تصور کنید سربازی که یک فرمانده خشن، پرخاشگر و بی منطقی دارد و مرتب توسط او توهین می شنود و کتک می خورد،

چه واکنش هایی می تواند داشته باشد:

اول) تلاش می کند تا آنجا که ممکن است با او روبرو نشود.

دوم) وانمود می کند سربازی مرتب و سربراه شده تا از تنبیه امان بماند.

سوم) سعی می کند با احترام و هدیه گرفتن، او را بفریبد.

چهارم)

حال اگر هیچ یک از اینگونه ترفندها چاره گر نشد، احتمال واکنش بعدی چه خواهد بود؟

او رفتاری وارونه و برعکس گذشته پیش می گیرد:

 واکنش لکنت زبان

. تلاش می کند او را در نظر خود خوار و خفیف کند.

. با عده ای دیگر که هم احساس او هستند، به غیبت و تخریب فرمانده می پردازد.

. رفته رفته ممکن است او خشم و نافرمانی خود را به فرمانده نشان دهد.

. و بالاخره با او به طور مستقیم روبرو شود و حتی حمله کند.

بر این اساس، یکی از واکنش های شخص می تواند روبرو شدن با لکنت خویش باشد. هنگامی که او از فرارها و پنهانکاری ها نتیجه نمی گیرد و به شدت کلافه و عصبی است، ممکن است راهکار سرباز را پیش گیرد و با روبرو شدن با لکنت خود، تلاش کند تا در دل مشکل حرکت نماید:

1) مرتب به اطرافیان می گوید « منم داشتم، ولی انقدر سعی کردم و جلوی آینه با خودم صحبت کردم تا خوب شدم؛ به نظر شما من الان گیر می کنم؟

2) انتقال فشارهای درونی به بیرون از خود از طریق راهنمایی و دستورالعمل صادر کردن به افراد دارای لکنت.

3) تلاش می کند با تغییر جایگاه « درمان شونده » به جایگاه « درمان کننده » از رویارویی مستقیم با مشکل خود دوری جوید. مانند جوانی که به خاطر لکنتش، رشته روانشناسی را برمی گزیند – تا شاید بتواند با اتکا به این رشته، عوارض لکنت خویش را کاهش دهد- و در بزرگسالی با روشی مجهول و من درآوردی ( شبیه سازی ذهن! ) خود مدعی درمان دیگران می شود.

4) سعی می کند از طریق فعالیت و نوشتن مطلب در سایتها، مانند قرص مسکن درد خود را تسکین دهد. واکنش های لکنت زبان

5)

 واکنش لکنت زبان

باید دانست نوع واکنش های لکنت زبان هیچ تاثیری در اصل موضوع و فشار ناشی از عوارض آن ندارد.

آنچه اهمیت دارد رسیدن به راحتی و آزادی است.

یعنی فرمانده جباری به ما دستور ندهد.

یعنی هیچگونه واکنشی به گفتار خود نداشته باشیم.

و این مهم هنگامی حاصل می شود که شخص مسیر درمان را طی کرده باشد. 

برای مطالعه کتاب راز لکنت زبان، کلیک کنید!

دیدگاهتان را بنویسید