لکنت زبان …

  • لکنت زبان عارضه ای است اکتسابی که از عادات شرطی شده پیروی می کند.
  • لکنت زبان یک عارضه ی عضوی نیست و نباید عامل آن را در مغز، لب، زبان و دهان جستجو کرد.
  • لکنت زبان به هر نوع و میزانی که باشد، در هر سنی بطور کامل قابل درمان است.

کتاب راز لکنت زبان

کتاب راز لکنت زبان در ۲۹۶ صفحه توسط انتشارات نسل نو اندیش منتشر گردیده است. نویسنده در این کتاب در دو بخش اصلی به لکنت زبان پرداخته است ، در بخش اول به بررسی این عارضه و درمان لکنت زبان پرداخته و در بخش دوم به نقد ... بیشتر درباره کتاب راز لکنت زبان بدانید.