گفتار درمانی برای لکنت زبان

گفتار درمانی رشته ای است بسیار گسترده و یک گفتار درمان باید به شانزده مشکل گفتاری در گستره کاری خود بپردازد. پانزده مشکل گفتاری منهای عارضه لکنت زبان به آموزش، شناخت، تشخیص، ارزیابی، تجربه، زمان و روش درمان مجزا از یکدیگر نیاز دارند؛ که لازم است به کلیه گفتار درمان های دنیا خسته نباشید گفت.

لکنت زبان و گفتار درمانی

اما لکنت زبان مشکلی است که به علل پیچیدگی و گستردگی در شناخت و درمان ان، به تنهایی بیش از پانزده مشکل دیگر به آموزش، شناخت و مخصوصا تجربه و زمان نیاز دارد. اغلب کارشناسان گفتار درمانی به خوبی از پس آن پانزده مشکل بر می آیند:

 • تاریخچه بیماری یا عارضه را به درستی استخراج می کنند.
 • درمان جو را به خوبی ارزیابی می کنند.
 • محیط و خانواده او را بررسی می کنند.
 • علت و مشکل را تشخیص می دهند.
 • برای درمان برنامه ریزی می کنند.
 • درمان و توانبخشی درمان جو را بر اساس روش ها و فرمول های علم گفتار درمانی آغاز می کنند.
 • هنگامی که روش های صحیح گفتار درمانی در دست یک گفتار درمان خبره قرار گیرد، زندگی را به درمان جو و خانواده او باز می گرداند.

حال ببینیم یک کارشناس، یک استاد و یک پروفسور گفتار درمانی در دنیا چگونه با درمان جوی لکنت زبان روبرو می شود:

لکنت زبان و گفتار درمانی

درمان کننده: لکنت شما از کی شروع شد؟

درمان جو: وقتی چهار ساله بودم، از سگ ترسیدم و بعدش دچار لکنت زبان شدم.

در اینجا با شگفتی می بینیم که گفتار درمان به کلی از خط و مسیر منطق و ماهیت این عارضه خارج شده و خود را متوقف می سازد! در حالی که درمان جو به درستی علت لکنت خود را فشار روانی ناشی از ترس عنوان می کند، گفتار درمان بنا به برنامه کاری از پیش تعیین شده ( پارادایم ) محققان بی تحقیق و دانشمندان بی دانش غربی، به نمونه برداری و متراژ لکنت ظاهری شخص می پردازد. او در شروع برخورد با درمان جو، به جای ارزیابی عوارض لکنت زبان و تاثیر آن بر دیدگاه و شخصیت او، به بررسی لکنت ظاهری ( = واکنش مشکل ) کشانده می شود:

۱- متر کردن و اندازه گرفتن لکنت ظاهری

لکنت زبان و گفتار درمانی

برای مثال، او یک متن صد کلمه ای را در اختیار درمان جو قرار می دهد و تعداد کلماتی را که گیر دارد، شمارش می کند. در پایان گفتار درمان به این نتیجه می رسد که شخص مثلا %۲۰ لکنت دارد!

۲- مشخص کردن نوع لکنت

لکنت زبان و گفتار درمانی

گفتار درمان بر مبنای آموزه های گفتار درمانی پارادایم، نوع لکنت کردن را در ان بیست کلمه مشخص می کند: قفل %۸ تکرار %۱۰ کشیدن %۲

۳- شدت لکنت زبان

لکنت زبان و گفتار درمانی

 • لکنت خفیف لکنت نیمه خفیف لکنت متوسط لکنت نیمه متوسط لکنت نیمه شدید لکنت شدید
 • و یا طبقه بندی لکنت ظاهری بر اساس اعداد ۱-۱۰ – برای مثال می گویند این خانم لکنت شماره ۴ دارد.

به این ترتیب گفتار درمان تصور می کند که در طبقه بندی های فوق، در حال ارزیابی و بررسی لکنت زبان درمان جوی خود بوده است؛ در حالی که فاکتورهای بالا فقط و فقط بخشی از واکنش مشکل است نه خود مشکل.

اساس و ریشه خود مشکل ( لکنت زبان ) در ذهنیت، حافظه و خاطرات شخص مسکن دارد که به صورت یک عادت شرطی در آمده است. بعد از چند جلسه تمرینات به دور از ماهیت این عارضه، باز از درمان جو می خواهد همان متن را بخواند؛ و این بار می بیند که لکنت او به %۱۰ کاهش یافته است و چنین نتیجه می گیرد:

تا اینجا نیمی از لکنت او درمان شده است! همین؟! این شد درمان لکنت زبان؟! در این ماجرا چه چیزی تغییر کرد؟ هیچ چیز، پس چطور لکنت او از ۲۰ به ۱۰ رسید؟

ممکن است اگر دو سه مرتبه دیگر همان متن را بخواند، به صفر هم برسد؛ ولی آیا این به مفهوم درمان لکنت زبان است؟!

