۶ روش درمان لکنت زبان

درمان لکنت زبان

هنگامی که کودکی دچار این عارضه میشود، والدین با فرهنگ را به تحقیق پیرامون درمان آن وادار میکند. ولی باید گفت درد یکی است و درمان هزاران! و هر کسی روشی برای درمان این عارضه در سر دارد. به قدری روشهای درمان لکنت زبان در جهان زیاد شده، که میتوان گفت هر درمانگری روش درمان خاصی برای خود ابداع نموده است.

درمان لکنت زبان

بررسی همه روشهای درمانی میسر نیست، ولی میتوان آنها را بر اساس زمانهای مختلف طبقه بندی کرد:

روش درمان لکنت زبان در یونان باستان

در تاریخ یونان باستان نقل شده که سیسرون ( خطیب بزرگ یونان ) به این بیماری مبتلا بوده است. او برای غلبه بر گرفتگی زبان خود، به کنار آبشار میرفته و با صدای بلند صحبت میکرده است.

درمان لکنت زبان

تاثیری که صدای آبشار بر گفتار فرد دارای لکنت زبان میگذارد، همچون تاثیر دستگاههای لکنت شکن ( مسکر – کر کننده ) بر شنوایی، موجب تضعیف یا قطع پیوند شنوایی شخص میشود و در نتیجه گفتار شخص روانتر میگردد.

درمان لکنت زبان

در اینصورت باید گفت که سیسرون در وضعیت « تصور درمان » توانسته بود به تدریج به سخنوری راه یابد و گفتار خویش را در شرایط دشوار، بهتر هدایت کند.

مانند بسیاری از استادان دانشگاه که لکنت زبان دارند ولی هنگام تدریس، میتوانند لکنت ظاهری خود را با انواع پنهان کاریها پوشش دهند؛ ولی در شرایط دیگر ( تلفن ) توانایی هدایت گفتار خود را از دست میدهد.

بی تردید سیسرون هم چنین سرنوشتی داشته است، و این به مفهوم درمان او نمیباشد.

روش درمان لکنت زبان دو قرن پیش

دو قرن پیش دکتر هارد در فرانسه، با بالا نگه داشتن زبان توسط یک میله فلزی و تغییر پیوند تن صدا و تلفظ، که نتیجه آن « تصور درمان » میباشد، به عنوان یک گفتار درمان و درمان کننده معرفی شد.

درمان لکنت زبان

ولی کیست که بتواند با چنین ابزار مضحکی زندگی کند و در بین مردم ظاهر شود؟! هر شخصی لکنت داشتن را هزار بار به استفاده از این ابزارها ترجیح میدهد.

روش درمان لکنت زبان یک قرن پیش

به تدریج روش درمان به سوی تغییر پیوندهای لکنت زبان و رسیدن به تصور درمان که هیچ بهبود پایداری را در بر ندارند، پیش رفت. روشهایی که با تاسف اغلب تا به امروز هم ادامه دارند.

شاید اولین روشهای درمان که به ذهن انسان ناآگاه به ماهیت این عارضه خطور میکند، تغییر دادن پیوندهای لکنت ظاهری ( عمل لکنت کردن ) باشد. در مقاله درمان قطعی لکنت زبان این پیوندها به ۴ گروه تقسیم شده اند:

 1. ابزاری
 2. گفتاری
 3. ارتباطی
 4. ذهنی (تلقینی)

روش درمان لکنت زبان در دهه های پیش

با گسترش علم و نقش آن در رفع نیازهای زندگی، انواع روشهای درمانی ابداع گردید.

ولی پایه و اساس جملگی، باز بر تغییر دادن پیوندهای این بیماری بنا شد. به طوری که میتوان گفت از زمان یونان باستان و داستان سیسرون، هیچ پیشرفتی در شناخت و درمان مشاهده نگردید.

در دانشگاه رشته گفتار درمانی به وجود آمد و موضوع لکنت زبان و درمان آنرا زیر مجموعه این رشته قرار دادند؛ و تلاش شد تا شناخت و درمان این عارضه به طور علمی دنبال شود.

ولی به علل پیچیدگی پکیج درمانی این عارضه و همچنین علل مختلفی که در کتاب راز لکنت زبان آمده است، نه تنها تا کنون هیچگونه تحقیق علمی صورت نگرفته، که حتی تعریف جامعی مبتنی بر واقعیت آن ارائه نشده است.

 

کتاب راز لکنت زبان

درمان لکنت زبان

به تدریج کار به جایی کشید که دانشمندان بی دانش و محققان بی تحقیق، تقریبا تمامی اعضای بدن انسان را مسئول ایجاد این عارضه گفتاری معرفی کردند:

ژن – هورمون تستوسترون – مغز – عصب – اندامهای گفتاری – و … و انواع اختلالات عضوی دیگر.

درمان لکنت زبان

طرفه آنکه همگی چنین اعلام میکنند:

 • هنوز علت لکنت زبان معلوم نشده است
 • هنوز نتوانسته ایم تعریف روشنی از لکنت زبان داشته باشیم
 • این عارضه یک بیماری غیر قابل درمان است
 • ما اکنون اطلاعات زیادی از این بیماری داریم ولی همچنان در ابتدای راه هستیم
ولی باید گفت آنها همچنان در ابتدای بیراهه ای دیگر هستند. تا زمانی که ندانیم این بیماری چگونه به وجود میآید، هر تحقیقی غیر از بیراهه نخواهد بود

روش درمان لکنت زبان شیادی

وقتی متولیان این امر نتوانستند پاسخگوی نیازهای درمان جویان خود باشند و آنرا یک بیماری غیر قابل درمان نامیدند، حرفه های متفرقه و نا مربوط به این عارضه که از چند و چون آن اطلاعی نداشتند، فعال شده و به درمان پرداختند.

درمان لکنت زبان

اما تفاوتی که این روشها با روشهای پیشین دارند، موضوع عدم آگاهی و شیادی است. به این مفهوم که درمانگران پیشین اغلب از روی نا آگاهی دست به درمان میزدند ( موضوع سنگ مفت گنجشک مفت بود؛ ) ولی امروزه اغلب با نیات شیادی، حقه بازی و با تبلیغات دروغین و به قصد سودجویی، مدعی درمان میشوند.

