پیشتر در مورد علل ناشناخته ماندن این عارضه صحبت کرده ایم؛ اما حالا ترجمه در لکنت زبان !

که یکی از آنها، تمایل شدید فرد به پنهان کردن مشکل خویش است!

و یکی از شیوه های پنهانکاری در لکنت زبان، صحبتهای وارونه ای است که گهگاه از زبان جوان بیان میشود.

در این قسمت می خواهیم با ترجمه در لکنت زبان بیشتر آشنا شویم.

صحبت هایی که فقط میتواند توسط یک کارشناس لکنت زبان ترجمه شود:

  • من با جنس مکمل هیچ مشکلی ندارم / ترجمه: بیشترین مشکل من ارتباط با جنس مکمل است.
  • من اجازه نداده ام لکنت زبان تاثیری بر زندگی ام بگذارد / ترجمه: لکنت زبان به شدت کلافه ام کرده است.
  • من فقط یه ذره لکنت دارم / ترجمه: شما فقط ببینید که من خیلی کم لکنت میکنم و دیگر کاری به ذهن آشفته و عوارض لکنت زبان من نداشته باشید.
  • لکنت زبان را به عنوان یک فرصت در زندگی خود میدانم، چرا که سبب شهرت و ثروت من شده است / ترجمه در خلوت خود: من

با این صحبتها توانستم مخاطبین خود را گول بزنم ولی افسوس که شهرت و ثروت من در زندان

مخوف لکنت زبان گرفتار است و یک زندگی دوگانه و المثنی را به من تحمیل نموده است.

 

 

جهت مشاهده ویدئو های بیشتر می توانید بر روی برچسب ویدیو کلیک نمایید.
همچنین پیشنهاد می کنیم حتما صفحه اینستاگرام کلینیک گفتار درمانی فرهمندپور را حتما دنبال (Follow) کنید.

دیدگاهتان را بنویسید