دزد لکنت زبان : بسیار دیده می شود که گفتار درمانی یا عزیزی دیگر، از مقالات یا آرم عوارض لکنت زبان و غیره این وبسایت – البته بدون ذکر منبع – استفاده می کند که موجب تشکر و افتخار است. در واقع این رفتار بیانگر آن است که اگر این بزرگواران با همه نظریه ها و روش درمان لکنت زبان مخلص موافق نیستند، حداقل با بخشی از آن موافق هستند که این نکته ضمن ایجاد همبستگی، سبب رضایت خاطر و مسرت می باشد.

دزد لکنت زبان
دزد لکنت زبان

اگر بخواهیم مَثَل « با یک دست دو هندوانه بلند کردن » را بسط دهیم، به نتایج عمیق و آموزنده ای میرسیم که می تواند به طور پیوسته مورد استفاده ما قرار گیرد. یعنی اگر دیدی که نجاری به کار آهنگری هم می پردازد، نباید به او مراجعه نمود؛ و اگر دیدی پزشکی، به کار وکالت هم مشغول است، بدانید که او نه پزشک خوبی است و نه وکیل قابل اعتمادی می باشد؛

اگر بخواهیم مَثَل « با یک دست دو هندوانه بلند کردن » را بسط دهیم، به نتایج عمیق و آموزنده ای میرسیم که می تواند به طور پیوسته مورد استفاده ما قرار گیرد. یعنی اگر دیدی که نجاری به کار آهنگری هم می پردازد، نباید به او مراجعه نمود؛ و اگر دیدی پزشکی، به کار وکالت هم مشغول است، بدانید که او نه پزشک خوبی است و نه وکیل قابل اعتمادی می باشد؛

و بالاخره اگر روانشناسی مدعی درمان لکنت زبان شد، تردیدی نکنید که او در هر دو کار وامانده و نه راه پیش دارد و نه راه پس! نه می تواند دانش روانشناسی خود را بروز کند و نه بیش از این ها می تواند اذهان عموم را با ادعاهای غیر کارشناسی و دور از خرد خود بفریبد. او کار خود را رو به پایان میبیند و لبو فروشی را پیش رو!

دزد لکنت زبان
دزد لکنت زبان

چند روز پیش یکی از دوستان گروه درمان خبر داد که یک دکتر روانشناس و استاد دانشگاه، اقدام به دزدی مقاله « لکنت زبان یک مشکل گفتاری نیست » از سایت این گفتار درمانی نموده و آنرا به میل و منافع خود دستکاری کرده و در سایت خود قرار داده است.

به او گفتم من ایشان را خیلی خوب میشناسم، مردی است که نبوغ او در درمان سریع و بدون بازگشت لکنت زبان شهره آفاق است و از کشورهای بزرگی چون آمریکا، کانادا، اروپا و استرالیا برای درمان لکنت زبان به ایشان مراجعه میکنند و فکر کنم شما دچار اشتباه شده ای و این وصله ها به این دانشمند ارجمند نمی چسبد.

دزد لکنت زبان
دزد لکنت زبان

وقتی به خانه آمدم و موضوع را دنبال کردم، آه از نهادم برآمد و حیرت وجودم را گرفت! معمولا دزدان طلا برای جلوگیری از پیگیری پلیس، طلا را آب میکنند و با ناخالصی های دیگر ترکیب میکنند؛

ولی با چشم خود دیدم که یک پروفسور مشهور و بین المللی – مگر ما در ایران چند تا پروفسور داریم؟ – مقاله « لکنت زبان یک مشکل گفتاری نیست » را – که درک آن به سالها تلاش، تجربه و دود چراغ خوردن نیاز دارد – برداشته و هر چه خواسته از آن کاسته و هر چه دم دستش آمده! به آن افزوده و آن شیر بی یال و دم و اشکم را با افتخار در وبسایت ارزشمند خود قرار داده است!

دزد لکنت زبان
دزد لکنت زبان

اما یکه خوردن من به خاطر ذکر منبع و حق کپی رایت و ایجور حرفها نیست، به هر حال ایشان پروفسور مملکت ما هستند و بیش از اینها به گردن جامعه گفتار درمانی و بخصوص درمانجویان لکنت زبان حق دارند.

ناراحتی مخلص به این علت است که ما از کودکی یاد گرفته بودیم که هر چیز خوب را در دست بزرگان ببینیم و هر چیز بنجل و بیخودی به ما تعلق داشت. حال طبق این عادت شرطی شده، برعکس آن برایم سخت است و نمیتوانم ببینم که دست پروفسور ما آنچنان خالی است که خدای ناکرده مجبور میشود دست به دزدی مقاله بزند؛ آنهم دزدی از گفتار درمانی که غیر از چند مقاله چیز دیگری ندارد!