ببینیم آنها چه تصویر ذهنی میتوانند از لکنت زبان داشته باشند؟

 • عده ای به گرفتگی زبان دچار هستند
 • همه آنها در استیصال به سر میبرند
 • آنها حاضر هستند برای درمان لکنت زبان خود از خیلی چیزها بگذرند
 • تلاشهای آنها برای درمان با شکست مواجه شده است
 • اغلب خجالتی و کمرو هستند
 • معمولا به دنبال یک ناجی هستند
درمان لکنت زبان

و این مشخصات، اذهان سود جویانه را به خود جلب میکند:

افراد بدون لکنت را به عنوان افراد دارای لکنت زبان معرفی میکنند و بعد از یک سری توصیه ها و حرکات بی محتوا و بی معنی، وانمود میکنند که لکنت شخص بهبود یافته است! مانند آقای آنتونی رابینز که مدعی درمان در ۷ دقیقه است.

درمان لکنت زبان
درمان لکنت زبان

بسیاری از عطاری ها مدعی کشف داروی گیاهی درمان لکنت زبان میباشند؛ و به این طریق با تبلیغات گسترده خود، از درمان جویان سوء استفاده میکنند.

درمان لکنت زبان
درمان لکنت زبان

ادعای درمان قطعی لکنت زبان با استفاده از روش جدید هیپنوتیزم خواب و هیپنوتیزم بیدار، و شاید در آینده هیپنوتیزم چُرت.

بسیاری از فال بین ها و دعانویس ها نیز با روشهای چرب زبانی خاص خود از این قافله عقب نمانده اند.

درمان لکنت زبان

وقتی کار به اینجا رسید، چرا شخصی هم که خود عمری از این عارضه رنج برده و به رویای درمان افراد لکنت دار آگاهی دارد، مدعی درمان قطعی لکنت زبان با روشهای من درآوردی شبیه سازی ذهن، توانمند سازی ذهن و کاشت CPU در ذهن نشود و خود را دانشمند درمان قطعی و بدون بازگشت نخواند؟! و چرا فیلم درمان شده گان بینوا را که در شرایط تغییر پیوند ذهنی لکنت زبان و تصور درمان تهیه شده¬اند، به نمایش عموم نگذارد؟!

درمان لکنت زبان

ولی از همه دردناکتر، فروش دستگاههای ضد لکنت زبان توسط برخی از گفتار درمان ها با وعده درمان کامل است:

دستگاه لکنت شکن – دستگاه موزون کننده گفتار – دستگاه لکنت شکن PFF و RHS – نرم افزار لکنت شکن و …

اگر بخواهیم آموزش خود درمانی لکنت زبان و درمان از راه دور ( درمان اینترنتی ) – که توسط بعضی از گفتار درمان ها انجام میشود – را به دستگاههای لکنت شکن اضافه کنیم، باید گفت این سخن پایان ندارد.

با افسوس در رسانه ها چنین میخوانیم:

مخترع این طرح روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار علمی ایرنا افزود: با توجه به تحقیقات به عمل آمده، بطور قطع این دستگاه پیشرفته ترین سیستم دیجیتال درمان لکنت در دنیاست و به هیچ عنوان دستگاه های مشابه، قابلیت رقابت با این دستگاه را ندارد

درمان لکنت زبان

 

درمان لکنت زبان

به گفته ˈ********ˈ، با توجه به طراحی منحصر به فرد، قیمت این دستگاه بسیار پایین است و این یکی از مزایای مهم اقتصادی آن محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از این دستگاه، سبب برطرف شدن آنی لکنت و استفاده مداوم آن، موجب صحبت کردن درست در افرادی که لکنت زبان دارند، می شود.

ضمن اینکه هیچ یک از این ادعاها صحت ندارد، اغلب اینگونه افراد ادعای بی همتایی در جهان را نیز دارن

روش درمان کلینیک گفتار درمانی فرهمند پور

روش درمان کلینیک گفتار درمانی فرهمند پور تا به حال بسیاری از همکاران گفتار درمان، روانشناسان و مشاوران گرامی از من خواسته اند روش درمان لکنت زبان این کلینیک را به آنان آموزش دهم.

 1. باید گفت که پای هیچ ناخن خشکی و تنگ نظری در میان نیست. من تا آنجا که توان داشته ام، تلاش کرده ام در کتاب راز لکنت زبان و همچنین مقالات متعدد این وب سایت، اطلاعات و تجربیات خود را بی پرده عرضه کنم.
 2. گفتیم برای اصلاح و بازسازی پکیج لکنت زبان، به روشی نیاز داریم به نام طی مسیر درمان. طی مسیر، یک جریان در حال حرکت است و نمیتوان آنرا فقط با آموزش تئوریک کسب نمود.
 3. پرسش مهمی که این عزیزان باید خود به آن پاسخ دهند این است که آیا یک کلینیک گفتار درمانی خصوصی، میتواند مورد بهره برداری آموزشی قرار گیرد؟
آوازه خوان، نه آواز

فاکتورهای درمان کننده لکنت زبان

اگر استخوان پای ما بشکند، سراغ جراحی میگردیم که بتواند پای ما را به بهترین وجه اصلاح کند. ولی به دنبال خصوصیات اخلاقی و ارتباط او با جهان هستی نخواهیم بود.

ولی هنگامی که سر و کار ما به یک معلم، یک هنرمند، یک روانشناس و یک درمان کننده این عارضه می افتد، علاوه بر توانایی ها، خصوصیات شخصیتی و اخلاقی او خیلی برایمان مهم میشود.

برای ما خیلی مهم است که بدانیم آن شخص خودش به یقین رسیده یا از استادان خویش کپی برداری کرده است.

درمان لکنت زبان
درمان لکنت زبان

یکی از فاکتورهای بسیار مهم درمان لکنت زبان، تعامل صادقانه درمان کننده با درمان جو میباشد. یک گفتار درمان هر چه به تکنیکهای گفتاری و روش درمان معتبر مجهز باشد، اگر نتواند رابطه سالم، بدون استرس و بدون فاصله با درمان جوی خویش برقرار نماید، مسیر درمان با بن بست روبرو خواهد شد.

