اگر به روشهای درمان لکنت زبان، که توسط متخصصان گفتار درمانی غربی اجرا میشوند دقت کنیم، می بینیم که بدون توجه به متفاوت بودن ماهیت و علت و درمان لکنت زبان در کودکان و بزرگسالان تازه مبتلا، روش درمان واحدی پیش میگیرند! در حالیکه اساس علت لکنت کردن در این دو گروه بسیار متفاوت است، و مسیر درمان هر یک – فارغ از درستی یا اشتباه بودن مسیر – کاملا متفاوت می باشد.

علت لکنت زبان کودکان

یک کودک تازه مبتلا، به دو علت میتواند عمل لکنت کردن را از خود بروز دهد:

1- واکنش به فشار روانی بیش از آستانه تحمل، و تغییر یافتن الگوی گفتاری او ( کتاب راز لکنت زبان. )

علت لکنت زبان
علت لکنت زبان در 70% موارد، فشار روانی است

2- تقلید از گفتار لکنت دار شخصی دیگر – که نوع اسپاسم و گیر کردن او تا مدتها همانند الگو دهنده خود خواهد بود.

images 3 - کلینیک گفتار درمانی فرهمندپور
بسیاری از یادگیریهای کودکان، از جمله لکنت زبان، از طریق تقلید حاصل میشود

هدف از درمان لکنت زبان کودکان

طبیعی است که هدف از انتخاب روش درمان این کودکان، شامل تغییر الگوی گفتاری آنها در شرایط مختلف و تثبیت روانی آن می باشد. در این صورت کافی است گفتار طبیعی کودک به او باز گردد، و تا پایان 5 سالگی « قوانین پیشگیری » در مورد او اجرا شود.

درمان لکنت زبان
هدف از درمان لکنت زبان ( درمان قفل زبان ) کودکان تازه مبتلا، تثبیت گفتار روان است

علت لکنت زبان بزرگسالان

هر چه سن کودک به بزرگسالی نزدیکتر میشود، پیوندها و دامنه مشکل گسترده تر، و در نتیجه درمان لکنت زبان ابعاد پیچیده تری پیدا میکند. به تدریج علت عمل لکنت کردن، از واکنش به فشار روانی و تقلید، به قرار گرفتن در چرخه لکنت زبان تغییر می یابد. از این مرحله به بعد، علت عمل لکنت کردن، چرخه ای 9 مرحله ای است که هر جوانی میتواند گردش آنرا در روند لکنت زبان خود جستجو نماید.

چرخه لکنت زبان
درک چرخه 9 مرحله ای لکنت زبان، راه را برای درمان لکنت زبان ( قفل زبان ) هموار میکند

هدف از درمان لکنت زبان بزرگسالان

بی تردید هدفی که در درمان کودکان اعمال میشود ( کسب گفتار روان ) نمیتواند سبب درمان پایدار در بزرگسالان شود. کسب گفتار روان و لکنت نکردن، فقط میتواند بخش کوچکی از مسیر درمان بزرگسالان را به خود اختصاص دهد اصول درمان لکنت زبان بزرگسالان. چرا که بدون اصلاح و بازسازی ارتباطات و دیدگاههای آسیب دیده در طول مسیر درمان، گفتار روان پایداری نخواهیم داشت. به همین علت است که متخصصان گفتار درمانی غربی معتقدند که « لکنت زبان یک بیماری غیر قابل درمان است! »

درمان لکنت زبان در بزرگسالان
مسیر درمان لکنت زبان بزرگسالان، راهی است که باید آنرا با عشق پیمود

نظر درمانگران لکنت زبان

درمانگران غربی – متخصصان گفتار درمانی و حرفه های متفرقه – چهار گونه ادعا در مورد درمان لکنت زبان مطرح میکنند:

1- یک بیماری غیر قابل درمان است که تا به حال کسی به بهبود قطعی دست نیافته!

Patient - کلینیک گفتار درمانی فرهمندپور
لکنت زبان نه یک بیماری است و نه غیر قابل درمان

2- با انتشار فیلم درمان شد گان – که پر است از تقلا و واکنشهای درمان جو – مدعی میشوند که « من توانستم این شخص را کاملا درمان کنم! »

3- آموزش ترفندها و شگردهای / نمایش گفتار روان / – مانند شخصی که بسیار خسته و کوفته است، ولی وانمود میکند که سر حال و با نشاط است! –

4- درمان کامل و پایدار لکنت زبان

ولی تعدادی از این درمانگران آخری، حقیقت را میگویند. تعدادی از درمان جویان آنان با تمرینات کشیده گویی، صحبت مقابل، مشاوره به والدین، تعریف داستان و … بهبود کامل یافته اند. اما آنچه را که بر زبان نمیآورند، سن بهبودیافتگان است! باید دانست تعدادی از خردسالان بدون هیچ کمکی، و تعدادی در اثر تغییر در ارتباطات، گفتار طبیعی خود را بازمی یابند ( تغییر در ارتباطات مانند: مسافرت، تماس با افراد یا محیط جدید، ارتباط با گفتار درمان و … ) بنابراین، شاید بتوان گفت تعدادی از خردسالان تازه مبتلا با چنین اقداماتی به بهبود کامل دست می یابند، ولی هرگز نمیتوان آنها را تمرینات درمان لکنت زبان نامید. این سخن پایان ندارد…

دیدگاهتان را بنویسید