونه دلیل علمی و روشنی مبنی بر ضایعه ژنتیکی، مغزی و غیره افراد دارای لکنت زبان ارائه نشده است. […]

ترجمه در لکنت زبان

لکنت زبان

پیشتر در مورد علل ناشناخته ماندن این عارضه صحبت کرده ایم؛ که یکی از آنها، تمایل شدید فرد به پنهان کردن مشکل خویش است! و یکی از شیوه های پنهانکاری در لکنت زبان، صحبتهای وارونه ای است که گهگاه از زبان جوان بیان میشود. در این قسمت می خواهیم با ترجمه در لکنت زبان بیشتر […]

مقایسه در لکنت زبان

لکنت زبان

ذهنیت های مختلفی سبب برهم خوردن تعادل روانی انسان و به خصوص افراد دارای لکنت زبان میشود. ذهنیت هایی که نه تنها پکیج لکنت زبان را عمیق تر میکند، که آسایش و خوشبختی فرد را به شدت تخریب میکند. در قسمت زیر در رابطه با مقایسه در لکنت زبان بیشتر صحبت خواهیم کرد. ما میتوانیم […]