فرض کنیم دانشجوی فوق دکترای گفتار درمانی به سلامتی فارغ التحصیل شد؛ حال باید دید او برای درمان لکنت زبان چه مقدار آمادگی دارد:

 1. او فقط ۱۵ – ۱۰% از زمان دانشجویی را با موضوع لکنت زبان سر و کار داشته است؛ و این برای آموزش یک عارضه انتزاعی زمان بسیار کمی است.
 2. استادان دانشگاه اطلاعات خود را از چه منابعی تامین میکنند؟ از پیشکسوتانی که اغلب خود در دام لکنت زبان گرفتار بوده اند و هیچ دست آوردی تا کنون نداشته اند ( مقاله مشکل کجاست؟ )
 3. نام دیگر لکنت زبان، عدم تعادل ذهنی در شرایط خاص میباشد. محال است درمان کننده ای که خود در وضعیت عدم تعادل به سر میبرد، بتواند به درمان جوی این عارضه تعادل بخشد.

فاکتورهای لازم یک گفتار درمان برای درمان پایدار لکنت زبان، فراتر از حد تصور است:

 • آیا تکنیکهای گفتاری درمان را خود آزموده و از قابل اجرا بودن آنها اطمینان دارد؟
 • آیا میتواند دغدغه های زندگی را پشت درب کلینیک گفتار درمانی از خود دور سازد؟
 • آیا میتواند منافع درمان جو را به منافع خویش ترجیح دهد؟
 • آیا میتواند با درمان جو همیشه صادق باشد و هرگز به او دروغ نگوید؟
 • آیا به روش درمان خود اطمینان دارد و قصد آزمودن درمان جو را ندارد؟
 • آیا خود را به قدر کافی شناخته و توانسته اشکالات شخصیتی خویش را اصلاح نماید؟
 • آیا به قدر کافی به تحقیق شخصی در مورد لکنت زبان می پردازد؟
 • آیا توانسته در تعامل با افراد دارای لکنت زبان، به دنیای درون این عارضه پی ببرد؟
 • آیا وقتی که در پارک است، در یک مهمانی، یا با همسرش قدم میزند، باز به لکنت زبان و درمان جویان می اندیشد؟
 • آیا عدم موفقیت ها در درمان او را به چالش می کشد یا موجب دلیل تراشی او میشود؟

اگر پاسخ همه اینها مثبت باشد، تازه میرسیم به اول سخن:

آوازه خوان، نه آواز

 

جهت مشاهده ویدئو های بیشتر می توانید بر روی برچسب ویدئو کلیک نمایید.
همچنین پیشنهاد می کنیم حتما صفحه اینستاگرام کلینیک گفتار درمانی فرهمندپور را حتما دنبال (Follow) کنید.

 1. Avatar for رضا
  رضا گفت:

  سلام .من از بچگی لکنت داشتم .ولی وقتی با پدر و مادر صحبت میکنم خیلی لکنتم شدیده اما با افراد دیگه اصلا لکنت زبان بروز نمیدم یعنی توی مدرسه همه میگن شما از روی کتاب بخونه .تقریبا میشه گفت اونایی رو ک دوست دارم در موقع حرف زدن لکنت میگیرم ی مثال میزنم مثلا توی خونه با مادرم حرف میزنم لکنت دارم ولی 5 دیقه بعد که میرم پیش دوستانم اثری از لکنت نیست میشه بگین مشکل من کجاست

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   رضا جان چی بگم عزیزم؟ شما اطلاعات خیلی کمی از مشکل خود دارید. بهتر است کتاب راز لکنت زبان را مطالعه کنید.

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   حاج احمد گرامی این چه پرسشی است عزیزم؟! آنچه مسلم است، لکنت زبان میتواند به طور کامل و پایدار درمان شود؛ ولی برای شخصی که شرایط پیمودن مسیر درمان را داشته باشد. بهتر است کتاب راز لکنت زبان و مطالب این وب سایت را بخوانید.

 2. Avatar for روح الله
  روح الله گفت:

  لطفا در مورد کلاهبرداری های مدعیان شبیه سازی ذهن که هیچ خاصیتی ندارد جز فریب مردم بیشتر اطلاع رسانی کنید. من خودم 16 جلسه پیش بیگدلی و تقی زاده رفتم فایده ایی نداشت. بما میگفتن مثل احمدی نژاد یا روحانی یا بهروز وثوق یا علی دایی و… صحبت کنیم با تقلید صدا لکنت کم میشه بعد فرد لکنتی از همه جا بی خبر فکر میکنه در مسیر درمانه بهش میگن چند دذصد پیشرفت کردی اونم ک خیلی خوشحاله میگه 90 درصد بعد بهش میگن بیا جلو دوربین و همینو بگو و اونم همینو میگه…. یعنی همه چیز حساب شده برا تلکه کردن عوام و ناس حالا دیگه تلویزیون هم دعوتشون هم بکنه دیگه تمام. لطفا اطلاع رسانی کنید ک شبیه سازی ذهن مثا کرم حلزون و پدیده شاندیز کلاهبرداریه

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   روح اله جان مشکل به همین جا ختم نمیشود، حقیقت این است که بسیاری از درمانجویان لکنت زبان، به دنبال درمان بدون درد هستند. میدانید که بدون تحمل درد پذیرش لکنت و درد متحول شدن، هیچ درمان پایداری نخواهیم داشت.

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   روح الله جان از اطلاع رسانی شما بسیار متشکرم عزیزم. اگر توانستید، اطلاعات بیشتری در اختیار همراهان قرار دهید. موفق باشید

 3. Avatar for سعید
  سعید گفت:

  سلام من 38 سالم هست از وقتی یادم میاد لکنت داشتم. مواقعی که تحت فشار و نگاه های سنگین و جو پر استرس باشم خیلی تشدید میشه. اما مواقعی که استرس ندارم هم لکنت ندارم یا خیلی کم میشه. به خاطر همین توی ارتباطاتم همیشه دچار سرخوردگی و ضعف و شکست میشم. الان بعد از این همه سال فهمیدم که مشکل من مشکل عاطفی و ذهنی هست که از دوران بچگی به خاطر سرکوبهای شدیدی برام به وجود اومده. ایا مشکل من حل میشه؟

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   سعید جان لکنت زبان عارضه ایست کاملا درمان شدنی، ولی باید دید برای چه کسی، با چه انگیزه ای، با چه مشخصاتی و … موفق باشید