دزد لکنت زبان
دزد لکنت زبان

باید دانست که ارزش یک مقاله علمی در جمله آرایی و انتشار آن در وبسایت نیست، بلکه ارزش آن به دفاعی است که نویسنده میتواند در برابر پرسش ها و نقد صاحب نظران داشته باشد؛

که آن نیز به سالها تحقیق، بررسی و پیگیری نیاز دارد، وگرنه حسن علی بقال هم میتواند با دزدیدن کتاب و مقالات دیگران، آنها را به نام خود منتشر نماید؛ ولی وقتی نتواند در برابر یک پرسش یا یک نقد دوام بیاورد و در گل گیر کند، چگونه میتواند آبروی رفته را باز گرداند؟! و البته این زیبنده یک دکتر روانشناس و پروفسور محترم و خوشنام نیست.

ترسم از آن است که اگر درمانجویان آمریکایی و اروپایی که نزد ایشان به درمان کامل و بدون بازگشت لکنت زبان رسیده اند، موضوع را کشف کنند، آنوقت ممکن است درمانشان بازگشت یابد! و …

دزد لکنت زبان
دزد لکنت زبان

ولی برای اینکه خدای ناکرده خدشه ای به این مرد بزرگوار وارد نشود، هر دو مقاله را با هم مقایسه میکنیم. خطوط سیاه مربوط به مقاله « لکنت زبان یک مشکل گفتاری نیست » در تاریخ 11/2/98 کلینیک گفتار درمانی فرهمندپور، و خطوط آبی مربوط به مقاله « لکنت زبان مشکل گفتاری نیست » در تاریخ 2/3/98 در سایت این دکتر روانشناس است:

” گفتار درمان:

درست است که این عارضه را به نام لکنت زبان میشناسیم و متولی آن رشته گفتار درمانی است، ولی اساسا لکنت زبان یک مشکل گفتاری یا زبانی نیست؛ بلکه فقط و فقط یک مشکل ارتباطی است که به صورت عادتی شرطی شده عمل میکند و به تدریج عوارض پیچیده ای را به شخص تحمیل میکند. “

” دکتر روانشناس:

هرچند این عارضه را به اسم “لکنت” می شناسیم ولی به طور کلی لکنت مشکل گفتار یا زبانی نیست؛ بلکه تنها مشکل ارتباطی است که شخص به آن عادت کرده و عمل میکند و عوارض آن به تدریج دامن گیر فرد می شود. “

” گفتار درمان:

یکی دیگر از اشتباهات اساسی متخصصان گفتار درمانی غربی و درمانگران لکنت زبان این است که مشکل را در اندامهای بدن و به خصوص در اندامهای گفتاری جستجو میکنند. به همین علت است که تلاش میکنند این عارضه را با تمرینات گفتاری و تلفظی درمان کنند!

اشتباهی که متاسفانه به شدت دامنگیر جامعه گفتار درمانی غربی، و متعاقب آن، مورد تقلید دیگر گفتار درمانهای جهان شده است. “

” دکتر روانشناس:

از دیگر اشتباهات مهم متخصصان گفتار درمانی این است که لکنت زبان را در اندامهای بدن به خصوص زبان فک و.. جستجو میکنند. به همین دلیل تلاش میکنند با درمان فک و فصد زبان و… اقدام به درمان لکنت زبان کنند. اشتباهی که متاسفانه مورد تقلید گفتاردرمان های دیگر واقع شده است. “

” گفتار درمان:

ببینید، آسیب در موضوع لکنت زبان، در لب و دهان و زبان نیست، در گفتار نیست؛ بلکه آسیب در ذهنیت شخص شکل میگیرد و عمل لکنت کردن، فقط بخش کوچکی از واکنش پکیج لکنت زبان را تشکیل میدهد.

درست مانند بیماری آنفلوآنزا، که یکی از علائم ظاهری آن آبریزش از بینی است؛ پرسش این است که اگر آبریزش با مصرف دارو قطع شود، آیا میتوان گفت بیماری شخص درمان شده است؟ یک فرد دارای لکنت زبان نیز اگر با اجرای ترفندهای پنهانکاری و یا با اجرای تکنیکهای گفتاری بتواند ساعتها بدود لکنت صحبت کند، آیا میتوان گفت که او درمان شده است؟ چرا که میدانید « لکنت نکردن به مفهوم لکنت نداشتن نیست. » “

” دکتر روانشناس:

آسیب گفتاری در لکنت زبان ، در لب و دندان و زبان و… نیست، در گفتار نیست؛ بلکه به آسیب های ذهنی فرد برمیگردد. و داروی لکنت زبان وجود ندارد. آیا می توان برای همیشه با تمرین ذهنی و تکنیک های گفتاری بدون لکنت صحبت کرد؟