روز جهانی لکنت زبان توسط انجمن علمی گفتار درمانی ایران گرد همایی با شکوهی با نام سمپوزیوم لکنت برگزار شد.

لکنت زبان و گفتار درمانی

لکنت زبان و گفتار درمانی:

در مسیر ورود به سالن کنفرانس، از انبوه جمعیت رشته گفتار درمانی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و نیز استادان و دانشجویان با ذوق وبا انگیزه، احساس غرور کردم.

دیدم رشته گفتار درمانی به لطف و زحمات استادان اندیشمند و دلسوز خود، دیگر آن رشته سرگردان و ناشناخته نیست و … کمی که جلوتر رفتم، چشمم به دو تابلوی بزرگ افتاد که بوی دهن کجی به رشته گفتار درمانی و به سخره گرفتن موضوع لکنت زبان از آن حس می شد! روی آن با تصاویر بسیار زیبایی چنین نوشته شده بود:

آیا می دانید که لکنت زبان در اثر فشارهای روانی ( اضطراب، ترس و … ) به وجود نمیآید؟

آیا می دانید که لکنت زبان در اثر تقلید به وجود نمی آید؟

ابتدا فکر کردم یا اشتباه خوانده ام و یا اینکه برخی دوستان قصد شوخی با مخلص را دارند. بعد از مدتی مطمئن شدم که این خبرها نیست و موضوع کاملا جدی است. آنوقت بود که آه سرد از نهادم برخاست.

روز جهانی لکنت زبان است، رشته گفتار درمانی متولی این عارضه است، سمپوزیوم لکنت توسط انجمن علمی گفتار درمانی برپا شده است، هدف آگاهی یافتن دانشجویان و مردم با این مشکل است، آنوقت انتشار چنین اطلاعات وارونه و بدون تحقیق؟!

لکنت زبان و گفتار درمانی

لکنت زبان و گفتار درمانی:

 • اگر می بینیم که حرفه های متفرقه و بدون ارتباط با موضوع لکنت زبان مدعی درمان این عارضه می شوند مانند روانشناسی، دارو درمانی، شبیه سازی ذهن، هیپنوتیزم خواب، هیپنوتیزم بیدار و …
 • اگر می بینیم که هنوز متولی واقعی لکنت زبان نا معلوم است
 • اگر می بینیم که دانشجویان گفتار درمانی از درمان لکنت زبان سر بازمی زنند
 • اگر می بینیم که درمان جویان لکنت زبان اعتمادی به گفتار درمان ندارند
 • اگر می بینیم که شناخت و درمان لکنت زبان از زمان یونان باستان تا کنون هیچ دست آوردی نداشته است

و نمونه های دیگر …همه و همه به این علت است که محققان! و دانشمندان! غربی تلاش کرده اند برای این عارضه یک علت عضوی بتراشند. آنها بدون هیچ دلیل علمی و منطقی، اعضای مختلف بدن آدمی را متهم به نقش داشتن در ایجاد لکنت زبان معرفی کرده اند و با تاسف بقیه هم چشم بسته به دنباله روی از آنان پرداخته اند:

 • یک ژن، دو ژن، سه ژن و در سمپوزیوم لکنت می شنویم که متهمان، فرآیند ژنتیکی هستند!
 • اختلال و ضایعه مغزی
 • اختلال و ضایعه عصبی
 • یک سو برتری نیمکره های مغزی
 • اختلالات هورمونی، سراتونین و…

لکنت زبان و گفتار درمانی

تا زمانی که ندانیم لکنت زبان چگونه به وجود می آید؟ باید در آینده شاهد از اینها بدتر هم باشیم. نویسنده آن دو جمله به جای اینکه بنویسد آیا می دانید لکنت زبان چگونه پدید می آید؟ می نویسد آیا می دانید لکنت زبان چگونه پدید نمیآید؟ و درست دستش را روی همان نکاتی می گذارد که تنها علل واقعی ایجاد لکنت زبان می باشند!!

در کتاب راز لکنت زبان چگونگی ایجاد لکنت در اثر فشار روانی و تقلید با زبانی علمی به خوبی ارائه گردیده است.

دیدگاهتان را بنویسید