 4. Avatar for احمد
  احمد گفت:

  سلام
  پسری ۱۷ ساله هستم. تا جایی که یادم میاد از کلاس دوم ابتدایی دچار لکنت شدم البته فقط خانواده متوجه می شدند و همکلاسی هام چون معلم که میگفت از روی کتاب روخوانی کنم نمیتونستم. البته الان تو مدرسه دیگه مشکلی ندارم و فقط بعضی وقت ها موقع حرف زدن زبونم میگیره و خیلی از این میترسم که درآینده برای دانشگاه و مصاحبه های شغلی برام مشکل ایجاد بشه.
  و اینکه وقتی مثلا معلم اول سال تحصیلی میخواد خودومون رو معرفی کنیم در حد اسم و فامیل دچار استرس می شم و زبونم میگیره و نمیتونم صحبت کنم و زیاد بحث و اظهار نظر توی کلاس نمیکنم البته دوست دارم ولی خب می ترسم که دوباره زبونم بگیره.
  طبق گفته بزرگ تر ها توی بچگی متاسفانه زیاد از مستند ها و برنامه های حیاط وحش مثل رازبقا نگاه میکردم که فکر کنم از همون جا ترسیدم و لکنت زبانم شروع شده.
  لطفا اگه راهی هست که من بتونم لکنتم را درمان کنم ممنون میشم اگه توضیح بدید. در ضمن من شهرستانم و متاسفانه اینجا گفتار درمانی وجود نداره.

 5. Avatar for شینا
  شینا گفت:

  سلام من پناه هستم ۱۳ سالمه و از بچگی لکنت دارم البته پدرم هم وقتی بچه بود لکنت داشته ولی الان هیچ اثری نیس از لکنتش ینی خودش میگ ک تمرین کردم خوب شده،من وقتی کلاس چهارم بودم پیش یه گفتار درمانی ک یکم بهتر شده بودم ینی بهم میگفت ک باید حرفاتو بکشی وقتی هم ک میرفتم پیشش بهم ی کتاب داستان میداد و میگفت ک خیلی آروممم بخون و یجور تمرینای کششی کلمات ک خوب بود بعد از یه مدتی دیگ نرفتیم ینی دیگ خانوادم گفتن همین کارارو تو خونه بکن ک عادت کنی ولی نمیدونم دیگ ،خب سخت بود منم زیاد تمرین نمیکردم،وقتی با بابام حرف میزنم هی میگه ک آروم تر ،منم وقتی آروممم حرف میزنم خیلییی بهتره ولی خب دست خودم نیس نمیتونم مثلن تو محیط مدرسه و مهمونی ها اینجوری حرف بزنم ،تو مدرسه وقتی ک ی تیکه از کتاب و میخونم کلی عرق میکنم ،خجالت میکنم ،اعصابی میشم…الان هر چن روز یبار کتاب میخونم همونطوری ک دکتره گفته بود،ولی دیگ ناامید شدم ،نمیدونم چیکار کنم دیگ

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   عزیزم فعلا به جای آن کتابها، بهتره کتاب راز لکنت را بخوانی. اگر پرسشی بود، تماس بگیرید.

 6. Avatar for امیررضا
  امیررضا گفت:

  آقای دکتر عزیز سلام وقت بخیر.
  کتاب راز لکنت شمارا مطالعه کردم و خیلی مطالب مفید توش بود ولی بعد از اتمام یه چیز هست که تا حالا برایم مبهم مانده و اونم اینه که رفتار پنهان کارانه لکنت چرا بده؟
  مثلا پرحرفی کردن برای انجام تمرین بده واقعا؟

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   امیررضا جان درمان لکنت زبان، یعنی پایان واکنشها در ارتباطات مختلف شخص؛ در صورتی که پنهانکاری به هر شکلی که باشد، به معنی واکنش داشتن است که بی تردید با صرف انرژی و نشخوار فکری اعصاب خردکن همراه می باشد.

 7. Avatar for Mahdi
  Mahdi گفت:

  باسلام خدمت همه من 15سالم هست از بچگی همین مشکل دارم ولی یک چیز فهمیدم که فقط این لکنت زبان از استرس و ترس هست وقتی با خودم صحبت می کنم خوبم ولی با یکی دیگه صحبت می کنم قلبم تند میزنه استرس میگرم و من من می کنم و بعد خجالت می کشم هرچقدر سعی می کنم بهتر بگم ولی استرس بیشتر میشه و من من گفتنم بیشتر من همه رو درک می کنم چون خیلی احساس بدی هست هیچ کس هم نمی تونه درک کنه فقط اون کسی که این مشکل داره می تونه اون لحظه احساس خسلس بدی داری بعضی وقتا باید زور بزنی یا دستت تکون بدی تا حرف بزنی بدترین چیز مسخره کردن دیگرانه

 8. Avatar for مهدی
  مهدی گفت:

  سلام . ۱۵ سال سن دارم. نمی دونم از چند سالگی لکنت داشتم ولی هنوز لکنت دارم . فکر کنم فشار عصبی هستش ، لطفا کمکم کنید.

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   مهدی جان، عزیزم من چطور میتوانم به شمایی که ندیدم و نمیشناسم کمک کنم! درمان لکنت زبان از راه دور و اینترنتی نمیتواند صورت بگیرد. بهتر است به یک گفتار درمانی مراجعه کنید.

 9. Avatar for محمد
  محمد گفت:

  سلام. من هم همین مشکلو دارم ومی دونم که باید برای درمانش به گفتاردرمانی مراجعه کنم ،ولی شهر ما گفتار درمانی نداره. به نظر شما راهی هست که بتونم تو خونه تمرین کنم؟

 10. Avatar for banshee
  banshee گفت:

  راستش به خاطر فشار عصبی که به من وارد میشه این اتفاق می افته و وقتی استرس می گیرم توی امتحان یا توی امتحانات شفاهی مدرسه نمره زیادی ازم میره و باید به معلم ها خواهش کنم که دوباره از من امتحان شفاهی بگیرن و خیلی موقعه ها گفتن روی درس رو بخون وقتی دارم می خونم روی کلمه اولش هی می ایستم نمی تونم بگم

 11. Avatar for banshee
  banshee گفت:

  سلام من 15 سالمه من از کودکی لکنت داشتم و به دکتر مرلجعه کردیم و بعدش خوب شدم اما الان دوباره لکنتم گرفته نمی دونم چراپدرم وضعیت مالیش خوب نیس که بهش بگم بریم دکتر میشه راهنماییم کنید??

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   عزیزم شما میتوانید به مراکز دولتی گفتار درمانی مراجعه کنید. در آنجا هزینه کمی از شما دریافت میشود.

 12. Avatar for سعید اصفهان
  سعید اصفهان گفت:

  گفتار درمانها همه سود جوان . کسی گول گفتار درمان و لکنت شکن و عمل و این کسشرا رو نخوره این دکتر احسان تقی زاده هم پول میده به برنامه عصر زندگی که جلسه ای ششصد تا یک میلیون از مردم بدبخت بگیره و باهاشون بازی کنه . لکنت رو میشه مهار کرد و به سطح کاملا پائین رسوند ولی نه با پول دادن به این سودجوهای عوضی

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   مثل اینکه این داش سعید ما خیلی اذیت شده و زیادی عصبانی است. گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری عزیزم اگر کسی با شما بدرفتاری کرده، چرا بد و بیراهشو به ما هدیه میدی؟ رسم مردی و مردانگی اینه که تلفن بزنی تا از دلت در بیارم. ولی باید بگم که لکنت زبان فقط و فقط یک راه دارد و آن درمان است. مهار کردن لکنت زبان مانند این است که کسی با خودش کشتی بگیرد، مهار کردن هم بیراهه ایست مانند دستگاه لکنت شکن، کاشت CPU در ذهن و مراجعه چشم و گوش بسته و بدون تحقیق به گفتار درمانی.

 13. Avatar for حسین
  حسین گفت:

  سلام31 سال سن دارماز 15 سالگی یادم میاد لکنت داشتمالان احساس میکنم بیشتر شدهالبته مشکلم تو حروف س ش ف ق ز ت ک هست.فقط یه مشکلی که دارم تهران نیستم و شهرستانم و متاسفانه تو شهرستانها هیچ امکاناتی وجود ندارد ممنون میشم راهنماییم کنید

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   حسین جان اگر واقعا لکنت زبان شما را اذیت میکند، خب برو مرکز شهرستان که مراکز گفتار درمانی دارند. گر مرد رهی، میان خون باید رفت از پای فتاده، سرنگون باید رفت

 14. Avatar for علی
  علی گفت:

  سلام و خسته نباشیداول بگم که 22 سالمه یه مدت طولانی گفتار درمانی رفتم و واقعا بهتر شدم الان به صورت انفرادی کار میکنم یعنی توی خونه یه سری تمرین رو روزانه انجام میدم نسبت به قبل خیلی بهترم فقط نمیدونم چرا دوره ای شده یعنی بعضی وقتا شدتش کمه و بعضی وقتا زیاد میشه خیلی دنبال این موضوع هستم و مقاله های زیادی رو خوندم ولی چیزی دستگیرم نشد(موضوع مود لکنت)گاهی در شروع بعضی کلمات گیر میکنم ولی بعدش رو بدون مشکل میرم. راستی حتما کتابتونو میخوام تهیه کنم. پیشنهاد شما چیه برای درمان موارد جزیی چیه؟

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   داش علی عزیز، ما لکنت زبان جزعی و کلی نداریم، یا هست یا نیست. اگر هست، یه ذره از ان هم همان کار را میکند که یک عالمه اش. این جمله ها یعنی جوانی که هنوز نتوانسته لکنت خود را بپذیرد.

 15. Avatar for علیرضا
  علیرضا گفت:

  سلام من 22سال سن دارم و حدود17سال هستش که لکنت زبان دارم و بیشتر موقعی که استرس داشته باشم دوبرابر میشه خواهشا موقع عادی هم لکنت میگیرم ی راهی بهم نشون بدین چون دیگه از این وضع خسته شدم و هر روز از خدا طلب مرگ میکنم

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   علیرضا جان، راه درمان لکنت زبان، مراجعه به گفتار درمانی است. ولی اول لازم است مشکل خود را بپذیری عزیزم، برای این منظور بهتر است کتاب راز لکنت زبان و مطالب سایت را مطالعه کنید.

 16. Avatar for رضا
  رضا گفت:

  سلام من یه پسر 16 سالم که از 5 سالگی لکنت زبان گرفتم . غیر از گفتار درمانی راه دیگری نداره ؟:(

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   خیر، تنها راه درمان گفتار درمانی است. لطفا جهت مشاوره با ما در تماس باشید.

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   رضا جان پرسش شما مثل این است که استخوان کسی شکسته و میخواهد بدون جراحی و گچ گرفتن خوب خوب شود. تنها راه درمان لکنت زبان در دنیا، مراجعه به کلینیکهای گفتار درمانی است، در غیر اینصورت، به بیراهه خواهیم رفت. حتما برو گفتار درمانی..

 17. Avatar for امیر
  امیر گفت:

  با سلامیه پسر 22 ساله ام ک از بچگی لکنت داشتم، نه اون قدر غلیظ ولی وقتی میخام ک حرف بزنم یکم سخت میش برام و با چندتا نفس عمیق قبل حرف زدن و یه جمله زیرلب گفتن، حرفمو شروع میکنمولی بعضی وقتا ک یه نفر یهویی یه چیزی ازم میپرسه، قفل میکنم و نمیتونم جواب بدم و همین موضوع داغون میکنه ادموبقران خیلی سخته. بارها اسمو فامیلمو بعضی جاها ازم پرسیدن ک یه دفه ای بوده و نتونستم جواب بدم و همین باعث شده ک مورد تمسخر قرار بگیرمامیدوارم ک نصیب کسی نشه، ادم سنش ک هی میره بالا شرایط روحی بدتر میش و دیگ نمیدونی ک چیکار کنیجا داره یه تشکر از خدا هم بکنم ک خوب چیزی و نصیب ما کرده و باعث شده ک هرروز مسخرمون کنن. دمت هم گرم خدا، جز یه زندگی نکبت بار همین لکنت زبان کم بود ک اونم ب لطف تو اضافه شد

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   امیر جان تو که اشک آوردی به چشمانمون، فقط میتونم بگم که لکنت زبان کم و زیاد نداره یا هست یا نیست؛ نکته دیگه: لکنت زبان میتواند به طور کامل و پایدار درمان بشه..

 18. Avatar for Reza
  Reza گفت:

  اقا سلام من یه دانشجویه ۲۲ ساله هستم و لکنت زبان دارم چیکار کنم از دست این غول نجات پیدا کنم

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   رضا جان! شما ماشااله دانشجوی مملکتی، خب برو کلینیک گفتار درمانی. درمان لکنت زبان فرمول ندارد عزیزم حتما برو…

 19. Avatar for زینب
  زینب گفت:

  سلام و روز بخیر من 35 سالمه طبق شنیده ها از 5 سالگی شروع شده و تا 18 سالگی وحشتناک باهاش مبارزه کردم روی تمام تحصیلم و کارم تاثیر فراوان داشت خیلی سخت حرف میزدمتا اینکه خواهر بزرگترم بردم چیش آقایی که گفتار درمانی کار میکردخلاصه با این آسیب شناس عزیز که هنوزم بعد 17 سال باهاش ارتباط دارم هم درسمو خوندم و هم سرکار میرم الان هم مدیر مالی در یک شرکت هستمجنگیدن باهاش خیلی سخته ولی نتیجه میده لطفا باهاش بجنگید و آرام باشید ما میتونیم

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   زینب خانم از موفقیت شما بسیار خوشنود شدم. ولی بهتر بود نام این گفتار درمان گرامی را هم می آوردید، این که دیگه راز نیست. به هر حال برایت بهترینها را آرزو میکنم.

 20. Avatar for e
  e گفت:

  سلام من 22 سالمه حدود 4 ساله که نمیدونم چه جوری بگم رو هیچ حروفی مشکل ندارم ولی زبونم یهو قفل میکنه سنگین میشه غذا خوردن برام سخت شده جویدنشون کلا لهن صحبتم با صدام تعقیر کرده دانشگاه رو به خاطر این چیزا ول کردم انواع دکترام رفتم اعصاب و حلق و … ام ار ای و خیلی ازمایش های دیگه هم دادم اما دریغ از یه جواب درست گفتن تمام چیزات اوکیه و یه قرص برام نوشتن بسته ای 10 هزار تومن اینام درس خونده ی مملکت ما هستن :))))

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   عزیزم نگفتید که آیا به گفتار درمانی هم رفته اید یا نه. به نظرم بهتر باشه یه سری هم به یک گفتار درمانی نزدیک منزل بزنید.

 21. Avatar for هیما
  هیما گفت:

  سلام،دختری ۱۸ ساله م! از‌ وختی یادمه لکنت دارم.مادر پدرم،دختر عمو پسر عمو ان،تموم تصورات من از بچگی این بود ک چون بچه ای حاصل از ازدواج فامیلی ام لکنت دارمو دارای مشکلم،مسخره س ولی خب فک میکردم اینه دلیلش!یه ماهه فهمیدم توو دوران بچگیم ینی یکی دو سالگیم،از چیزی ترسیدم،ینی نمیدونم مادر بزرگم صدام میکنه یا چی من میترسم!مادرم میگفت دیگه لال شدی،صحبت نمیکردی ک….منو توو همون بچگی میبرن گفتار درمانی،صحبت میکنم کم کم ولی خب لکنت دارم تا الان……….خوده مادر پدرم گاهی مسخره م میکنن ک زبونم میگیره و ادامو درمیارن،از بقیه انتظار نمیره دیگعیه حالتع افسرده مانند شدم،همش گریه عصبی ام!همیشه هرجا رفتم مثله مدرسه و دانشگاه همه میگفتن ععععع تو لکنت داری؟؟چرا زبونت میگره؟؟این همون دختره س ک لکنت داره ها!!!!!!نشونم میدادنو میدن.از خدا میخام یا جونمو بگیره یا حنجرمو صدامو!ب امام حسین خعلی سخته،این متنم با گریه نوشتم ببخشید ک زیاده دلم گرفته بود

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   هیما خانم شما نگفتید که در کدام شهر زندگی میکنید و آیا آنجا گفتار درمانی هست یا نه! اگر تهران زندگی میکنید، تلفنی تماس بگیر تا شما را راهنمایی کنیم.

 22. Avatar for اجمد کرملو
  اجمد کرملو گفت:

  سلام و عرض خسته نباشید من یه دختر ۴ ساله دارم الان ۵ ماهه بعضی کلمات رو خوب نمیتونه بگه مثلا میخواد بگه بابا میکه ب ب ب بابا یا مامان میگه م م م مامان لکنت زبان اولیه پیدا کرده البته واسه بعضی کلمات .قبل این خیلی خوب حرف میزد و خیلی باهوشه اما‌نمیدونم چرا یهو اینطوری شد الان باید چیکار کنم ممنون میشم راهنماییم کنید؟

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   داش احمد عزیز، به مراکز گفتار درمانی مراجعه بفرمایید.

 23. Avatar for امیر همایون
  امیر همایون گفت:

  با سلام و خسته نباشید من یک پسر پنج ونیم ساله دارم حدود دو ماه که لکنت زبان گرفته تو کلمه هایی که آ ا اولش داره چند بار آ ا رو تکرار میکنه لطفا به من راهنمایی کنید چکار کنم خیلی ناراحتم کرده . متشکرم

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   امیر همایون گرامی، بهترین کار مراجعه به یک گفتار درمانی است.

 24. Avatar for پدرام
  پدرام گفت:

  با سلام . من پسری هستم 22 ساله در کودکی لکنت زبانم خیلی بود ولی در مرور زمان بهتر شدم ولی گاهی اوقات که می خوام یک مطلب مثلا یک صفحه ای رو بخونم یک لحضه گلوم مثل این که قفل میکنه این جوری می شود و بعد که یک ثانیه مکث میکنم و دوبار می خونم مطلب رو . و همیشه این جور نیستم لطفا کمکم کنید . ممنون

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   پدرام جان واقعا انتظار دارید با این اطلاعاتی که دادید، پکیج لکنت زبان شما با یک نامه خوب شود؟!

 25. Avatar for فائزه
  فائزه گفت:

  سلام من19سالمه ازبچگی لکنت داشتم عموموعممم این مشکلودارن.ازوقتی اومدم دانشگاه مشکلم بیشترشده.نفسم بندمیادهمه تنم منقبض میشه میلرزه تپش قلبم تندمیشه حتی گاها پشت تلفن گوشیوپرت میکنم عینکموپرت میکنم وازاین رفتارا.زبون کوچیکمم دوشاخست میتونه دلیل این لکنتم باشه؟درضمن وقتی تنهام واسه خودم حرف میزنم هیچ مشکلی ندارم

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   فائزه جان بهتر است یک دفعه به کلینیک بیایی تا شرایط زبان کوچک شما را ببینم. ولی لکنت زبان هیچ ارتباطی با اختلال در اعضای گفتاری ندارد.

 26. Avatar for باهوش
  باهوش گفت:

  سلام ۲۳ سالمهداداشم لکنت داره منم ۵ سالگی گرفته بودم نمیدونم به چه دلیلی به نظرتون چون داداشم اینجوری بوده منم ازش گرفتم؟ البته شدید هم نبود خفیف بود به هر حال بعد از سن بلوغ ۱۴ ۱۵ سالگی خوب شدماما داداشم هنوز این مشکلو داره و من وقتایی که داره صحبت می‌کنه نفسش کم میاد این تنگی نفس رو تو خودم احساس میکنماون به تک تک کلماتش فکر می‌کنه و برای همینم تک تک کلماتش رو با لکنت میگه و نفسش تنگ میشه من چون تجربش رو قبلاً داشتم حساس میشم وقتی لکنت میکنه میترسم یه وقت واگیر دار نباشه چون احساسش میکنم وقتی اینطور حرف میزنهالبته من اعتماد به نفس بالایی دارم و خودمو کنترل میکنم اما درکل چرا بهم این حس دست میده ؟مشکلی پیش نمیاد؟؟تازه عجیبش اینجاست داداشم فقط پیش خونواده لکنت میکنه و با غریبه ها هیچ مشکلی نداره!!

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   بابا I.Q، یه کم از خودت تعریف کن. عزیزم شاید علتش این باشه که شما را با یاد گذشته خودت می اندازد. ولی اگر شما در آشکار و نهان خود چیزی به نام لکنت و عوارض آنرا حس نمیکنید، بهتر است زیاد به این چیزها فکر نکنید.

 27. Avatar for مهدی
  مهدی گفت:

  سلام – من 40 سال دارم و دچار لکنت زبان هستم . در موقع آواز خواندن و حتی خواندن قرآن با صوت هیچ مشکلی ندارم ولی در صحبت کردن عادی دچار مشکل هستم . چند بار به گفتاردرمانی مراجعه کردم اما تاثیری نداشت .

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   داش مهدی گرامی، لکنت زبان با چند بار مراجعه به گفتار درمانی درمان نمیشود، دو سال تلاش میخواهد. درمان اول به انگیزه قوی نیاز دارد: گر مرد رهی میان خون باید رفت از پای فتاده سرنگون باید رفت.

 28. Avatar for حسین
  حسین گفت:

  من خودم لکنت داشتم. به پدر و مادر ها توصیه میکنم اگر فرزندشون لکنت داره حتما دوران کودکی درمانش کنن. وقتی بزرگ بشی خیلی سخته. نا امیدی و یاس و افسردگی خیلی زیاد میشه

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   حسین جان باید بگم لکنت زبان در هر سنی میتواند به طور کامل و پایدار درمان بشود، تا درمانجو کی باشد؟

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   حسین گرامی از صداقتت متشکریم، ولی بهتر بود جمله اول را اینطور اصلاح میکردید: /من خودم لکنت زبان دارم/

 29. Avatar for رویا
  رویا گفت:

  باسلام من یک دختر3.5ساله دارم که براثریک ترس دچارلکنت شده ولی بعدیه ماه درست شد ولی الان باکوچکترین ترسی دچارلکنت میشه میشه راهنمایی کنید؟

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   رویا خانم اول ببینید با اجرای فصل پیشگیری کتاب راز لکنت زبان میتوانید مشکل را حل کنید. اگر پرسشی داشتید میتوانید تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کنیم.

 30. Avatar for Zamir
  Zamir گفت:

  مشکلات لکنت دارم در زمان که زیر تاثیر میرم زیاد میشود بعض اوقات از زندگی مایوس میشم

 31. Avatar for Sh
  Sh گفت:

  سلام من دختری ۱۳ساله هستم دقیقا یادم نمیاد از کی لکنت داشتم ولی فقط اینو میدونم که الان یه دختر بدبخت افسردم تا میومدم حرف بزنم همش ایراد میگرفتن و این باعث اعصبانیتم میشد واز نظر من فشارهای عصبی که بهم وارد میشد لکنتم رو بدتر میکرد وقتی که میخوام صحبت کنم همش باید نفس عمیق بکشم البته اینم بگم مگر اینکه مجبور بشم صحبت کنم حرف نمیزنم همیشه خجالت میکشم و این چیزا باعث شده ارتباط اجتماعیم بسیار ضعیف بشه و هرروز افسرده تر میشم وقتی که تو مقاله خوندم راهی برای درمان نیست واقعا شوکه شدم من خودم چند بار پیش گفتاردرمانی رفتم و اینم کشف کردم که وقتی با غریبه ها صحبت میکنم لکنتی ندارم لطفا کمکم کنید حداقل بشه کمش کنم واقعا تو این سن همینو میخوام دوست دارم مثل یه ادم معمولی صحبت کنم

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   sh عزیز درمان لکنت زبان بزرگسالان بدون مراجعه به گفتار درمانی میسر نیست. وقتی دیدید که از این گفتار درمانی نتیجه ای نمیگیرید، بهتر است به گفتار درمانی دیگری بروید.

 32. Avatar for پوریا
  پوریا گفت:

  سلام من یه پسره ۱۷ساله هستم از سه سالگی بر اثر یه حادثه ای دچاره لکنت زبان شدم خیلی گوشه گیرو تنهام کلاً تبدیل به یه آدمه افسرده شدم

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   پوریای گرامی بهتر است کتاب راز لکنت زبان و مطالب سایت را بخوانی عزیزم.

 33. Avatar for میلاد
  میلاد گفت:

  سلام من 25سالمه از سه سالگی دچار لکنت شدم اوایل خیلی کم لکنت داشتم حدودا یک سال هست هست که خیلی زیاد شده لطفا کمکم کنید

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   میلاد عزیز لکنت زبان بزرگسالان بدون مراجعه به کلینیک گفتار درمانی و فعالیت در گروه درمان بهبود نمی یابد.

 34. Avatar for محمد
  محمد گفت:

  من هم لکنت دارم ولی هم دارو خوردم هم گفتار درمانی کردم ولی اثر نکرد لطفا کمکم کنید

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   محمد گرامی اول، لکنت زبان دارو ندارد و دوم، بهتر بود گفتار درمان خود را تغییر میدادی. این صنم نشد صد یاسمن دیگه.