بله، این تمرین های ذهنی و تکنیک ها روی عادات غلط فرد کار کرده و آن ها را برا همیشه برطرف میکند.اگر در فردی، لکنت زبان با ترس ایجاد شده است می تواند با انجام بعضی تکنیک های مخصوص بر ترس خود غلبه و برای همیشه از لکنت زبان رها شود. “

” گفتار درمان:

اغلب دوستان گروه درمان میتوانند در یکی دو ماه اول مراجعه، دقایق و در برخی مواقع ساعتها بدون لکنت صحبت کنند، ولی دو سال طول میکشد تا پکیج لکنت زبان آنان درمان یابد. “

” دکتر روانشناس:

در درمان گروهی لکنت زبان، افراد با شناخت یکدیگر و قرارگرفتن در محیطی اجتماعی و برقراری تعامل با یکدگیر اعتماد به نفسشان افزایش و گامی دیگر به سوی درمان لکنت زبان بر میدارند. “

” گفتار درمان:

بسیاری از متخصصان گفتار درمانی غربی با متراژ و اندازه گیری لکنت ظاهری شخص، تصور میکنند در حال بررسی و درمان لکنت زبان او هستند؛ در صورتی که آنها با وررفتن با واکنش مشکل، در حال تلف کردن زمان و انرژی درمان هستند.

 • اگر لکنت زبان یک مشکل گفتاری بود، می باید با چند فرمول و اجرای تکنیک های گفتاری و تنفسی بهبود می یافت.
 • اگر لکنت زبان در لب و دهان و زبان ریشه داشت، می باید با « خود درمانی » درمان میشد.
 • اگر لکنت زبان در اندامهای گفتاری جای داشت، پس می باید با عمل جراحی، دارو، ورزش و تمرینهای گفتاری درمان میشد.
 • اگر جایگاه لکنت زبان در گفتار و زبان بود، لازمه اش این بود که کودک از ابتدای حرف زدن، گفتاری آشفته و بریده بریده داشت.

حقیقت آن است که علت لکنت زبان بزرگسالان، قرار گرفتن ذهنیت شرطی شده آنها در « چرخه لکنت زبان » است. “

” دکتر روانشناس:

اگر لکنت زبان مشکل گفتاری بود:اگر ریشه در لب و دهان و زبان داشت، با “خود درمانی” بهبود پیدا میکردند.اگر مشکل در اندام های گفتاری بود، درمان لکنت زبان با عمل جراحی میسر میشد.

اگر مشکل در گفتار و زبان بود پس چرا بزرگسالان بعد از گذر سنی دچار لکنت می شوند و از کودکی لکنت نداشته اند.همانطور که همیشه به این موضوع اشاره میکنم، به اعتقاد بنده ( دکتر ***** ) مشکل لکنت را mental دانسته و با انجام تمامی مواردی که به شخص آسیب جسمی وارد میکنند مخالف هستم. “

گفتار درمان:

اگر بخواهیم فقط به همین جمله آخر ایشان دقت کنیم، دو اشکال اساسی در آنها دیده میشود. اول اینکه گفتیم ریشه و اساس پکیج لکنت زبان در ذهنیت و حافظه انسان قرار دارد و عمل لکنت کردن، فقط بخش کوچکی از واکنش این پکیج است. موضوع لکنت زبان به قدری گسترده و پیچیده است که نمیتوان با یک کلمه mental (ذهنی) آنرا توصیف نمود.

اگر کسی بخواهد با تکیه به این کلمات به درمان هم دست بزند، باید گفت بیچاره به درمانجوی ناآگاه. دوم اینکه معلوم نیست چه کسانی قصد آسیب زدن جسمی به افراد دارای لکنت زبان را دارند؟! اصلا چرا باید کسی مایل باشد که به آنها آسیب جسمی برساند که یک روانشناس انسان دوستی بخواهد در مقام دفاع از آنان برآید؟!

گفت شخصی خوب ورد آورده ای                     لیک سوراخ  دعا گم کرده ای (مولانا)

 1. منصوره گفت:

  خیلی جالب بود دکتر… امیدوارم خوده این روان شناس و طرفدارانشون این مقاله شما رو بخونن و شرمنده بشن

  • کامبخش فرهمندپور گفت:

   منصوره جان همانطور که میدانید، هدف مخلص همیشه این بوده که تفاوت راه درمان لکنت زبان را از بیراهه های آن برای همگان مشخص نمایم. ولی عزیزم بدان که هر کسی توانایی شرمندگی را ندارد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *