لکنت زبان …

  • لکنت، عارضه ای است اکتسابی که از عادات شرطی شده پیروی می کند.
  • گرفتگی زبان یک عارضه ی عضوی نیست و نباید عامل آن را در مغز، لب، زبان و دهان جستجو کرد.
  • لکنت، به هر نوع و میزانی که باشد، در هر سنی بطور کامل قابل درمان است.

کتاب راز لکنت زبان

کتاب راز لکنت زبان در ۲۹۶ صفحه توسط انتشارات نسل نو اندیش منتشر گردیده است. نویسنده در این کتاب در دو بخش اصلی به اختلال در گفتار و زبان پرداخته است ، در بخش اول به بررسی این عارضه و درمان آن پرداخته و در بخش دوم به نقد ... بیشتر درباره کتاب راز لکنت زبان بدانید.