 35. Avatar for کیان شاهمحمدنژاد
  کیان شاهمحمدنژاد گفت:

  سلام من 14سال سن دارم از2سالگی لکنت زبان دارم به گفتار درمانی هم رفتم ولی هرچه تمرین می کنم بد تر وب بدتر مس شوم لطفاً کنند کنید ممنون

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   کیان عزیز تنها راه حل این مشکل این است که به همراه والدین به یک کلینیک گفتار درمانی مراجعه کنید. با آرزوی موفقیت

 36. Avatar for على
  على گفت:

  سلام ازکودکى لکنت زبان داشتم فعلا ٣٥ساله هستم بعضى وقتا کمترمیشود بعضى وقتا خیلى زیاد لطفالطفا راهنماى أم کنید بایدچکارکنم

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   علی جان لکنت زبان همه از کودکی آغاز میشود و راه درمان آن طی کردن مسیر درمان لکنت زبان است.

 37. Avatar for حمید
  حمید گفت:

  سلام پسر سه سال هفت ماه دارم حدود یکسال است دچار لکنت زبان شده خیلی باهاش تمرین کردم متاسفانه بدتر شده لطفا راهنمایی کنید

 38. Avatar for حمید
  حمید گفت:

  سلام من پسر سه سال هشت ماه دارم حدود یکسال است دچار لکنت زبان شده خیلی باهاش تمرین کردم متاسفانه بدتر شده خواهشن راهنمایی کنید

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   حمید جان اگر کودکی زیر 5 سال دارد، ممکن است بتواند با اجرای پیشگیری در کتاب راز لکنت زبان بهبود یابد، در غیر اینصورت بهتر است به یکی از کلینیک های گفتار درمانی مراجعه کنید.

 39. Avatar for مهدی
  مهدی گفت:

  سلام من یه پسر۱۸ساله اماز بچگی لکنت زبان دارمهرکار میکنم رفع بشه ولی بدتر میشهخواهش میکنم کمکم کنید

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   مهدی جان اول کتاب راز لکنت زبان و مطالب سایت را مطالعه کنید تا اطلاعات شما زیاد شود.

 40. Avatar for اقای ایکس
  اقای ایکس گفت:

  سلام. خاطرم نیس از چندسالگی لکنت گرفتم. ولی دلیلش این بود که تا میخاسم حرف بزنم باهام برخورد میکردن و ی جورایی جرات حرف زدن نداشتم. تک فرزندم هستم و ازهمون اول پدرم شهید شد. خلاصه الان ۲۱ سالمه و هنوز لکنت دارم. کاش زودتر تموم بشه چون زندگیمو سیاه کرده

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   ایکس جان اگه ممکنه وقت بگیر و به همراه ایگرگت بیا کلینیک گفتار درمانی، منتظرم

 41. Avatar for فرخ آبادی
  فرخ آبادی گفت:

  سلامممنون از وب سایت خوبتون چه روش هایی برای گفتار درمانی پیشنهاد می کنید

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   جناب فرخ آبادی گرامی! این چه سئوالیه؟ روشهای گفتار درمانی برای چه مشکلی؟

 42. Avatar for یاسمن کرمی
  یاسمن کرمی گفت:

  سلام من پسرم ۴سال نیم داره الان ۱ساله نکنت زبان داره وهر روز داره بدتر میشه اگه میشه راهنماییم کنید باهاش تمرینم کردم ولی بی فایده هست

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   راهنمایی: اول اجرای پیشگیری، و اگر کم حوصله هستید، به گفتار درمانی مراجعه بفرمایید.

 43. Avatar for امیرحسین
  امیرحسین گفت:

  پسر سه ساله ام مثل بلبل حرف میزد کم کم دچار لکنت شد الان ده ماهه که گذشته هنوز خوب نشده خیلی نگرانم گفتار درمانی هم بردم ولی نتیجه نگرفتم

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   بهترین کار، اجرای فصل پیشگیری کتاب راز لکنت زبان است. موفق باشید

 44. Avatar for محمد علی
  محمد علی گفت:

  سلام. تا سن پسرتون زیر 6 سال هست هر اقدامی که از مراکز گفتار درمان هست پیگیر بشید.طبق مطلبی که در جایی خوندم تا 6 سالگی مسیر اعصاب مغز برای صحبت کردن در حال تکامل هست و شاید یک ترس یا شوک استرسی موجب ایجاد اختلال در مسیر تکامل و در نتیجه لکنت میشه.

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   محمد علی جان ممنون از اطلاعات دست اول شما! ولی بهتر بود نام گوینده آنرا میگفتی. پس علت لکنت زبان را باید در مغز و اعصاب جستجو کرد و برای درمان به جای گفتار درمانی، برویم دکتر مغز و اعصاب!

 45. Avatar for فاطمه
  فاطمه گفت:

  باسلام پسرم دوسال سه ماهش الان سه هفته دچار لکنت شده .وقتی با خودش صحبتمیکنه یا نقاشیمیکشه خوبه اما وقتی با کسی یا با ما صحبت میکند تو بعضی کلمات گیر میکند.هوشش خیلی خوبه تمام شعرهای کتاب با دوسه بار خوندن یاد میگیره نمیدونم چرا یکدفعه اینطوری شد ممنون میشم راهنمایم کنید

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   بهتر است فصل پیشگیری کتاب راز لکنت زبان را مو به مو اجرا کنید. اگر پرسشی داشتید میتواند تماس بگیرید.

 46. Avatar for نسرین
  نسرین گفت:

  سلام من یک پسر ۳ سال و ۷ماه دارم که خیلی زود حرف زدن رو شروع کرداما حدود یک سال که شروع کرده به تکرار کلمات در کل همیشه یه استرس رو در وجودش احساس میکنم مخصوصا موقع بیدار شدن از خواب ،میشه راهنماییم کنید لطفا

  • Avatar for کامبخش فرهمندپور
   کامبخش فرهمندپور گفت:

   عزیزم بهتر است برای استرس، به دکتر روانپزشک کودکان و یا روانشناس مراجعه بفرمایید. بعد از حل مشکل استرس، برای درمان لکنت زبان به کلینیک گفتار درمانی بروید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *