درمان لکنت زبان در خیال

درمان لکنت زبان در خیال

درمان لکنت زبان در خیال:

اغلب افراد دارای لکنت زبان مایل هستند بدون حضور در کلینیک گفتار درمانی و طی نمودن « مسیر درمان لکنت زبان » بر مشکل خویش غلبه یابند. تمایل به درمانهای سریع، یواشکی، راحت و بدون زحمت، از راه دور و فعالیت در شبکه های اجتماعی، همگی یک مفهوم دارند:

هنوز نتوانسته اند بپذیرند که مشکلی به نام لکنت زبان دارند. آنها درمان لکنت را در ذهن را به پذیرش آن ترجیح می دهند؛ و به همین علت است که اغلب به سوی بیراهه های درمان کشیده می شوند.

مشاوره گفتار درمانی

مشاوره با کارشناس گفتار درمانی در کلینیک دکتر فرهمندپور


  mosavere - کلینیک گفتار درمانی فرهمندپور

  images article pics darman loknat dar khiyal 02 - کلینیک گفتار درمانی فرهمندپور

  پذیرش لکنت زبان موهبتی است که به فاکتورهای خاصی همچون شهامت، واقع بینی و خودشناسی نیاز دارد.
  درمان لکنت زبان به مسیر درمان آزموده شده نیاز دارد.
  درمان لکنت زبان به گروه درمان سازمان یافته نیاز دارد.
  درمان لکنت زبان به مربی و راهنما نیاز دارد.
  درمان لکنت زبان به تحقیق و واقع بینی نیاز دارد.
  درمان لکنت زبان به دوری جستن از بیراهه های درمان نیاز دارد.
  درمان لکنت زبان به زمان نیاز دارد.
  درمان لکنت زبان به عشق و انگیزه نیاز دارد.
  درمان لکنت زبان به تلاش نیاز دارد.

  کسانی که در خیال خود به درمان لکنت زبان روی میآورند، هیچگاه به آن نمیرسند.

  images article pics darman loknat dar khiyal 03 - کلینیک گفتار درمانی فرهمندپور

  دوره آموزشی

  دیدگاهتان را بنویسید